Byla 2A-1511-275/2015
Dėl priskaičiuoto mokesčio pripažinimo neteisėtu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Kutrienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos), Ritos Kisielienės ir Zitos Smirnovienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės V. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo VĮ „Visagino energija“ ieškinį atsakovei V. K. dėl skolos priteisimo ir atsakovės V. K. priešieškinį VĮ „Visagino energija“ dėl priskaičiuoto mokesčio pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4VĮ „Visagino energija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės V. K. 10705,14 Lt įsiskolinimą už paslaugas, suteiktas iki 2013-05-01, 606,82 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Paaiškino, kad ieškovas tiekė elektros ir šilumos energiją, karštą ir šaltą vandenį bei šalino ir tvarkė nuotėkas atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ). Šalys nėra tiesiogiai sudariusios paslaugų tiekimo sutarties, todėl laikytina, kad tokia sutartis su atsakove sudaryta konkliudentiniais veiksmais. Ieškovas kiekvieną mėnesį atsakovei siunčia sąskaitas apmokėjimui, tačiau atsakovė savo pareigos atsiskaityti su ieškovu už suteiktas paslaugas tinkamai ir laiku nevykdo, dėl ko susidarė 10705,14 Lt įsiskolinimas už suteiktas paslaugas. Ieškovės buto įrenginių atjungimas įvyko 2000-2001 m., tačiau atsakovė nėra išpildžiusi visų imperatyvių teisės normų reikalavimų, kuriais patalpų šilumos prietaisų atjungimas yra laikomas teisėtu. 2000 m. ieškovės bute buvo įrengti vandens apskaitos prietaisai, tačiau juos įrengė ne ieškovas, prietaisai niekada nebuvo užplombuoti, metrologiškai patikrinti ar pakeisti. Todėl šie skaitikliai negali būti laikomi atsiskaitomaisiais apskaitos prietaisais, o mokestis už suvartotus energijos išteklius ir geriamąjį vandenį yra apskaičiuojamas pagal savivaldybės patvirtintas normas.

5Atsakovė V. K. prašė ieškinį atmesti bei pareiškė priešieškinį, kuriame prašė ieškovo karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų neįrengimą iki 2012-12-05 ir priskaičiuotą mokestį – 2449,73 Lt už nesuvartotą šaltą ir karštą vandenį nuo 2010-08-01 iki 2012-12-05 bei mokestį – 4626,64 Lt už nesuvartotą šilumą už buto plotą 44,55 kv. m nuo 2010-10-01 iki 2013-04-30 atsakovei priklausančiame bute, ( - ), pripažinti neteisėtais. Paaiškino, kad ji daug kartų prašė ieškovo jai priklausančiame bute įrengti šalto ir karšto vandens prietaisus, ieškovas iki 2012-12-05 neįrengė skaitiklių atsakovės bute. Ji kreipėsi į ieškovą, prašydama skaičiuoti tiekiamos šilumos energijos mokesčius pagal buto šildomą plotą (32,89 kv. m), nes dalis šildymo prietaisų bute yra atjungti. Tačiau ieškovas mokesčius už šilumą (8042,35 Lt) nuo 2010-10-01 iki 2013-04-30 apskaičiavo pagal visą bendrą buto plotą (77,44 kv. m). Ieškovas atsakovės bute šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų neįrengė iki 2012-12-05, todėl nepagrįstai reikalauja priteisti iš jos 2449,73 Lt už šaltą ir karštą vandenį nuo 2010-08-01 iki 2012-12-05. Atsakovė nuo 1998 m. gyvena bute ( - ), o bute, esančiame ( - ), niekas negyveno, todėl ieškovas nepagrįstai priskaičiavo mokesčius už suteiktas paslaugas. Ieškovas nepateikė duomenų apie viso namo suvartotą šilumą, cirkuliaciją, šalto ir karšto vandens kiekį, kurių pagrindu buvo atlikti mokesčių paskaičiavimai (t. I, b. l. 59-62).

6Ieškovas prašė palikti priešieškinį nenagrinėtu, nes atsakovė nesilaikė privalomos išankstinės ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarkos (t. I, b. l. 11-12, 85-89).

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino, priešieškinį paliko nenagrinėtą. Priteisė iš atsakovės V. K. ieškovo VĮ „Visagino energija“ naudai 10705,14 Lt skolos, 606,82 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (11311,96 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013-05-13, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 339 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nustatė, jog nors su atsakove nebuvo sudaryta rašytinė šilumos ir karšto vandens vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau pagal CK 6.384 str. 1 d. tokia sutartis tarp atsakovės ir ieškovo laikoma sudaryta nuo pastato, kuriame yra butas, šildymo ir karšto vandens įrenginių prijungimo prie ieškovo šilumos ir karšto vandens tiekimo įrenginių datos. Kadangi atsakovei nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), iš centralizuotų sistemų yra tiekiamas centrinis šildymas, taip pat komunalinis vandentiekis ir nuotėkų šalinimas, todėl padarė išvadą, jog atsakovė turi pareigą apmokėti už suteiktas paslaugas ir yra atsakinga už 10705,14 Lt skolą. Nors atsakovė teigė, kad yra apmokėjusi dalį įsiskolinimo (5450 Lt), tačiau į bylą tai patvirtinančių įrodymų nepateikė nei atsakovė, nei ieškovas. Kadangi atsakovė pažeidė sutartinius įsipareigojimus, praleido prievolės sumokėti mokesčius už suteiktas komunalines paslaugas terminą, todėl iš jos priteista 606,82 Lt delspinigių, kurie buvo ieškovo tinkamai paskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-10-04 nutarimo Nr. 1161 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-01-25 nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“ 1.3 punktu.

9Remdamasis Šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1, 2 d., Energetikos įstatymo 34 str. 2, 3 d. nuostatomis teismas padarė išvadą, jog atsakovės priešieškiniu keliami reikalavimai patenka į ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos sritį, nes keliamas ginčas tarp vartotojos (atsakovės) ir energetikos įmonės (ieškovo) veiklos, todėl atsakovės priešieškinį paliko nenagrinėtą (CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atsakovė V. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-10-01 sprendimą ir priimti naują – ieškovo neįrengimą karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų iki 2012-12-05 ir priskaičiuotą mokestį – 2449,73 Lt (676,49 Lt ir 1770,24 Lt) už nesuvartotą šaltą ir karštą vandenį nuo 2010-08-01 iki2012-12-05 bei mokestį – 4626,64 Lt už nesuvartotą šilumą už buto plotą 44,55 kv. m nuo 2010-10-01 iki 2013-04-30 bute ( - ), pripažinti neteisėtais arba perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Paaiškino, kad:

121. Teismas privalėjo atsakovės priešieškinį išnagrinėti, kadangi pagal CPK 24 str. jeigu byloje sujungiami keli tarpusavyje susiję reikalavimai, iš kurių nors vienas yra priskirtas teismui, visi reikalavimai turi būti nagrinėjami teisme, o jeigu iškyla abejonių, ar įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskirtinumo teismui ar kitai institucijai, tai ginčas taip pat nagrinėjamas teisme. Kadangi priešieškinis liko neišnagrinėtas, nebuvo nustatyta teisėtai ar neteisėtai buvo atjungti šildymo įrenginiai 44,55 kv. m buto dalyje, ar ieškovas teikia ar neteikia šilumą buto 44,55 kv. m plote.

132. Teismas neatsižvelgė, jog atsakovė 2000-11-08 teisėtai atliko dalies (2 kambariuose, iš viso 44,55 kv. m, šildoma elektra) vartojimo įrenginių atjungimą nuo viso namo centralizuotos šilumos teikimo sistemos. Likusi 32,89 kv. m buto dalis yra šildoma iš centralizuotų sistemų. Tačiau ieškovas mokesčius skaičiuoja už visą buto plotą, todėl atsakovei tenka mokėti dvigubai už 44,55 kv. m šildymą, t. y. už elektrą ir už centrinį šildymą. Iki pat 2009-12-01 mokesčiai už šilumą buvo skaičiuojami už 32,89 kv. m buto plotą.

