Byla 2A-1787-345/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas Jaglinskis teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Spartus“ apeliacinį skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-91-604/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Automera“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Spartus“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Automera“ pareikštu ieškiniu dokumentinio proceso tvarka prašė priteisti iš atsakovo UAB „Spartus“ 3 049,85 Lt skolą, 188 Lt palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimus ieškovas grindė tuo, kad suteikė atsakovui pervežimo paslaugas, tačiau pastarasis už jas neatsiskaitė.

5Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

6Atsakovas UAB „Spartus“ pateikė prieštaravimus dėl tokio teismo sprendimo ir prašė ieškovo reikalavimus atmesti. Atsikirsdamas į ieškovo reikalavimus atsakovas paaiškino, kad ieškovui gabenant krovinį šis buvo apgadintas. Dėl to krovinio savininkas patyrė 840 EUR žalą, kurią atlygino atsakovas. Kadangi ieškovas atsisakė kompensuoti atsakovo turėtas išlaidas, atsakovas 2013 m. sausio 13 d. atliko priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 15 d. sprendimu paliko nepakeistą 2013 m. rugpjūčio 19 d. preliminarų sprendimą; paskirstė tarp šalių bylinėjimosi išlaidas.

9Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. gegužės 9 d. sudarė sutartį dėl tarptautinio pervežimo. Atsakovas už ieškovo suteiktas paslaugas neatsiskaitė – jis tinkamai neatliko įskaitymo. Teismas pažymėjo, kad atsakovas nepateikė į bylą įskaitymo akto, kurį būtų siuntęs ieškovui. Be to, byloje yra atsakovo 2013 m. kovo 1 d. parengtas tarpusavio skolų suderinimo aktas, kuriame užfiksuota atsakovo 3 049,88 Lt dydžio skola ieškovui. Kadangi šalys dėl tarpusavio skolų susitarė tik 2013 m. kovo 1 d., anot teismo, atsakovas įskaitymo anksčiau atlikti negalėjo. Teismas taip pat pažymėjo, jog ieškovas nesutiko su atsakovo reikalavimu atlyginti žalą, todėl toks reikalavimas negalėjo būti įskaitytas (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Nustatęs, kad įskaitymas nebuvo atliktas, teismas nurodė ieškovo reikalavimus esant pagrįstus.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Spartus“ prašo panaikinti Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

12Skunde teigiama, kad teismo neįvertino to, jog įskaitymo atlikimo metu apeliantą ir ieškovą siejo priešpriešiniai vienarūšiai reikalavimai. Kadangi šalys nebuvo sudariusios susitarimo dėl įskaitymo formos, apeliantas atlikti įskaitymą turėjo teisę tiek raštu, tiek žodžiu. Faktą, kad ieškovas buvo tinkamai informuotas apie įskaitymą, patvirtina ne tik pašto kvitas, bet ir ieškovo 2013 m. sausio 21 d. raštas „Atsakymas-pretenzija“. Apeliantas ieškovui išsiųsto laiško kopijos pateikti negalėjo, nes 2013 m. vasario 19 d. buvo sugadintas apeliantui priklausantis kompiuteris. Vertindamas šalių pateiktus tarpusavio skolų aktus, teismas neatsižvelgė į tai, kad ieškovo parengtame akte padarytas prierašas apelianto kreditą esant 149,50 Lt. Faktas, jog šalys nesutarė dėl ieškovo prievolės atlyginti žalą dydžio, negalėjo būti kliūtimi atlikti įskaitymą.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Automera“ prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas.

14Atsiliepime nurodoma, kad apeliantas negalėjo įskaityti reikalavimo, su kuriuo ieškovas nesutiko. Byloje nėra rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų buvus įskaitymo faktą.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir išvados

16Nenustačius absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnio 2, 3 dalys), byla apeliacine tvarka nagrinėtina apeliacinio skundo teisinio ir faktinio pagrindų nustatytose ribose (CPK 320 straipsnio 1 dalis).

17Apeliaciniame skunde ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas neatliko ieškovo reikalavimo įskaitymo – nepareiškė apie tai įstatymo nustatyta tvarka ieškovui ir negalėjo įskaityti reikalavimo, su kuriuo nesutiko ieškovas. Pasak apelianto, tokia teismo pozicija prieštarauja byloje pateiktiems įrodymams.

18Vienas įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Taigi tam, kad įskaitymas kaip teisinis veiksmas sukeltų teisines pasekmes apie jį turi būti tinkamai pranešta kitai šaliai ir turi būti laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų sąlygų.

19Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia 2013 m. sausio 13 d. įskaitęs ieškovo reikalavimą savo priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu dėl žalos atlyginimo. Nustatyta, kad apeliantas 2012 m. kovo 27 d. pareiškė ieškovui pretenziją dėl 2 900,35 Lt žalos atlyginimo (b. l. 44). Ieškovas su apelianto reikalavimu nesutiko ir jo netenkino (b. l. 43). Iš ieškovo 2013 m. sausio 21 d. rašto „Atsakymas – pretenzija“ (b. l. 9) ir 2013 m. kovo 25 d. rašto „Pretenzija“ aišku, kad apeliantas 2013 m. sausio 13 d. raštu informavo ieškovą apie dalinį jo 3 049,85 Lt dydžio reikalavimo įskaitymą 2 900,35 Lt apelianto turėtos žalos dydžio suma. Šie ieškovo raštai yra pakankami išvadai, kad apeliantas pareiškė ieškovui raštu apie priešpriešinių vienarūšių reikalavimų dalinį įskaitymą. Taigi ieškovui buvo tinkamai pranešta apie atliktą įskaitymą. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, aplinkybė, kad apeliantas nepateikė į bylą pareiškimo apie įskaitymą, nėra teisiškai reikšminga, nes byloje yra pateikti kiti įrodymai, kurie betarpiškai patvirtina tokį veiksmą buvus atliktą (CPK 185 straipsnis). Byloje pateikti šalių tarpusavio skolų suderinimo aktai 2013 m. kovo 1 d. matyti, kad šalys nesutarė dėl tarpusavio skolų dydžių, t. y. ieškovo parengtame akte apelianto skola nurodyta esanti 3 049,88 Lt (b. l. 45), tuo tarpu apelianto parengtame akte – 149,50 Lt (b. l. 76). Abu aktai pasirašyti ieškovo ir apelianto atstovų, tačiau pastarieji juose padarė prierašus ranka dėl skolų dydžio. Taigi, priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, šalys nurodytais aktais nesuderino tarpusavio skolų, o šie aktai tik įrodo, kad apeliantas laikė atlikęs ieškovo priešpriešinių reikalavimų įskaitymą 2 900,35 Lt suma.

20Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „X servisas“ v. UAB „Autorealybė“, bylos Nr. 3K-3-457/2011).

21Kaip minėta, apeliantas atliko ieškovo ir savo reikalavimo atlyginti žalą įskaitymą. Apelianto reikalavimo dydis (2 900,35 Lt) ieškovui buvo žinomas, jį apeliantas nurodė ir pareiškime apie įskaitymą. Pirmosios instancijos teismo išvada esą apeliantas negalėjo atlikti ginčo įskaitymo, kadangi tarp šalių buvo ginčas dėl skolų dydžio, yra nepagrįsta. Apelianto reikalavimas buvo apibrėžtas – jo dydis aiškus. CK 6.134 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, kuriuos draudžiama įskaityti. Prie draudžiamų įskaityti reikalavimų inter alia priskirtini tie, kurie ginčijami teisme (CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kasacinio teismo praktikoje išskiriama, kad CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikytinas tik tiems atvejams, kada kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai teisme (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007). Apeliantas įskaitymą atliko iki šios bylos iškėlimo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, jog apeliantas negalėjo atlikti dalinio ieškovo reikalavimų įskaitymo.

22Nustačius teismo padarytas faktų vertinimo ir teisės taikymo (CK 6.130-6.131 straipsniai) klaidas, apkųstas teismo sprendimas keistinas – sumažinant iš apelianto ieškovui priteistą skolos sumą iki 149,53 Lt, palūkanų iki 11,96 Lt, t. y. priteisiant iš apelianto ieškovui skolos dalis dėl kurių ginčo nėra, o likusioje dalyje perduodant bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Byla dalyje perduodama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi teismas nesiaiškino ir netyrė aplinkybių, ar ieškovas iš tiesų, vykdydamas su apeliantu sudarytą sutartį dėl tarptautinio pervežimo, padarė pastarajam žalą (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Tarp šalių kilus ginčui dėl to, ar apeliantas įskaitymo metu turėjo vykdytiną reikalavimo teisę į ieškovą, pirmosios instancijos teismas turėjo išnagrinėti su tuo susijusius šalių argumentus.

23Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

24Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą ir Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 19 d. preliminarų sprendimą pakeisti.

25Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Automera“ (juridinio asmens kodas 148040272) iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Spartus“ (juridinio asmens kodas 302297749) 149,53 Lt skolos, 11,96 Lt palūkanų, 6 procento dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (161,49 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2013 m. rugpjūčio 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

26Kitoje dalyje bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Henrichas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Automera“ pareikštu ieškiniu dokumentinio proceso tvarka... 5. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 19 d. preliminariu... 6. Atsakovas UAB „Spartus“ pateikė prieštaravimus dėl tokio teismo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 15 d. sprendimu paliko... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2011 m. gegužės 9 d. sudarė... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Spartus“ prašo panaikinti Šalčininkų... 12. Skunde teigiama, kad teismo neįvertino to, jog įskaitymo atlikimo metu... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Automera“ prašo... 14. Atsiliepime nurodoma, kad apeliantas negalėjo įskaityti reikalavimo, su... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 16. Nenustačius absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų... 17. Apeliaciniame skunde ginčijama pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 18. Vienas įstatyme nustatytų prievolės pasibaigimo pagrindų –... 19. Nagrinėjamu atveju apeliantas teigia 2013 m. sausio 13 d. įskaitęs ieškovo... 20. Pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą,... 21. Kaip minėta, apeliantas atliko ieškovo ir savo reikalavimo atlyginti žalą... 22. Nustačius teismo padarytas faktų vertinimo ir teisės taikymo (CK 6.130-6.131... 23. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 24. Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. sprendimą ir... 25. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Automera“ (juridinio... 26. Kitoje dalyje bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos...