Byla 2-1446/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Audronės Jarackaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,MB Projektai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutarties, kuria atsakovas įpareigotas sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį, civilinėje byloje Nr. 2-5922-392/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Profine Baltic“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,MB Projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, trečiasis asmuo UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“ bei pagal atsakovo priešieškinį UAB ,,Profine Baltic“ ir UAB ,,Sabonio klubas ir partneriai“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Profine Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „MB Projektai“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo, kuriuo prašė priteisti ieškovui iš atsakovo 2 919 004,61 Lt skolą, 985 213,19 Lt delspinigių, 12,70 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 39 390 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas UAB „MB Projektai“ pateikė priešieškinį ieškovui UAB „Profine Baltic“ ir atsakovui UAB „Sabonio klubas ir partneriai“, kuriuo prašė pripažinti niekine 2009-06-02 kreditorinio reikalavimo UAB „MB Projektai“ dalies perleidimo bei vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartį sudarytą tarp UAB „Profine Baltic“ ir UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ ir taikyti restituciją. UAB „MB Projektai“ priešieškinį apmokėjo 131 Lt dydžio žyminiu mokesčiu ir pateikė prašymą atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies sumokėjimo. Prašyme nurodė, kad įmonės finansinė padėtis yra labai sunki, dėl nekilnojamojo turto veiklos sąstingio bendrovė patyrė daug nuostolių, visas nekilnojamasis turtas bei lėšos bankuose yra areštuotos, todėl atsakovas neturi jokių galimybių sumokėti reikiamą žyminį mokestį.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovo prašymą atleisti nuo likusios dalies žyminio mokesčio atmetė ir nustatė terminą trūkstamai mokesčio daliai, t. y. 39 259 Lt sumokėti. Teismas nurodė, kad priešieškinio suma yra lygi 3 904 217,80 Lt, remiantis CPK 80 str. 1 d. 1 p., toks priešieškinis turi būti apmokėtas 39 390 Lt dydžio žyminiu mokesčiu. Teismas nurodė, jog atsakovas priešieškiniu prašo pripažinti niekine 2009-06-02 reikalavimo dalies perleidimo bei vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymo sutartį, kuria UAB „Profine Baltic“ perėmė iš UAB „Sabonio klubas ir partneriai“ 2 919 004,61 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą UAB „MB Projektai“. Teismo nuomone, dalyvaudamas tokios vertės sandoriuose, UAB „MB Projektai“ turi prisiimti bylinėjimosi teismuose išlaidų riziką, teismas nenustatė, kad įmonė vykdydama, tokios apimties veiklą, neturi galimybės susimokėti reikiamo dydžio žyminio mokesčio.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MB Projektai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio dalies viršijančios 131 Lt. Apeliantas teigia, kad teismas netinkamai įvertino kartu su prašymu pateiktus duomenis patvirtinančius sunkią atsakovo finansinę padėtį ir tai, kad visas jam priklausantis turtas ir piniginės lėšos yra areštuotas. Atsakovas pripažįsta jam tenkančią bylinėjimosi išlaidų riziką sudarant didelės vertės sandorius, tačiau nagrinėjamos bylos atveju, Statybos rangos sandoris, kurio pagrindu reiškiamą kreditinį reikalavimą UAB „Profine Baltic“ perėmė, buvo sudarytas 2007 m. rugsėjo 11 d. Atsakovas negalėjo numatyti pasaulinės ekonominės krizės lėmusios negalėjimą atsiskaityti su rangovu.

6Atskirasis skundas netenkinamas.

7Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas, pagrįstai atsisakė atleisti atsakovą nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo už priešieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą.

8Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnis, garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 straipsnis, nustatantis kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymas gina abi proceso šalis – tiek ieškovą, tiek ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, be kitų funkcijų atlikdamas ir prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme.

9CPK 80 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas ieškinys ar priešieškinis apmokamas nustatyto dydžio žyminiu mokesčiu, kuris turi būti sumokamas prieš atliekant tam tikrus procesinius veiksmus (paduodant ieškinį, priešieškinį, apeliacinį ar atskirąjį skundą ir kt.). Priešingu atveju, ieškiniui, priešieškiniui ar skundui neduodama eiga ir pareikalaujama, kad šis trūkumas būtų ištaisytas. Nustatytu terminu neištaisius nurodyto trūkumo, ieškinys ar skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 138 str., 115 str. 2 d.).

10Proceso įstatymas suteikia teisę asmeniui, kurio turtinė padėtis sunki, teikti teismui motyvuotą prašymą iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Nagrinėdamas tokį prašymą, teismas turi įvertinti asmens pateiktus jo sunkią finansinę padėtį įrodančius dokumentus (CPK 83 str. 3 d.). Šios nuostatos tikslas - užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Todėl tuomet, kai asmuo prašo atleisti jį beveik nuo viso žyminio mokesčio sumokėjimo už pareikštų reikalavimų nagrinėjimą, turi būti vertinami ne tik jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai bei atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, bet ir atsižvelgiama į asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-551/2007).

11Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad įmonės finansinė padėtis yra labai sunki, visas turtas areštuotas, todėl įmonė neturi jokios galimybės sumokėti visą įstatyme numatytą žyminį mokestį.

12Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus duomenis sutinka su apeliantu, jog įmonės padėtis šiuo metu yra sunki, tačiau vertinant visas bylos aplinkybes, nėra pagrindo neabejotinai teigti, kad apeliantas neturi jokių galimybių sumokėti visą žyminio mokesčio sumą ir dėl to turėtų būti atleistas iš esmės nuo visos sumos už pateiktų priešieškinio reikalavimų nagrinėjimą. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „Profine Baltic“ sumokėjo 39 390 Lt žyminį mokestį už pateiktą ieškinį, atsakovas nurodo, jog priešieškinis šioje byloje yra atsakovo gynimosi priemonė, tačiau deklaruodamas sunkią finansinę padėtį, viso žyminio mokesčio mokėti nesutinka ir sumoka dalį – 131 Lt.

13Atkreiptinas dėmesys, kad reikšdamas priešieškinį apeliantas prašo priteisti žyminį mokestį bei kitas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad byla bus vedama per advokatą R. Suslavičių (advokatų profesinė bendrija Suslavičius ir partneriai) (b. l. 8). Nors apelianto teigimu visas įmonės turtas yra areštuotas, atsakovas sumoka dalį (131 Lt) žyminio mokesčio. Apelianto negalėjimą sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminį mokestį paneigia ir kartu su priešieškiniu pateikta atsakovo ir UAB ,,Statybų techninė priežiūra“ sudaryta sutartis, kuria atsakovas įsipareigojo sumokėti 2 380 Lt už suteiktas paslaugas (b. l. 10-11). Dalis šios sumos – 1000 Lt, buvo sumokėta pavedimu iš kitam juridiniam asmeniui priklausančios banko sąskaitos. Įvertinus šiuos duomenis, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas, naudodamasis profesionalaus advokato paslaugomis, turi galimybę sumokėti tik 131 Lt žyminio mokesčio dalį.

14Atsakovas yra juridinis asmuo, verslo subjektas, siekiantis pelno. Tokiam asmeniui taikomi didesni atidumo, rūpestingumo standartai, nei kitiems asmenims neužsiimantiems ūkine-komercine veikla. Verslininko veikla paprastai visuomet susijusi su tam tikra finansine rizika. Už šią riziką atsakingas tik pats veiklą vykdantis asmuo. Kiti asmenys, tarp jų ir valstybė, neturi prisiimti dėl verslininko veiksmų, neveikimo ar kitų aplinkybių jam atsiradusius neigiamus teisinius padarinius. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ši aplinkybė reikšminga sprendžiant klausimą dėl atsakovo – verslininko atleidimo iš esmės beveik nuo viso žyminio mokesčio sumokėjimo už pareikštų reikalavimų nagrinėjimą ir klausimą išsprendė teisingai.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro išvadą, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsisakė atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo už priešieškinį yra pagrįsta ir teisėta.

16Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad yra pasibaigęs pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas sumokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį už pateiktą priešieškinį, nustato atsakovui naują terminą šiam procesiniam veiksmui atlikti.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Atsakovui UAB ,,MB Projektai“ nustatyti naują terminą iki 2009 m. gruodžio 24 d. primokėti 39 259 Lt (trisdešimt devynis tūkstančius du šimtus penkiasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio dalį už priešieškinį bei pateikti pirmosios instancijos teismui tai įrodančius dokumentus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Profine Baltic“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartimi atsakovo prašymą... 5. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „MB Projektai“ prašo Vilniaus apygardos... 6. Atskirasis skundas netenkinamas.... 7. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas,... 8. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 9. CPK 80 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas ieškinys ar priešieškinis... 10. Proceso įstatymas suteikia teisę asmeniui, kurio turtinė padėtis sunki,... 11. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad įmonės finansinė padėtis yra... 12. Teisėjų kolegija, įvertinusi byloje pateiktus duomenis sutinka su apeliantu,... 13. Atkreiptinas dėmesys, kad reikšdamas priešieškinį apeliantas prašo... 14. Atsakovas yra juridinis asmuo, verslo subjektas, siekiantis pelno. Tokiam... 15. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, daro... 16. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad yra pasibaigęs pirmosios... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 18. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartį palikti nepakeistą.... 19. Atsakovui UAB ,,MB Projektai“ nustatyti naują terminą iki 2009 m. gruodžio...