143. Nekilnojamojo turto registre buto šildymo būdas nebuvo pakeistas, kadangi atskirų patalpų šilumos įrenginių atjungimą VĮ Registro centras neregistruoja. Todėl skaičiuojant mokesčius už šildymą netikslinga vadovautis tik Nekilnojamojo turto registro duomenimis, kuriuose nurodomas 77,44 kv. m buto plotas.

154. Ieškovas nevykdo Šilumos ūkio įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Vyriausybės 1997-12-31 nutarimo Nr. 1507 nuostatų, pagal kuriuos šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisai bute turėjo būti įrengti iki 1999-12-31. Ieškovas iki 2012-12-05 neįrengė karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų bute, todėl mokesčius pagal šalto ir karšto vandens suvartojimo normas už neva suvartotą šaltą ir karštą vandenį paskaičiavo neteisėtai.

165. Teismas neatsižvelgė, jog atsakovė bylos nagrinėjimo metu ieškovui buvo skolinga tik 5001 Lt, ką pripažino pats ieškovas (t. II, b. l. 38). Tą patvirtina ieškovo pateikta 2013 m. liepos sąskaita, kurioje nurodyta, jog atsakovė apmokėjo 5450 Lt (t. I, b. l. 63), ir atsakovės pateiktas 2014-03-12 kvitas, kuris patvirtina 435,1 Lt sumokėjimą (t. II, b. l. 26).

176. Nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, jog atsakovė nuo 1998 m. gyvena Vilniuje, o atsakovei priklausančiame bute Visagine niekas negyveno ir vandens nevartojo. Todėl ieškovas nepagrįstai priskaičiavo mokesčius už nesuvartotą šaltą ir karštą vandenį (t. II, b. l. 56-59).

18Ieškovas VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu prašo atsakovės apeliacinį skundą atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Paaiškino, kad:

191. Teismas atsakovės priešieškinį pagrįstai paliko nenagrinėtu, kadangi priešieškiniu keliamas ginčas patenka į ginčų sritį, kurių išsprendimui Energetikos įstatymo 34 str. 2 ir 3 d. ir Šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1 ir 2 d. numato privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką. Aplinkybė, jog keliami reikalavimai nagrinėtini teisme savaime neeliminuoja išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarkos laikymosi būtinumo, kai tokia tvarka įstatymų yra nustatyta.

202. Apeliantė nėra ir niekada nebuvo išpildžiusi visų nei dabar galiojančių, nei tuo metu galiojusių imperatyvių teisės normų reikalavimų, aiškiai nurodančių, kada patalpų šilumos prietaisų atjungimas yra laikomas teisėtu, todėl apeliantės išdėstyti argumentai nepaneigia aplinkybės, kad šilumos energija jai priklausančiose patalpose vartojama.

213. Aplinkybė, jog atsakovė neteisėtai atsijungė nuo šildymo įrenginių, neatleidžia jos nuo pareigos mokėti už tiekiamą šilumą. Atsakovės patalpos neturi atskirų šilumos įrenginių įvadų, vietoj viso namo individualaus šilumos punkto įvade įrengto šilumos prietaiso, matuojančio bendrą viso pastato suvartotą šilumos kiekį, todėl patiektos šilumos energijos kiekis paskirstomas visiems namo gyventojams teisės aktų nustatyta tvarka pagal turimą plotą.

224. Apeliantės argumentai dėl šilumos įrenginių atjungimo nekilnojamojo turto registre neregistravimo jokios įrodomosios galios šiai bylai neturi. Apeliantės pasirinktas patalpų inžinerinių sistemų rekonstrukcijos būdas sunkiai įmanomas apskritai, nes projektu buvo numatytas daugiabučio gyvenamojo namo dalies buto kambarių šildymo sistemos pakeitimas, tačiau pats butas nėra padalytas, kadastriniai matavimai jam neatlikti, jis nėra sukonstruotas kaip galimas padalinti jį fiziškai taip, kad dalis kambarių būtų nešildoma ar šildoma kitokiu būdu ir normomis. Faktiškai tam reikėtų įrengti tokias buto vidines atitvaras atskiruose kambariuose, kuriuos būtų ne žemesnių šiluminio laidumo parametrų nei namo išorinės atitvaros, o praėjimų angų tarp tokių kambarių apskritai neturėtų būti.

