Byla 2-11267-639/2013
Dėl žalos atlyginimo bei palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant ieškovo atstovams D. J. ir advokatui F. V. atsakovui R. J., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Rodata“ ieškinį atsakovui R. J., dėl žalos atlyginimo bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas BUAB „Rodata“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J. dėl 14527,58 Lt nuostolių atlyginimo ir 5 procentų metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nurodė, kad remiantis įsiteisėjusia Klaipėdos apygardos teismo 2013-01-02 nutartimi ieškovė yra skolinga 14527,58 Lt už UAB ARX ARTIS“ parduotas prekes pagal išrašytas 2009-06-01 PVM sąskaitą –faktūrą ARX NZ Nr. 0001, 2641,69 Lt sumai ir 2009-08-31 PVM sąskaitą –faktūrą ARX NZ Nr.0002, 11885,89 Lt. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 20 d., nutartimi iškėlė UAB „Rodata“ bankroto bylą. Atsakovas budamas UAB „Rodata“ vadovas neperdavė per teismo nustatytą terminą įmonės dokumentų bei turto ir nenurodė jų galimos buvimo vietos, todėl pripažintina, kad atsakovas kaip įmonės vadovas yra atsakingas už gautas prekes pagal aukščiau nurodytas PVM sąskaitas-faktūras, kadangi nepateikė dokumentų, pagrindžiančių gautų prekių panaudojimą įmonės reikmėms, dėl ko įmonei ir jos kreditoriams padaryta 14527,58 Lt žala priteistina iš atsakovo. Teismo posėdyje ieškovo atstovai ieškinį palaikė jame nurodytais pagrindais ir motyvais, papildomai paaiškino, kad UAB „Rodata“ 2009 birželio mėnesį ir rugpjūčio mėnesį įsigijo prekių už kurias neatsiskaitė. Įmonės vadovas netinkamai vykdė vadovo funkcijas neperdavė visų įmonės dokumentų ko pasekoje buvo taikytos teismo sankcijos. Įmonės vadovas pažeidė jam kaip vadovo pareigas, nemaišyti įmonės turo su nuosavu turtu. Tai, kad prekes (santechnika) įmonė buvo gavusi patvirtina teismų priimti sprendimai. Prekės buvo įsigytos, bet atsakovas nepateikė dokumentų, kad prekės panaudotos įmonės reikmėm. Atsakovo pareiga atlyginti žalą. Nustatyta, kad įmonė nuo 2012 metų nevykdė jokios veiklos. Atsakovas iš kasos pasiėmė pinigus kaip atskaitingas asmuo. Išsimokėjo dividendus 21 000 litų sumoje. Atsakovas elgėsi neapdairiai, neatsakingai. Apskaita buvo nepakankamai tvarkinga. Taigi prašė priteisti 14 527,58 litų žalą, ir 5 procentus metines palūkanas nuo bylos iškėlimo, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas 500 litų.

