Byla 2SA-145-553/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. M. ir AB SEB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko) UAB „Gralio turtas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-23 nutarties, priimtos pagal pareiškėjo (skolininko) UAB „Gralio turtas“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. M. ir AB SEB bankas.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Antstolio V. M. kontoroje 2011-12-21 gautas skolininko UAB „Gralio turtas“ 2011-12-16 skundas dėl antstolio 2011-11-16 pranešimo Nr. 0240/11/05219 dėl UAB „Gralio turtas“ 2011-11-07 prašymo patikslinti patvarkymą. Pareiškėjas (skolininkas) skunde nurodė, kad UAB „Gralio turtas“ nuomone, antstolis V. M. veiksmai pažeidžia skolininko UAB „Gralio turtas“ interesus šiais aspektais: nėra aišku, kokiu kriterijumi ir/ar metodika buvo vadovaujamasi turto ekspertizę pavedant atlikti UAB „Alliance valuations“ (į. k. 302466366), kvalifikacijos atestatas Nr. 000344, vertintojas – V. S. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 000383). UAB „Gralio turtas“ buvo pasiūlęs du galimus turto vertintojus ir tai buvo antstolio pareiga įsitikinti jų nešališkumu, nesuinteresuotumu ir pasirinkti geriausią variantą. Nėra aišku, kokiu pagrindu buvo parinktas būtent šis turto vertintojas ir ar jis sugebės nešališkai ir objektyviai atlikti savo funkcijas vykdymo procese; UAB „Gralio turtas“ nėra žinoma, kiek galėtų kainuoti turto vertinimas. Skolininkas vykdymo procese yra suinteresuotas ne tik objektyviu ir nešališku jam priklausančio turto įvertinimu, tačiau ir racionaliu lėšų panaudojimu. Turto vertinimas gali skolininkui sukelti neigiamų padarinių, nes pagal Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 609 straipsnį prie vykdymo išlaidų priskiriamos ir išlaidos, susijusios su turto apžiūra, įkainojimu. Turto vertinimo kaštai turi būti racionaliai pagrįsti ir būtini. Nėra aišku kiek kainuos (galėtų kainuoti) turto vertinimas (kokios išlaidos jį sudarys) ir kas padengs turto vertinimo kaštus. Skolininkas prašė patenkinti skundą ir priimti naują patvarkymą jame nurodant, kokia metodika vadovaujantis buvo paskirtas turto vertintojas UAB „Alliance valuations“ ir kiek tas vertinimas kainuos (kokios išlaidos jį sudarys) bei kas padegs to turto vertinimo kaštus (v. b. l. 123-124).

5Antstolis 2011-12-28 patvarkymu atsisakė tenkinti skolininko UAB „Gralio turtas“ skundą. Nurodė, kad siekdamas išvengti bet kokių abejonių dėl turto vertinimo objektyvumo ir nešališkumo, nušalino antstolio 2011-09-20 patvarkymu pasirinktą turto vertintoją UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ ir turto vertinimą pavedė atlikti kitai ekspertizės įstaigai UAB „Alliance valuations“, t. y. vienai iš skolininkui priimtinų įmonių. Per įstatymo nustatytą terminą nei skolininkas, nei išieškotojas nušalinimų nepareiškė, todėl 2011-10-14 priimtas patvarkymas buvo perduotas turto vertintojui. Tačiau turto vertinimą turinčiam atlikti vertintojui kreipusis į skolininką UAB „Gralio turtas“ dėl vertinamo turto apžiūros, skolininkas atsisakė tai padaryti, nors buvo raštu nurodęs konkrečią datą ir laiką, kada vertintojas galės apžiūrėti turtą ir pateikė antstoliui prašymą nurodyti, kokia metodika bus atliekamas turto vertinimas, kiek jis kainuos ir kas jį padengs. Antstolis skolininkui raštu paaiškino, jog patvarkyme negali nurodyti metodikos, kuria vadovaujantis vertintojas įvertins turtą, kadangi tai nėra antstolio kompetencija, taip pat antstolis negali patvarkyme nurodyti, už kokią kainą bus atlikta ekspertizė, nes turto vertintojai tik atlikę turto vertinimą bei surašę ekspertizės aktus, galės įvertinti savo darbo kaštus už realiai atliktą darbą ir sugaištą laiką. Taip pat išaiškino skolininkui, kad turto vertinimas paskirtas antstolio iniciatyva, todėl vertinimo išlaidų apmokėjimas bus atidėtas iki turto realizavimo pabaigos pagal CPK 682 straipsnio 5 dalį. Antstolis pažymėjo, kad teisė pasirinkti turto vertintoją iš varžytinių parduotino turto vertei nustatyti vykdymo procese suteikiama tik antstoliui, o skolininkas ir išieškotojas turi teisę pareikšti nušalinimą antstolio pasirinktam ekspertui. Antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, kuris atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. 2011-10-14 patvarkymas skirti ekspertizę yra išsamus ir atitinka CPK 682 straipsnio nuostatas. Visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai yra teisėti, o skolininko skundas yra nepagrįstas ir pateiktas siekiant vilkinti vykdymo veiksmus (v. b. l. 127-128).

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-01-23 priėmė nutartį pareiškėjo UAB „Gralio turtas“ skundą atmesti. Teismas pažymėjo, kad įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų, išskyrus reikiamą kvalifikaciją, todėl antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus, o vykdymo proceso šalys pagal CPK 682 straipsnio 1 dalį turi teisę per įstatymo nustatytą terminą ekspertui reikšti nušalinimą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad antstolis V. M. , siekdamas išvengti abejonių dėl turto vertinimo objektyvumo ir nešališkumo, bei atsižvelgdamas į skolininko siūlymą, 2011-10-14 patvarkymu patenkino skolininko UAB „Gralio turtas“ prašymą dėl UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ nušalinimo ir pavedė ekspertizę atlikti vienai iš skolininko nurodytų ir skolininkui priimtinų ekspertizės įstaigų ir ekspertų UAB „Alliance valuations“ (į. k. 302466366), kvalifikacijos atestatas Nr. 000344, vertintojas – V. S. (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 000383). Vykdymo proceso šalys nušalinimo 2011-10-14 patvarkymu paskirtam ekspertui per įstatymo nustatytą terminą nepareiškė. Byloje taip pat nėra duomenų, kad būtų nustatyta nors viena sąlyga, apribojanti turto vertintojo teises vertinti turtą, numatyta Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 16 straipsnyje. Jokių aplinkybių, galinčių turėti įtakos areštuoto turto vertės nustatymo šališkumui ar neobjektyvumui nenurodė ir ekspertas bei ekspertizės įstaigos UAB „Alliance valuations“ vadovas – V. S. , gavęs pavedimą atlikti ekspertizę. Esant šioms aplinkybėms, antstoliui nebuvo pagrindo abejoti turto vertinimo įmonės ar vertintojo nešališkumu ir objektyvumu. Teismas taip pat nesutiko su skolininko argumentais, kad antstolio V. M. priimtas 2011-10-14 patvarkymas ekspertizę pavesti atlikti kitai įstaigai yra nemotyvuotas ir neišsamus. Antstolio priimtas patvarkymas atitinka CPK 613, 682 straipsniuose nustatytus reikalavimus, t. y. jame nurodyta įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę (turto vertinimą), kvalifikacijos atestato duomenys, taip pat išsamūs duomenys apie turto vertintoją. Minėtame patvarkyme aiškiai ir nedviprasmiškai suformuotas ekspertui adresuojamas klausimas – patvarkyme nurodyto ir išsamiai identifikuoto turto rinkos vertei nustatyti (v. b. l. 115-116). Turto vertinimo metodikos pasirinkimas bei įkainių už vertinimo paslaugas nustatymas – ne antstolio, o turto vertintojo, specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčio asmens, kompetencija. Be kita ko, įstatymo nuostatos taip pat nenumato, kad patvarkyme pavesti atlikti ekspertizę antstolis privalėtų nurodyti duomenis apie taikytiną metodiką ar paslaugų įkainius. Nagrinėjamoje byloje turto rinkos vertės nustatymo ekspertizę pavesta atlikti vienam iš skolininko pasiūlytų turto vertintojų, o tai yra pagrindas manyti, kad skolininkas nurodydamas jam priimtinus ekspertus bei siūlydamas vienam iš jų pavesti atlikti ekspertizę, visapusiškai įvertino ne tik jų teikiamų paslaugų kokybę, pageidaujamą kvalifikaciją bet ir paslaugų įkainius. Skunde skolininkas UAB „Gralio turtas“ taip pat nurodo, kad nėra aišku kas padengs turto vertinimo kaštus, tačiau pažymi, jog minėtos išlaidos priskirtinos prie vykdymo išlaidų (v. b. l. 118, 123). Antstolis nagrinėdamas skolininko skundus yra nurodęs, kad ekspertizės išlaidų apmokėjimas, atsižvelgiant į tai, kad ekspertizė paskirta antstolio iniciatyva, t. y. antstoliui kilus abejonių dėl iš varžytinių parduotino turto vertės (v. b. l. 120, 127), bus atidėtas kaip tai numato CPK 682 straipsnio 5 dalis, kurioje nustatyta, kad ekspertizės išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnio nustatyta tvarka. Teismas padarė išvadą, kad nors patvarkyme antstolis tiesiogiai nenurodė, kas padengs ekspertizės išlaidas, tačiau antstolio skolininkui pateikti paaiškinimai yra pakankamai suprantami ir aiškūs.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

