Byla 2A-1507-460/2013
Dėl skolos priteisimo bei ieškovės Šilutės kredito unijos (apeliantės) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Irmos Čuchraj, Albinos Pupeikienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-189-642/2013 pagal ieškovės Šilutės kredito unijos ieškinį atsakovėms A. G. ir D. V., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, A. V. dėl skolos priteisimo bei ieškovės Šilutės kredito unijos (apeliantės) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė 2012-11-19 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašė priteisti solidariai iš atsakovių 20 636,57 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad

42006-12-22 su atsakove A. G. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 06-00982, pagal kurią atsakovei A. G. suteikta 40 000 Lt paskola iki 2011-12-21. Atsakovė įsipareigojo mokėti 12 procentų fiksuotas metines palūkanas, taip pat mokėti 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Tinkamas atsakovės A. G. sutartinių įsipareigojimų vykdymas pagal 2006-12-22 paskolos sutartį Nr. 06-00982 buvo užtikrintas laiduotojos (atsakovės) D. V. 2006-12-22 laidavimo sutartimi Nr. 06-00757, pagal kurią atsakovė (laiduotoja) D. V. laidavo už laidavimo sutartyje nurodytą atsakovės A. G. 40 000 Lt paskolą, su šia paskola susijusių palūkanų ir delspinigių grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti ieškovei, jei atsakovė (paskolos gavėja) A. G. neįvykdys įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. Paskolos sutartyje numatyta, jog paskolą atsakovė A. G. privalėjo grąžinti iki 2011-12-21, tačiau iki nustatyto termino prievolės atsakovė neįvykdė ir likusi negrąžinta skolos dalis sudaro 20 636,57 Lt, prievolės neįvykdė ir solidari skolininkė – atsakovė D. V.

5Atsakovė D. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, prašė jo dalį dėl reikalavimų atsakovei D. V. atmesti praleidus CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytą naikinamąjį terminą.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-10 sprendimu ieškinį tenkino visiškai; nusprendė priteisti iš atsakovės A. G. 20 636,57 Lt skolos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 20 636,57 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-11-26, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei Šilutės kredito unijai; kitą ieškinio dalį atmesti; priteisti iš atsakovės A. G. ieškovei Šilutės kredito unijai 619 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio sumokėjimo; priteisti iš atsakovės A. G. valstybei 10,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Nurodo, kad tarp ieškovės ir atsakovės A. G. sudarytos vartojimo kredito sutarties pagrindu atsirado vartojimo kredito prievoliniai teisiniai santykiai. Atsakovė A. G. pažeidė savo sutartines prievoles, nes nustatytais terminais negrąžino ieškovei kredito. Konstatavo, kad ieškovei nepareiškus atsakovei D. V. (laiduotojai) ieškinio per 3 mėnesius nuo 2006-12-22 paskolos sutarties termino pabaigos (t. y. 2011-12-22), ieškovė praleido terminą pareikšti atsakovei D. V. (laiduotojai) ieškinį dėl skolos priteisimo pagal 2006-12-22 laidavimo sutartį Nr. 06-00757, todėl ieškovės reikalavimo dalį dėl skolos priteisimo solidariai iš atsakovės D. V. atmetė.

7Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą ir ieškovės ieškinį tenkinti. Nurodo, jog esant ieškovės ir atsakovės pasirašytoje laidavimo sutartyje aiškiam susitarimui, jog laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį (laidavimo sutarties 15 p.), tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių prievolės pabaigos terminas netaikytinas, laidavimas galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotoja (atsakovė) D. V. laisva valia siekė tokių teisinių padarinių.

8Atsileipimų į apeliacinį skundą negauta.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant faktinę ir teisinę bylos puses, t. y. tiriant byloje surinktus įrodymus patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialines teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, daro išvadą, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

11Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2006-12-06 tarp ieškovės ir atsakovės A. G. sudaryta paskolos sutartis Nr. 06-00982, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovei 40 000 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-12-21 bei mokėti 12 procentų fiksuotas metines palūkanas. Pagal Sutarties bendrosios dalies 6.8 punktą ir specialiosios dalies 2.13 punktą atsakovė įsipareigojo mokėti 0,05 procento delspinigius nuo nesumokėtos paskolos sumos už kiekvieną pradelstą dieną (b. l. 7). 2006-12-22 sudaryta laidavimo sutartimi Nr.06-00757 atsakovė D. V. laidavo už laidavimo sutartyje nurodytą 40 000 Lt A. G. paskolą, su ja susijusių palūkanų ir delspinigių grąžinimą ir įsipareigojo solidariai atsakyti visu savo turtu ieškovei, jei atsakovė A. G. nevykdys prievolių pagal paskolos sutartį (b. l. 9). Atsakovė A. G. paskolos sutartimi prisiimtų sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė.

12Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovė su atsakove D. V. sudarė 2006-12-22 laidavimo sutartį Nr. 06-00757. Sudarius laidavimo sutartį, atsakovė D. V. įgijo pareigą atsakovei A. G. netinkamai vykdant savo sutartinius įsipareigojimus ieškovei atsakyti kaip solidariosios prievolės dalyviui.

13Tačiau pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog 2006-12-22 laidavimo sutartyje Nr. 06-00757 buvo nurodytas paskolos grąžinimo terminas 2011-12-21, todėl tokiu atveju turi būti taikoma CK 6.88 straipsnio 1 dalis ir todėl ieškovė praleido 3 mėnesių naikinamąjį terminą ieškiniui pareikšti. Su tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada negalima sutikti, nes ji neatitinka ne tik materialinių teisės normų, reglamentuojančių laidavimo pabaigą ir ieškinio senaties taikymą, bet ir prieštarauja suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikai šiuo klausimu.

14Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis).

15Šiame kontekste svarbu tai, kad CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio.

16Tačiau CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos gražinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Tokia sutarties sąlyga vertintina kaip įstatymo neuždraustas kitoks šalių susitarimas, todėl tokiu atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Toks šalių susitarimas atitinka ir Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytą asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principą. Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokiu mastu ir terminais atsako laiduotojas (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB „Vilsima“, UAB „Gilija“, bylos Nr. 3K-3-261/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. P. B., D. B., bylos Nr. 3K-7-229/2009 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visiškai netaikė minėtų materialinės teisės normų ir nukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Nagrinėjamoje byloje yra rašytinis įrodymas – 2006-12-22 laidavimo sutartis Nr. 06-00757, kurią pasirašė atsakovė D. V., sutarties 3 punktu atsakovė D. V. įsipareigojo grąžinti ieškovei skolą, jei paskolos gavėjas neįvykdys prievolių. Be to, laidavimo sutarties 15 punkte nustatyta, kad sutartis (laidavimo) įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį su tolesniais jos papildymais ir pakeitimais. Taigi laidavimo sutartimi ieškovė su laiduotoja D. V. aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, kad laidavimas galios iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį. Toks susitarimas, kaip minėta anksčiau, neprieštarauja laidavimą reglamentuojančioms CK teisės normoms, atitinka formuojamą teismų praktiką šiuo klausimu.

18Atsižvelgiant į tai, t. y. esant ieškovės ir atsakovės pasirašytoje laidavimo sutartyje aiškiam susitarimui, jog laidavimas galioja iki visiško prievolių įvykdymo pagal paskolos sutartį (laidavimo sutarties 15 punktas), tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos trijų mėnesių terminas netaikytinas, laidavimas galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotoja (atsakovė) D. V. laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Kitų duomenų ar įrodymų, paneigiančių šią išvadą, kad laiduotoja D. V. ir ieškovė susitarė dėl terminuoto laidavimo, nėra (CK 6.193 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

19Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos bylose dėl terminuoto laidavimo ir ieškinio senaties, todėl ieškinio dalį dėl skolos priteisimo iš D. V. priėmė nepagrįstai ir neteisėtai.

20Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai sudaro pagrindą pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas laidavimo sutarčių ypatumus, iš esmės pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, tačiau yra pagrindas jį pakeisti, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ieškovei solidariai iš atsakovių A. G. ir D. V. priteisiant 20 636,57 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

23Įvertinus tai, jog apeliacinis skundas tenkintinas ir ieškinys tenkintinas, ieškovei solidariai iš atsakovių priteistina 1 238 Lt (619 Lt × 2) žyminio mokesčio pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose.

24Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,

Nutarė

25Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti ir išdėstyti taip:

26ieškinį tenkinti visiškai;

27priteisti ieškovei Šilutės kredito unijai, bendrovės kodas 112041116, solidariai iš atsakovių A. G., asmens kodas ( - ) ir D. V., asmens kodas ( - ) 20 636,57 Lt skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-11-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

28Priteisti ieškovei Šilutės kredito unijai solidariai iš atsakovių A. G. ir D. V. 1 238 Lt bylinėjimosi išlaidų.

29Priteisti solidariai iš atsakovių A. G. ir D. V. valstybei 10,45 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. ``

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. ieškovė 2012-11-19 kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašė... 4. 2006-12-22 su atsakove A. G. buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. 06-00982,... 5. Atsakovė D. V. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad nesutinka su ieškiniu,... 6. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-10 sprendimu ieškinį tenkino... 7. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo pakeisti Klaipėdos... 8. Atsileipimų į apeliacinį skundą negauta.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 11. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog 2006-12-06 tarp ieškovės ir... 12. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog pirmosios instancijos teismas... 13. Tačiau pirmos instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog 2006-12-22... 14. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo... 15. Šiame kontekste svarbu tai, kad CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti... 16. Tačiau CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl... 17. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos... 18. Atsižvelgiant į tai, t. y. esant ieškovės ir atsakovės pasirašytoje... 19. Taigi, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė... 20. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano,... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 22. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas... 23. Įvertinus tai, jog apeliacinis skundas tenkintinas ir ieškinys tenkintinas,... 24. Kolegija, vadovaudamasi CPK 325–333 straipsniais,... 25. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. birželio 10 d. sprendimą pakeisti... 26. ieškinį tenkinti visiškai;... 27. priteisti ieškovei Šilutės kredito unijai, bendrovės kodas 112041116,... 28. Priteisti ieškovei Šilutės kredito unijai solidariai iš atsakovių A. G. ir... 29. Priteisti solidariai iš atsakovių A. G. ir D. V. valstybei 10,45 Lt...