235. Vandens apskaitos prietaisai atsakovės bute iki šiol neįrengti, kadangi apeliantė pati nesudarė galimybės ieškovo darbuotojams juos įrengti.

246. Atsakovė 5450 Lt dydžio sumą ieškovui sumokėjo, tačiau bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teismo posėdyje nebuvo aišku, kaip ši suma buvo paskirstyta. Ieškinys pareikštas dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas iki 2013-05-01, teismo posėdis vyko 2014-09-11, todėl per bylos nagrinėjimo laikotarpį ieškovui tebetiekiant energijos išteklius ir paslaugas, susidarė naujas įsiskolinimas, o apeliantė turi ir kitų butų, kurie prijungti prie ieškovo tiekimo tinklų. Todėl nebuvo galimybės nustatyti, ar atsakovė patenkino dalį ieškinio reikalavimų bylos nagrinėjimo metu ir koks tokios dalies dydis bei padengto įsiskolinimo laikotarpis (t. II, b. l. 62-66).

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Skundas dalinai tenkintinas.

27Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės priešieškinys nagrinėtinas ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka, nes ginčas kyla tarp vartotojos ir energetikos įmonės veiklos. Ieškovas atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog priešieškinyje keliamas ginčas patenka į ginčų sritį, kurių išsprendimui Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalys numato privalomą ikiteisminę ginčų nagrinėjimo tvarką. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 dalis numato, jog Valstybinė energetikos inspekcija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių gedimų, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, avarijų, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo. Šio įstatymo 34 straipsnio 3 dalis numato, kad komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių skundus ir ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir sistemomis nesuteikimo, dėl prisijungimo, energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, kainų ir tarifų taikymo. Atsakovė nagrinėjamoje byloje prašo pripažinti neteisėtais ieškovo veiksmais neįrengimą jos bute karšto ir šalto vandens apskaitos prietaisų ir mokesčio priskaičiavimą už nesuvartotą karštą ir šaltą vandenį, bei nesuvartotą šilumą už 44,55 kv m buto plotą laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2013-04-30. Toks reikalavimas nėra ginču dėl energetikos objektų eksploatavimo, energijos apskaitos ir apmokėjimo už suvartotą energiją pažeidimų, taip pat nėra kitu ginču, nurodytu Energetikos įstatymo 34 straipsnio 2 ir 3 dalyse, todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad priešieškinys turi būti nagrinėjamas ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka. Tokiu reikalavimu atsakovė argumentuoja ieškovo reiškiamo ieškinio dėl skolos priteisimo nepagrįstumą, t.y. nurodo, kuo remiantis reikalavimas dėlė skolos priteisimo turi būti atmestas. Tuo yra ginčijamas priskaičiuotos skolos dydis, o ginčams dėl skolos dydžio ir jos priskaičiavimo pagrįstumo nėra numatyta išankstinė ginčo nagrinėjimo tvarka. Teismas turėjo padaryti išvadas, ar atsakovė įrodė, jog prašė įrengti jos bute energijos apskaitos prietaisus, ar jie nebuvo įrengti dėl ieškovo, ar dėl atsakovės kaltės, tai sudaro bylos esmę, nes atsakovė įrodinėjo skolos susidarymą tuo, kad ieškovo veiksmai buvo aplaidūs, netenkinant jos prašymo įrengti apskaitos prietaisus. Ieškovo argumentus dėl apskaitos prietaisų neįrengimo teismas turėjo įvertinti ir tuo padaryti išvadą dėl atsakovės priešieškinio pagrįstumo. Teismui netinkamai taikius CPK 296 straipsnio 1 dalies 1 punktą, teismo sprendimas naikintinas CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkto pagrindu, nes teismas byloje išsprendė ne visus reikalavimus, o bylos negalima išskirti CPK 327 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Bylos negalimumą išskirti lemia tai, kad ieškinio ir priešieškinio reikalavimai yra susiję, ieškinio patenkinimas priklauso nuo to, kaip bus išnagrinėti priešieškinio reikalavimai.

28Teismo sprendimo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovės nurodytą aplinkybę, jog ji apmokėjo dalį įsiskolinimo, t.y. 5450 Lt, neatitinka bylos duomenų. Kaip priešieškinio priedą 2013-08-09 atsakovė pateikė 2013-08-05 sąskaitą, iš kurios matyti, kad atsakovė 2013 m. liepos mėn. 5 dienai buvo apmokėjusi 5450 Lt sumą, ir jai buvo priskaičiuota mokėti 6101,93 Lt ( t. I, b.l.63). Ieškovui atsiliepime į atsakovės skundą nurodžius, kad 5450 Lt dydžio sumą ieškovui atsakovė sumokėjo, ieškovo pareiga buvo pateikti įrodymus, kaip ši suma buvo paskirstyta ieškovo vedamoje apskaitoje. Ieškovui nurodžius, kad bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teismo posėdyje nebuvo aišku, kaip ši suma buvo paskirstyta, teismas tokį ieškovo nepateikimą įrodymų apie šios sumos paskirstymą turėjo vertinti atsakovės naudai, nes ieškovas neteikė įrodymų, kad atsakovės sumokėta suma buvo užskaityta kaip mokėjimas už paslaugas, suteiktas kitiems butams ar mokėjimu už kitą laikotarpį, kai buvo tiekiamos paslaugos. Atsakovei pateikus įrodymą apie sumokėjimą, ieškovo pareiga buvo pateikti teismui paaiškinimus, kaip ši suma buvo užskaityta, ieškovui neteikiant tokių paaiškinimų, teismas turėjo pasiūlyti jam teikti papildomus įrodymus dėl šios aplinkybės. Pripažinus, kad byloje buvo galimybė nustatyti, ar atsakovė patenkino dalį ieškinio reikalavimų bylos nagrinėjimo metu ir kokia dalimi, todėl pripažintina, kad dėl šios aplinkybės byla nebuvo išnagrinėta visapusiškai, tuo padarytas CPK 185 straipsnio 1 dalies pažeidimas.

29Kiti atsakovės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nėra pagrindu naikinti teismo sprendimą, bylą grąžinant naujam nagrinėjimui, jie nevertinami.

30Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

31Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti naujam nagrinėjimui tam pačiam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. VĮ „Visagino energija“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės V. K.... 5. Atsakovė V. K. prašė ieškinį atmesti bei pareiškė priešieškinį,... 6. Ieškovas prašė palikti priešieškinį nenagrinėtu, nes atsakovė... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 1 d. sprendimu ieškinį... 9. Remdamasis Šilumos ūkio įstatymo 21 str. 1, 2 d., Energetikos įstatymo 34... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atsakovė V. K. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 12. 1. Teismas privalėjo atsakovės priešieškinį išnagrinėti, kadangi pagal... 13. 2. Teismas neatsižvelgė, jog atsakovė 2000-11-08 teisėtai atliko dalies (2... 14. 3. Nekilnojamojo turto registre buto šildymo būdas nebuvo pakeistas, kadangi... 15. 4. Ieškovas nevykdo Šilumos ūkio įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir... 16. 5. Teismas neatsižvelgė, jog atsakovė bylos nagrinėjimo metu ieškovui buvo... 17. 6. Nebuvo atsižvelgta į aplinkybę, jog atsakovė nuo 1998 m. gyvena... 18. Ieškovas VĮ „Visagino energija“ atsiliepimu prašo atsakovės apeliacinį... 19. 1. Teismas atsakovės priešieškinį pagrįstai paliko nenagrinėtu, kadangi... 20. 2. Apeliantė nėra ir niekada nebuvo išpildžiusi visų nei dabar... 21. 3. Aplinkybė, jog atsakovė neteisėtai atsijungė nuo šildymo įrenginių,... 22. 4. Apeliantės argumentai dėl šilumos įrenginių atjungimo nekilnojamojo... 23. 5. Vandens apskaitos prietaisai atsakovės bute iki šiol neįrengti, kadangi... 24. 6. Atsakovė 5450 Lt dydžio sumą ieškovui sumokėjo, tačiau bylą... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Skundas dalinai tenkintinas.... 27. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad atsakovės priešieškinys... 28. Teismo sprendimo išvada, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių... 29. Kiti atsakovės apeliaciniame skunde nurodyti argumentai nėra pagrindu... 30. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 31. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 1 d. sprendimą panaikinti ir...