7Atskiruoju skundu pareiškėjas (skolininkas) UAB „Gralio turtas“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-23 nutartį ir patenkinti UAB „Gralio turtas“ 2011-12-16 skundą įpareigojant antstolį V. M. priimti naują patvarkymą jame nurodant, kokia metodika vadovaujantis buvo paskirtas turto vertintojas UAB „Alliance valuations“ ir kiek tas vertinimas kainuos (kokios išlaidos jį sudarys) bei kas padegs to turto vertinimo kaštus. Apeliantas sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad paties turto vertinimo metodikos pasirinkimas yra paties turto vertintojo prerogatyva, tačiau UAB „Gralio turtas“ nesutinka su konkretaus turto vertintojo (UAB „Alliance valuations“) pasirinkimo (paskyrimo) motyvais. Konkretaus eksperto nušalinimas ir teisė žinoti, kodėl buvo paskirtas konkretus ekspertas, yra du skirtingi dalykai. Apeliantas nurodė, kad neturi duomenų, ar egzistuoja bent vienas iš eksperto nušalinimo pagrindų, tačiau pagrįstai iškėlė klausimą dėl konkretaus eksperto parinkimo kriterijaus. Du turto vertintojus apeliantas antstoliui pasiūlė vadovaudamasis internete pateikta informacija, apeliantas nėra susijęs su pasiūlytais vertintojais, nėra su jais dirbęs, todėl negali būti tikras, kuris iš jų ir ar apskritai jie abu sugebės tinkamai atlikti pavestas funkcijas. Antstolio skundžiamas 2011-10-14 patvarkymas nėra išsamus, nes jame nėra pasisakyta dėl visų su turto vertinimo pavedimu konkrečiam turto vertintojui susijusių klausimų, t. y. UAB „Gralio turtas“ nėra aišku, kokiu kriterijumi ir/ar metodika buvo vadovaujamasi turto ekspertizę pavedant atlikti UAB „Alliance valutions“. Apeliantas pasiūlė du turto vertintojus ir tai buvo antstolio pareiga įsitikinti jų nešališkumu, nesuinteresuotumu ir parinkti geriausią variantą, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu buvo parinktas konkretus vertintojas. Taip pat apeliantui nėra žinoma, kiek galėtų kainuoti turto vertinimas ir kas padengs turto vertinimo kaštus (b. l. 12-14).

8Antstolis V. M. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundo netenkinti. Nurodo, kad nei vienas iš vykdymo proceso šalių nušalinimo ekspertui nepareiškė, taip pat ekspertas nepateikė atsisakymo vertinti konkretų turtą, todėl antstolis neturėjo jokio pagrindo abejoti paskirtos turto vertinimo įmonės ar turto vertintojo nešališkumu ir objektyvumu. Antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, kuris atitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. UAB „Alliance valuations“, kuriai buvo pavesta atlikti turto vertinimą, atitinka minėtame įstatyme nustatytus reikalavimus. Antstolis jau buvo išaiškinęs skolininkui, kad negali patvarkyme nurodyti, už kokią kainą bus atlikta ekspertizė, kadangi turto vertintojai tik atlikę turto vertinimą bei surašę ekspertizės aktus galės įvertinti savo darbo kaštus. Taip pat skolininkui buvo išaiškintos CPK 682 straipsnio 5 dalies nuostatos (b. l. 26-27).

9Suinteresuotas asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad vertintojas buvo paskirtas iš skolininko siūlytų asmenų, todėl nesuprantami atskirojo skundo motyvai, susiję su netinkamai pasirinktu vertintoju. Apeliantas nenurodė nei vieno teisės normos pažeidimo, kuriuo būtų galima grįsti skundžiamo patvarkymo bei pirmosios instancijos teismo sprendimo nepagrįstumą ir neteisėtumą. AB SEB bankas pažymėjo, kad dėl paties apelianto veiksmų šiai dienai negalima iki galo identifikuoti kaštų dydį. Vertintojas negali nurodyti konkrečios turto vertinimo kainos neapžiūrėjęs turto. Vertintojas paskirtas atsižvelgiant į skolininko prašymą, kas reiškia, kad teigdamas tokio pobūdžio prašymą skolininkas suvokė ir raštu patvirtino, jog skiriamas asmuo ir jo skyrimo kaštai skolininkui yra priimtini. Skolininko elgesys traktuotinas ne kaip siekis pašalinti vykdymo proceso trūkumus ar padarytus pažeidimus, o kaip siekis vilkinti išieškojimo procesą, nes iki šiol nėra nustatyta turto vertė.

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

11Teismo sprendimo vykdymo stadijoje įgyvendinamos sprendimu pritaikytos pažeistų teisių gynybos priemonės, todėl vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdymo veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 straipsnį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009). Nagrinėjamos bylos atveju skolininkas skundžia antstolio spendimą skolininko turto vertinimą pavesti atlikti vienam iš skolininko pasiūlytų turto vertintojų, kadangi antstolis neįvykdė savo pareigos įsitikinti abiejų skolininko pasiūlytų vertintojų nešališkumu, nesuinteresuotumu ir parinkti geriausią variantą, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu (kokiais kriterijais ir/ar metodika vadovaujantis) buvo parinktas konkretus vertintojas, t. y. UAB „Alliance valutions“. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo skolininko skundžiamoje nutartyje nustatytomis aplinkybėmis ir papildomai atkreipia skolininko dėmesį į tai, kad tik antstolis turi teisę priimti sprendimą skirti ekspertizę skolininko areštuoto turto vertei nustatyti (CPK 681, 682 straipsniai), o vykdymo proceso šalys turi teisę pareikšti nušalinimą antstolio pasirinktam ekspertui. Nagrinėjamos bylos atveju antstolis atsižvelgė į skolininko pareikštą nušalinimą ekspertinei įstaigai UAB „Centrinė nekilnojamojo turto birža“ ir turto vertinimą pavedė atlikti vienai ši skolininko pasiūlytų ekspertinių įstaigų, t. y. UAB „Alliance valuations“. Nei viena vykdymo proceso šalis nušalinimo UAB „Alliance valuations“ nepareiškė, taip pat nebuvo nustatyti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 16 straipsnyje įtvirtinti turto vertintojo teisių vertinti apribojimai. Pastebėtina, kad teisės aktai nenustato antstolio pareigos skiriant ekspertą areštuoto turto vertei nustatyti kartu užtikrinti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 16 straipsnyje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimą. Jokie teisės aktai nenustatė antstolio pareigos, pavedant ekspertizę atlikti ekspertinei įstaigai UAB „Alliance valuations“, turinčiai reikiamą kvalifikaciją, vadovautis tam tikrais papildomais kriterijais ir/ar metodikomis dėl skiriamos ekspertinės įstaigos nešališkumu, nesuinteresuotumu. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, įstatyme įtvirtinta galimybė nušalinti antstolio paskirta ekspertą bei eksperto teisės atlikti ekspertizę apribojimai, įtvirtinti Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 16 straipsnyje, yra pakankamai saugikliai, kad vertinamas turtas būtų įkainotas objektyviai, maksimaliai artima esančiai laisvoje rinkoje turto rinkos kainai.

12Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, skolininkas UAB „Gralio turtas“, nurodydamas jam priimtinus ekspertus bei siūlydamas vienam iš jų pavesti atlikti ekspertizę, visapusiškai įvertino ne tik jų teikiamų paslaugų kokybę, pageidaujamą kvalifikaciją bet ir paslaugų įkainius. Be to, skolininkas buvo informuotas apie tai, kad ekspertizės atlikimo išlaidos, kurių mokėjimas buvo atidėtas iki turto realizavimo pabaigos, antstoliui bus išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 5 dalis) (v. b. l. 120).

13Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Be to, atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Tokiu būdu teismas daro išvadą, kad panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo, todėl pareiškėjo UAB „Gralio turtas“ atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-23 nutartis paliktina nepakeista.

14Teismas nepasisako dėl suinteresuoto asmens AB SEB banko prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas, kadangi į bylą nėra pateikti šias išlaidas patvirtinantys dokumentai (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

15Teismas, vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

16Pareiškėjo UAB „Gralio turtas“ atskirąjį skundą atmesti.

17Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-01-23 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai