Byla B2-893-368/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Interjero projektai“

1Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos (toliau VSDFV) Mažeikių skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Interjero projektai“,

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Interjero projektai“. Ieškovė nurodė, kad atsakovės skola biudžetui turimais 2016 m. liepos 29 d. apskaitos duomenimis sudarė 665,75 Eur.

3Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Interjero projektai“ tenkintinas.

4Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą

5Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų.

6ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Įmonės nemokumas nustatomas, ištyrus jos finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės balansas ir pradelsti įsipareigojimai, kurių santykis su įmonės turto verte bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos rezultatai, atspindi įmonės galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.

7Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi įpareigojo atsakovės

8UAB „Interjero projektai“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo dienos pateikti teismui įmonės finansinius dokumentus. Nutartis 2016 m. rugsėjo 23 d. buvo įteikta įmonės vadovei A. Ž. (b. l. 23). 2016 m. rugsėjo 30 d. Šiaulių apygardos teisme buvo gautas A. Ž. prašymas pratęsti terminą pateikti įmonės finansinius dokumentus. Prašyme nurodyta, jog šiuo metu pateikti dokumentus nėra galimybės, kadangi yra sugedusi programinė įranga, kurioje likę visi duomenys, susiję su įmonės veikla (b. l. 25). Teismui buvo pateiktas 2014 m. gruodžio 31 d. kreditorių sąrašas, įmonės balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, sudaryti 2014-04-10 – 2014-12-31 laikotarpiui (b. l. 27-28). Atsakovės atstovės nurodymu, įmonė nuo 2015 m. liepos mėnesio sustabdė savo veiklą ir iki šios dienos jokios veiklos nevykdo(b. l. 25). Atsakovė UAB „Interjero projektai“ nepateikė teismui duomenų, kurie yra svarbūs nustatant įmonės turtinę padėtį ir vertinant įmonės mokumą / nemokumą.

9Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip sąmoningas atsakovės blogos turtinės padėties ir nemokumo slėpimas, siekiant išvengti bankroto bylos iškėlimo. Tokią teismo poziciją patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo praktika (pvz., 2011 m. vasario 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-479/2011).

10Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog UAB „Interjero projektai“ įmokų mokėjimo tvarką pradėjo pažeidinėti nuo 2014 m. gruodžio mėnesio, kiekvieną mėnesį buvo pradėta fiksuoti įmonės skola su pradelstais mokėjimo terminais. 2016 m. liepos 29 d. duomenimis, UAB „Interjero projektai“ biudžetui skolinga 665,75 Eur (iš jų 640,12 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 25,63 Eur delspinigių).

11Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

12Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog pagal VĮ Registrų centras ir VĮ „Regitra“ pateiktą informaciją, UAB „Interjero projektai“ vardu nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neregistruota (b. l. 11). Ieškovės duomenimis, pagal VĮ Registrų centras 2014 metų balanso išrašą matyti, jog įmonės turtas sudarė 838,45 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 1 796,22 Eur; pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis bendrovė 2014 m. patyrė 3 853,97 Eur nuostolį (b. l. 13-14). Finansinių atskaitomybės dokumentų už 2015 m. UAB „Interjero projektai“ nepateikė. Pagal Telšių apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) 2016 m. birželio 27 d. pažymą Nr. (17.25.40)RESP-7089, UAB „Interjero projektai“ 2016 m. birželio 23 dienai turėjo 319,68 Eur mokestinę nepriemoką (b. l. 12). Pagal Telšių apskrities VMI duomenis, metinė pelno mokesčio deklaracija už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31 nepateikta. Ieškovės duomenimis, visi UAB „Interjero projektai“ samdomi darbuotojai buvo atleisti 2015 m. liepos 16 d., o paskutinis mokėjimas iš UAB „Interjero projektai“ buvo gautas 2014 m. lapkričio 17 d.

13Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB „Interjero projektai“ yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla.

14Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko administratorių UAB „Bankroto lyderiai“, taigi UAB „Interjero projektai“ administratoriumi skirtina UAB „Bankroto lyderiai“.

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 4, 9 ir 10 straipsniais, teismas

Nutarė

16Iškelti bankroto bylą UAB „Interjero projektai“ (įmonės kodas ( - ), buveinės adresas: ( - )).

17Bankrutuojančios UAB „Interjero projektai“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto lyderiai“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. ( - )).

18Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB „Interjero projektai“ turto arešto vykdymo pasirinktam antstoliui.

19Uždrausti UAB „Interjero projektai“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti ar kitokiais būdais perleisti įmonės turtą.

20Nustatyti terminą UAB „Interjero projektai“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti per 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

21Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., 4 p., 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

22Įpareigoti UAB „Interjero projektai“ valdymo organus per 15 dienas po šios nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

23Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

24Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Interjero projektai“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Apie iškeltą UAB „Interjero projektai“ bankroto bylą pranešti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinių asmenų registrui, paskirtam bankroto administratoriui.

26Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo teisėjas Egidijus Mockevičius, rašytinio proceso... 2. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovės VSDFV Mažeikių skyriaus... 3. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Interjero projektai“... 4. Dėl atsakovės nemokumo kaip pagrindo iškelti bankroto bylą... 5. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau LR ĮBĮ) 9... 6. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – įmonės... 7. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi įpareigojo... 8. UAB „Interjero projektai“ vadovą per 5 dienas nuo šios nutarties gavimo... 9. Teismas sprendžia, kad šių dokumentų nepateikimas yra vertintinas kaip... 10. Ieškovė VSDFV Mažeikių skyrius nurodė, jog UAB „Interjero projektai“... 11. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 12. Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog pagal VĮ Registrų centras ir... 13. Esant šioms aplinkybėms, teismas konstatuoja, jog atsakovė UAB „Interjero... 14. Bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa atrinko... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291... 16. Iškelti bankroto bylą UAB „Interjero projektai“ (įmonės kodas ( - ),... 17. Bankrutuojančios UAB „Interjero projektai“ administratoriumi paskirti UAB... 18. Pavesti įmonės administratoriui pateikti nutarties kopiją dėl UAB... 19. Uždrausti UAB „Interjero projektai“ vykdyti visas finansines prievoles,... 20. Nustatyti terminą UAB „Interjero projektai“ kreditorių finansiniams... 21. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 22. Įpareigoti UAB „Interjero projektai“ valdymo organus per 15 dienas po... 23. Pavesti bankroto administratoriui sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą... 24. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Interjero... 25. Apie iškeltą UAB „Interjero projektai“ bankroto bylą pranešti Audito,... 26. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...