Byla 2-1333-370/2015
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu UAB „GK projektai“ bankroto byloje Nr. B2-1149-343/2015 (suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“, UAB „Ranga IV investicijos“)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-1333-370/2015 pagal AB DNB banko atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties, kuria buvo atmestas AB DNB banko skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu UAB „GK projektai“ bankroto byloje Nr. B2-1149-343/2015 (suinteresuoti asmenys UAB „Gabijos investicijos“, UAB „Ranga IV investicijos“).

2Teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens prašymą,

Nustatė

3Pareiškėjas AB DNB bankas skundu prašė panaikinti 2014 m. rugsėjo 24 d. vykusiame BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime priimtus nutarimus 1-uoju darbotvarkės klausimu „Administravimo išlaidų sąmatos pakeitimas“ (toliau – nutarimas 1-uoju darbotvarkės klausimu) ir 2-uoju darbotvarkės klausimu „Dėl varžytynėse neparduoto turto sumažintų pardavimo kainų patvirtinimo ir pardavimo tvarkos nustatymo“ (toliau – nutarimas 2-uoju darbotvarkės klausimu).

4Suinteresuoti asmenys RUAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „Gabijos investicijos“ atsiliepime į pareiškėjo skundą prašė AB DNB banko skundą atmesti kaip nepagrįstą.

5Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB DNB banko skundą atmetė.

6Atskirajame skunde pareiškėjas (apeliantas) AB DNB bankas prašė panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas AB DNB banko skundo reikalavimas dėl BUAB „GK projektai“ 2014 m. rugsėjo 24 d. kreditorių susirinkimo nutarimo 1-uoju darbotvarkės klausimu panaikinimo ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. panaikinti 2014 m. rugsėjo 24 d. vykusiame BUAB „GK projektai“ kreditorių susirinkime priimtą nutarimą 1-uoju darbotvarkės klausimu.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo RUAB „Ranga IV investicijos“ teismo prašė AB DNB banko atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą bei priteisti visas bylinėjimosi išlaidas iš AB DNB banko.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutartį paliko nepakeistą, t. y. netenkino pareiškėjo AB DNB banko atskirojo skundo. Apeliacinės instancijos teismas minėtoje nutartyje pasisakydamas dėl bylinėjimosi išlaidų nurodė, kad nors atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo RUAB „Ranga IV investicijos“ prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas, tačiau į bylą nepateikė įrodymų, pagrindžiančių patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą. Dėl to suinteresuotam asmeniui nebuvo priteistos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinėje instancijoje.

9Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 8 d. gautas suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymas dėl papildomo sprendimo priėmimo, juo prašoma iš apelianto AB DNB banko suinteresuotam asmeniui RUAB „Ranga IV investicijos“ priteisti 490,58 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas, skirtas advokato teisinei pagalbai apmokėti. Prašyme nurodyta, kad suinteresuotas asmuo, nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-1333-370/2015 Lietuvos apeliaciniame teisme, naudojosi advokato D. P. teisinėmis paslaugomis, dėl to patyrė 490,58 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi suinteresuotas asmuo nebuvo informuotas apie civilinės bylos nagrinėjimą nei specialiame interneto tinklalapyje, nei kitais CPK numatytais būdais, negalėjo pateikti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka pradžios.

10Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. lapkričio 2 d. gautas AB DNB banko atsiliepimas į suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo, juo prašoma netenkinti suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų, skirtų advokato pagalbai apmokėti, priteisimo iš AB DNB banko. Pirma, suinteresuotas asmuo nei iki teismo posėdžio dienos (2015 m. rugsėjo 22 d.), nei iki nutarties priėmimo dienos (2015 m. rugsėjo 29 d.) teismui nepateikė įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jis negali būti tenkinamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis). Antra, suinteresuotas asmuo neturi teisinio pagrindo remtis CPK 277 straipsnio nuostatomis, nes apeliacinės instancijos teismas 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi išsprendė bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą, t. y. jų nepriteisė nesant pridėtų įrodymų, o CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas taikomas jeigu teismas apskritai nėra išsprendęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Trečia, suinteresuotas asmuo turėjo galimybę sekti civilinės bylos nagrinėjimo eigą ir per viešą tvarkaraščių paiešką gauti informaciją apie byloje paskirtą teismo posėdį ar informaciją gauti iš teismo raštinės. Šia teise nepasinaudojęs suinteresuotas asmuo neturi teisės teigti, kad nebuvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinėjimą. Be to, suinteresuoto asmens nurodoma kasacinio teismo praktika nagrinėjamu atveju netaikytina. Ketvirta, suinteresuoto asmens prašomų priteisti 490,58 Eur bylinėjimosi išlaidų dydis neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, yra akivaizdžiai per didelis.

11Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies

12Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsnyje reglamentuojamas papildomo sprendimo priėmimo institutas. Teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu: 1) kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime neišspręstas (CPK 277 straipsnio 1 dalies 1 punktas); 2) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti (CPK 277 straipsnio 1 dalies 2 punktas); 3) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Taigi, papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015).

13Kaip matyti iš prašymo, suinteresuotas asmuo papildomą sprendimą prašo priimti CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu – dėl neišspręstų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, šį prašymą grįsdamas tuo, kad nebuvo informuotas apie teismo posėdį, kuriame rašytinio proceso tvarka buvo sprendžiamas AB DNB banko atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. balandžio 21 d. nutarties, todėl laiku nepateikė bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal bendrąją taisyklę advokato ir advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (CPK 98 straipsnio 1 ir 3 dalys). Nagrinėjamu atveju suinteresuotas asmuo prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas pateikė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą, tačiau patirtų bylinėjimosi išlaidų faktą ir dydį pagrindžiančius dokumentus pateikė tik 2015 m. spalio 8 d. kartu su prašymu dėl papildomo sprendimo priėmimo. Atsižvelgiant į formuojamą kasacinio teismo praktiką, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą tais atvejais, kai nustatoma, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-207-313/2015, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013). Taigi, nagrinėjamu atveju reikalinga įvertinti suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų nepateikimo priežastis ir jų įtaką tinkamam CPK 98 straipsnio 1 dalyje nurodytos pareigos įvykdymui.

15CPK 319 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rašytinio bylos nagrinėjimo atvejais apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (specialiame interneto tinklalapyje). CPK 133 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje. Šią informaciją taip pat teikia ir teismo raštinė. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nei CPK 319 straipsnio 3 dalyje, nei CPK 133 straipsnio 3 dalyje nėra sukonkretinta specialaus internetinio tinklalapio skiltis, kurioje teikiama informacija apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pirmosios instancijos teismas, siųsdamas pranešimą dėl bylos su atskiruoju skundu siuntimo, nurodė, kad minėtą informaciją apie posėdį galima rasti specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“, taip pat, kad ši informacija teikiama Lietuvos apeliacinio teismo telefonu Nr. (870) 663 685. Iš suinteresuoto asmens kartu su prašymu pridėto išrašo iš specialaus internetinio tinklalapio skilties „Teismų pranešimai apie nagrinėjamas bylas“ paieškos sistemos, matyti, kad įvedus civilinės bylos numerį 2-1333-370/2015 sistema nepateikė įrašų, atitinkančių nurodytus kriterijus. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad specialiame internetiniame tinklalapyje informaciją apie apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjamas bylas galima rasti skiltyje „Vieša tvarkaraščių paieška“ (http://liteko.teismai.lt/tvarkarasciai/). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nors suinteresuotam asmeniui atstovaujantis advokatas apie bylos posėdį galėjo sužinoti minėto internetinio tinklalapio skiltyje „Vieša tvarkaraščių paieška“ arba paskambindamas į Lietuvos apeliacinį teismą, pirmosios instancijos teismas pranešime sukonkretindamas specialaus internetinio tinklalapio skiltį, kur galima rasti informaciją apie rašytinio proceso tvarka nagrinėjamas bylas, galėjo suklaidinti suinteresuotą asmenį, dėl to pastarasis iki posėdžio pradžios (2015 m. rugsėjo 22 d.) nepateikė bylinėjimosi išlaidų patvirtinančių įrodymų. Lietuvos apeliacinio teismo vertinimu, nurodyta aplinkybė laikytina svarbia priežastimi, pateisinančia bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų nepateikimą laiku, todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad suinteresuotas asmuo atsiliepime į atskirąjį skundą teismo prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, nagrinėjamu atveju papildoma nutartimi sprendžia suinteresuoto asmens bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą.

16Suinteresuotas asmuo nurodo, kad už advokato teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme (atsiliepimo į atskirąjį skundą surašymą) patyrė 490,58 Eur, pridėjo tai patvirtinančius įrodymus (Teisinių paslaugų teikimo sutartį, suteiktų teisinių paslaugų ataskaitą už 2015 m. gegužės mėnesį, 2015 m. birželio 4 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 20150601, mokėjimo nurodymą).

17CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) 8.16 punkte nustatytas 0,4 koeficientas, skaičiuojamas pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą užpraėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį bruto darbo užmokestį šalies ūkyje (ne individualių įmonių). Atsižvelgiant į tai, maksimalus užmokestis už advokato surašytą atsiliepimą į atskirąjį skundą nagrinėjamu atveju sudarytų 285,8 Eur (714,5 Eur * 0,4). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, teismas taip pat atsižvelgia ir į Rekomendacijų 2 punkte nustatytus kriterijus. Lietuvos apeliaciniam teismui įvertinus tai, kad tiek pirmojoje, tiek apeliacinėje instancijoje suinteresuotą asmenį atstovavo tas pats advokatas, byla nėra didelės apimties, o atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai iš esmės sutampa su atsiliepimo į skundą argumentais, priteistinų išlaidų advokato paslaugoms dydis mažintinas iki 100 Eur.

18Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas, įgyvendindamas suinteresuoto asmens teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, taip pat vadovaudamasis CPK ir Rekomendacijų nuostatomis bei atsižvelgdamas į protingumo ir teisingumo principus, nustato, kad iš AB DNB banko suinteresuotam asmeniui RUAB „Ranga IV investicijos“ priteistina 100 Eur suma patirtoms advokato išlaidoms apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291, 338, 331 straipsniais,

Nutarė

20Suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkinti iš dalies.

21Priteisti iš AB DNB banko, į. k. 112029270, suinteresuotam asmeniui RUAB „Ranga IV investicijos“, į. k. 125765639, 100 Eur turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. Teismas, išnagrinėjęs suinteresuoto asmens prašymą,... 3. Pareiškėjas AB DNB bankas skundu prašė panaikinti 2014 m. rugsėjo 24 d.... 4. Suinteresuoti asmenys RUAB „Ranga IV investicijos“ ir UAB „Gabijos... 5. Kauno apygardos teismas 2015 m. balandžio 21 d. nutartimi pareiškėjo AB DNB... 6. Atskirajame skunde pareiškėjas (apeliantas) AB DNB bankas prašė panaikinti... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo RUAB „Ranga IV... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugsėjo 29 d. nutartimi Kauno apygardos... 9. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. spalio 8 d. gautas suinteresuoto asmens... 10. Lietuvos apeliaciniame teisme 2015 m. lapkričio 2 d. gautas AB DNB banko... 11. Prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies... 12. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 277 straipsnyje reglamentuojamas... 13. Kaip matyti iš prašymo, suinteresuotas asmuo papildomą sprendimą prašo... 14. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal bendrąją taisyklę... 15. CPK 319 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad rašytinio bylos nagrinėjimo... 16. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad už advokato teisinę pagalbą apeliacinės... 17. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 18. Remiantis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas,... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 20. Suinteresuoto asmens RUAB „Ranga IV investicijos“ prašymą dėl... 21. Priteisti iš AB DNB banko, į. k. 112029270, suinteresuotam asmeniui RUAB...