Byla 2-1229/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Alksta“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1862-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Pireka“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei ,,Alksta“, uždarajai akcinei bendrovei ,,Statybų ritmas“, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4UAB „Pireka“kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, tretiesiems asmenims UAB „Alkesta“, UAB „Statybos ritmas“ dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimų panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti atsakovo UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ viešojo pirkimo komisijos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą atmesti UAB „Pireka“ pasiūlymą supaprastintam atviram konkursui „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimo Nr. 93738. Reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti supaprastinto atviro konkurso „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimo Nr. 93738, viešųjų pirkimų procedūras.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi prašymą patenkino, ieškovo UAB „Pireka“ reikalavimų užtikrinimui pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“, sustabdė supaprastinto atviro konkurso „Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, pirkimo Nr. 93738, viešųjų pirkimų procedūras. Teismas nurodė, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau tekste – VPĮ) 7 straipsnio 3 dalies 1 punktą pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. UAB „Pireka“ ieškinio patenkinimo atveju, panaikinus perkančiosios organizacijos sprendimus dėl imperatyviųjų teisės normų pažeidimo, teismas ex officio privalėtų sandorį pripažinti niekiniu, atsakovo veiksmus – neteisėtais ir taikyti sandorio negaliojimo bei veiksmų neteisėtumo padarinius, nes tik tokiu atveju būtų užbaigtas ginčo sprendimas, atkurta teisinė taika ir apgintas viešasis interesas. Tuo vadovaudamasis teismas sutiko su ieškovo teiginiu, jog, nesustabdžius supaprastinto atviro konkurso pirkimo procedūrų, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti nebeįmanomas, todėl taikė šią laikinąją apsaugos priemonę (CPK 144 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad klausimo sprendimo metu teismas neturi duomenų apie tai, kad jos pritaikymas konkrečiu būdu pažeistų ekonomiškumo ir efektyvumo principus bei viešąjį interesą (VPĮ 95 str. 5 d., CPK 145 str. 3 d.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Trečiasis asmuo UAB ,,Alksta“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skunde nurodomi tokie argumentai:

  1. Teismas neatsižvelgė į viešojo pirkimo objekto specifiškumą bei galimas neigiamas pasekmes atsakovui, viešėjam interesui, pažeidė šalių interesų pusiausvyrą. Teismas tik formaliai nurodė, kad klausimo sprendimo metu teismas neturi duomenų apie tai, kad jos pritaikymas konkrečiu būdu pažeistų ekonomiškumo ir efektyvumo principus bei viešąjį interesą, nes viešojo pirkimo objektas – keturių didelių gabaritų atliekų surinkimo ir penkių kompostavimo aikštelių projektavimo ir įrengimo darbų pirkimas turi viešąjį interesą, nes tinkamas atliekų tvarkymas leidžia užtikrinti Konstitucijoje įtvirtintą siekį saugoti aplinką nuo kenksmingo poveikio.
  2. Pagal teismų praktiką, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jei jų taikymas pažeistų teisingumo principą. Teismas ignoravo atsakovo paaiškinimus, kad pažeistų Alytaus regiono savivaldybių teises, atliekų tvarkymo sistemos kūrimo srityje, bei Lietuvos valstybės tarptautinius įsipareigojimus.
  3. Viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas yra neproporcinga priemonė, nes laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis pirkimas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją. Laiku neįsisavinus projektui skirtų lėšų, atsakovas netektų teisės jomis disponuoti, dėl ko projektas gali likti neįgyvendintas.

9Atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu taip pat prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirajame skundui pagrįsti nurodomi tokie argumentai:

  1. Ieškiniu pareikštas vienintelis reikalavimas – panaikinti atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimą atmesti ieškovo pasiūlymą. Nagrinėjamu atveju ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas nepriklausys nuo pirkimo procedūrų vykdymo ar jų sustabdymo. Sutarties pripažinimas niekine teismo iniciatyva nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  2. Teismas nurodė, kad klausimo sprendimo metu teismas neturi duomenų apie tai, kad jos pritaikymas konkrečiu būdu pažeistų ekonomiškumo ir efektyvumo principus bei viešąjį interesą, tačiau nemotyvavo ir nepagrindė, kodėl atmetė atsakovo atsiliepime į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pateiktus paaiškinimus, kad pirkimo procedūrų sustabdymas pažeistų viešąjį interesą. Alytaus regione būtina organizuoti šiukšlynų uždarymą. Šiuo metu nėra didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių, todėl kuo spartesnis darbų atlikimas leistų užtikrinti aplinkos būklės gerinimą. Pažymėtina, kad sustabdžius pirkimo procedūras galimai projektas iš viso liks neįgyvendintas.

