Byla 2S-620-159/2013
Dėl įsiskolinimo priėmimo klausimas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Eugenija Morkūnienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi kreditorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Pempininkų būstas“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutarties, kuria spręstas kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimo skolininkams Ž. J. ir S. J. (S. J.) dėl įsiskolinimo priėmimo klausimas,

Nustatė

2kreditorė 2012-12-21 padavė pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo. Juo prašė išieškoti iš skolininkų sutuoktinių Ž. J. ir S. J. solidariai 509,70 Lt skolos, iš skolininkės Ž. J. išieškoti 218,44 Lt skolos, iš abiejų skolininkų išieškoti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, lygiomis dalimis iš skolininkų išieškoti bylinėjimosi išlaidas, jas sudaro 14 Lt žyminis mokestis, 3 Lt už vieną paiešką Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 5,80 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašų suformavimą, 72,60 Lt už UAB „Skolos LT“ suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kreditorei UAB „Pempininkų būstas“ (b. l. 2–3).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-12-27 nutartimi kreditorei UAB „Pempininkų būstas“ nustatė 7 dienų terminą nuo patvirtintos nutarties kopijos įteikimo dienos pašalinti pareiškimo trūkumus – pateikti rašytinius įrodymus, kad kreditorė patyrė realias išlaidas dėl Nekilnojamojo turto registro ir Gyventojų registro tarnybos duomenų paieškos duomenų bazėje, kad su UAB „Skolos LT“ buvo sudaryta pavedimo sutartis atstovauti kreditorei šioje byloje, taip pat pateikti įgaliojimą, patvirtinantį pareiškimo priedų kopijas patvirtinusio asmens teisę tvirtinti dokumentų kopijas (b. l. 5–6).

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-01-17 nutartimi atsisakė priimti kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimą skolininkams Ž. J. ir S. J. dėl teismo įsakymo išdavimo ir kartu su priedais grąžino pareiškimą padavusiam asmeniui. Teismas nustatė, kad 2013-01-14 teisme gautas kreditorės pareiškimas dėl trūkumų šalinimo. Pareiškime kreditorė ištaisė dalį teismo nutartimi nustatytų trūkumų, tačiau nepateikė rašytinių įrodymų, kad jos prašomos priteisti 3 Lt bylinėjimosi išlaidos už vieną paiešką Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 5,80 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašų suformavimą yra realiai patirtos, kad ji už šias paslaugas yra sumokėjusi paslaugų teikėjams (nepateikta mokėjimo nurodymo kopija ir pan.). Teismas pažymėjo, jog spręsdamas pareiškimo priėmimo ir teismo įsakymo išdavimo klausimus, teismas netikrina tik kreditoriaus reikalavimo pagrįstumo, tuo tarpu CPK 433, 435 str. nuostatos neatleidžia kreditoriaus (ir skolininko) nuo pareigos įrodyti procesinio pobūdžio aplinkybes – procesinio atstovavimo santykius, žyminio mokesčio sumokėjimą, patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pan. Kreditorė nepateikė sąskaitų faktūrų, patvirtinančių, kad apskritai patyrė tokio pobūdžio bylinėjimosi išlaidas. Teismas vertino, kad kreditorė nustatytu laiku nepašalino pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo visų trūkumų (b. l. 11–12).

5Atskiruoju skundu kreditorė UAB „Pempininkų būstas“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-01-17 nutartį. Nurodo, kad pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties 6.9 punktą duomenų gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi duomenimis bei duomenų parengimą sumokėti sutarties 2 priede nustatytą atlyginimą. Šis atlyginimas skaičiuojamas už kiekvieną adreso paieškos veiksmą ir kiekvieno išrašo pažiūrėjimą ekrane. Duomenų gavėjui pagal Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo sutarties VI dalyje nustatytą apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarką gavėjui kiekvieno mėnesio pradžioje yra pateikiama sąskaita faktūra už naudojimąsi duomenimis ir duomenų parengimą praėjusį mėnesį, kurią duomenų gavėjas privalo sumokėti per 10 dienų nuo jos gavimo dienos. Duomenų teikėjas pateikia bendrą sąskaitą faktūrą už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis, detalesnės ataskaitos, už kokias konkrečias adresų paieškas išrašoma sąskaita, jis nepateikia. Asmens duomenų teikimo sutartyje, kuri pateikta kreipiantis į teismą, kaip įrodymai, pagrindžiantys turėtas išlaidas, numatyta apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarka, pagal ją už kiekvieną atsakytą užklausą apie konkretų asmenį duomenų gavėjas sumoka teikėjui vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-03-29 nutarimo Nr. 309 nustatyta tvarka. Duomenų teikėjai pateikia bendras sąskaitas faktūras už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis. Pažymi, kad Asmens duomenų teikimo internetu sutarties Nr. 29 1 priedo 2 punkte nurodytas duomenų teikimo būdas – duomenų išrašas – apmokestintas 2,90 Lt. Prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumo klausimas galėtų būti sprendžiamas tik skolininkui pateikus prieštaravimus, bet ne pareiškimo priėmimo stadijoje (b. l. 14–16).

6Atskirasis skundas tenkintinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti kreditorės pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, kadangi nustatė, jog kreditorė nepašalino teismo nutartimi nustatytų pareiškimo trūkumų – nepateikė rašytinių įrodymų, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos – 3 Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane bei 5,80 Lt už Gyventojų registro tarnybos išrašų suformavimą – yra realiai patirtos. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia pirmosios instancijos teismo nutartyje padaryta išvada. Nekilnojamojo turto registras ir Gyventojų registras yra pagrindiniai valstybės registrai (Registrų įstatymo 3 str.), šiuos registrus tvarko įstatymuose nustatytos institucijos/įstaigos (Nekilnojamojo turto registro 5 str., Gyventojų registro 6 str.). Nekilnojamojo turto registro įstatymo 43 str. ir Gyventojų registro įstatymo 11 str. 4 d. nustatyta, kad atlyginimo už naudojimąsi registrų duomenimis dydį ir tvarką nustato Vyriausybė. Vyriausybės 2002-07-12 nutarimu Nr. 1129 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų 84 p. nustatyta, kad registro duomenys duomenų gavėjams gali būti teikiami pagal duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atvejais), sutartyse turi būti nurodytas apibrėžtas registro duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka, teikiamų duomenų apimtis ir pasižadėjimas tų duomenų neatskleisti tretiesiems asmenims. Šių nuostatų 86.1 p. bei 86.8 p. nustatyti atlyginimo už naudojimąsi registro duomenimis dydžiai: 1 Lt už vieną paiešką duomenų bazėje ir 2 Lt už vieno registro išrašo pažiūrėjimą ekrane. Vyriausybės 2000-11-06 nutarimu Nr. 1346 patvirtintų Gyventojų registro nuostatų 36 p. nustatyta, kad registro duomenys teikiami už Vyriausybės nustatyto dydžio atlyginimą (išskyrus asmenis, nurodytus nuostatų 35 p.: fiziniams asmenims, kurių duomenys tvarkomi, valstybės institucijoms ir įstaigoms, teismams, duomenų teikėjams). Atlyginimo už Gyventojų registro duomenų vienetą dydžiai patvirtinti Vyriausybės 2006-03-29 nutarimu Nr. 309. Minėtame nutarime numatytas 2,90 Lt mokestis už Gyventojų registro objekto duomenų teikimą formuojant Gyventojų registro išrašą ar kitus dokumentus, kurie gali būti teikiami raštu, elektroniniu paštu ar kompiuterinėse laikmenose. Vadovaujantis Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 str. 7 d., tiek Nekilnojamojo turto, tiek Gyventojų registrų tipiniai duomenų teikimo atlyginimų dydžiai viešai skelbiami registrų tvarkytojų interneto svetainėse.

9Apeliantė nurodo, kad duomenų teikėjai pateikia bendras sąskaitas faktūras už praėjusį mėnesį suteiktus duomenis. Iš bylos medžiagos matyti, kad kreditorė šalindama teismo nutartimi nustatytus trūkumus pateikė teismui Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, du Gyventojų registro tarnybos duomenų išrašus apie asmenis (išrašą apie Ž. J. ir išrašą apie S. J.), Nekilnojamojo turto registro duomenų teikimo internetu sutarties bei Asmens duomenų teikimo internetu sutarties kopijas. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad nors į bylą dėl kreditorės nurodytų priežasčių nebuvo pateikti konkrečių paslaugų apmokėjimą patvirtinantys įrodymai, tačiau pateiktų įrodymų visiškai pakako nustatyti, kad kreditorė pagrindė jai suteiktų paslaugų, pripažintinų būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, faktą ir dydį.

10Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad kreditorė nepašalino visų nustatytų pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo trūkumų, ir nepagrįstai pareiškimą atsisakė priimti. Tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

12panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį ir perduoti pirmosios instancijos teismui kreditorės UAB „Pempininkų būstas“ pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai