Byla 2A-1981-273/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės akcinės bendrovės „LESTO“ apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės AB LESTO ieškinį atsakovui V. A. dėl žalos atlyginimo ir,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovė AB LESTO teismo prašė priteisti iš atsakovo V. A. 402,37 Lt žalai atlyginti už neteisėtą elektros energijos naudojimą, 5 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų, 54,00 Lt žyminio mokesčio ir kitas ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2009-06-12 atsakovas su AB „VST“, kurios visas teises ir pareigas nuo 2011-01-01 perėmė AB LESTO, sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22000-09-B11282 dėl elektros energijos į butą, esantį adresu ( - ) tiekimo. 2012-10-10 AB LESTO darbuotojai, vykdydami elektros apskaitos patikrinimą, nustatė, kad objekte įrengtas nelegalus prijungimas nuo namo magistralinio tinklo (laiptinės apskaitos skydo) į vidaus tinklą (buto elektros tinklo rozetę) ir tokiu būdu be apskaitos buvo vartojama elektros energija. Buvo surašytas elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11000523 bei Vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų schema (Akto priedas Nr.1). Akto surašymo metu dalyvavo atsakovo buto tėvas V. A., kuris surašant aktą, suteikė galimybę ieškovės darbuotojams surašyti visus, tuo metu objekte esančius, veikiančius elektros įrenginius ir jų galią. Surašytas aktas buvo pateiktas svarstyti specialiai komisijai. Apie komisijos posėdį atsakovas V. A. buvo informuotas 2012-10-22 pranešimu, bet į komisijos posėdį neatvyko. Po išsamios visų aplinkybių ir dokumentų analizės komisija nutarė, kad aktas surašytas pagrįstai ir teisėtai, atliktas suvartotos elektros energijos perskaičiavimas nuo 2011-10-11 iki 2012-10-10, pagal rastus veikiančius elektros energijos ėmėjus, ir nustatytas padarytos žalos dydis 402,37 Lt. Paskutinis elektros apskaitos patikrinimas šiame bute buvo atliktas 2009-06-15. Kadangi atsakovas teisės aktų nustatytas ir prisiimtas pareigas vykdė netinkamai, geruoju ieškovei patirtos žalos neatlygino.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškinį atmetė

7Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 2009-06-09 Pavedėjimo teisės pagal testamentą liudijimo Nr. GP-2675 pagrindu yra buto, esančio adresu ( - ), savininkas (b. l. 6). 2009-06-12 atsakovas su AB „VST“, kurios visas teises ir pareigas nuo 2011-01-01 perėmė ieškovė AB LESTO, sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22000-09-B11282 dėl elektros energijos į pirmiau minėtą butą (objektą) tiekimo, kuria ieškovė įsipareigojo tiekti elektros energiją į objektą, o atsakovas savo ruožtu įsipareigojo apmokėti už minėtame objekte suvartotą elektros energiją sutarta tvarka (Sutarties 5.2, 7 punktai), užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos, nedelsiant pranešti apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus (Sutarties 5.5 punktas) (b. l. 4-5). 2012-10-10 AB LESTO darbuotojai V. B. ir S. P., vykdydami elektros apskaitos patikrinimą atsakovo bute, nustatė, kad įrengtas nelegalus prijungimas nuo namo magistralinio tinklo (laiptinės apskaitos skydo) į vidaus tinklą (buto elektros tinklo rozetę), vietoje buvo surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11000523, jame įrašytas vartotojo veikiančių elektros energijos imtuvų sąrašas (šaldytuvas) (b. l. 7), prie akto pridėta elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų schema (b. l. 8), akto surašymo metu dalyvavo tuo metu bute buvęs atsakovo tėvas V. A.. Teismas nurodė, kad ieškovė reikalauja atlyginti padarytą žalą, atsiradusią dėl neteisėto elektros energijos vartojimo, kuris pasireiškė nelegaliu prisijungimu nuo namo magistralinio tinklo į vidaus tinklą. Atsakovas neneigė fakto, kad jo bute buvo rastas neteisėtas elektros įvadas, tačiau neigia savo veikimą/neveikimą dėl jo atsiradimo, nes nuo 2009-06-10 tapęs buto savininku bute jokių modifikacijų nedarė, o apie neteisėtą įvadą nieko nežinojo. Teismas nurodė, kad atsakovui tampant ginčo objekto savininku, prieš tai minėtas butas nuosavybės teise priklausė dar trims savininkams. Kaip dažnai, o ir ar iš viso ieškovės buvo daromi tokio pobūdžio, tai yra ne tik elektros rodmenų, bet ir buto prijungimo schemų patikrinimai ginčo objekte esant kitiems buto savininkams, įrodymai teismui nepateikti. Taip pat, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad 2009-06-15 ir 2012-10-10 patikrinimus atliko skirtingi ieškovės darbuotojai. Teismas padarė išvadą, kad būtent ieškovė, nevykdydama pareigos periodiškai tikrinti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei prijungimo schemas, elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, t. y. ne taip, kaip turėtų elgtis analogiškoje situacijoje bet kuris apdairus, rūpestingas ir atidžiai savo teisėmis besirūpinantis asmuo. Teismas nurodė, kad objektyvūs bylos duomenys, jog atsakovui tapus buto savininku ieškovės darbuotojų 2009-06-15 atliktas elektros skaitiklio rodmenų patikrinimas, kurio metu iš esmės buvo tiriama tik skaitiklio apskaita, fiksuojami rodmenys ir nuo kiek turi mokėti naujas savininkas, nesuteikia teismui pagrindo konstatuoti, kad 2012-10-10 patikrinimo metu nustatyti pažeidimai buvo padaryti po 2009-06-15 atlikto patikrinimo, t.y. atsakovui jau būnant buto savininku. Šią išvadą paneigiančių įrodymų ieškovė teismui nepateikė. Teismas sprendė, kad pagal ieškovės pateiktus įrodymus teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad nelegalus prijungimas nuo namo magistralinio tinklo į vidaus tinklą buvo įrengtas tuo metu, kai būtent atsakovas nuosavybės teise disponavo butu, kuriame buvo įrengtas ginčo nelegalus prijungimas. Teismas konstatavo, kad nesant byloje patikimų įrodymų, kad neteisėta ginčo intervencija buvo atlikta atsakovui disponuojant objektu, bei, kad atsakovas kaip vartotojas ir sutarties šalis elgėsi nesąžiningai ir nerūpestingai, o tuo tarpu ieškovė pateikdama teismui ieškinį nagrinėjamoje byloje neįrodė visų būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei taikyti

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovė AB LESTO prašo panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės mėn. 28 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- ieškovo AB LESTO ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas

10Ieškovė nurodo, kad teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes, nepagrįstai atleido atsakovą, sunaudojusi ieškovės teikiamą prekę –elektros energiją, ir už ją neapmokėjusį nuo žalos atlyginimo, netinkamai pritaikė materialinės bei procesines teisės normas, nukrypo po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos aiškios ir vienareikšmiškos praktikos, leido atsakovui praturtėti ieškovės sąskaita. Teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą nepagrįstai atleido atsakovą nuo žalos ieškovei atlyginimo, kadangi atsakovas neginčijo fakto, kad jo objekte buvo vartojama neapskaityta ieškovės jam teikiama elektra, kuri yra prekė ir už kurią atsakovas privalėjo mokėti, tačiau nemokėjo, neginčijo žalos dydžio bei fakto, kad žalos apskaičiavimo laikotarpiu atsakovas buvo objekto savininku. Atsakovas 2009-06-10 įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį adresu: ( - ) (toliau – objektas). Tapęs objekto savininku, atsakovas kreipėsi į ieškovę dėl Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties (toliau- EEPPS) sudarymo. 2009-06-12 ieškovė parengė EEPPS sutartį atsakovo vardu ir Atsakovo prašymu tą pačią dieną buvo suformuota Užduotis Nr. 4173809 (toliau-Užduotis), kuria ieškovės darbuotojams pavedama atlikti apskaitos patikrinimą per 5 d., užduoties detalizacija „dėl sutarties perrašymo“. Užduotis buvo įvykdyta 2009-06-15, vadovaujantis ieškovės patvirtintais apskaitos tikrinimo technologiniais reikalavimais, t.y. atidarant laiptinės apskaitos skydą, apžiūrint elektros apskaitos schemą ir nurašant elektros skaitiklio rodmenis. Patikrinimo metu jokių pažeidimų neužfiksuota, t.y. objekto elektros įvadas buvo pajungtas tinkamai, per apskaitą, apžiūrėjus apskaitos prietaisą jokių neteisėtų prisijungimų nebuvo rasta. Atsakovas pasirašė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22000-09-B11282 su AB „VST”, kurios visas teises ir pareigas perėmė AB LESTO ir Sutarties 5.5 punktu prisiėmė įsipareigojimus „užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Nedelsiant pranešti tiekėjui (Pardavėjui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus“. Nuo sutarties pasirašymo atsakovui tenka atsakomybė už elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos priežiūrą ir tvarkingumą. 2010-01-13 ir 2010-09-21 buvo atlikti kontroliniai atsakovo apskaitos rodmenų patikrinimai. Apskaitos rodmenų patikrinimo metu jokių pažeidimų neužfiksuota. 2012-10-10 skaitiklio rodmenų patikrinimo metu, namo laiptinėje esančioje skydinėje radus neteisėtą prisijungimą nuo namo magistralinio tinklo į objekto vidaus tinklą, nustatytą, kad per neteisėtą atvadą elektros energija tekėjo į objektą jos neapskaitant. Ieškovės darbuotojų nustatytas pažeidimas atitiko Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2010-02-11 LR Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 (Žin., 2010-02-18 Nr.20-957) Bendrųjų nuostatų naudojamą sąvoką “Neteisėtas elektros energijos naudojimas”, o būtent: „Neteisėtas elektros energijos vartojimas – tai toks atvejis, kai pateikiami įrodymai, kad: <...>2) elektros apskaitos prietaisai ar apskaitos schemos elementai sugadinti taip, kad sugadinimas matomas (<...> pakeista elektros apskaitos prietaiso prijungimo schema ar pan.) ir tas sugadinimas turėjo įtakos tinkamo patiektos elektros energijos kiekio užfiksavimui“ bei 74 punkto nuostatas „Elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemos elementų gadinimas <...> elektros apskaitos schemos keitimas, siekiant sumažinti apskaitomos elektros energijos kiekį arba elektros skaitiklio rodmenis, kitoks elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos schemos elementų paveikimas <...> yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimas, už kurį asmuo atsako įstatymų nustatyta tvarka.“, todėl vadovaujantis Taisyklių 113 punktu buvo surašytas „Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas“ Nr. 11000523 (toliau – aktas) ir „Vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų schema“. Apžiūrėjus objektą buvo nustatyta, jog neteisėtas prisijungimas nuo laiptinės skyde esančio magistralinio tinklo nuvestas į objekte esančią tik vieną rozetę, o šioje rozetėje buvo rastas įkištas šaldytuvo laidas, todėl žala taisyklių nustatyta tvarka buvo apskaičiuotą pagal prijungto šaldytuvo galingumą už 1 metų laikotarpį ir nustatytas 402,37 Lt žalos dydis. Nustačius neteisėto elektros energijos vartojimo faktą, nėra svarbu kas asmeniškai ar per kitus asmenis atliko neteisėtą atvado pajungimą, svarbu tai, kad atsakovas neįvykdė savo pareigos, prisiimtos EEPP sutarties 5.5 p. užtikrinti elektros apskaitos schemos tvarkingumą, jos tinkamai neprižiūrėjo, jo objekte tokiu būdu buvo vartojama neapskaityta elektros energiją, už kurią ieškovei nebuvo sumokėta ir ji patyrė žalą. Motyvuodamas savo sprendimą ieškovės ieškinį atmesti, teismas padarė klaidingą išvadą, jog ieškovė turi pareigą periodiškai tikrinti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei prisijungimo schemas, tačiau šios pareigos nevykdė. Ši teismo išvada yra klaidinga, nes ieškovei jokiuose teisės aktuose nėra įtvirtinta pareiga periodiškai tikrinti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei prisijungimo schemas, ieškovė savo nuožiūra (įvairių laiko tarpų skirtumu) tikrina elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei prisijungimo schemas, siekdama už tikrinti kokybiškos elektros energijos tiekimą vartotojams bei jos apskaitymą teisės aktų reikalavimus atitinkančiais prietaisais. Teismas visiškai neatsižvelgė į tą aplinkybę, jog pareiga periodiškai stebėti elektros energijos tiekimo įrangą yra numanyta ne elektros energijos operatoriui (ieškovei), bet vartotojui (atsakovui). Sutartyje tarp ieškovės ir atsakovo nebuvo numatyta kitaip, už elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų periodinį stebėjimą, operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių prietaisų, įrangos pažeidimus buvo atsakingas atsakovas. Ieškovė šiuo atveju įrodė neteisėtus veiksmus – neteisėtą elektros energijos vartojimą į objektą (patikrinimo metu užfiksavo neteisėtai nuvestą laidą į sistemą be apskaitos, kuriuo elektros energija buvo vartojama objekte), žalą – 402,37 Lt, tuo pagrindu, jog suvartotos elektros energijos apskaičiuoti tiksliai nesant apskaitos neįmanoma, vadovaujantis taisyklėmis buvo apskaičiuotas suvartotas elektros energijos kiekis šaldytuvui (neteisėtai vartojama elektra buvo rasta naudojama būtent tik šiam elektros imtuvui) per metus laiko, t.y. kaip negautos ieškovės pajamos už patiektą elektros energiją į objekte esančią rozetę iš kurios elektros energija buvo suvartojama šaldytuvui. Ieškovė taip pat įrodė priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o būtent: atsakovas kaip objekto savininkas ir prisiėmęs sutartinius įsipareigojimus ieškovei, privalėjo užtikrinti, jog už į objektą patiekta elektros energija bus apskaitoma pagal ieškovės įrengtą schemą ir ieškovei bus mokama už suvartotą elektros energiją, tačiau neteisėtu papildomo laido nuvedimu buvo pakeista elektros energijos tiekimo schema, kai į vieną objekte esančių rozečių elektros energija buvo tiekiama apeinant apskaitą, t.y. atsakovas savo reikmėms (byloje nustatyta - šaldytuvui) faktiškai vartojo ieškovės patiektą elektros energiją, tačiau už ją neatsiskaitinėjo. Atsakovas privalo ieškovei atlyginti tai, ką ji būtų gavusi neesant neteisėtų veiksmų, t.y. apmokėjimą už patiektą elektros energiją šaldytuvui. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė įrodė neteisėtus veiksmus, žalą ir tiesioginį priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, atsakovui kilo pareiga paneigti jo kaltės prezumpciją, t.y. įrodyti, kad dėl žalos atsiradimo kaltas kitas asmuo. Teismas nepagrįstai perkėlė kaltės įrodinėjimo pareigą ieškovei, ko pasekoje, ieškovės teisėti lūkesčiai buvo pažeisti. Pagal CK 6.248 straipsnio 1 dalį, nustačius taisyklių pažeidimą, elektros energijos vartotojo kaltė preziumuojama. Taisyklėse taip pat nustatyta, kad už elektros skaitiklio plombų ir jo skaičiavimo mechanizmo apsaugą atsako patalpų, kuriose įrengti elektros prietaisai, savininkai, jei sutartis, sudaryta su vartotoju, nenustato ko kita. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad būtų susitarta kitaip. Taigi, užfiksavus faktą, kad buvo neteisėtai prisijungta prie namo magistralinio tinkle į objektą, preziumuojama vartotojo (atsakovo) kaltė, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu. Tokiu atveju įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros vartotojo kaltės, tenka elektros energijos vartotojui, kuris turi įrodyti savo kaltės dėl sutartinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012, 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011). Būtent tokią teisės taikymo ir aiškinimo praktiką dėl skolininko kaltės prezumpcijos nuosekliai formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. gruodžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,Lietuvos energija“ filialas Vilniaus elektros tinklai v. A. K., bylos Nr. 3K-3-1296/2000; 2009 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB ,,VST“ v. R. L., bylos Nr. 3K-3-348/2009; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB LESTO v. J. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-356/2011; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lesto“ v. B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-92/2012). Atsižvelgiant į nurodytą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, darytina išvada, kad, elektros energijos vartotojo (abonento) kaltė CK nuostatų pagrindu yra preziumuojama, ją turi nuginčyti pats vartotojas, to nepadarius ir nustačius būtinas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, taikoma civilinė atsakomybė. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartimi elektros energijos tiekimo įmonė įsipareigoja tiekti abonentui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o abonentas (vartotojas) įsipareigojo už patiektą energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto jos vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą (CK 6.383 straipsnio 1 dalis), vartotojas (abonentas) turi tinkamai laikytis sutartimi prisiimtų įsipareigojimų. Vartotojo (atsakovo) pareiga užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą įtvirtinta ne tik CK 6.383 straipsnio 1 dalyje bei taisyklėse, bet ir Sutarties 5.5 punkte, kuriame, be kita ko, nustatyta, kad vartotojas įsipareigoja užtikrinti elektros įrenginių, elektros energijos apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių pakabintų plombų saugumą ir priežiūrą. Jeigu vartotojas pažeidžia nustatytą pareigą užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo įrenginių tvarkingumą, tinkamą naudojimąsi jais (taisyklių 45.2 punktas) ir pareigą nedelsiant informuoti tiekėją (operatorių) apie visus elektros apskaitos prietaisų ar elektros apskaitos prietaisų schemos elementų gedimus, plombų pažeidimus ar pan. (taisyklių 45.11.1 punktas), pripažintina, kad jis elgėsi nepakankamai apdairiai, rūpestingai ir atidžiai, ir dėl tokio jo elgesio tiekėjui buvo padaryta žalos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Lesto“ v. B. P. ir kt., bylos Nr. 3K-3-92/2012).

11Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių sprendimo galiojimo pagrindų (CPK 320 straipsnis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

14Ieškovė ieškinio pareiškimu prašė priteisti iš atsakovo žalą, tačiau civilinė atsakomybė nagrinėjamu atveju kyla iš sutartinių teisinių santykių pažeidimo, todėl vertintina ne kaip deliktinė, bet kaip sutartinė civilinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011). Sutartinės civilinės atsakomybės taikymo atveju spręstinas ne žalos, bet nuostolių atlyginimo klausimas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnis). Nors ieškovė formuluodama ieškinio dalyką prašomą priteisti 402,37 Lt sumą ir įvardijo kaip žalos atlyginimą, iš ieškinio pagrindo akivaizdu, jog reikalavimas kyla iš sutartinės civilinės atsakomybės, dėl to atsakovo veiksmai vertintini civilinės atsakomybės taikymo kontekste.

15Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, numatančiu, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, taip pat CPK 178 straipsniu, kuriame nurodyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių remiantis CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti, laikytina, kad bylai reikšmingas aplinkybes privalo įrodyti tas proceso dalyvis, kuris šiomis aplinkybėmis remiasi.

16Pagal 2009-06-12 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22000-09-B11282 sutartį tarp šalių susiklostė sutartiniai prievoliniai elektros energijos pardavimo-pirkimo santykiai sutarties pagrindu (CK 6.383 str., 6.391 str.). Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2010-02-11 LR energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38, 72 punktas nustato, kad jei sutartyje su vartotoju nenustatyta kitaip, už elektros apskaitos prietaisų, elektros apskaitos schemose naudojamos įrangos ir įtaisų bei visų plombų periodinį stebėjimą ir Taisyklėse nustatytais atvejais operatoriaus informavimą apie pastebėtus šių prietaisų, įrangos gedimus ir plombų pažeidimus atsako objekto ir (ar) įrenginių, kuriuose jie įrengti, savininkai arba nuomininkai. Tarp šalių sudarytos sutarties Nr. 22000-09-B11282 5.5 punktu atsakovas prisiėmė įsipareigojimus „ užtikrinti atvado elektros įrenginių, elektros apskaitos prietaisų bei kitų apskaitoje naudojamų elektros įrenginių, pakabintų plombų saugumą bei priežiūrą ir nekeisti elektros energijos apskaitos prietaisų pajungimo schemos. Nedelsiant pranešti Tiekėjui (Pardavėjui) apie visus pastebėtus apskaitos prietaisų gedimus, apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių plombų pažeidimus“.

17CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal CK 6.256 straipsnio 1, 2 dalių nuostatas kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

18Aiškindamas ir taikydamas šias CK normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Tuo tarpu skolininko kaltė, kaip sutartinės civilinės atsakomybės prielaida, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus (CK 6.248 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-567/2004; 2008 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-412/2008). Nagrinėjamu atveju gali būti aktualios 2010-02-11 Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, galiojusių pažeidimo nustatymo metu, nuostatos. Paneigti įstatymu nustatytą kaltės, kaip vienos iš sutartinės civilinės atsakomybės sąlygų, prezumpciją privalėjo atsakovas.

19Byloje kilo ginčas dėl elektros energijos vartotojo kaltės, kaip civilinės atsakomybės sąlygos.

20Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2009-06-09 yra buto, esančio ( - ) savininku (b.l. 6). 2012-10-10 vykdant elektros apskaitos patikrinimą atsakovo bute buvo surašytas Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros aktas Nr. 11000523 ir nustatyta, kad laiptinės apskaitos skyde nuo namo magistralinių elektros laidų buvo įrengtas slaptas įvadas į buto elektros tinklo rozetę. Šioje rozetėje buvo rastas įkištas šaldytuvo laidas, todėl žala Taisyklių nustatyta tvarka buvo apskaičiuota pagal prijungto šaldytuvo galingumą už 1 metų laikotarpį ir nustatytas 402,37 Lt žalos dydis. Tokiu būdu be apskaitos buvo vartojama elektros energija. Ieškovės darbuotojų nustatytas pažeidimas atitiko Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų 2010-02-11 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-38 bendrųjų nuostatų sąvoką „Neteisėtas elektros energijos vartojimas“.

21Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį padarė išvadą, kad ieškovė, nevykdydama pareigos periodiškai tikrinti elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei prijungimo schemas, elgėsi nepakankamai apdairiai ir rūpestingai, t.y. ne taip, kaip turėtų elgtis analogiškoje situacijoje bet kuris apdairus, rūpestingas ir atidžiai savo teisėmis besirūpinantis asmuo. Taip pat teismas sprendė, kad atsakovui tapus buto savininku ieškovės darbuotojų 2009-06-15 atliktas elektros skaitiklio rodmenų patikrinimas , nesuteikia teismui pagrindo konstatuoti, kad 2012-10-10 patikrinimo metu nustatyti pažeidimai buvo padaryti po 2009-06-15 atlikto patikrinimo, t.y. atsakovui jau būnant buto savininku. Šią išvadą paneigiančių įrodymų ieškovė teismui nepateikė. O pagal ieškovės pateiktus įrodymus teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad nelegalus prijungimas nuo namo magistralinio tinklo į vidaus tinklą buvo įrengtas tuo metu, kai būtent atsakovas nuosavybės teise disponavo butu, kuriame buvo įrengtas ginčo nelegalus prijungimas (LR CPK 178 str.). Be to, pirmosios instancijos teismas atleido atsakovą nuo civilinės atsakomybės dar ir dėl to, kad ieškovės darbuotojai neužfiksavo pažeidimo anksčiau, nes netikrino schemos (prijungtų laidų).

22Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką ieškovo pareiga įrodyti atsakovo neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį kaip civilinės atsakomybės sąlygas, o atsakovui kyla pareiga paneigti jo kaltės prezumpciją, įtvirtintą CK 6.248 straipsnio 1 dalyje. Teismas sprendžia, kad nagrinėjamojoje byloje ieškovė įrodė neteisėtus veiksmus – neteisėtą elektros energijos vartojimą atsakovo bute t.y. neteisėtai nuvestą laidą į atsakovo butą, kuriuo elektros energija buvo vartojama be apskaitos. Ieškovas nustatė 402,37 Lt žalą. Ieškovė taip pat įrodė priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, t.y. kad atsakovas prisiėmęs sutartinius įsipareigojimus ieškovei, privalėjo užtikrinti, jog už į jo butą patiekta elektros energija bus apskaitoma pagal ieškovės įrengtą schemą ir ieškovei bus mokama už suvartotą elektros energiją, tačiau neteisėtu papildomo laido nuvedimu buvo pakeista elektros energijos tiekimo schema, kai į vieną atsakovo bute esančių rozečių elektros energija buvo tiekiama apeinant apskaitą. Atsakovas šią energiją naudojo savo reikmėms, tačiau už ją neatsiskaitinėjo. Atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, kad dėl žalos atsiradimo kaltas kitas asmuo. Užfiksavus faktą, kad buvo neteisėtai prisijungta prie namo magistralinio tinkle į atsakovo butą, preziumuojama vartotojo (atsakovo) kaltė, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos vartojimu. Atsakovui nenuginčijus jo kaltės prezumpcijos ir nustačius būtinas civilinės atsakomybės taikymo sąlygas, taikoma civilinė atsakomybė ( Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-92/2012; 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-356/2011).

23Ta aplinkybė, kad ieškovės darbuotojai patikrinimų metu neužfiksavo pažeidimo anksčiau nesudaro prielaidų atsakovą atleisti nuo civilinės atsakomybės. Byloje nustatyta, kad 2009-05-13 bei 2009-06-15, 2010-01-13, 2010-09-21 ieškovės darbuotojai atliko skaitiklio rodmenų patikrinimus, kurių metu jokių apskaitos ar kitų pažeidimų nenustatė. Ieškovei nėra įtvirtinta pareigos periodiškai tikrinti elektros prietaisų rodmenis bei prisijungimo schemas. Ieškovė savo nuožiūra tikrina prisijungimo schemas, siekdama užtikrinti kokybiškos elektros energijos tiekimą vartotojams bei jos apskaitymą teisės aktų reikalavimus atitinkančiais prietaisais.

24Išdėstytų duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias sutartinius elektros energijos pirkimo-pardavimo teisinius santykius bei procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo pareigą, dėl to priėmė teismo sprendimą, kuriuo nepagrįstai atleido atsakovą neteisėtai vartojusį elektros energiją nuo žalos atlyginimo, todėl skundžiamas teismo sprendimas naikinamas ir priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinio pareiškimas tenkinamas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

26Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. sprendimą panaikinti.

27Priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti.

28Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) ieškovei AB LESTO į.k. 302577612 402,37 Lt žalai atlyginti už neteisėtą elektros energijos vartojimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme 2014 m. sausio 31 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

29Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) 12,12 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei (VMI prie LR finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaita Nr. 247300010112394300, įmokos kodas 5660).

30Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) akcinei bendrovei LESTO į.k. 302577612 65 litus sumokėto žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Izolda Nėnienė... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovė AB LESTO teismo prašė priteisti iš atsakovo V. A. 402,37 Lt žalai... 4. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2009-06-12 atsakovas su AB „VST“, kurios... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Jonavos rajono apylinkės teismas 2014 m. gegužės 28 d. sprendimu ieškinį... 7. Teismas nustatė, kad atsakovas nuo 2009-06-09 Pavedėjimo teisės pagal... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniu skundu ieškovė AB LESTO prašo panaikinti Jonavos rajono... 10. Ieškovė nurodo, kad teismas netinkamai vertino bylos aplinkybes, nepagrįstai... 11. Atsiliepimas į apeliacinį skundą negautas.... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų,... 14. Ieškovė ieškinio pareiškimu prašė priteisti iš atsakovo žalą, tačiau... 15. Vadovaujantis CPK 12 straipsniu, numatančiu, kad civilinės bylos visuose... 16. Pagal 2009-06-12 Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr.... 17. CK 6.245 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sutartinė civilinė atsakomybė... 18. Aiškindamas ir taikydamas šias CK normas, kasacinis teismas yra nurodęs, kad... 19. Byloje kilo ginčas dėl elektros energijos vartotojo kaltės, kaip civilinės... 20. Byloje nustatyta, kad atsakovas nuo 2009-06-09 yra buto, esančio ( - )... 21. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį padarė išvadą, kad... 22. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką ieškovo pareiga... 23. Ta aplinkybė, kad ieškovės darbuotojai patikrinimų metu neužfiksavo... 24. Išdėstytų duomenų pagrindu apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 26. Jonavos rajono apylinkės teismo 2014 m. gegužės 28 d. sprendimą panaikinti.... 27. Priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinti.... 28. Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) ieškovei AB LESTO į.k. 302577612... 29. Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) 12,12 Lt procesinių dokumentų... 30. Priteisti iš atsakovo V. A. a.k. ( - ) akcinei bendrovei LESTO į.k. 302577612...