Byla e2S-677-555/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ atstovo T. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-18417-638/2014 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, tretieji asmenys T. C., uždarajai akcinei bendrovei „Consena“ dėl žalos atlyginimo.

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės 119,03 Eur (411 Lt) žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovę atstovavo advokatas T. D..

4Byloje buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, į kurį neatvyko ieškovės atstovas, atsakovo atstovas, tretieji asmenys, kuriems apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

5II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovės ieškinį paliko nenagrinėtą.

7Teismas nurodė, kad parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2014 m. spalio 30 d. Ieškovės atstovas advokatas T. D. į parengiamąjį posėdį neatvyko, prašė posėdį atidėti, įtraukti trečiuoju asmeniu UAB „Consena“ ir kitą parengiamąjį teismo posėdį paskirti 2014 m. gruodžio 16-18 dienomis. Ieškovės atstovo prašymu parengiamasis posėdis buvo paskirtas 2014 m. gruodžio 17 d. 9.30 val. Šią dieną neatvyko abiejų šalių atstovai, neatvyko ir tretieji asmenys. Visiems apie posėdį pranešta tinkamai. Ieškovės atstovas pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, nurodė, kad nuo 9 val. dalyvauja Kauno apylinkės teisme kitoje byloje. Apie 9 val. 49 min. teismas išsiaiškino, kad posėdis kitoje byloje (Nr. 2-19205-918/2014), yra pasibaigęs. Telefonu susisiekus su ieškovo atstovu advokatu T. D., sužinota, kad jis į teismo posėdį neatvyks, be to, nuo 10 val. dalyvauja kitame teismo posėdyje tame pačiame teisme. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendė, kad į parengiamąjį teismo posėdį abi šalys neatvyko be svarbių priežasčių. Teismas konstatavo, kad ieškovės atstovas turėjo galimybę atvykti į posėdį nors ir pavėlavęs, be to, posėdžio data buvo paskirta atsižvelgiant į advokato pageidaujamą dieną. Atsižvelgiant į tai, taip pat, kad ieškovas yra juridinis asmuo ir turi galimybę paskirti kitą atstovą dalyvauti teismo posėdyje, teismas ieškinį paliko nenagrinėtą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai argumentai

9Ieškovės atstovas advokatas T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

10Atskirajame skunde nurodoma, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas pažeidė CK 1.5 straipsnio 4 dalį, CPK 2 straipsnį, CPK 7 straipsnio 1 dalį, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos dėl proceso tikslų. Apeliantas teigia, kad bylą nagrinėjęs teismas nepagrįstai, neteisėtai ir neteisingai sprendė, kad ieškovės atstovas neturi intereso dalyvauti šios bylos posėdyje. Atstovas iš anksto pateikė teismui prašymą pasirengti bylos nagrinėjimui iš esmės ieškovei ir ieškovės atstovui nedalyvaujant, kadangi ieškovė išdėstė ieškinyje visas teisiškai reikšmingas byloje aplinkybes; atsakovės atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus, susijusius su ieškovės reikalavimu, paneigia ieškovės prie ieškinio pridėti įrodymai; ieškovė reikalavimą suformulavo tiksliai, ji palaiko reikalavimą; papildomų įrodymų išreikalauti neprašo. Apeliantas nurodo, kad tą dieną buvo paskirti keturi bylų, kuriose advokatas T. D. atstovauja AB „Lietuvos draudimas“, nagrinėjimo posėdžiai. Ieškovės atstovas vykdo advokato veiklą individualiai, todėl neturėjo jokių galimybių dalyvauti visuose tądien paskirtuose posėdžiuose. Išdėstytos aplinkybės paneigia teismo argumentą, kad ieškovo atstovas neturi intereso dalyvauti šios bylos posėdyje, bei patvirtina, kad atstovas savo veiklą organizavo rūpestingai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutartyje, priimtoje byloje Nr. 3K-3-326/2012 išaiškino, kad „Procesinis reguliavimas orientuoja į tai, kad kilęs teisinis ginčas būtų išspręstas, ginčo šalių teisės ir pareigos apibrėžtos per kiek įmanoma trumpesnį laiką, o procesas būtų koncentruotas bei ekonomiškas. Pagrindinis proceso tikslas – teisingai išspręsti šalių ginčą, ir kiti proceso principai, taigi ir koncentruotumo bei ekonomiškumo, turi būti derinami su šiuo (pagrindiniu) proceso tikslu.“ Palikęs ieškinį nenagrinėtu teismas teisinio ginčo neišsprendė. Teismas neturi teisės bausti ieškovės atstovo už tai, kad jis vykdo veiklą individualiai. Apeliantas mano, kad teismas privalėjo parengiamajame posėdyje bylą nagrinėti ieškovei ir jos atstovui nedalyvaujant ir skirti teismo posėdį.

11Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovui apie teismo posėdį pranešta tinkamai, jis neprašė bylos nagrinėjimo atidėti, todėl teismas, turėdamas diskrecijos teisę tokiu atveju ieškinį palikti nenagrinėtu, priėmė pagrįstą teismo nutartį.

12Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas tenkintinas.

15Byloje iškilo klausimas dėl teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu ieškovo atstovui, kuriam apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta, nedalyvaujant, teisėtumo ir pagrįstumo.

16Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo posėdį – tai įstatymo leidėjo pasirinkta poveikio priemonė, skatinanti šalis padėti teismui įgyvendinti civilinio proceso tikslus. Ieškinio palikimo nenagrinėto instituto paskirtis – užkirsti galimybes vilkinti procesą.

17CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį nenagrinėtą, jei ieškovas, neprašęs nagrinėti bylą jam nedalyvaujant, neatvyksta į teismo posėdį, kai jam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką, taip pat iki teismo posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, arba teismas nepripažįsta ieškovo nurodytų neatvykimo priežasčių svarbiomis, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Tai reiškia, kad teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2009). Pažymėtina, kad CPK 1622 straipsnio 1 dalyje, 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kokios neatvykimo į teismo posėdį priežastys paprastai nelaikomos svarbiomis, tačiau konkrečiu atveju diskrecijos teisė spręsti dėl priežasčių svarbumo suteikta teismui. Tokia teisė nereiškia absoliučios teismo laisvės pasirinkti, kokį sprendimą dėl pateikto prašymo atidėti bylos nagrinėjimą priimti. Ši teismo teisė turi tarnauti bendriesiems civilinio proceso tikslams ir užtikrinti tinkamą civilinio proceso principų įgyvendinimą.

18Nagrinėjamoje byloje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą vadovaudamasis CPK 246 straipsnio 1 dalies, 296 straipsnio 1 dalies 5 punktu, kuris taikomas tuomet, jeigu ieškovas (jo atstovas), kuriam tinkamai pranešta, į teismo posėdį neatvyksta be svarbių priežasčių, ir nėra gautas prašymas bylos nagrinėjimą atidėti, nagrinėti bylą nedalyvaujant, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių. Byloje nėra ginčo, kad ieškovės atstovas apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo informuotos tinkamai, kad į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Byloje keliamas klausimas, ar faktinės nagrinėjamos bylos aplinkybės sudaro pagrindą taikyti ieškinio palikimo nenagrinėto institutą.

19Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės atstovas apie 2014 m. gruodžio 17 d. teismo posėdį buvo informuotas tinkamai, tačiau į teismo posėdį neatvyko, 2014 m. gruodžio 8 d. pateikė prašymą nagrinėti bylą jam nedalyvaujant. Dėl nurodytos priežasties sutiktina su atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo ieškinio palikti nenagrinėtu net ir ieškovės atstovo neatvykimo į teismo posėdį priežastis pagrįstai pripažinus nesvarbiomis, kadangi ieškovės atstovas buvo pateikęs prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Pažymėtina, kad teismas visus byloje pateiktus prašymus privalo išspręsti (CPK 245 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju ieškovės atstovo dalyvavimas teismo posėdyje nebuvo pripažintas būtinu (CPK 230 straipsnio 5 dalis), todėl byla parengiamajame teismo posėdyje turėjo būti nagrinėjama, o atlikus pasirengimo veiksmus, skiriama į teismo posėdį.

20Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškinio palikimo nenagrinėtu institutas buvo taikytas nepagrįstai, pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į faktines bylos aplinkybes, dėl to priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį. Todėl skundžiama nutartis naikintina, o civilinė byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

21Apeliantas skunde išdėstė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau prie skundo nėra pridėti tokias išlaidas pagrindžiantys įrodymai, todėl prašymas nespręstinas.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

23Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti panaikinti, bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. I. Ginčo esmė... 3. ieškovė kreipėsi į teismą ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 4. Byloje buvo paskirtas parengiamasis teismo posėdis, į kurį neatvyko... 5. II. Skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 17 d. nutartimi ieškovės ieškinį... 7. Teismas nurodė, kad parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2014 m.... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą teisiniai... 9. Ieškovės atstovas advokatas T. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno... 10. Atskirajame skunde nurodoma, kad priimdamas skundžiamą nutartį teismas... 11. Atsakovė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, teismo... 12. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja:... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 14. Atskirasis skundas tenkintinas.... 15. Byloje iškilo klausimas dėl teismo nutarties, kuria ieškinys paliktas... 16. Neigiamų procesinių padarinių taikymas šalims už neatvykimą į teismo... 17. CPK 246 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas palieka ieškinį... 18. Nagrinėjamoje byloje teismas ieškinį paliko nenagrinėtą vadovaudamasis CPK... 19. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovės atstovas apie 2014 m. gruodžio 17... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, apeliacinės instancijos teismas... 21. Apeliantas skunde išdėstė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas,... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti panaikinti,...