Byla 2A-1862-260/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys J. L., J. L. įmonė, „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, UAB „Bikuvos prekyba“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Buzelio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramūno Mitkaus ir Algirdo Remeikos, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo antstolio J. K. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-280-736/2012 pagal ieškovės A. L. ieškinį atsakovui antstoliui J. K. dėl žalos atlyginimo priteisimo, tretieji asmenys J. L., J. L. įmonė, „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje, UAB „Bikuvos prekyba“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4ieškovė A. L. prašė priteisti iš atsakovo antstolio J. K. 30 000 litų žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas pagal 2010-07-09 Turto perdavimo išieškotojui aktą Nr. 0060/08/02052/1 išieškotojui UAB „Bikuva“ perdavė jai bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausiusį butą, unikalus Nr.( - ), esantį Kėdainiuose, ( - ). Butas perduotas už jos sutuoktinio J. L. individualios įmonės ir jo paties įsipareigojimus, vykdant Panevėžio apygardos teismo išduotą 2008-05-27 teismo įsakymą civilinėje byloje Nr.L2-329-198/2008. Ieškovė nei šioje civilinėje byloje, nei jokioje kitoje su jos vyro įsipareigojimais susijusioje byloje nėra buvusi proceso dalyvė, jokie reikalavimai jai niekada nebuvo ir nėra pareikšti, jokios sumos iš jos nėra priteistos, todėl atsakovas, perduodamas jos turto dalį bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, viršijo savo įgaliojimus, taip padarydamas ieškovei 30 000 litų žalą.

5Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog J. L. įmonė buvo įsteigta J. L. santuokos su ieškove A. L. metu, todėl sutuoktinė privalo solidariai atsakyti ir už įmonės skolas, tai yra atsakyti visu bendrosios jungtinės nuosavybės teise turimu turtu.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu (b.l. 98-99) ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovei A. L. iš atsakovo antstolio J. K. 30.000 litų žalos atlyginimo ir 2.400 litų bylinėjimosi išlaidų, priteisė iš atsakovo valstybei 53,96 litus išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas, nustatė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo J. L. yra sutuoktiniai nuo 1983-03-05. 1995 m. birželio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-2003 ieškovė ir J. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise nusipirko butą, esantį ( - ), Kėdainiuose. 1998 m. liepos 22 d. įsteigta J. L. įmonė. 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Panevėžio apygardos teismas civilinėje byloje Nr. L2-329-198/2008 priteisė kreditoriui UAB „Bikuvos prekyba“ iš J. L. įmonės ir J. L. solidariai 123 035,04 litų skolos, 6 838,08 litų delspinigių, 6 proc. palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. 2010 m. liepos 9 d. turto perdavimo išieškotojui aktu vykdomojoje byloje Nr. 0060/08/02052/1, vykdydamas išieškojimą pagal Panevėžio apygardos teismo 2008-05-27 įsakymą atsakovas perdavė išieškotojui UAB „Bikuvos prekyba“ asmeninėn nuosavybėn butą, esantį ( - ), Kėdainiuose. 2010 m. liepos 15 d. Kėdainių rajono apylinkės teismas patvirtino 2010 m. liepos 9 d. aktą. Kreditoriui UAB „Bikuvos prekyba“ įsiskolinimas priteistas tik solidariai iš J. L. įmonės ir J. L., prievolės pobūdis A. L. nebuvo nustatytas, todėl antstolis neturėjo teisės nukreipti išieškojimą į A. L. tenkančią dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Šiuos veiksmus teismas vertino kaip neteisėtus, kurių pagrindu antstoliui atsiranda atsakomybė už ieškovei padarytą žalą. Kadangi antstolis nesiėmė priemonių skolininko J. L. turto dalies bendrojoje nuosavybėje nustatymui, dėl antstolio veiksmų ieškovė A. L. neteko jai priklausančio buto dalies, ieškovė patyrė žalą, todėl tarp atsakovo veiksmų ir ieškovei padarytos žalos egzistuoja tiesioginis priežastinis ryšys. Teismas konstatavo antstolio kaltę, kadangi jis savo valia atliko neteisėtus veiksmus. Taip pat teismas nustatė, jog turto realizavimas vyko be ieškovės sutikimo, kuri siekė sustabdyti varžytines, tačiau antstolis į tai nekreipė reikiamo dėmesio. Realia ieškovės patirta žala teismas laikė 30 000 litų.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu (b.l. 101-103) atsakovas antstolis J. K. prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodo, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas iš esmės pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias sutuoktinių atsakomybę pagal bendros įmonės prievoles ir procesines teisės normas, reguliuojančias išieškojimą iš individualių įmonių, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Skundžiamas sprendimas iš esmės yra motyvuojamas tik Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.3K-P-186/2010, tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtos ir nagrinėjamos bylos ratio dicidendi yra skirtingi. Šios bylos esminis momentas yra individualios įmonės savininkų atsakomybė pagal jos prievoles, o Lietuvos kasacinio teismo byloje apie tai nėra pateikta jokių išaiškinimų. Teismas taikė bylai normas, kurios ginčo santykio nereguliuoja, todėl priėmė neteisėtą sprendimą (CPK 4 ir 329 str. 1 d.). Pagal CPK 673 straipsnį, jeigu individuali (personalinė) įmonė neturi pakankamai lėšų išieškomoms sumoms padengti, antstolis išieškojimą nukreipia į kitą jos turtą ir savininko turtą. 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartyje Nr. 3K-3-383/2005 nagrinėdamas ginčą, analogišką šiai bylai dėl antstolio teisės vykdant išieškojimą iš individualios įmonės, nukreipti vykdymo veiksmus į jos savininkų sutuoktinių turtą, nesant atskiro tai leidžiančio teismo sprendimo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad CK 3.88 straipsnyje įtvirtinta prezumpcija, pagal kurią visas sutuoktinių turtas, įgytas santuokos metu, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, nepriklausomai nuo to, įgytas jis vieno ar abiejų sutuoktinių vardu. Įmonė yra turtinis kompleksas ir kaip toks yra nuosavybės teisės objektas (CK 1.110 straipsnis). Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad individuali įmonė buvo įsteigta santuokos metu. Taigi minėta prezumpcija galioja ir dėl individualios įmonės. Pagal CK 3.89 straipsnio 2 dalį asmuo, neigiantis sutuoktinių turto bendrumo prezumpciją, privalo įrodyti, kad ginčo turtas nėra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs sutuoktinių prievolių pagal individualios įmonės skolas priverstinio vykdymo klausimas. Pagal CK 2.50 straipsnio 4 dalį individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės subjektas, todėl už individualios įmonės skolas atsako ir jos dalyviai. Kai individuali įmonė įsteigta santuokos metu, ji iš esmės yra šeimos verslas: verslui yra naudojamas bendras sutuoktinių turtas, jų fizinis ir intelektinis darbas, o iš jos veiklos gaunamos pajamos naudojamos visos šeimos poreikiams tenkinti. Dėl to ir iš individualios įmonės, įsteigtos santuokos metu, veiklos atsiradusios prievolės turi būti laikomos bendromis sutuoktinių prievolėmis ir jos turi būti tenkinamos iš sutuoktinių bendro turto. Būtent toks šių prievolių teisinis kvalifikavimas leidžia apsaugoti individualios įmonės kreditorių interesus. Tik įrodžius, kad verslu vertėsi išimtinai vienas sutuoktinis be kito sutuoktinio žinios ar prieš jo valią ir verslo duodama nauda nebuvo panaudota šeimos interesais, būtų galima daryti priešingą išvadą. Teismas nagrinėjamoje byloje galėjo tenkinti ieškinį tik nustatęs, kad ieškovė negavo jokios naudos iš J. L. įmonės veiklos, todėl nėra jos bendraturtė ir neatsako pagal įmonės prievoles. Tačiau byloje šios aplinkybės nebuvo nustatytos. Priešingai, yra neginčijamai nustatyta, kad ginčo prievolė, patvirtinta Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gegužės 27 d. sakymu, kilo iš J. L. įmonės veiklos ir ši įmonė įsteigta 1998 m. liepos 22 d., tai yra po A. ir J. L. santuokos (1983 m. kovo 5 d.). Juo labiau, kad ieškovės atstovas 2012 m. gegužės 16 d. ir ankstesniuose teismo posėdžiuose patvirtino, jog sutuoktiniai iki šiol gyvena kartu ir veda bendrą ūkį. Šios aplinkybės leidžia daryti vienareikšmę išvadą, kad ieškovė nenuginčijo sutuoktinių turto (įmonės) bendrumo prezumpcijos, tvarkė įmonės -skolininkės reikalaus kartu su J. L., todėl pilnai atsako pagal J. L. įmonės prievoles. 2010 m. liepos 9 d. perduodamas išieškotojui A. ir J. L. bendrą butą, esantį ( - ), Kėdainiuose, antstolis ieškovės teisių nepažeidė, todėl neturi kompensuoti ieškovės praradimų. Kėdainių rajono apylinkės teismo motyvacija būtų teisėta tik tuo atveju, jeigu ieškovė įrodytų, kad buvo pažeistos jos materialinės teisės, tai yra ji apmokėtų jai nepriklausančios įmonės skolas. Ieškiniui tenkinti yra būtini abu pagrindai: vykdomojo dokumento nebuvimas, faktinis prievolės nebuvimas. Rėmimasis tik pirmuoju pagrindu, neakcentuojant ir net teismo posėdyje paneigiant antrąjį, laikytinas akivaizdžiu piktnaudžiavimu teise.

11Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 117-118) ieškovė A. L. prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

12Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 108-109) tretysis asmuo „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje nurodė, jog prisideda prie atsakovo antstolio J. K. paduoto apeliacinio skundo ir pritaria jame nurodytiems apelianto reikalavimams bei juos pagrindžiantiems argumentams dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje Nr.2-280-736/2012.

13Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 114-115) tretysis asmuo UAB „Bikuvos statyba“ prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės A. L. bylinėjimosi išlaidas trečiojo asmens UAB „Bikuvos“ prekyba naudai pirmosios instancijos teisme 1 500 litų išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad antstolis J. K. vykdė išieškojimą iš J. L. įmonės ne tik trečiojo asmens UAB „Bikuvos“ prekyba naudai, bet ir kitų išieškotojų UAB „Edvervita“, Kauno apskrities VMI, UAB Euroliuksas, UAB „Gilius ir ko“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos naudai. Trečiasis asmuo UAB „Bikuvos“ prekyba prieš perimdamas neparduotą iš varžytinių turtą privalėjo sumokėti ir sumokėjo kitų išieškotojų naudai 18 730,57 Lt. Išieškojimai visų nurodytų išieškotojų naudai buvo vykdomi dėl J. L. įmonės skolų, o ne dėl asmeninių J. L. skolų. Todėl antstolis J. K. privalėjo vadovautis ir vadovavosi teisės normomis, kurios reglamentuoja išieškojimą pagal individualių įmonių skolas ir pagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų išplėstinės kolegijos 2007 m. birželio mėn. 4 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-192/2007, nurodytais išaiškinimais. Apeliaciniame skunde pagrįstai ir teisingai nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutarimu civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010, nes išnagrinėta ir nagrinėjama byla yra ratio dicidendi skirtingos. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos nutarimo išaiškinimas liečia išieškojimus pagal sutuoktinių prievoles, kurios buvo prisiimtos jų kaip fizinių asmenų, ir negali būti taikomas išieškojimams pagal neribotos atsakomybės juridinių asmenų (individualių įmonių) prievoles, už kurias yra atsakingi abu sutuoktiniai kaip juridinio asmens dalyviai, tuo atveju, jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka tokio juridinio asmens turto.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

16Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovės ieškinį ir priteisė jai 30 000 Lt žalos atlyginimą iš atsakovo antstolio J. K., pripažinęs, kad šis antstolis, vykdydamas išieškojimą iš ieškovės sutuoktinio trečiojo asmens J. L. ir pastarojo individualios įmonės, pažeisdamas jos teises, neteisėtai perduodamas išieškotojui UAB „Bikuvos“ prekyba sutuoktiniams ieškovei A. L. ir trečiajam asmeniui J. L. priklausantį butą, esantį ( - ), Kėdainiuose, padarė ieškovei 30 000 Lt žalą.

17Apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo byloje 2012 05 25 priimtą sprendimą, atsakovas antstolis J. K. teigia, kad teismas iš esmės pažeidė materialines teisės normas, reglamentuojančias sutuoktinių atsakomybę pagal bendros įmonės prievoles ir procesines teisės normas, reguliuojančias išieškojimą iš individualių įmonių, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos.

18Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė byloje pagrįstą ir teisėtą sprendimą, nes buvo pagrindas konstatuoti, kad atsakovas antstolis J. K. nepagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininko sutuoktinės turto dalį, t.y. padarė CPK 586 straipsnio pažeidimą – vykdymo veiksmus atliko be vykdomojo dokumento. Taip vertinti leidžia ta aplinkybė, kad turtas, kuris buvo perduotas pagal teismo sprendimą už trečiojo asmens J. L. ir jo įmonės skolas, nebuvo pripažintas asmeniu šio asmens turtu, nebuvo tarp sutuoktinių padalintas, o teismo sprendime nebuvo nurodyta, kad paminėta skola išieškoma ir iš ieškovės A. L.. Pats antstolis plečiančiai aiškinti teismo sprendimo, pagal kurį išduotas vykdomasis raštas, neturėjo teisės.

19Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai įvertino ginčo esmę ir pasirėmė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 nutartyje Nr. 3K-P-186/2010 pateiktu išaiškinimu apie prievolės vykdymą iš bendro sutuoktinių turto. Šioje nutartyje nurodyta, kad „suvienodindama kasacinio teismo praktiką civilinėse bylose dėl išieškojimo pagal sutuoktinių prievoles plenarinė sesija išaiškina, kad prievolės vykdymui iš bendro sutuoktinių turto būtina nustatyti prievolės pobūdį, t. y. ji yra asmeninė ar bendra (dalinė ar solidarioji), todėl tokios prievolės pobūdį ir galimybę išieškoti iš bendrosios jungtinės nuosavybės gali nustatyti tik teismas. Antstolio veiklos ribas visų pirma apibrėžia antstoliui nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Vienas iš vykdomųjų dokumentų yra vykdomasis raštas, išduotas teismo sprendimo pagrindu. Jei nėra teismo sprendimo dėl antrojo sutuoktinio, antstolis negali priimti patvarkymo išieškoti iš bendro turto, nes tai reikštų teismo sprendimo pakeitimą ir CPK 586 straipsnio pažeidimą, t. y. vykdymo veiksmai būtų atlikti be vykdomojo dokumento (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB bankas Hansabankas v. antstolis A. B., bylos Nr. 3K-7-114/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. B.-H., N. M. H. v. antstolis D. Š., bylos Nr. 3K-3-567/2009; 2010 m. vasario 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M. T. v. antstolė N. Š., K. S., B. A. S., bylos Nr.3K-3-81/2010). Plenarinė sesija taip pat pažymi, kad išieškojimui iš bendro sutuoktinių turto netaikytini teismo sprendimo išaiškinimo (CPK 278 straipsnis) ar šio procesinio sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo (CPK 589 straipsnis) institutai. Naujo skolininko (kito sutuoktinio) įtraukimas taikant šiuos institutus reikštų procesinio sprendimo pakeitimą nustatant teises bei pareigas byloje nedalyvavusiam asmeniui. Išieškojimas iš kito sutuoktinio turto negali būti pasiektas ir išieškotojui skundžiant antstolio veiksmus, kuriais atsisakyta tai padaryti. Pažymėtina, kad vykdymo stadijoje jau yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo prievolę vykdyti įpareigotas vienas iš sutuoktinių, tai eliminuoja bendrosios dalinės prievolės galimybę.“

20Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog pagrįstą ir teisėtą pirmosios instancijos teismo sprendimą naikinti ar keisti nėra pagrindo. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas nekeistinas, o atsakovo apeliacinis skundas atmestinas. (CPK 326 str. 1 d. 1p.).

21Ieškovė atsiliepimu į ieškinį prašė priteisti jai turėtas už advokato pagalbą surašant atsiliepimą išlaidas. Tokios išlaidos – 500 Lt – jai priteistinos, nes CPK 98 straipsnis numato galimybę priteisti šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, iš antrosios šalies bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas už advokato pagalbą nagrinėjant bylą.

22Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies pirmu punktu,

Nutarė

23apeliacinį skundą atmesti.

24Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo antstolio J. K. ieškovei A. L. (a.k. ( - )) 500 Lt penkis šimtus litų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

26Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. ieškovė A. L. prašė priteisti iš atsakovo antstolio J. K. 30 000 litų... 5. Atsakovas prašė ieškinį atmesti, nurodė, jog J. L. įmonė buvo įsteigta... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2012 m. gegužės 25 d. sprendimu (b.l.... 8. Teismas, nustatė, kad ieškovė ir trečiasis asmuo J. L. yra sutuoktiniai nuo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu (b.l. 101-103) atsakovas antstolis J. K. prašo panaikinti... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 117-118) ieškovė A. L. prašo... 12. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 108-109) tretysis asmuo „BTA... 13. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 114-115) tretysis asmuo UAB „Bikuvos... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 16. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas patenkino ieškovės... 17. Apeliaciniu skundu prašydamas panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo... 18. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios instancijos teismas priėmė byloje... 19. Teisėjų kolegija pripažįsta, kad pirmosios instancijos teismas, tinkamai... 20. Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija pripažįsta, jog... 21. Ieškovė atsiliepimu į ieškinį prašė priteisti jai turėtas už advokato... 22. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. apeliacinį skundą atmesti.... 24. Kėdainių rajono apylinkės teismo 2012 m. gegužės 25 d. sprendimą palikti... 25. Priteisti iš atsakovo antstolio J. K. ieškovei A. L. (a.k. ( - )) 500 Lt... 26. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....