3A. R. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad kaip UAB „Rodata“ vadovas, savo veiksmais nėra padaręs žalos nei įmonei, nei kreditoriams. Ieškovo pateikti argumentai dėl atsakovo civilinės atsakomybės sąlygų (t.y. dėl atsakovo veiksmų, dėl jų atsiradusios žalos, priežastinio neteisėtų veiksmų ir žalos ryšio) neatitinka faktinių žalos atsiradimo aplinkybių ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos. Ta aplinkybė, kad nebuvo sudaromos ir pateikiamos registruoti įmonės finansinės atskaitomybės neturi jokio priežastinio ryšio su 14527,58 Lt žalos atsakovui atsiradimu. Teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad vykdė įmonės vadovo pareigas siekdamas įmonei maksimalios naudos. Teigė, kad dividendus išsimokėjo įstatymų nustatyta tvarka, t.y. 2012-11-30 pasiėmė iš kasos 21 970 litus, kadangi iki to momento įmonė nebuvo skolinga. Pripažino, kad įmonės balanso 2012 metais nedarė. Tam, kad žinoti ką išsimokėti reikėjo pasiskaičiuoti, todėl atsakovo teigimu jis darė įmonės balansą, tačiau jo niekam nepateikė. Ar 2011 metais darė įmonės balansą neatsimena. Pripažino, kad šiuo metu įmonėje jokio turto nebeliko.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Šalių ir jų atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu priteisė ieškovei bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „A. A.“ iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rodata“ 14527,58 Lt skolos, 6 procentų metines palūkanas už priteistą 14527,58 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-25 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2013 m. sausio 2 d. nutartimi minėtą sprendimą paliko galioti (b.l. 16-21). Tokiu būdu bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „A. A.“ įgijo kreditinį reikalavimą į skolininką UAB „Rodata“ 14527,58 Lt sumai. Tačiau šios prievolės UAB „Rodata“ neįvykdė. Kadangi UAB „Rodata“ neįvykdė nurodytos prievolės, Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. birželio 20 d., nutartimi, pagal tos pačios BUAB „A. A.“ pareiškimą iškėlė UAB „Rodata“ bankroto bylą. Nustatyta, kad atsakovas, būdamas atsakingas už bendrovės ūkinę, finansinę veiklą bei buhalterinės apskaitos organizavimą, nesudarė įmonės balanso, nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo dienai, neperdavė įmonės turto ir dokumentų teismo paskirtai bankroto administratorei, dėl ko yra pažeisti įmonės bei jos kreditorių teisės ir teisėti interesai. Pažymėtina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 24 d. nutartimi atsakovui, t.y. buvusiam UAB „Rodata“ vadovui skirta 10 000 litų bauda už tai, kad jis nevykdė nutarties perduoti įmonės turtą pagal balansą taip pat perduoti visus įmonės dokumentus.

6Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – kaip viena verslo veiklos organizavimo formų įstatymo jam garantuojamą teisinį subjektiškumą įgyvendina per specialias organizacines struktūras – valdymo organą (kolegialų ir (ar) vienasmenį) ir dalyvių susirinkimą (CK 2.81 straipsnio 1 dalis, CK 2.82 straipsnio 2 dalis, Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1, 2 dalys (2012 m. birželio 19 d. įstatymo Nr. VIII-1835redakcija). Vienasmenį valdymo organą (administracijos direktorių) bendrovė turi turėti visada, kolegialų (valdybą) – bendrovės dalyvių pasirinkimu. Bendrovės valdymo organų teises ir pareigas reglamentuoja DK, CK, Akcinių bendrovių ir kitų įstatymų bei lydimųjų teisės aktų nuostatos, bendrovės įstatai, pareiginiai nuostatai. Pažymėtina, kad bendrovės veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, be pareigų, kurias valdymo organai atlieka vykdydami konkrečias funkcijas (pvz., administracijos vadovas turi sudaryti metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir parengti bendrovės metinį pranešimą (Akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 12 dalies 1 punktas), valdyba turi svarstyti ir tvirtinti bendrovės veiklos strategiją (Akcinių bendrovių įstatymo 34 straipsnio 1 dalies 1 punktas) ir kt.), yra įtvirtintos fiduciarinės pareigos, t. y. veiklos principai, kurių valdymo organai turi laikytis, organizuodami kasdienę bendrovės veiklą, priimdami ir įgyvendindami įmonės veiklos sprendimus. Akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad bendrovės valdymo organai privalo veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis bendrovės įstatais. CK 2.87 straipsnyje įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai, būti lojalus, laikytis konfidencialumo, vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (1–6 dalys) ir kt. Šie veiklos principai įpareigoja bendrovės valdymo organus veikti išimtinai bendrovės interesais, t. y. užtikrinti stabilią, efektyvią, konkurencingą jos, kaip rinkos dalyvės, veiklą.

7Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę saisto pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje K. J. J. v. J. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-266/2006).

8Kasacinis teismas, formuodamas vienodą bendrosios kompetencijos teismų praktiką taikant įstatymus ir kitus teisės aktus, yra išaiškinęs, kad kai uždarosios akcinės bendrovės vadovas padaro bendrovei žalos veikdamas kaip jos valdymo organas „išoriniuose“ santykiuose, tai jam taikytina civilinė atsakomybė pagal civilinius įstatymus, o ne materialinė atsakomybė pagal Darbo kodeksą; Civilinei atsakomybei taikyti pirmiau nurodytomis sąlygomis teisiškai nereikšminga aplinkybė, ar su bendrovės vadovu yra sudaryta visiškos jo materialinės atsakomybės sutartis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Optimalūs finansai“ v. G. P. , bylos Nr. 3K-7-444/2009).

9Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai bendrovės vadovui gali būti taikoma būtent civilinė atsakomybė, vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas – neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę (CK 6.246–6.249 straipsniai). Pažymėtina, kad tokio pobūdžio bylose iš pirmiau nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį (CPK 178 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. G. v. AB „Aviakompanija Lietuva“, bylos Nr. 3K-3-1130/2003; 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009).

10Kasacinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja; vien įmonės valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje BUAB „Saulėtekis“ v. I. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-604/2006). Plėtodamas savo praktiką šios kategorijos bylose, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad įstatymų nuostatose įtvirtintos bendrovės vadovo pareigos veikti bendrovės ir jos akcininkų naudai (ABĮ 19 straipsnio 8 dalis), juridinio asmens ir kitų juridinio asmens organų narių atžvilgiu veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis), taip pat CK 2.87 straipsnio 7 dalies nuostatos dėl bendrovės vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, pareigos visiškai atlyginti padarytą žalą, teikia pagrindą konstatuoti, kad bendrovės vadovo veiksmai sudarant turi užtikrinti, kad bendrovei nebūtų padaryta žalos (nuostolių) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Optimalūs finansai“ v. G. P. , bylos Nr. 3K-7-444/2009). Kadangi valdymo organo narių civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek pačiam juridiniam asmeniui, tiek kreditoriams, tai žala, kaip viena iš būtinųjų valdymo organo nario civilinės atsakomybės sąlygų (CK 6.249 straipsnis), gali būti apibūdinama kaip dėl neteisėto sprendimo atsiradęs juridinio asmens ar kreditoriaus turto netekimas ar sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias juridinis asmuo ar kreditorius būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (CK 6.249 straipsnio 1 dalis), t. y. valdymo organo nario padaryta žala gali pasireikšti tiek tiesioginės, tiek netiesioginės žalos forma. Taigi valdymo organo narys privalėtų atlyginti tik tą žalą, kuri būtų jo neteisėtų veiksmų rezultatas (CK 6.247 straipsnis).

11Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas būdamas UAB „Rodata“ vadovas ir žinodamas, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. gegužės 31 d. sprendimu iš jo vadovaujamos uždarosios akcinės bendrovės „Rodata“ priteista kitai bendrovei 14527,58 Lt skolos, 2012-11-30 išsimokėjo 21970,57 Lt dividendų (b.l. 61). Pažymėtina, kad kaip pripažino pats atsakovas jis keletą metų tame tarpe ir už 2012 m. jokio įmonės balanso nebuvo sudaręs. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. birželio 20 d., nutartyje, konstatuota, kad VĮ Registrų centro Klaipėdos filialas teismui pranešė, kad UAB „Rodata“, įregistruota 2008-10-23, neteikia metinių finansinių atskaitomybių. Atsakovės direktorius R. J. atsiliepime į pareiškimą pripažino, kad 2012–2013 metais įmonė veiklos nevykdė, įmonė neturi ilgalaikio turto, įmonės pradelstus įsipareigojimus sudaro: 14 527,58 Lt skola BUAB „ARX ARTIS“; 447, 25 Lt skola Valstybinei mokesčių inspekcijai per LR finansų ministerijos ir 500 Lt žyminis mokestis valstybei (b. l. 42). VSDFV Klaipėdos skyrius pranešė, kad UAB „Rodata“ dirbo 4 darbuotojai ir visi atleisti. Įvertinus anksčiau pateiktus duomenis, Klaipėdos apygardos teismas konstatavo, kad atsakovė nuo 2012 m. apskritai nebevykdo UAB „Rodata“ įstatuose nurodytos veiklos, visi darbuotojai iš įmonės atleisti. Nors atsakovė (UAB „Rodata“) nepateikė į bylą finansinės atskaitomybės dokumentų, tačiau atsakovės nurodyti 15 474,83 Lt (14 527,58 Lt + 447, 25 Lt + 500 Lt) pradelsti įsipareigojimai kreditoriams patvirtina, kad įmonė neturi finansinių galimybių įvykdyti tokių įsipareigojimų ir sumokėti kreditoriams skolų. Esant tokiems įrodymams įmonei iškelė bankroto byla dėl nemokumo ( b.l. 8-9).

12Taigi atsakovas būdamas bendrovės direktoriumi išsimokėjo dividendus, nors įmonė veiklos nevykdė, pelno neturėjo, priešingai turėjo finansinių įsipareigojimų kitiems asmenims, dėl to UAB „Rodata“ tapo nemoki ir nebegalėjo įvykdyti savo prievolių. Taip pat pažymėtina, kad atsakovas pateikė 2011-11-07 PVM sąskaita faktūrą iš kurios matyti, kad visą įmonės turėtą kompiuterinę techniką bei baldus jis pardavė sau už 5 tūkstančius litų, tokiu būdu palikdamas įmonę visai be jokio turto (b.l. 35,36). Taigi atsakovas niekaip nepagrindė kokių pagrindu jis išsimokėjo dividendus. Tokiais veiksmais atsakovas neišvengė situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštaravo juridinio asmens interesams. Be to teismas šiuos atsakovo veiksmus (dividendų išsimokėjimą ir turto perleidimą) vertina kaip nesąžiningus ir neteisėtus. Tarp šių veiksmų ir atsiradusios žalos yra neabejotinas tiesioginis priežastinis ryšis, t.y. jei atsakovas nebūtų išsimokėjęs nurodytų 21970,57 Lt dividendų, taip pat nebūtų perleidęs įmonės turto sau, bendrovė turėtų lėšų ir galėtų atsiskaityti su kreditoriais. Atsižvelgiant į tai, atsakingas už žalą buvęs juridinio asmens vadovas (atsakovas R. J.) privalo ją atlyginti taip, kad juridinis asmuo ar kreditorius atsidurtų tokioje padėtyje, kurioje jie būtų, jeigu jiems nebūtų buvę padaryta žalos (restitutio in integrum). Žalos turi būti atlyginama tiek, kiek įrodoma, kad jos faktiškai patirta. Įvertinus tai ieškinys tenkintinas ir ieškovui iš atsakovo priteistina 14527,58 Lt nuostolių atlyginimo.

13Atsakovas, laiku ir tinkamai nevykdęs piniginės prievolės, privalo mokėti ieškovui metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos 14527,58 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-08-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi, taikytos laikinosios apsaugos priemones paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ( CPK 150 str. 3 d.).

15Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 500,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų ( b.l. 25,26,55).

16Kadangi ieškovė yra bankrutuojanti įmonė ji pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Tačiau pagal CPK 96 straipsnio 1 dalį bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Kadangi patenkintas ieškinio reikalavimas dėl 14527,58 Lt priteisimo iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 436,00 Lt žyminis mokestis.

17Vadovaujantis LR CPK 269, 270 str., teismas

Nutarė

18ieškinį tenkinti.

19Priteisti ieškovei BUAB „Rodata“ iš atsakovo R. J. 14527,58 Lt skolos, penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos 14527,58 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-08-20 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 500,00 litų bylinėjimosi išlaidų.

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi, taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti iš atsakovo R. J. į valstybės biudžetą 436,00 Lt žyminį mokestį.

22Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius... 2. ieškovas BUAB „Rodata“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui R. J.... 3. A. R. J. su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad kaip UAB... 4. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 5. Šalių ir jų atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad... 6. Juridinis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė – kaip viena verslo veiklos... 7. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 8. Kasacinis teismas, formuodamas vienodą bendrosios kompetencijos teismų... 9. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad tais atvejais,... 10. Kasacinis teismas taip pat yra atkreipęs dėmesį į tai, kad įmonės vadovų... 11. Šioje byloje nustatyta, kad atsakovas būdamas UAB „Rodata“ vadovas ir... 12. Taigi atsakovas būdamas bendrovės direktoriumi išsimokėjo dividendus, nors... 13. Atsakovas, laiku ir tinkamai nevykdęs piniginės prievolės, privalo mokėti... 14. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi,... 15. Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovo priteistinos rašytiniais... 16. Kadangi ieškovė yra bankrutuojanti įmonė ji pagal CPK 83 straipsnio 1... 17. Vadovaujantis LR CPK 269, 270 str., teismas... 18. ieškinį tenkinti.... 19. Priteisti ieškovei BUAB „Rodata“ iš atsakovo R. J. 14527,58 Lt skolos,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi,... 21. Priteisti iš atsakovo R. J. į valstybės biudžetą 436,00 Lt žyminį... 22. Sprendimas per 30 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos...