Byla 1A-326-300/2015

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Vidmanto Mylės, teisėjų Raimundo Jurgaičio, Zigmo Kavaliausko, sekretoriaujant Vilmai Armalytei, dalyvaujant privačiam kaltintojui, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. A., nuteistajam D. P.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo privataus kaltinimo baudžiamąją bylą pagal privataus kaltintojo, nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. A. apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendžio, kuriuo D. P. pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 140 straipsnio 1 dalį ir nuteistas laisvės apribojimu 6 mėnesiams, įpareigojant per 4 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos išdirbti 40 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

3Priteista iš D. P. nukentėjusiajam A. A. 500 EUR (penki šimtai eurų) neturtinei žalai atlyginti.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5D. P. nuteistas už tai, kad 2014 m. gruodžio 5 d., apie 1.00 val., bute, esančiame ( - ), sudavė nukentėjusiajam A. A. vieną smūgį į veido sritį, perskėlė apatinę lūpą, sumušė du dantis, sukėlė fizinį skausmą ir padarė nežymų sveikatos sutrikdymą.

6Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendį ir priteisti jam 1785 eurus už žalą patirtą dėl neteisėtų D. P. veiksmų. Skunde nurodo, kad jis teismui buvo pateikęs dokumentą, įrodantį jo išlaidas, kurių prireiks jam susitvarkyti dantims, o tam, kad pirmiausia susitvarkytų dantis ir tada reikalautų žalos atlyginimo, jis neturi lėšų.

7Atsikirtimu į nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. A. apeliacinį skundą nuteistasis D. P. prašo palikti galioti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendį.

8Teismo posėdžio metu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas prašė jo apeliacinį skundą tenkinti, nuteistasis apeliacinio skundo klausimą paliko spręsti teismui.

9Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendis keistinas dėl netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų (BPK 328 str. 4 p.).

10Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. prašo priteisti jam turtinę – 1785 eurų žalą patirtą dėl neteisėtų D. P. veiksmų. Todėl byla nagrinėjama pagal apeliacinio skundo reikalavimus (BPK 320 str. 3 d.).

11Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109 straipsnį, asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam civilinį ieškinį.

12Civilinio ieškinio klausimas baudžiamojoje byloje išsprendžiamas priimant nuosprendį. BPK 115 straipsnyje nustatyta, kad, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, teismas gali civilinį ieškinį visiškai ar iš dalies patenkinti arba jį atmesti. Išimtiniais atvejais, t. y. kai ieškinio negalima tiksliai apskaičiuoti neatidėjus bylos nagrinėjimo ar negavus papildomos medžiagos, teismas, priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, gali pripažinti civiliniam ieškovui teisę į ieškinio patenkinimą, o klausimą dėl ieškinio dydžio perduoti nagrinėti civilinio proceso tvarka (BPK 115 straipsnio 2 dalis).

13Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nukentėjusysis A. A. buvo pareiškęs civilinį ieškinį dėl 1785 eurų (6160 Lt) turtinės žalos atlyginimo, nurodydamas, kad šią žalą sudaro 6000 Lt už dantų gydymą, 60 Lt už specialisto išvadą ir 100 Lt už sugadintus rūbus (1–2 b. l.). Apylinkės teismo teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis nurodė palaikantis civilinį ieškinį ir paaiškino, kad turtinę žalą sudaro numatomos gydymo išlaidos už dantis, 70 Lt už specialisto išvadą ekspertui, o dėl sugadintų rūbų ieškinio jis nebereiškia (83 b. l.).

14Apylinkės teismas, svarstydamas nukentėjusiojo A. A. pareikšto civilinio ieškinio pagrįstumą, nurodė, kad nukentėjusysis A. A. nepateikė jokių dokumentų, patvirtinančių jo patirtą turtinę žalą, o būsimos ar numatomos išlaidos nepriteistinos, todėl turtinė žala nepriteistina.

15Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas, su tokiomis pirmosios instancijos teismo išvadomis nesutinka.

16Žala remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249 straipsniu yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai) taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Teismas gali įvertinti būsimą žalą remdamasis realia jos atsiradimo tikimybe (CK 6.249 str. 3 d.). Pažymima, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (kasacinės nutartys 2K-459/2012, 2K-340/2012).

17Byloje esančiais duomenimis – nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo (82–83 b. l.), eksperto

18H. D. parodymais (114 b. l.), specialisto išvada Nr. G 1782/14(04) (3 b. l.), bei kitais skundžiamajame nuosprendyje aptartais ir išanalizuotais duomenimis, kurie, be kita ko, nėra ginčijami, nustatyta, kad turtinę žalą, susijusią su dviejų dantų pažeidimu, nukentėjusysis patyrė dėl neteisėtų D. P. veiksmų. Taip pat iš apeliacinės instancijos teismui nukentėjusiojo pateiktos UAB „V.“ pažymos matyti, kad nukentėjusiojo būsimą žalą, susijusią su dviejų dantų pažeidimu, dėl kurių nukentėjusiojo 21-as dantis tapo nebegyvybingas, jam reikalingas endodontinis gydymas bei defekto pašalinimas, o 22-ojo danties vietoje reikalinga implantacija, iš viso sudaro 1530 eurų. Taip pat, nors nukentėjusysis ir nepateikė kvito, įrodančio, kad jis už specialisto išvadą sumokėjo 17, 37 Eur (60 Lt), tačiau ši suma yra reali, nes tokios paslaugos yra mokamos, tai patvirtina ir Valstybės teismo medicinos tarnybos internetiniame puslapyje nurodytos teikiamų paslaugų kainos (http://www.vtmt.lt/pages/lt/paslaugos/teikiamu-paslaugu-kainos/skyriu-poskyriu-teikiamu-paslaugu-kainos.php). Todėl šie anksčiau nurodyti duomenys laikytini patirtų nuostolių dydžio įrodymu, o pagal CK 6.251 straipsnį padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai. CK 6.283 straipsnis numato žalos atlyginimą sveikatos sužalojimo atveju. Jame įtvirtinta nuostata, kad nukentėjusįjį reikia grąžinti į tokią padėtį, kokia būtų, jei jis nebūtų sužalotas. Taigi Valstybės teismo medicinos tarnybos internetiniame puslapyje nurodytos teikiamų paslaugų kainos ir UAB „V.“ pateiktas dokumentas įrodo, kad nukentėjusysis šalindamas nusikalstamos veikos pasekmes jau turėjo 17, 37 Eur (60 Lt) išlaidų ir dar realiai patirs 1530 Eur išlaidų. Įvertinus šiuos duomenis, yra pagrindas išvadai, kad nukentėjusiajam padaryta ir dokumentais pagrįsta turtinė žala įrodyta ir iš viso ji sudaro 1547, 37 Eur. Todėl pagal CK 6.249 straipsnio 3 dalį iš nuteistojo nukentėjusiajam priteistina konkreti – 1547, 37 Eur pinigų suma nuostoliams padengti.

19Įvertinus tai, kad apylinkės teismo teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis nurodė dėl sugadintų rūbų ieškinio nebereiškiantis (83 b. l.), sprendžiama, kad šios civilinio ieškinio dalies nukentėjusysis atsisakė (BPK 122 str. 3 d., CPK 140 str.).

20Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir jam iš nuteistojo D. P. priteistina 1547, 37 Eur turtinės žalos atlyginimo.

21Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 328 straipsnio 4 punktu, 332 straipsniu,

Nutarė

22Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendį pakeisti:

23priteisti nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. A. iš nuteistojo D. P. 1547, 37 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus keturiasdešimt septynis eurus 37 ct) turtinei žalai atlyginti.

24Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo privataus kaltinimo... 3. Priteista iš D. P. nukentėjusiajam A. A. 500 EUR (penki šimtai eurų)... 4. Teisėjų kolegija... 5. D. P. nuteistas už tai, kad 2014 m. gruodžio 5 d., apie 1.00 val., bute,... 6. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. prašo... 7. Atsikirtimu į nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo A. A. apeliacinį skundą... 8. Teismo posėdžio metu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas prašė jo... 9. Nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš... 10. Apeliaciniu skundu nukentėjusysis ir civilinis ieškovas A. A. prašo... 11. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 109... 12. Civilinio ieškinio klausimas baudžiamojoje byloje išsprendžiamas priimant... 13. Kaip matyti iš baudžiamosios bylos medžiagos, nukentėjusysis A. A. buvo... 14. Apylinkės teismas, svarstydamas nukentėjusiojo A. A. pareikšto civilinio... 15. Vis dėlto apeliacinės instancijos teismas, su tokiomis pirmosios instancijos... 16. Žala remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.249... 17. Byloje esančiais duomenimis – nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo (82–83... 18. H. D. parodymais (114 b. l.), specialisto išvada Nr. G 1782/14(04) (3 b. l.),... 19. Įvertinus tai, kad apylinkės teismo teisiamojo posėdžio metu... 20. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo... 21. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 22. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 29 d. nuosprendį pakeisti:... 23. priteisti nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui A. A. iš nuteistojo D. P.... 24. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą....