Byla 2S-1884-221/2013
Dėl antstolės A. A. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB ,,Statva“, antstolė G. A

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Lozoraitytė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės ,,Magna Baltija“ atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės UAB ,,Magna Baltija“ skundą dėl antstolės A. A. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB ,,Statva“, antstolė G. A..

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3UAB „Magna Baltija“ pateikė skundą antstolės A. A. kontorai dėl antstolės A. A. veiksmų, kuriuo prašė panaikinti 2013 m. gegužės 2 d. antstolės patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/00524 areštuoti skolininkės UAB „Magna Baltija“ lėšas ir jas saugoti, o vykdomąją bylą nutraukti.

4Pareiškėjos atstovas skunde nurodė, kad 2013 m. gegužės 8 d. jam buvo įteiktas antstolės A. A. 2013 m. gegužės 3 d. raštas dėl informacijos suteikimo. Rašte nurodyta, kad Kauno apygardos teismo nutartis, kurios pagrindu antstolė priėmė 2013 m. gegužės 2 d. dienos patvarkymą dėl 291 567,90 Lt UAB „Magna Baltija“ lėšų arešto, buvo priimta 2013 m. sausio 8 d.. Vadovaujantis CPK 147 straipsnio 6 dalimi, 2013 m. sausio 8 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo iki 2013 m. sausio 22 d. dienos. 2013 m. sausio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartis vykdymui buvo pateikta, o antstolės priimta tik 2013 m. sausio 28 d., t. y. praėjus 20 dienų po priėmimo, todėl minėtas antstolės patvarkymas yra neteisėtas bei naikintinas.

5Suinteresuotas asmuo antstolė G. A., pavaduojanti antstolę A. A. jos atostogų metu, skundo netenkino, vykdomąją bylą Nr. 0036/13/00524 su UAB „Magna Baltija“ skundu perdavė Kauno apylinkės teismui. Antstolė patvarkyme nurodė, kad 2013 m. sausio 18 d. buvo gautas UAB „Statva“ prašymas dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo. Taip pat buvo pateikta 2013 m. sausio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1115-480/2013, kuri nebuvo patvirtinta teismo antspaudu. Apie tai, jog vykdomoji byla nebus užvesta pagal pateiktą nutartį UAB „Statva“ atstovė advokatė L. T. buvo informuota telefonu ir paprašyta pateikti vykdomąjį dokumentą, atitinkantį CPK numatytas normas. 2013 m. sausio 28 d. gauta pataisyta nutartis tiesiogiai iš Kauno apygardos teismo. Nutartyje nurodoma, jog ieškovė privalo kreiptis į pasirinktą antstolį per keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dienos. UAB „Satva“ kreipėsi į antstolės A. A. kontorą nepraleisdama minėtų terminų, o vykdomoji byla nebuvo užvesta tik todėl, jog teismas išdavė vykdomąjį dokumentą su trūkumais, kurių nesugebėjo laiku ištaisyti. Nutartyje nurodyta areštuoti bendrai 291 567,90 Lt sumai UAB „Magna Baltija“ turtą, turtines teises, o jo nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti atsakovės pinigines lėšas. Nustačius, kad UAB „Magna Baltija“ registruoto nekilnojamojo turto neturi, 2013 m. sausio 29 d. išsiųstas reikalavimas per penkias dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, valdomus vertybinius popierius ir kt. Į reikalavimą nebuvo atsakyta, o įmonės turto 291 567,90 Lt sumai surasti nepavyko, todėl vadovaujantis nutartyje nurodytu turto aprašymo eiliškumu areštuotos piniginės lėšos, esančios DNB banke. UAB „Magna Baltija“ atstovui advokatui K. J. 2013 m. gegužės 3 d. išsiųstas pakartotinis reikalavimas, į kurį skundo teismui pateikimo dieną nėra atsakyta.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Statva“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2013 m. sausio 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismas tenkino ieškovės UAB „Statva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės UAB „Magna Baltija“ atžvilgiu. 2013 m. sausio 11 d. minėta nutartis registruotu paštu perduota vykdyti antstolei A. A., tačiau antstolė negalėjo pradėti vykdymo veiksmų, kadangi 2013 m. sausio 8 d. teismo atsiųsta nutartis buvo be herbinio antspaudo. Kauno apygardos teismas, patenkinęs UAB „Statva“ prašymą, nusiuntė teismo nutartį su herbiniu antspaudu antstolei vykdyti, kuri 2013 m. sausio 28 d. priėmė patvarkymą dėl vykdomosios bylos pradėjimo. CPK nenumato terminų antstoliui, per kiek laiko jis turi areštuoti turtą, o jo nesant lėšas, minėtos įstatymo nuostatos taikomos šiuo atveju tik išieškotojai UAB „Statva“, kad būtų laiku kreiptasi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir nebūtų vilkinamas procesas. UAB „Statva“ savo pareigą per 14 dienų kreiptis į antstolį įvykdė, antstolė taip pat tinkamai atliko visus veiksmus, todėl nėra pagrindo teigti, jog antstolės veiksmuose yra pažeidimų.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 18 d. nutartimi (b. l. 22-24) pareiškėjos UAB „Magna Baltija“ skundą atmetė.

9Teismas nustatė, kad UAB „Statva“ prašymą dėl vykdomojo dokumento, kartu pateikiant 2013 m. sausio 8 d. Kauno apygardos nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės UAB „Magna Baltija“ atžvilgiu, antstolei A. A. išsiuntė 2013 m. sausio 11 d.. Prašymas antstolės kontoroje gautas 2013 m. sausio 18 d. Antstolė, nustačiusi, kad jai pateikta Kauno apygardos nutartis nepatvirtinta teismo herbiniu antspaudu, apie tai informavo išieškotojos UAB „Statva“ atstovę. 2013 m. sausio 28 d. Kauno apygardos teismas antstolei atsiuntė antspaudu patvirtintą nutartį. Teismas vertino, kad išieškotoja į antstolę dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Magna Baltija“ kreipėsi nepraleisdama nustatyto 14 dienų termino ir atliko visus veiksmus, kad vykdomoji byla būtų laiku pradėta. Tuo tarpu vykdomoji byla nebuvo užvesta, nes minėta teismo nutartis buvo pateikta su trūkumais.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Pareiškėja UAB „Magna Baltija“ atskiruoju skundu (b. l. 30-33) prašo teismo panaikinti 2013 m. birželio 18 d. Kauno apylinkės teismo nutartį bei tenkinti pareiškėjos prašymą ir panaikinti 2013 m. gegužės 3 d. antstolės patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/00524 areštuoti skolininko UAB „Magna Baltija“ lėšas ir jas saugoti, o vykdomąją bylą nutraukti.

12Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

131. Apeliantės nuomone, CPK 147 straipsnio 6 dalies įgyvendinimui turi būti įvykdytos dvi teisės normoje nurodytos sąlygos: kreiptis į antstolį ir patikslinti areštuoto turto duomenis. Be to, kreiptis į antstolį privaloma per 14 dienų. Nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių buvo priimta 2013 m. sausio 8 d., kas reiškia kad per 14 dienų nuo 2013 m. sausio 8 d., t. y. iki 2013 m. sausio 22 d. UAB „Statva“ privalėjo kreiptis į antstolį ir patikslinti areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre, tačiau nė viena iš aukščiau išvardintų sąlygų nebuvo tinkamai įvykdyta.

142. LR turto arešto aktų registro įstatymo 36 punkte nurodyta, jog CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju turto arešto aktas išregistruojamas kitą darbo dieną suėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, išskyrus atvejus, kai antstolis nepraleidęs šio 14 dienų termino pateikia registrui turto aprašą ar kitą dokumentą, kuriuo patikslinami areštuoto turto duomenys. Tai reiškia, kad jau penkioliktą dieną nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo, turto areštas besąlygiškai yra išregistruojamas, nes nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių tampa nebegaliojanti. Kadangi nutartį vykdymui antstolė priėmė 2013 m. vasario 28 d., t. y. praėjus 20 dienų nuo nutarties priėmimo, akivaizdu, jog buvo praleistas įstatymo nustatytas terminas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas priėmė nutartį neįsigilinęs į faktines aplinkybes, todėl neteisingai pritaikė materialinės teisės normas.

153. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Statva“, būdama juridiniu asmeniu, atstovaujama kvalifikuoto advokato, privalėjo elgtis pagal bonus pater familias standartą ir operatyviai reaguoti į tai, kad teismas nepatvirtino vykdomojo dokumento herbiniu antspaudu. Akivaizdu, kad kreipimasis į teismą praėjus 15 dienų nuo nutarties priėmimo dienos, negali būti laikomas operatyviu savo teisių įgyvendinimu.

16Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą Antstolė A. A. prašo teismo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą, Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą (b. l. 37-38).

17Nurodė, kad ieškovė UAB „Statva“ į antstolį kreipėsi išsiųsdama registruotą laišką su prašymu, kuris buvo gautas 2013 m. sausio 18 d., todėl ieškovė savo pareigą per 14 d. kreiptis į antstolį su nutartimi įvykdė. Kadangi buvo nustatyta akivaizdi kliūtis užvesti vykdomąją bylą, 2013 m. sausio 28 d. gavus nutartį, atitinkančią vykdomojo dokumento turinį, buvo atliekami vykdymo veiksmai. Be to pažymėjo, jog antstoliui nėra draudžiama išieškoti skolininko turtą ir jį aprašyti, praėjus 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo teisme dienos. Be to, pareiškėja į išsiųstus reikalavimus per 5 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, vykdomus vertybinius popierius ir kt. nereagavo ir neatsakė. Tokiais savo veiksmais pareiškėja trukdo tinkamai įvykdyti teismo nutartį. Nepavykus rasti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 291 567,90 Lt dydžiui, priklausančio pareiškėjai, vadovaujantis nurodytu turto aprašymo eiliškumu areštuotos piniginės lėšos, esančios DNB banke.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotoja UAB „Statva“ prašo teismo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti 2013 m. birželio 18 d. Kauno apylinkės teismo nutartį (b. l. 39-41).

19Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

201. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pateikus Kauno apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstolei vykdymui, vadovaujantis CPK 147 straipsnio 6 dalimi, antstolė privalėjo atlikti visus veiksmus, t. y. rasti ir areštuoti turtą, o jo nesant pinigines lėšas, per 14 dienų nuo laikinųjų apsaugos priemonių nutarties priėmimo dienos. Išieškotojos nuomone, teisės aktai reglamentuoja pareigą išieškotojui laiku pateikti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymui, t. y. per 14 dienų. CPK nuostatos, reglamentuojančios vykdymą, nenumato terminų antstoliui, per kiek laiko jis turi areštuoti turtą, o jo nesant lėšas. UAB „Statva“ savo pareigą per 14 dienų kreiptis į antstolį įvykdė, atliko visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad vykdomoji byla būtų laiku pradėta, antstolė taip pat tinkamai atliko visus veiksmus, todėl nėra pagrindo teigti, jog antstolės veiksmuose yra pažeidimų. Be to, CPK 147 straipsnio 6 dalyje numatyta nuostata reiškia, kad ne laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų, kaip savo skunde teigia apeliantė, o kad išieškotoja per 14 dienų privalo pateikti prašymą antstoliui, kas ir buvo padaryta.

212. Tai, kad UAB „Statva“ tinkamai įvykdė savo pareigas patvirtina faktas, jog įsiteisėjusia, todėl šalims privaloma, 2013 m. balandžio 29 d. Kauno apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1115-480/2013 konstatuota, jog UAB „Statva“ savo pareigas tinkamai įvykdė, per įstatymo nustatytą terminą kreipėsi į antstolių kontorą dėl vykdomosios bylos pradėjimo, todėl teismas atmetė UAB „Magna Baltija“ prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taigi visos 2013 m. sausio 8 d. Kauno apygardos teismo nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galioja ir antstolė privalo atlikti visus veiksmus, kad LAP nutartis būtų įvykdyta.

223. Antstolė A. A. savo ruožtu ėmėsi veiksmų rasti UAB „Magna Baltija“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o jo nesant 2013 m. gegužės 2 d. priėmė patvarkymą areštuoti UAB „Magna Baltija“ pinigines lėšas. Toks patvarkymas priimtas dėl to, jog UAB „Magna Baltija“ ir jos atstovas, nors ir žinodami apie vykdomąją bylą, nereagavo į antstolės raginimus, nepateikė informacijos apie UAB „Magna Baltija“ priklausant turtą, todėl būtent UAB „Magna Baltija“ netinkamai vykdo savo pareigas ir piktnaudžiauja teisėmis.

234. UAB „Magna Baltija“ atstovas savo skunde nenurodė nė vieno argumento kaip pasireiškia antstolės neteisėti veiksmai, kurį teisės aktą, taikomą antstolių veiklai, ar jo nuostatą antstolė pažeidė, taigi UAB „Magna Baltija“ piktnaudžiauja savo teisėmis.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta.

27Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti pareiškėjos UAB „Magna Baltija“ skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėja mano, kad pagal CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostatas 2013 m. sausio 8 d. pareiškėjos turtui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko galios ir prašo panaikinti antstolės 2013 m. gegužės 2 d. patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/00524 areštuoti UAB „Magna Baltija“ lėšas ir jas saugoti, o vykdomąją bylą nutraukti. Apeliantės nuomone, šiuo atveju yra nustatytas konkretus naikinamasis laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo terminas, kuris susietas su dviejų juridinių faktų buvimu: 1) suinteresuoto asmens pareiga nustatytu terminu kreiptis į antstolį; 2) su pareiga antstoliui patikslinti areštuoto turto duomenis.

28Teismas pažymi, kad pagal CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostatas, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovai. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja keturiolika dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos. Tokiu teisiniu reguliavimu asmuo, kurio reikalavimo užtikrinimui teismo yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su atsakovo turtu, yra skatinamas atsakovo atžvilgiu elgtis sąžiningai bei kuo operatyviau įgyvendinti savo teises, nepagrįstai neapsunkindamas atsakovo pritaikytais suvaržymais. Taigi, CPK 147 straipsnio 6 dalyje nustatytas 14 dienų terminas yra skirtas kreiptis į antstolį, kad šis pradėtų konkretaus atsakovui priklausančio turto paieškas, jį aprašytų ir remdamasis aprašu patikslintų areštuoto turto duomenis turto arešto aktų registre, tačiau tai nereiškia, jog visi minėti veiksmai privalomai turi būti atlikti per 14 dienų nuo teismo nutarties, kuria pritaikytos su atsakovo turtu susijusios laikinosios apsaugos priemonės, priėmimo (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2SA-208-577/2013; Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-2235-485/2012).

29Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/13/00524 medžiagos nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013 m. sausio 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1115-480/2013 UAB „Statva“ reikalavimui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Magna Baltija“ turto areštą. 2013 m. sausio 18 d. antstolės A. A. kontoroje gautas UAB „Statva“ prašymas dėl vykdomojo dokumento pateikimo ir vykdymo išlaidų apmokėjimo. Kartu su prašymu buvo pateikta Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartis, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Kadangi minėta nutartis nebuvo patvirtinta teismo herbiniu antspaudu, antstolė informavo išieškotojos atstovę telefonu, kad vykdomoji byla negali būti užvesta ir paprašė pateikti vykdomąjį dokumentą, atitinkantį CPK numatytas normas. 2013 m. sausio 28 d. antstolės kontoroje buvo gauta pataisyta nutartis tiesiai iš Kauno apygardos teismo, pagal kurią buvo atliekami vykdymo veiksmai. Atsižvelgiant į tai, kad pašalinus nurodytus trūkumus, procesinis dokumentas laikomas paduotu jo pradinio padavimo dieną, nagrinėjamu atveju 2013 m. sausio 18 d. (CPK 115 straipsnio 3 dalis), teismas vertina, jog vykdomasis dokumentas antstoliui buvo pateiktas nepraleidus įstatymo nustatyto 14 dienų termino.

30Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi nurodyta areštuoti UAB „Magna Baltija“ priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o tik jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti jam priklausančias pinigines lėšas. Antstolė nustatė, kad UAB „Magna Baltija“ vardu registruota transporto priemonė F. G., pirmos registracijos data – ( - ), nekilnojamojo turto įmonė neturi. 2013 m. sausio 29 d. antstolė išsiuntė reikalavimą UAB „Magna Baltija“ per 5 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, valdomus vertybinius popierius ir kt. Į reikalavimą nebuvo atsakyta, todėl nepavykus surasti įmonės turto, kurio vertė būtų 291 567,90 Lt, 2013 m. gegužės 2 d. patvarkymu antstolė areštavo UAB „Magna Baltija“ AB DNB banke esančias lėšas. UAB „Magna baltija“ atstovui 2013 m. gegužės 3 d. išsiųstas pakartotinis reikalavimas, į kurį, anot antstolės, šiai dienai neatsakyta. Nurodytas aplinkybes patvirtina vykdomojoje byloje Nr. 0036/13/00524 esantys dokumentai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, antstolis ėmėsi visų reikiamų, proporcingumo ir sąžiningumo principus atitinkančių veiksmų.

31Be to, pažymėtina, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2013 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1115-480/2013, kurioje buvo pritaikytos minėtos laikinosios apsaugos priemonės, yra išspręstas klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių galiojimo. Teismas, išnagrinėjęs visas reikšmingas bylai aplinkybes darė išvadą, kad CPK 147 straipsnio 6 dalyje nurodytus veiksmus, t. y. kreiptis į antstolį dėl atsakovės turto suradimo ir aprašymo, ieškovė yra atlikusi tinkamai.

32Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

33Įvertinus bylai reikšmingas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad išieškotoja antstolei pateikė vykdyti Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartį nepasibaigus įstatymo nustatytam 14 dienų terminui, antstolė, atlikdama vykdymo veiksmus, skundžiamu 2013 m. balandžio 29 d. patvarkymu dėl skolininkei priklausančių mokėtinų piniginių lėšų arešto ir pervedimo į antstolio depozitinę sąskaitą, nepažeidė įstatymų, todėl teismas sprendžia, kad pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, o Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 290 straipsniu, teismas

Nutarė

35uždarosios akcinės bendrovės „Magna Baltija“ atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2013 m. birželio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. UAB „Magna Baltija“ pateikė skundą antstolės A. A. kontorai dėl... 4. Pareiškėjos atstovas skunde nurodė, kad 2013 m. gegužės 8 d. jam buvo... 5. Suinteresuotas asmuo antstolė G. A., pavaduojanti antstolę A. A. jos... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Statva“ atsiliepimu į pareiškėjos skundą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apylinkės teismas 2013 m. birželio 18 d. nutartimi (b. l. 22-24)... 9. Teismas nustatė, kad UAB „Statva“ prašymą dėl vykdomojo dokumento,... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11. Pareiškėja UAB „Magna Baltija“ atskiruoju skundu (b. l. 30-33) prašo... 12. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 13. 1. Apeliantės nuomone, CPK 147 straipsnio 6 dalies įgyvendinimui turi būti... 14. 2. LR turto arešto aktų registro įstatymo 36 punkte nurodyta, jog CPK 147... 15. 3. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Statva“, būdama juridiniu asmeniu,... 16. Atsiliepimu į pareiškėjos atskirąjį skundą Antstolė A. A. prašo teismo... 17. Nurodė, kad ieškovė UAB „Statva“ į antstolį kreipėsi išsiųsdama... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotoja UAB „Statva“ prašo teismo... 19. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 20. 1. Nepagrįstas apeliantės argumentas, kad pateikus Kauno apygardos teismo... 21. 2. Tai, kad UAB „Statva“ tinkamai įvykdė savo pareigas patvirtina faktas,... 22. 3. Antstolė A. A. savo ruožtu ėmėsi veiksmų rasti UAB „Magna Baltija“... 23. 4. UAB „Magna Baltija“ atstovas savo skunde nenurodė nė vieno argumento... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Pagal CPK 320 straipsnį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro... 27. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas... 28. Teismas pažymi, kad pagal CPK 147 straipsnio 6 dalies nuostatas, kai taikomos... 29. Iš vykdomosios bylos Nr. 0036/13/00524 medžiagos nustatyta, kad Kauno... 30. Kauno apygardos teismo 2013 m. sausio 8 d. nutartimi nurodyta areštuoti UAB... 31. Be to, pažymėtina, kad iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 32. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė... 33. Įvertinus bylai reikšmingas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 35. uždarosios akcinės bendrovės „Magna Baltija“ atskirąjį skundą...