10Trečiasis asmuo UAB ,,Alksta“ atsiliepimu į UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskirąjį skundą prašo jį tenkinti.

11Ieškovas UAB ,,Pireka“ atsiliepimais į atskiruosius skundus, prašo jų netenkinti. Atsiliepimuose nurodoma, kad pagal teismų suformuotą praktiką, viešasis interesas reikalauja išsiaiškinti, ar iš tiesų perkančioji organizacija pagrįstai iš tolesnių pirkimo procedūrų pašalino ieškovą, pasiūliusį mažesnę darbų atlikimo kainą už kitus tiekėjus ir nutarė prioritetą suteikti ne mažiausią kainą pasiūliusiai įmonei. Pažymėjo, kad apeliantai nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog nukentėtų projekto įgyvendinimas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirieji skundai netenkintini.

14Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad teismas dalyvaujančių byloje asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą numato CPK 145 straipsnio 1 dalis, kurios 13 punkte taip pat nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 95 straipsnio 5 dalies nuostatą teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu. Teismas gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą.

15Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeis viešojo intereso. Nustatęs galimą grėsmę teismo sprendimo įvykdymui ieškinio tenkinimo atveju, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, visų pirma, turi būti užtikrinta viešojo intereso apsauga ir tik po to siekiama ūkio subjektų tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo.

16Atskiruoju skundu apeliantai nurodo, kad ginčo viešasis pirkimas yra svarbus viešajam interesui užtikrinti, kad teismas neatsižvelgė į užtikrinimo priemonių taikymo pasekmes atsakovui, be to, kad laikinoji apsaugos priemonė gali lemti skaudesnes pasekmes, t. y. Europos Sąjungos ar kitų fondų atsisakymą finansuoti rengiamą projektą.

17Teisėjų kolegija sutinka, kad su atliekų tvarkymu susiję projektai turi viešąjį interesą, tačiau viešojo intereso sąvoką apima ir teisėtas pirkimui skirtų lėšų panaudojimas. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovas paskelbė supaprastintą atvirą konkursą Alytaus regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“, kuriam skirtas 23 233 006,35 Lt finansavimas, iš kurio 19 748 054,96 Lt sudaro ES struktūrinių fondų lėšos, 1 316 233,34 Lt – valstybės lėšos, 2 168 718,05 – pareiškėjo lėšos (b. l. 117). Taigi, kaip minėta, labai svarbu, ar viešas interesas, susijęs su aplinkos tvarkymu nagrinėjamu atveju labiau gintinas už viešąjį interesą, susijusį su lėšų panaudojimu.

18Kaip nurodyta atsakovo atskirajame skunde, pirkimo sąlygų 1.9 punkte nustatyta, kad darbai turės būti atlikti per 17 mėnesių nuo darbų pradžios. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje nėra pateikti duomenys, patvirtinantys, jog darbai privalo būti pradėti iki tam tikros datos. Byloje taip pat nėra įrodymų, patvirtinančių, jog bylos nagrinėjimas gali užtrukti tiek, jog atsakovas nebespės įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšų, nenurodyta, iki kada privalo būti įsisavintos finansavimu suteiktos lėšos. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju tikslinga palikti galioti skundžiama nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones ir pažymi, kad pasikeitus aplinkybėms, atsakovas gali kreiptis į teismą dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimui svarbias šios bylos aplinkybes ir padarė pagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagrindų, nurodytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

20Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. UAB „Pireka“kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Alytaus... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apygardos teismas 2011 m. vasario 3 d. nutartimi prašymą patenkino,... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Trečiasis asmuo UAB ,,Alksta“ atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos... 9. Atsakovas UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ atskiruoju skundu... 10. Trečiasis asmuo UAB ,,Alksta“ atsiliepimu į UAB „Alytaus regiono atliekų... 11. Ieškovas UAB ,,Pireka“ atsiliepimais į atskiruosius skundus, prašo jų... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Atskirieji skundai netenkintini.... 14. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144 straipsnio pirmojoje dalyje... 15. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo patikrinti, ar... 16. Atskiruoju skundu apeliantai nurodo, kad ginčo viešasis pirkimas yra svarbus... 17. Teisėjų kolegija sutinka, kad su atliekų tvarkymu susiję projektai turi... 18. Kaip nurodyta atsakovo atskirajame skunde, pirkimo sąlygų 1.9 punkte... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 20. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 21. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario3 d. nutartį palikti nepakeistą....