Byla 2SA-208-577/2013
Dėl antstolio V. Č. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č. ir UAB „Big Trans“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Z., D. B. (D. B.) ir UAB „VM Logistics“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ skundą dėl antstolio V. Č. veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis V. Č. ir UAB „Big Trans“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjai A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ skundu dėl antstolio veiksmų prašė pripažinti, kad pagal CPK 147 str. 6 d. 2012-12-10 pareiškėjams pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko galios, ir panaikinti antstolio V. Č. 2012-12-21 pareiškėjų turto aprašus, 2013-01-10 patvarkymą Reg. Nr. S-313, 2013-01-10 patvarkymą Reg. Nr. S-314 ir 2013-01-10 patvarkymą Nr. P-75. Nurodė, jog Vilniaus apygardos teismas 2012-12-10 nutartimi patenkino ieškovės UAB „Big Trans“ ieškinyje pareikštą reikalavimą ir pritaikė pareiškėjams laikinąsias apsaugos priemones, tai yra areštavo jų nekilnojamąjį turtą 635 485 Lt sumai. Pagal šią nutartį antstolis pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0116/12/03502 ir 2012-12-21 sudarė pareiškėjų turto aprašus, kuriuos 2012-12-27 perdavė Centrinei hipotekos įstaigai. 2013-01-10 antstolis priėmė patvarkymus, kuriais įpareigojo atsakovus pateikti informaciją apie jų turtinę padėtį. CPK 147 str. 6 d. nustatyta, jog laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties priėmimo dienos. Pareiškėjų nuomone, kadangi konkretus pareiškėjų turtas nebuvo nustatytas ir aprašytas per daugiau kaip 1,5 mėnesio, pripažintina, kad laikinosios apsaugos priemonės šiuo metu jau yra nustojusios galios ir nebegali būti vykdomos. Antstolis 2012-12-21 sudarė pareiškėjų turto aprašus, kuriuose kaip areštuojamas pareiškėjų turtas nurodomas „neidentifikuotas neregistruotinas turtas“. Šiuo metu aktualiame turto arešto aktų registro išraše taip pat nurodyta, kad vykdant 2012-12-10 nutartį pareiškėjų atžvilgiu yra areštuotas neidentifikuotas neregistruotinas turtas 635 485 Lt sumai. Ta aplinkybė, kad antstolis 2012-12-21 sudarė pareiškėjų turto aprašus, nesudaro pagrindo teigti, kad 2012-12-10 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra galiojančios, kadangi paminėtuose Turto aprašuose joks konkretus turtas nebuvo ir nėra nurodytas ar aprašytas. Faktiškai laikinųjų apsaugos priemonių veiksmus antstolis pradėjo vykdyti tik praėjus mėnesiui nuo teismo nutarties priėmimo, tai yra 2013-01-10 priimdamas patvarkymus. Taigi, antstolis, delsdamas vykdyti teismo nutartį, pažeidė CPK 147 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintą principą, jog vykdydamas vykdomuosius dokumentus antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdomojo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (b.l. 2-9).

4Antstolis V. Č. 2013-02-05 patvarkymu CPK 510 str. nustatyta tvarka nesutiko tenkinti pareiškėjų skundo, nurodydamas, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, jog antstolis surasti ir aprašyti atsakovų turtą privalo per 14 dienų nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Antstolio įsitikinimu, minėtas terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre. Tai nereiškia, kad visi minėti veiksmai turi būti atlikti per 14 dienų nuo teismo nutarties taikyti laikinąsias apsaugos priemones priėmimo, todėl nėra pagrindo teigti, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-12-10 nutartis Nr. 2-6704-553/2012 neteko galios (b.l. 10-11).

5Suinteresuotas asmuo UAB „Big Trans“ atsiliepime nurodė, jog teismų praktikoje ne kartą išaiškinta, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas 14 dienų terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre, tačiau tai nereiškia, jog visi minėti veiksmai privalomai turi būti atlikti per 14 dienų nuo teismo nutarties, kuria pritaikytos su atsakovo turtu susijusios laikinosios apsaugos priemonės. Prašė skundą dėl antstolio veiksmų atmesti.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 6 d. nutartimi pareiškėjų skundo netenkino. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas terminas nereiškia, jog antstolis surasti ir aprašyti atsakovo turtą turi per 14 dienų nuo teismo nutarties priėmimo dienos, minėtas terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad pastarasis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto registre, tačiau tai nereiškia, jog visi minėti veiksmai privalomai turi būti atlikti per 14 dienų. Teismas nurodė, kad iš byloje esančių įrodymų matyti, jog ieškovė Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartį faktiškai antstoliui pateikė 2012-12-21, tai yra praėjus tik 11 dienų, antstolis turto aprašą sudarė 2012-12-21, taigi 14 dienų terminas nebuvo praleistas. Antstolis, atlikęs atsakovų turto paiešką, nustatė, jog jie neturi kilnojamojo turto, transporto priemonių ar kito privalomai registruotino turto, todėl buvo nurodyta, jog areštuojamas neidentifikuotas neregistruotinas turtas, ir kreiptasi į atsakovus, kad jie nurodytų antstoliui jiems priklausantį turtą. Remdamasis išdėstytais motyvais, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjų skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

7Pareiškėjai A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pripažinti, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko galios, kaip nustatyta CPK 147 str. 6 d., ir panaikinti antstolio V. Č. 2012-12-21 A. Z. turto aprašą, 2012-12-21 D. B. turto aprašą, 2012-12-21 UAB „VM Logistics“ turto aprašą, 2013-01-10 patvarkymą Reg. Nr. S-313, 2013-01-10 Reg. Nr. S-314, 2013-01-10 patvarkymą Nr. P-75. Apeliantai tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai ir formaliai taikydamas CPK nuostatas, priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį. Apeliantų įsitikinimu, CPK 147 str. 6 d. expressis verbis nustato, jog teismas gali pritaikyti areštą, nenurodydamas tikslaus areštuojamo turto, tačiau tokiu atveju laikinosios apsaugos priemonės savaime nustoja galioti, jei per 14 dienų terminą ieškovas nesikreipia į antstolį ir nėra patikslinami areštuojamo turto duomenys. Apeliantai teigia, kad šiuo atveju yra nustatytas konkretus naikinamasis laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminas, kuris susietas su dviejų juridinių faktų buvimu: 1) suinteresuoto asmens pareiga nustatytu terminu kreiptis į antstolį; 2) su pareiga antstoliui per nustatytą terminą sudaryti identifikuotą, konkretaus areštuoto turto apyrašą. Taigi, jei ieškovas byloje savo teisių negina aktyviai ir per 14 dienų nesikreipia į antstolį dėl atsakovo turto arešto įgyvendinimo ir areštuojamas turtas nėra patikslinamas, laikinosios apsaugos priemonės atsakovui turi nustoti galioti. Apeliantų nuomone, jei įstatymas nenustatytų tokio naikinamojo termino, tai ieškovo neveikimas galėtų neapibrėžtai varžyti atsakovą, kadangi būtų neįmanoma nustatyti, kokiu savo turtu atsakovas negali disponuoti. Apeliantai pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1515-553/2013 buvo priimta dar 2012-12-10, tuo tarpu Turto arešto aktų registre pareiškėjų atžvilgiu areštuotas turtas nėra identifikuotas taip, kaip to reikalaujama pagal CPK 147 str. 6 d., iki šiol. Atitinkamai, kadangi konkretus pareiškėjų turtas nebuvo nustatytas ir aprašytas per daugiau kaip 1,5 mėnesio laikotarpį (iki kreipimosi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų dienos), vadovaujantis CPK 147 str. 6 d., apeliantų nuomone, pripažintina, kad pareiškėjų atžvilgiu 2012-12-10 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės šiuo metu jau yra nustojusios galios ir nebegali būti vykdomos. Apeliantai atkreipia dėmesį, kad 2012-12-21 buvo sudaryti pareiškėjų turto aprašai, kuriuose kaip areštuojamas pareiškėjų turtas nurodomas „neidentifikuotas neregistruotinas turtas“. Dar daugiau, turto arešto aktų registro išraše taip pat nurodyta, kad vykdant 2012-12-10 nutartį pareiškėjų atžvilgiu yra areštuotas neidentifikuotas neregistruotinas turtas 635 485 Lt sumai. Pareiškėjų įsitikinimu, tai, kad 2012-12-21 antstolis sudarė pareiškėjų turto aprašus, nesudaro pagrindo teigti, kad 2012-12-10 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra galiojančios, kadangi paminėtuose Turto aprašuose joks konkretus turtas nebuvo ir nėra nurodytas ar aprašytas. Taigi, nustatytu terminu CPK 147 str. 6 d. reikalavimai įvykdyti nebuvo. Taip pat apeliantai tvirtina, kad teismas turėjo panaikinti ne tik 2012-12-21 turto aprašus, bet ir 2013-01-10 patvarkymus, kadangi jie priimti vykdant jau nebegaliojančias laikinąsias apsaugos priemones. Be to, apeliantai nurodo, kad net jeigu būtų galima sutikti su CPK 147 str. 6 d. aiškinimu tokiu būdu, kad šioje teisės normoje numatytas 14 dienų terminas yra skirtas tik kreiptis į antstolį dėl nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo, tokiu atveju antstolio veiksmų vykdymo procese teisėtumas vis tiek turėtų būti vertinamas kitų teisės normų kontekste. Pasak apeliantų, akivaizdu, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymas turi būti operatyvus, siekiant kuo mažiau nepagrįstai apsunkinti skolininką, jam taikant neapibrėžtos apimties turto areštą. Antstolio veiksmai būtų laikomi teisėtais, tik jei jie bus atlikti per protingą terminą. Apeliantų vertinimu, tai, kad realaus laikinųjų apsaugos priemonių nutarties vykdymo antstolis ėmėsi tik praėjus mėnesiui nuo nutarties priėmimo, priimdamas 2013-01-10 patvarkymus, pažeidžia operatyvumo principą.

8Suinteresuotas asmuo antstolis V. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Antstolis nurodo, kad atlikus skolininkų turtinės padėties patikrinimą, buvo nustatyta, kad nekilnojamojo turto ar transporto priemonių skolininkų vardu nėra registruota, kito registruoto turto taip pat nenustatyta, todėl, atsižvelgiant į tai, kad nutartimi nurodyta areštuoti skolininkams priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti jiems priklausančias pinigines lėšas, 2012-12-21 turto aprašu buvo aprašytas apeliantams priklausantis neidentifikuotas neregistruotinas turtas. Antstolis pažymi, kad siekiant patikslinti minėtą turto aprašą bei patikrinti skolininkų turtinę padėtį, 2013-01-10 buvo priimti patvarkymai, įpareigojantys deklaruoti jiems priklausantį turtą, kurie nėra įvykdyti. Taip pat antstolis nurodo, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, jog antstolis surasti ir aprašyti atsakovų turtą privalo per 14 dienų nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Antstolio įsitikinimu, minėtas terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre. Šiuo atveju, nustačius, kad skolininkai neturi registruoto kilnojamojo turto, transporto priemonių ar kito privalomai registruotino turto, turto apraše buvo nurodyta, kad areštuojamas neidentifikuotas neregistruotinas turtas ir buvo kreiptasi į skolininkus, kad jie nurodytų antstoliui jiems priklausantį turtą.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Big Trans“ atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą. Pažymi, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, jog antstolis surasti ir aprašyti atsakovų turtą privalo per 14 dienų nuo teismo nutarties priėmimo dienos. Suinteresuoto asmens UAB „Big Trans“ nuomone, minėtas terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre, todėl atmestinas apeliantų CPK 147 str. 6 d. nuostatos pateiktas aiškinimas. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis faktiškai buvo pateikta antstoliui 2012-12-21, tai yra tik praėjus 11 dienų, antstolis turto aprašą sudarė 2012-12-21, taigi 14 dienų terminas nebuvo praleistas. Antstolis, atlikęs pareiškėjų turto paiešką, nustatė, jog jie neturi kilnojamojo turto, transporto priemonių ar kito privalomai registruotino turto, todėl buvo nurodyta, jog areštuojamas neidentifikuotas neregistruotinas turtas, ir buvo kreiptasi į pareiškėjus su prašymu nurodyti antstoliui jiems priklausantį turtą. Pareiškėjai nevykdė antstolio patvarkymų, todėl tokie veiksmai vertintini kaip nebendradarbiavimas su antstoliu ir pareigų nevykdymas. Pasak suinteresuoto asmens, antstolis ėmėsi visų reikiamų ir proporcingumo, sąžiningumo principus atitinkančių veiksmų: 2013-01-10 patvarkymai Nr. 0116-12/03502 Reg. Nr. S-313, Reg. Nr. S-314 ir patvarkymas Nr. P-75 buvo priimti remiantis CPK 645 str., kuris įpareigoja skolininkus antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmens esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Šie patvarkymai negali būti laikomi neteisėtais tuo pagrindu, kad nebuvo priimti per CPK 147 str. 6 d. nurodytą terminą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjų skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjai mano, kad pagal CPK 147 str. 6 d. 2012-12-10 pareiškėjams pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko galios ir prašo panaikinti antstolio V. Č. 2012-12-21 pareiškėjų turto aprašus, 2013-01-10 patvarkymą Reg. Nr. S-313, 2013-01-10 patvarkymą Reg. Nr. S-314 ir 2013-01-10 patvarkymą Nr. P-75. Apeliantai teigia, kad šiuo atveju yra nustatytas konkretus naikinamasis laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminas, kuris susietas su dviejų juridinių faktų buvimu: 1) suinteresuoto asmens pareiga nustatytu terminu kreiptis į antstolį; 2) su pareiga antstoliui per nustatytą terminą sudaryti identifikuotą, konkretaus areštuoto turto apyrašą. Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantų teiginius vertina kritiškai.

13Pagal CPK 147 str. 6 d., kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad tokiu teisiniu reguliavimu asmuo, kurio reikalavimo užtikrinimui teismo yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, susijusios atsakovo su turtu, yra skatinamas atsakovo atžvilgiu elgtis sąžiningai bei kuo operatyviau įgyvendinti savo teises, nepagrįstai neapsunkindamas atsakovo pritaikytais suvaržymais.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-12-10 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-6704-553/2012 (Nr. 2-1515-553/2013) patenkino ieškovės UAB „Big Trans“ prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, t.y. areštavo atsakovų A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 635 485 Lt sumai, o nurodyto turto nesant ar esant nepakankamai, areštavo atsakovų turtines teises ir pinigines lėšas. Ieškovas 2012-12-20 kreipėsi į antstolį V. Č. ir pateikė minėtą nutartį vykdyti (v.b.l. 5). Antstolis 2012-12-21 priėmė patvarkymą vykdomąjį dokumentą priimti, informavo apie tai atsakovus, pradėjo vykdomąją bylą Nr. 0116/12/03502 (v.b.l. 6-7) ir ėmėsi atsakovų turto paieškos veiksmų (v.b.l. 8-16). Antstolis 2012-12-21 sudarė UAB „VM Logistics“, D. B. ir A. Z. turto aprašus, kuriuose nurodė, jog aprašomas neidentifikuotas neregistruotinas turtas (v.b.l. 17-22). Antstolis 2013-01-10 priėmė patvarkymus, kuriais nustatė pareiškėjams 5 dienų terminą nuo patvarkymo gavimo raštu pateikti duomenis apie jiems priklausantį turtą (v.b.l. 23-26).

15Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Big Trans“ 2012-12-10 Vilniaus apygardos teismo nutartį faktiškai pateikė antstoliui 2012-12-21, tai yra praėjus 11 dienų, antstolis turto aprašą sudarė 2012-12-21, taigi 14 dienų terminas nebuvo praleistas.

16Apeliantams papildomai išaiškintina, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas teisinis reguliavimas nereiškia, jog antstolis surasti atsakovo turtą ir jį aprašyti turi per 14 dienų nuo teismo nutarties priėmimo dienos, minėtas terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre, tačiau tai nereiškia, jog visi minėti veiksmai privalomai turi būti atlikti per 14 dienų nuo teismo nutarties, kuria pritaikytos su atsakovo turtu susijusios laikinosios apsaugos priemonės, priėmimo. Pažymėtina, kad tokio CPK 147 str. 6 d. aiškinimo laikomasi ir teismų praktikoje (Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-113-577/2013; Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2235-485/2012).

17Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, aptariamu atveju CPK 147 str. 6 d. nustatyti reikalavimai nebuvo pažeisti. Procesiniai veiksmai, susiję su apeliantams priklausančiu turto areštu, buvo atlikti 14 dienų laikotarpiu, todėl nėra jokio teisinio pagrindo daryti išvadą, kad laikinosios apsaugos priemonės yra negaliojančios. Antstolis, atlikęs pareiškėjų turto paiešką, nustatė, jog jie neturi kilnojamojo turto, transporto priemonių ar kito privalomai registruotino turto, todėl buvo nurodyta, jog areštuojamas neidentifikuotas neregistruotinas turtas. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 10 d. nutartimi nurodyta areštuoti skolininkams priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti jiems priklausančias pinigines lėšas, antstolis, savo jėgomis neradęs pareiškėjams priklausančio nekilnojamojo ar kito registruotino turto, transporto priemonių, 2013-01-10 patvarkymais siekė patikslinti informaciją apie pareiškėjų turtą, tokiu būdu siekdamas tinkamai įgyvendinti 2012-12-10 teismo nutartyje nurodytą turto arešto eiliškumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis ėmėsi visų reikiamų, proporcingumo ir sąžiningumo principus atitinkančių veiksmų.

18Be to, pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

19Įvertinus šias bylai reikšmingas aplinkybes, pritartina pirmosios instancijos teismo išvadai, kad antstolis priėmė vykdyti 2012-12-10 Vilniaus apygardos teismo nutartį nepasibaigus 14 dienų terminui, skundžiamais 2012-12-21 turto aprašais ir 2013-01-10 patvarkymais Nr. 0116/12/03502 nepažeidė įstatymų, todėl pareiškėjų skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. pareiškėjai A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ skundu dėl antstolio... 4. Antstolis V. Č. 2013-02-05 patvarkymu CPK 510 str. nustatyta tvarka nesutiko... 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Big Trans“ atsiliepime nurodė, jog teismų... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 6 d. nutartimi pareiškėjų... 7. Pareiškėjai A. Z., D. B. ir UAB „VM Logistics“ atskiruoju skundu prašo... 8. Suinteresuotas asmuo antstolis V. Č. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Big Trans“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas... 13. Pagal CPK 147 str. 6 d., kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad Vilniaus apygardos teismas 2012-12-10... 15. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, UAB „Big Trans“... 16. Apeliantams papildomai išaiškintina, kad CPK 147 str. 6 d. nustatytas... 17. Kaip matyti iš vykdomosios bylos medžiagos, aptariamu atveju CPK 147 str. 6... 18. Be to, pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra... 19. Įvertinus šias bylai reikšmingas aplinkybes, pritartina pirmosios... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 21. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. kovo 6 d. nutartį palikti...