Byla 2-189-642/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, sekretoriaujant Jolitai Kinderienei, dalyvaujant ieškovės Šilutės kredito unijos atstovei D. B., atsakovei D. V., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Šilutės kredito unijos ieškinį atsakovėms A. G. ir D. V., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti solidariai iš atsakovių 20636,57 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2006-12-22 su atsakove A. G. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr.06-00982, pagal kurią atsakovei A. G. suteikta 40000,00 Lt paskola iki 2011-12-21. Atsakovė įsipareigojo mokėti 12 procentų fiksuotas metines palūkanas, taip pat mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tinkamas atsakovės A. G. sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal 2006-12-22 paskolos sutartį Nr. 06-00982 buvo užtikrintas laiduotojos (atsakovės) D. V. 2006-12-22 laidavimo sutartimi Nr.06-00757, pagal kurią atsakovė (laiduotoja) D. V. laidavo už laidavimo sutartyje nurodytą atsakovės A. G. 40000,00 Lt paskolą, su šia paskola susijusių palūkanų ir delspinigių grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jei atsakovė (paskolos gavėja) A. G. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. Paskolos sutartis numatė, jog paskolą atsakovė A. G. privalėjo grąžinti iki 2011-12-21, tačiau iki nustatyto termino prievolės atsakovė neįvykdė ir likusi negrąžinta skolos dalis sudaro 20636,57 Lt, prievolės neįvykdė ir solidari skolininkė – atsakovė D. V.. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė, patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes. Prašo ieškinį tenkinti.

3Atsakovė D. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo dalyje dėl reikalavimų atsakovei D. V. atmesti praleidus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytą naikinamąjį terminą.

4Į teismo posėdį neatvyko atsakovė A. G. ir trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų A. V., apie teismo posėdį jie informuoti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnis), nedalyvavimo posėdyje priežastys nežinomos, prašymai atidėti bylos nagrinėjimą negauti, todėl byla nagrinėtina atsakovei A. G. ir trečiajam asmeniui nedalyvaujant nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 2 dalis, 247 straipsnio 2 dalis) (b.l. 84).

5Atsakovė D. V. teismo posėdžio metu paaiškino, kad su ieškiniu nesutinka, tokių lėšų neturi, pati turi pasiėmusi paskolą, kurią turi mokėti. A. G. pažįsta, kadangi kartu dirba turguje. A. G. garantavo, kad pilnai mokės paskolą, atsakovė laidavimo sutarties neskaitė, pasirašė ir viskas. Nurodė, kad jos išsilavinimas specialusis vidurinis, specialybė – prekybos buhalterija, suprato ką reiškia laidavimas, tačiau pasitikėjo labai A. G.. Šilutės kredito unijoje taip pat turi asmeninę paskolą.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2006-12-06 tarp ieškovės ir atsakovės A. G. sudaryta paskolos sutartis Nr.06-00982, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 40000,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-12-21 bei mokėti 12 procentų fiksuotas metines palūkanas. Pagal Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktą ir specialiosios dalies 2.13 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 procentų delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l.7). 2006-12-22 sudaryta laidavimo sutartimi Nr.06-00757 atsakovė D. V. laidavo už laidavimo sutartyje nurodytą 40000,00 Lt A. G. paskolą susijusių palūkanų ir delspinigių grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu ieškovei, jei atsakovė A. G. nevykdys prievolių pagal paskolos sutartį (b.l.9). Atsakovė A. G. paskolos sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, dalinių prievolių neįvykdė ir kita atsakovė D. V..

8Atsakovė A. G. ieškinio neginčija, atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prieštaravimų ieškovės reikalavimams neišreiškė. Atsakovė D. V. su ieškiniu nesutinka nurodydama, kad neturi lėšų mokėti pagal atsakovės A. G. sudarytą paskolos sutartį, tačiau teismo posėdžio metu pripažino, kad atsakove pasitikėjo, suprato, kad yra laidavimas ir pasirašė laidavimo sutartį neskaičiusi sutarties. Remiantis nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis, darytina išvada, kad tarp ieškovės ir atsakovės A. G. sudarytos paskolos sutarties pagrindu, šalims atsirado prievolės, tai yra ieškovė įgijo pareigą suteikti atsakovei paskolą, o atsakovė A. G. įsipareigojo nustatytu terminu grąžinti ieškovei tokią pat pinigų sumą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnis). Ieškovė sutarties pagrindu atsiradusią prievolę vykdė tinkamai. Atsakovė A. G. savo sutartinių įsipareigojimų tarp šalių sudarytoje sutartyje numatytais terminais nevykdė, taip pažeidė prievolės, atsiradusios jai tarp šalių sudarytos sutarties pagrindu, įvykdymo terminą, tokiais veiksmais pažeisdama sutartimi prisiimtą prievolę.

9Laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.76 straipsnio 1 dalis). Į pagrindinės prievolės užtikrinimą įeina ir papildomų prievolių užtikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.78 straipsnio 3 dalis). Pagal laidavimo sutartį laiduotojas įgyja pareigą įvykdyti laidavimu užtikrintą prievolę, kai skolininkas jos neįvykdo ar tai padaro netinkamai, o kreditorius įgyja teisę reikalauti, kad laiduotojas atliktų šią savo pareigą. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.81 straipsnio 1 dalimi, skolininkui laiku neįvykdžius pagrindinės prievolės, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojo ir skolininko atsakomybė yra solidari. Prievolei esant solidariajai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai, bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to tiek ją visą, tiek jos dalį (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.6 straipsnio 4 dalis). Sudariusi laidavimo sutartį, atsakovė D. V. įgijo pareigą, atsakovei A. G. netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei, atsakyti ieškovei kaip solidariosios prievolės dalyviui. Atsakovė D. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašo ieškinį dalyje dėl reikalavimų atsakovei D. V. atmesti praleidus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytą naikinamąjį terminą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.88 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kai buvo laiduojama tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. 2006-12-22 paskolos sutartyje Nr. 06-00982 buvo numatytas prievolės įvykdymo terminas – 2011-12-21, 2006-12-22 laidavimo sutartyje Nr. 06-00757 taip pat buvo nurodytas paskolos grąžinimo terminas – 2011-12-21. Ieškovė į teismą kreipėsi 2012-11-19, t.y. praėjus beveik metams laiko nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos, t.y. praleidusi 3 mėnesių terminą numatytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 688 straipsnio 1 dalyje. Kreditoriaus neveikimas tris mėnesius terminuoto laidavimo ar terminuotos prievolės atveju rodo jį nebesant suinteresuotą, kad ji būtų įvykdyta. Trijų mėnesių terminas yra naikinamasis ir teismo negali būti atnaujinamas. Ši nuostata grindžiama laidavimo teisine prigimtimi – paprastai apdairus laiduotojas laiduoja už skolininką tik įsitikinęs šio mokumu ir finansiniu pajėgumu įvykdyti prievolę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad ieškovei nepareiškus atsakovei D. V. (laiduotojai) ieškinio per 3 mėnesius nuo 2006-12-22 paskolos sutarties termino pabaigos (t.y. 2011-12-22), ieškovė praleido terminą pareikšti atsakovei D. V. (laiduotojai) ieškinį dėl skolos priteisimo pagal 2006-12-22 laidavimo sutartį Nr. 06-00757, todėl ieškovės reikalavimas dalyje dėl skolos priteisimo solidariai iš atsakovės D. V. atmestinas.

10Šioje byloje konstatuotina, kad tarp ieškovės ir atsakovės A. G. sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado vartojimo kredito prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2 straipsnis, 6.886 straipsnio 1 dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.59 straipsnis). Atsakovė A. G. pažeidė savo sutartines prievoles, nes nustatytais terminais negrąžino ieškovei kredito (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Esant nustatytoms aplinkybėms, pateiktų įrodymų pagrindu darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas, ieškovei iš atsakovės A. G. priteistina 20636,57 Lt negrąžinto kredito (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37, 6.210, 6.261, 6.870, 6.872, 6.873, 6.874, 6.881, 6.886 straipsniai). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl iš atsakovės A. G. priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Bylinėjimosi išlaidos, t.y. 619,00 Lt dėl žyminio mokesčio sumokėjimo, yra pagrįstos byloje pateiktais rašytiniais įrodymais, todėl yra priteistinos ieškovei iš atsakovės A. G. (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis).

12Iš atsakovės A. G. valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 92, 93, 96, 259, 263, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės A. G. 20636,57 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 206363,57 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-11-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovei Šilutės kredito unijai.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Priteisti iš atsakovės A. G. ieškovei Šilutės kredito unijai 619,00 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo.

18Priteisti iš atsakovės A. G. valstybei 10,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai