Byla 2A-2253-567/2012
Dėl panaikinimo įsakymo pripažinti nuomos sutartis negaliojančiomis, tretieji asmenys Mokslinė-gamybinė AB „Precizika“, UAB „Mabilona“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės – Jankūnienės ir Alvydo Barkausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „ŽVC“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-202-535/2012 pagal ieškovo UAB „ŽVC“ ieškinį atsakovui Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl panaikinimo įsakymo pripažinti nuomos sutartis negaliojančiomis, tretieji asmenys Mokslinė-gamybinė AB „Precizika“, UAB „Mabilona“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „ŽVC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2010-12-07 įsakymą Nr. Ž49-3348 „Dėl valstybinio žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0018:35), esančio ( - ) 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis“ bei priteisti iš atsakovo ieškovo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovui UAB „ŽVC“ nuosavybės teise priklauso administracinis pastatas, esantis ( - ), kuris stovi žemės sklype, kurio bendras plotas 4,3325 ha, nuosavybės teise priklausančiam Lietuvos Respublikai. Atsižvelgiant į tai, kad minėtas žemės sklypas yra užstatytas ieškovui nuosavybės teise priklausančiu pastatu, 2002-08-01 buvo sudaryta Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 337 N01/2002-25754, kuria ieškovui buvo išnuomota 11785/43325 dalis sklypo, taip užtikrinant tinkamą pastato eksploataciją. 2010-12-07 Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėja priėmė įsakymą Nr. Ž49-3348. Ieškovas teigia, jog minėtas įsakymas yra neteisėtas ir pažeidžiantis ieškovo teises ir interesus. Apie ginčijamą įsakymą ieškovas sužinojo 2011-01-24, nagrinėjant administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kuomet trečiasis asmuo MG AB „Precizika“ pateikė Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Ieškovui sužinojus apie priimtą ginčijamą įsakymą, jis nedelsiant kreipėsi į atsakovą, prašydamas pateikti įsakymo nuorašą, kuris ieškovui buvo įteiktas 2011-02-09, tokiu būdu ginčijamo įsakymo turinys ieškovui tapo žinomas 2011-02-09, o 2011-03-08, t.y. nepraleidus 1 mėn. termino, numatyto ABTĮ 33 str. 1 d. Ginčijamas įsakymas nėra tinkamai pasirašytas jį priėmusios institucijos vadovo, todėl neatitinka reikalavimų individualiam administraciniam teisės aktui ir toks trūkumas yra esminis, nes individualus administracinis aktas, nepasirašytas atsakingo asmens, neturi juridinės galios ir yra naikintinas, kadangi įstatymo nustatyta tvarka nėra išreikšta viešojo administravimo subjekto valia ir nėra patvirtinta, kad administracinį aktą priėmė įstatymo įgaliotas valstybės tarnautojas. Ieškovas pažymėjo, jog atsakovas nemotyvavo ginčijamo įsakymo, nes jame yra nurodyta, jog jis priimtas atsižvelgiant į trečiojo asmens prašymą, vadovaujantis CK 1.80 str., 1.95 str. normomis bei 2005-08-04 Vilniaus apygardos teismo sprendimu, tačiau ginčijamame įsakyme nenurodomos jokios faktinės aplinkybės, o minimų teisės aktų normų bei Vilniaus apygardos teismo sprendimo ryšys su ginčijamo įsakymo dalyku, t.y. sutarčių pripažinimu negaliojančiomis, yra neaiškus. Įstatyminės pareigos motyvuoti sprendimą neįvykdymas sąlygoja savarankišką pagrindą ginčijamą įsakymą panaikinti. Valstybinės žemės nuomos sutartys niekinėmis galėjo būti pripažintos tik de jure, t.y. teismui konstatavus niekinio sandorio faktą (LR CK 1.78 str. 5 d.). Ginčijamas įsakymas priimtas, akivaizdžiai viršijus jį priėmusios institucijos kompetenciją, t.y. piktnaudžiaujant valdžia. Ieškovas teigia, jog ginčijamas įsakymas naikintinas savarankiškais pagrindais, kaip prieštaraujantis LR Konstitucijos 109 str.1 d. nuostatoms ir priimtas nekompetentingo subjekto. Vien ta aplinkybė, kad Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01, kurio pagrindu buvo sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys, nesudaro pagrindo šias sutartis de fakto laikyti niekinėmis. Šią bylą nagrinėjęs Vilniaus apygardos teismas nenustatė faktinių aplinkybių, kurių pagrindu savo iniciatyva (ex officio) būtų galėjęs valstybinės žemės nuomos sutartis pripažinti negaliojančiomis. Atsižvelgiant į tai, kad sutartis pagal savo esmę yra nuginčijamas sandoris, siekiant pripažinti ją negaliojančia, yra būtina pareikšti reikalavimą įstatymo nustatyta tvarka, o atsakovas šios įstatymo nuostatos nesilaikė. Atsakovas neturi teisės ginčyti valstybinės žemės nuomos sutarčių, nes šalys sandorį dėl žemės sklypo dalies nuomos vykdė, sutartis buvo įregistruota Nekilnojamojo turto registre, ieškovas naudojosi išsinuomotu turtu ir po 2005-08-04 Vilniaus apygardos teismo sprendimo. UAB „ŽVC“ nebuvo reiškiamos jokios pretenzijos, ieškovas mokėjo žemės nuomos mokestį (LR CK 1.78 str., 1.79 str., 1.80 str., 1.95 str.).

5Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2002-02-07 sprendimu Nr. 277V „Dėl sklypo ( - ) ribų ir ploto nustatymo“ buvo nustatytos administracinių, gamybinių, garažų ir sandėlių komplekso ( - ), sklypo ribos. Vilniaus apskrities viršininko 2002-05-28 įsakymu Nr. 1969-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), suformavimo“ buvo suformuotas 43325 kv. m kitos paskirties žemės sklypas. Vilniaus apskrities viršininkas 2002-08-01 įsakymu Nr. 3056-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies išnuomojimo dalimis“ MK AB „Precizika“ ir UAB „Fima“ nustatė šio žemės sklypo naudojamas dalis, nustatytas proporcingai kiekvieno savininko pastatų dalims. Vadovaujantis nurodytu įsakymu Nr.3056-01, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas ir UAB „Fima“ sudarė 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 337, kuria 11785 kv. m ploto žemės sklypo Vilniuje, ( - ) buvo išnuomota 99 metų laikotarpiui UAB „Fima“. 2004-07-23 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Fima“ pardavė ieškovui UAB „ŽVC“ administracinį pastatą ( - ), 2004-10-15 įsakymu Nr. 2.3-7836-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ) nuomos sutarties dalinio pakeitimo“ buvo pakeista 2008-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 337 (N01/2002-25754) ir 2005-10-25 sudarytas Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo Nr. 1452 k01/2004-1452. UAB „Mabilona“ 2003-08-21 ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl įsakymo Nr. 3056-01 panaikinimo. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2004-05-25 sprendimą ir priėmė naują sprendimą - panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01. Apeliacinės instancijos teismas konstatavo, kad, nustatant UAB „Mabilona“ išnuomotino žemės sklypo dalį, turi būti taikoma CK 6.551 str. norma, kurios pagrindu reikia atsižvelgti ne tik į pagrindinius statinius, kaip numato Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka, bet ir UAB „Mabilona“ priklausančius įrenginius. 2010-10-19 ir 2010-11-15 atsakovas gavo MG AB „Precizika“ prašymus pateikti juridinį pagrindą išregistruoti valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo faktą nekilnojamojo turto registre. Atsakovas teigia, jog, atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2005-08-04 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05, 2010-12-07 ir buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Ieškovas yra praleidęs ABTĮ 33 str. 1 d. nustatytą 1 mėn. terminą nuo skundžiamo akto paskelbimo reikalavimams pateikti. Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, terminas ginčijamam įsakymui apskųsti skaičiuojamas nuo tada, kai ieškovas turėjo sužinoti apie administracinio akto esmę. Ieškovas pats nurodo, kad apie 2010-12-07 atsakovo priimtą įsakymą sužinojo 2011-01-24 teismo posėdžio metu. Tokiu būdu ieškovas praleido ginčijamo individualaus administracinio akto apskundimo terminą, todėl pagal ABTĮ 101 str. 6 p. byla dėl ginčijamo administracinio akto panaikinimo turėtų būti nutraukta. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad ginčijamas įsakymas nebuvo pasirašytas įgalioto asmens. 2010-12-07 įsakymas Nr. Ž49-3348 buvo pasirašytas skyriaus vedėjo. Įsakymo originalas yra saugomas skyriaus archyve, o spaudais patvirtintos kopijos pateiktos šalims. Ieškovo argumentas, kad ginčijamas įsakymas prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 str., yra nepagrįstas. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 pripažino, kad Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas Nr. 3056-01 prieštarauja CK 6.551 str. 2 d. Tokiu būdu valstybinės žemės sklypo ( - ), dalys buvo išnuomotos vadovaujantis teismo panaikintu įsakymu, prieštaraujančiu CK 6.551 str. (CK 6.551 str., 1.80 str.1 d.).

6Trečiasis asmuo MG AB „Precizika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas teisėtai priėmė ginčijamą įsakymą, kuriame pagrįstai konstatavo faktą, kad valstybinės žemės nuomos sutartys yra negaliojančios nuo jų sudarymo momento (ab initio). LR CK 6.551 str. 2 d. nustatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Žemės sklypo nuomos sutarčių sudarymo metu galiojusios Žemės įstatymo redakcijos 21 str. 3 d. buvo nustatyta, kad valstybine žeme gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys, jeigu šio įstatymo 23 str. nurodytos institucijos suteikia šią žemę naudotis arba išnuomoja. Šių institucijų sprendimai dėl žemės suteikimo naudotis priimami arba valstybinės žemės nuomos sutartys sudaromos, atsižvelgiant į teritorinio planavimo dokumentuose numatomą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, turimos žemės kiekį ir pateiktą žemės poreikio bei ūkinės veiklos pagrindimą. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu panaikindamas įsakymą dėl nuomos, konstatavo, kad šiuo įsakymu pažeidžiant CK 6.551 str. reikalavimus neteisingai nustatytos išnuomojamo žemės sklypo dalys, atsižvelgiant į nuomininkams priklausančių statinių užimamas sklypo dalis. Atsakovas, vadovaudamasis įsiteisėjusiu ir privalomu vykdyti sprendimu nustatytomis aplinkybėmis, ginčijamu įsakymu pagrįstai konstatavo, kad žemės sklypo nuomos sutartys, kuriomis trečiajam asmeniui ir ieškovui buvo išnuomotos žemės sklypo dalys Vilniuje, ( - ), yra negaliojančios nuo jų sudarymo momento (ab initio). Asmenų laisvė sandoriais (sutartimis) nustatyti tarpusavio įsipareigojimus nėra absoliuti, nes sutarties šalių valios autonomija yra ribojama imperatyvių teisės normų, kurių galiojimo ir taikymo šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti. Žemės sklypo nuomos sutartys akivaizdžiai prieštaravo imperatyviosioms įstatymo normoms (LR CK 6.551 str. 2 d., Žemės įstatymo 9 str. 6 d. 1 p., 21 str. 3 d.).

7Trečiasis asmuo UAB „Mabilona“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-08 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti. Teismas nustatė, kad vadovaujantis Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-03-09 nutarimu Nr. 260 (Žin., 1999, Nr. 25-706; 2004, Nr. 167-6128; 201-1, Nr. 53-2551) (redakcija galiojusi nuo 2001-02-24 iki 2002-10-19) nurodytais individualiais administraciniais aktais, Vilniaus apskrities viršininkas 2002-08-01 įsakymu Nr. 3056-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo ( - ), dalies išnuomojimo dalimis MK AB „Precizika“ (Įsakymas Nr. 3056-01) ir UAB „Fima“ nustatė 43325 kv. m valstybinės žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0018:35) ( - ), naudojamas dalis, nustatytas proporcingai kiekvieno savininko pastatų dalims, apskaičiuotas pagal nekilnojamojo turto teisinio registravimo dokumentus. UAB „Fima“ buvo nustatytas 11785 kv. m ploto sklypo dalis, MK AB „Precizika“ - 31477 kv. m ploto sklypo dalis, UAB „Mabilona“ - 18 kv. m, neįregistruotų statinių savininkų naudojama sklypo dalis - 45 kv. m. Šiuo įsakymu buvo leista išnuomoti atitinkamas žemės sklypo dalis UAB „Fima“ ir UAB „Precizika“ (1 t., b.l. 71-72). Vadovaujantis nurodytu įsakymu Nr. 3056-01, Vilniaus apskrities viršininko pavaduotojas ir UAB „Fima“ atstovas sudarė 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 337 (N01/2002-25754), kuria 11785 kv. m ploto žemės sklypo (kadastro Nr. 0101/0018:35), ( - ), buvo išnuomota 99 metų laikotarpiui UAB „Fima“ (b.l. 58-59-sutartis). Teismas nurodė, jog atsižvelgdamas į tai, kad 2004-07-23 pirkimo-pardavimo sutartimi UAB „Fima“ pardavė ieškovui UAB „ŽVC“ administracinį pastatą (unikalus Nr. 1099-5018-2020), esantį ( - ), Vilniaus apskrities viršininkas 2004-10-15 įsakymu Nr. 2.3-7836-01 „Dėl valstybinės žemės sklypo dalies ( - ) (kadastrinis Nr. 0101/0018:35) nuomos sutarties dalinio pakeitimo“ pakeitė 2008-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 337 (N01/2002-25754) ir 2005-10-25 buvo sudarytas Susitarimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo Nr. 1452 KO 1/2004-1452, pagal kurį visos UAB „Fima“ teisės ir pareigos, kylančios iš valstybinės žemės nuomos sutarties perėjo UAB „ŽVC“. UAB „Mabilona“ 2003-08-21 ieškiniu kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą dėl Įsakymo Nr. 3056-01 panaikinimo. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2004-05-25 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, tačiau išnagrinėjus bylą pakartotinai apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr.2A-774-52/05 panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2004-05-25 sprendimą ir priėmė naują sprendimą - panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 200-08-01 įsakymą Nr. 3056-01 (1 t., b.l. 68-70). Apeliacinės instancijos teismas, priimdamas nurodytą sprendimą, pabrėžė, kad Tvarkos (redakcija galiojusi nuo 2001-02-24 iki 2002-10-19) 29.1 punkte buvo numatyta, jog naudojami valstybinės žemės sklypai išnuomojami, atsižvelgiant tik į užstatytus fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančius ar jų nuomojamus pastatus (išskyrus laikinuosius). LR CK 6.551 str. 2 d. numatyta, kad valstybinė žemė išnuomojama ne aukciono būdu, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais pastatais, statiniais ar įrenginiais, taip pat kitais įstatymų numatytais atvejais. Teismas padarė išvadą, kad Tvarkoje nustatytas siauresnis subjektų, kuriems išnuomojama valstybinė žemė ne aukciono būdu sąrašas, negu CK. Teismas pažymėjo, kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriuje 2010-10-19 ir 2010-11-15 buvo gauti MG AB „Precizika“ prašymai, kuriais trečiasis asmuo prašė pateikti juridinį pagrindą išregistruoti valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo faktą Nekilnojamojo turto registre. Atsižvelgiant į Vilniaus apygardos teismo 2005-08-04 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05, buvo priimtas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010-12-07 įsakymas Nr. Ž49-3348 „Dėl Valstybinės žemės sklypo (kadastrinis Nr. 0101/0018:35), esančio ( - ) mieste 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis“, kuriuo 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 337 (N01/2002-25754), sudaryta su ieškovu, buvo pripažinta negaliojančia (1 t., b.l. 65, 89 - įsakymas). Teismas nurodė, jog ieškovas prašė teismo panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus 2010-12-07 įsakymą Nr. Ž49-3348 „Dėl valstybinio žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0018:35), esančio ( - ), 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis“.

10UAB „ŽVC“ nepraleido 1 mėn. procesinio termino administraciniam aktui ginčyti, numatyto ABTĮ 33 str. 1 d., kadangi apie ginčijamą įsakymą jis sužinojo 2011-01-24, nagrinėjant administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kuomet vienas iš dalyvaujančių asmenų MG AB „Precizika“ pateikė papildomą rašytinį įrodymą - Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio paaiškėjo, kad 2010-12-07 buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Ieškovas iš atsakovo įsakymo nuorašą gavo 2011-02-09, o ieškinį teismui išsiuntė 2011-03-08 (1 t., b.l. 41), su administracinio akto turiniu ieškovas pilnai susipažino 2011-02-09 ir nepraleido termino kreiptis į teismą. Teismas konstatavo, jog ginčijamas įsakymas buvo parengtas ir priimtas, vadovaujantis Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu bei Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, patvirtintomis LR teisingumo ministro 1998-08-17 įsakymu Nr. 104. Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymo 10 str.2 d. nurodyta, kad teisės akto turinys turi būti logiškas, glaustas ir aiškus. Įsakyme nurodyta, kokių teisės aktų pagrindu įsakymas yra priimtas (CK 1.80 str.1 d., 1.95 str.1 d.) bei nurodytas Vilniaus apygardos teismo 2005-08-04 sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 (kuris yra įsiteisėjęs ir privalomas vykdyti). Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 pripažino, kad Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymas Nr. 3056-01 prieštarauja CK 6.551 str. 2 d., o valstybinės žemės sklypo ( - ), dalys buvo išnuomotos, vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo panaikintu įsakymu, kuris prieštaravo CK 6.551 str., laikytina, jog tokios valstybinės žemės sklypo dalių nuomos sutartis irgi prieštarauja CK 6.551 str. Teismas padarė išvadą, kad ieškovo argumentai, jog atsakovo skyriaus vedėjas veikė ne savo kompetencijos ribose, pripažindamas valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis negaliojančiomis, yra nepagrįsti ir atmestini, nes sutartys laikomos niekinėmis CK 1.80 str. pagrindu (LR CK 1.78 str., 1.80 str., 1.95 str., 6.551 str. 2 d.).

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas UAB „ŽVC“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-08 sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „ŽVC“ ieškinį patenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčijamas įsakymas yra individualus administracinis aktas, yra aiškiai nemotyvuotas, t.y. neatitinka esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų, todėl naikintinas savarankišku teisiniu pagrindu. Ginčijamame įsakyme nurodytas Vilniaus apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2A-774-52/2005 sprendimas. Apeliantas pažymėjo, jog minimoje civilinėje byloje nedalyvavo, todėl šio teismo sprendimo turinys jam nebuvo žinomas. Išanalizavus ginčijamame įsakyme cituojamą teismo sprendimą, negalima suprasti, kokiai konkrečiai imperatyviai teisės normai prieštarauja valstybinės žemės nuoma. Sprendime nebuvo nagrinėjamas klausimas dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių galiojimo ar negaliojimo. Pirmosios instancijos teismas neturėjo teisinio pagrindo remtis įstatymu ir kitų teisės norminių aktų rengimo tvarkos įstatymu, kadangi minėtas įstatymas yra taikomas tik rengiant įstatymus ir norminius administracinius aktus. Pirmosios instancijos teismas, palikdamas ginčijamą įsakymą, padarė akivaizdžią teisės taikymo klaidą, nes taikė įstatymą, kuris apskritai nereguliuoja ginčo dalyko. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas dėl to, nes neva buvo nustatyta, kad Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartys prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms. Teismas, spręsdamas klausimą dėl ginčijamo įsakymo pagrįstumo, privalėjo nustatyti, ar atsakovo nurodomos teisės aktų nuostatos yra laikytinos imperatyviomis ir ar sudarant Valstybinės žemės sklypų nuomos sutartis šios normos buvo pažeistos. Pirmosios instancijos teismo išvada, kad valstybinės žemės nuomos sutartis prieštarauja LR CK 6.551 str., nepagrįsta ir nesuprantama. Teismas nesiaiškino, ar ši norma imperatyvaus pobūdžio, ar ne. Nenustačius, jog valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis prieštarauja imperatyvioms normoms, ji galėtų būti pripažinta negaliojančia tik pagal suinteresuoto asmens ieškinį. Niekiniu ir negaliojančiu sandoris gali būti laikomas tik tuomet, kai jis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, buvo pažeisti pagrindiniai sutarčių teisės principai ir dėl to buvo pažeisti ne tik sutarties šalies, bet ir viešieji interesai. Civilinis kodeksas ir Žemės įstatymas leido sudaryti valstybinės žemės nuomos sutartis, jeigu ji užstatyta fiziniams ar juridiniams asmenims priklausančiais pastatais, statiniais. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu nusprendė panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01. Įsakymas buvo panaikintas UAB „Mabilona“ iniciatyva. Apeliantas pažymėjo, jog apeliacinės instancijos teismas nenustatė, kad valstybinės žemės nuomos sutartys yra niekinės ir negaliojančios. Tai, kad valstybinės žemės nuomos sutartys pagal visus požymius yra nuginčijami sandoriai, papildomai patvirtina tai, kad byloje nėra jokių duomenų, kad šios sutartys būtų sudarytos, pažeidžiant pagrindinius sutarčių principus, sutarties šalių ir viešąjį interesą. Apeliantas teigia, jog atsakovas neturi teisės sandorio pripažinti niekiniu ir negaliojančiu ir dėl to, kad neturi įgaliojimų išspręsti restitucijos taikymo klausimą. Tai patvirtina, jog atsakovas neturėjo teisės priimti tokio turinio ginčijamo įsakymo, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ir neteisėtai atsisakė ginčijamą įsakymą panaikinti. Pirmosios instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog atsakovas nuginčijamus sandorius patvirtino. Atsakovas, turėdamas galimybę valstybinės žemės nuomos sutartis ginčyti, inicijuoti jų nutraukimą 2005-08-04 Vilniaus apygardos teismo sprendimo pagrindu, šia savo teise nepasinaudojo, tokiu būdu patvirtinęs sandorį, atsakovas apskritai neteko teisės jo ginčyti (LR CK 1.78 str., 1.79 str., 6.154 str., 6.225 str., 6.226 str.).

13Atsakovas Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad vertinti ir motyvuoti, ar tam tikra norma yra imperatyvi, reikia tada, jeigu nėra visiškai akivaizdu, kad įstatymo norma yra imperatyvi. Nagrinėjamu atveju LR CK 6.551 str. 2 d. yra aiškiai imperatyvaus pobūdžio, atsižvelgiant į vartojamus žodžius bei jų konstrukcijas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2011-08-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2011) konstatavo, kad valstybinės žemės nuomos santykiams būdingas teisinis apibrėžtumas, kuris riboja santykių šalių galimybę, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, tarpusavio susitarimu nustatyti kitokias tarpusavio teises ir pareigas, negu tas, kurias įtvirtina atitinkamus santykius reglamentuojančios imperatyvios įstatymų nuostatos. Atsižvelgiant į Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymo Nr. 3056-01 reikšmę sudarytai su ieškovu valstybinės žemės nuomos sutarčiai bei Vilniaus apygardos teismo išdėstytų nurodyto įsakymo panaikinimo argumentų, atsakovas teigia, jog apelianto teiginiai, kad, nustačius valstybinės žemės nuomos sutarties objekto prieštaravimą LR CK 6.551 str., valstybinės žemės nuomos sutartis dėl nurodyto objekto galėtų ir toliau galioti, yra ydinga (LR CK 1.78 str., 6.551 str. 2 d.).

14Trečiasis asmuo MK AB „Precizika“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-02-08 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš ieškovo UAB „ŽVC“ trečiojo asmens MG AB „Precizika“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčijamas įsakymas atitinka visus esminius Viešojo administravimo įstatymo 8 str. įtvirtintus reikalavimus. Jame aiškiai nurodomi tiek faktiniai, tiek teisiniai jo priėmimo pagrindai. Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/2005 konstatavo, kad įsakymu dėl nuomos neteisingai nustatytos išnuomojamo valstybinės žemės sklypo dalys, atsižvelgiant į nuomininkams priklausančių statinių užimamas šio žemės sklypo dalis, ir vadovaujantis tuo nusprendė, kad įsakymas dėl nuomos prieštaravo LR CK 6.551 str., todėl šį įsakymą panaikino. Atsižvelgiant į tai, atsakovas, vadovaudamasis privalomai vykdytinu teismo sprendimu, ginčijamu įsakymu pagrįstai konstatavo, o pirmosios instancijos teismas sprendimu patvirtino, kad valstybinės žemės nuomos sutartys irgi prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Ieškovui yra suvokiami tiek faktiniai, tiek teisiniai ginčijamo įsakymo priėmimo motyvai, bet ieškovui jie tiesiog nėra priimtini ir jis su jais nesutinka. Tiek ankstesnės redakcijos, tiek šiuo metu galiojantis Žemės įstatymas kartu su LR CK 6.551 str. akivaizdžiai imperatyviai nustatė, kad juridiniams asmenims gali būti išnuomojama tik tokia valstybinės žemės sklypo dalis, kuri yra būtina jų statiniams ar įrenginiams eksploatuoti ir aiškiai draudė išnuomoti didesnes valstybinių žemės sklypų dalis, nei būtina šių statinių ir įrenginių eksploatacijai. Pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog valstybinės žemės sklypo nuomos sutartys prieštaravo imperatyvioms įstatymo nuostatoms, o šis prieštaravimas sąlygojo ir viešojo intereso pažeidimą (LR CK 1.78 str., 6.224 str., 6.551 str.).

15Trečiasis asmuo UAB „Mabilona“ atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas tenkintinas.

18Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų materialinės ir procesinės teisės normų, dėl ko neteisingai buvo išspręsta byla. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali priimti naują sprendimą, ieškinį patenkinant visiškai (LR CPK 5 str., 7 str., 302 str., 329 str. 1 d., 330 str.).

19Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.

20Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys negali niekinio sandorio patvirtinti. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad sandoris, kurį pripažinti negaliojančiu būtinas teismo sprendimas, yra nuginčijamas sandoris, o 5 dalis nustato, kad reikalavimą dėl niekinio sandorio teisinių pasekmių taikymo gali pareikšti bet kuris suinteresuotas asmuo. Niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio (savo iniciatyva).

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas gali taikyti niekinio sandorio teisines pasekmes, t.y. pripažinti iš tokio sandorio ar akto atsiradusias civilines teises ir pareigas negaliojančiomis, kai nustato, jog yra pakankamas pagrindas sandorį ar aktą pripažinti niekiniu. Ex officio (savo iniciatyva), nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio ar akto teisines pasekmes tik tokiais atvejais, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus. Bylos nagrinėjimo teisme, įrodymų vertinimo ir įrodinėjimo ribas lemia ieškinio pagrindas ir dalykas. Dėl to tuo atveju, kai sandoris ar aktas nėra akivaizdžiai niekinis, teismas gali imtis nagrinėti ir spręsti proceso šalių ginčą dėl aplinkybių, lemiančių kokio nors sandorio ar akto negaliojimą, bei tirti su tuo susijusius įrodymus tik esant šalies reikalavimui pripažinti tokį sandorį ar aktą negaliojančiu, pareikštam ieškinio ar priešieškinio forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje P. V. v. E. M. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-1319/2001; 2002 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje BUAB DK „Hermis-draudimas“ v. AB „Šlifavimo staklės“, Nr. 3K-3-1107/2002).

22Nagrinėjamu atveju ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes 2011-02-09 (1 t., b.l. 66-67) gavo ginčijamo įsakymo kopiją, o atsakovas nepateikė duomenų, kad ginčijamas įsakymas buvo įteiktas ieškovui nustatyta tvarka. UAB „ŽVC“ nepraleido 1 mėn. termino administraciniam aktui ginčyti, numatyto ABTĮ 33 str. 1 d., kadangi apie ginčijamą įsakymą jis sužinojo 2011-01-24, nagrinėjant administracinę bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme, kai vienas iš dalyvaujančių asmenų MG AB „Precizika“ pateikė papildomą rašytinį įrodymą - Žemės sklypo nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, iš kurio paaiškėjo, kad 2010-12-07 buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Ieškovas iš atsakovo įsakymo nuorašą gavo 2011-02-09, o ieškinį teismui išsiuntė 2011-03-08 (1 t., b.l 41), su administracinio akto turiniu ieškovas pilnai susipažino 2011-02-09 ir nepraleido termino kreiptis į teismą (LR CK 1.125 str. 2 d.). Teisėjų kolegija nenustatė teisinių pagrindų bylai nutraukti.

23Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05 panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2004-05-25 sprendimą ir priėmė naują sprendimą - panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01, konstatuodamas, kad, nustatant UAB „Mabilona“ išnuomotino žemės sklypo dalį, turi būti taikoma CK 6.551 str. norma, kurios pagrindu reikia atsižvelgti ne tik į pagrindinius statinius, kaip numato Vyriausybės nutarimu patvirtinta tvarka, bet ir UAB „Mabilona“ priklausančius įrenginius.

24Tai, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01, savaime nesudarė teisinio pagrindo viešojo administravimo tvarka ginčijamo įsakymo pagrindu pripažinti negaliojančiomis valstybinio žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0018:35), esančio ( - ) m. 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753, nes Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-774-52/05, panaikindamas Vilniaus apskrities viršininko 2002-08-01 įsakymą Nr. 3056-01, nekonstatavo niekinio sandorio teisinių pasekmių ir niekinio sandorio fakto teismo iniciatyva. Tai reiškia, kad 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutartys Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 yra priskiriamos prie nuginčijamų sandorių, kuriuos galima panaikinti teismine tvarka pareiškus ieškinio reikalavimus, nes nurodytos žemės nuomos sutartys buvo išviešintos viešame registre ir buvo vykdomos, atsižvelgiant į tai, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 4.262 str.). Tai, kad 2010-10-19 ir 2010-11-15 atsakovas gavo MG AB „Precizika“ prašymus pateikti juridinį pagrindą išregistruoti valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo faktą nekilnojamojo turto registre, sudarė galimybę atsakovui įstatymų nustatyta tvarka pateikti ieškinį, suformuluojant konkrečius reikalavimus dėl 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753, nes yra akivaizdu, kad dėl šių sutarčių galiojimo yra kilęs ginčas, kuris turi būti sprendžiamas teismine tvarka (LR CPK 5 str.).

25Nagrinėjamu atveju atsakovo kompetencijai nėra priskirta teisinė galimybė viešojo administravimo būdu pagal LR viešojo administravimo įstatymą pripažinti negaliojančiomis valstybinės žemės nuomos sutartis, kurios buvo išviešintos viešame registre ir buvo vykdomos, bei yra priskirtinos prie nuginčijamų sandorių.

26Tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėjimo teisės subjektas, įgyvendina valstybės politiką žemės tvarkymo ir administravimo, nuosavybės teisių į žemę, mišką, vandens telkinius atkūrimo, valstybinės žemės perleidimo, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos, žemėtvarkos planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, apskaitos, bei užtikrina žemės santykių teisinio reglamentavimo įgyvendinimą; atlikdama valstybinės žemės patikėjimo teisės subjekto (patikėtinio) funkcijas; organizuoja ir vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę, savaime nereiškia, kad galima vykdant viešojo administravimo funkcijas, administraciniu aktu pripažinti negaliojančiomis nuo sudarymo momento žemės nuomos sutartis, kurias pripažinti negaliojančiomis būtinas teismo sprendimas, nes šie sandoriai priskiriami prie nuginčijamų sutarčių kategorijos.

27Teismas sutinka su apelianto argumentas, kad atsakovas neturi teisės sandorio pripažinti niekiniu ir negaliojančiu, nes neturi įgaliojimų išspręsti restitucijos taikymo klausimą, kuris priskirtinas teismų kompetencijai (LR CK 6.145 str.). Tokiu būdu teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas neturėjo teisės priimti ginčijamo įsakymo, kuris naikintinas, kaip pažeidžiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 1 straipsnį ir civilinio kodekso 1.78 straipsnio 2 dalį, civilinio proceso kodekso 5 straipsnį ir 6 straipsnį ir ieškovo teisę į teisminę gynybą, vykdant teismams teisingumą. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų ir įrodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.5 str., 1.136 str., 1.138 str.; Žemės įstatymas, CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.; Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatai).

28Atsižvelgiant į tai, kad bylą iš esmės laimėjo ieškovas, vadovaujantis teisingumo protingumo ir sąžiningumo kriterijais, teismas konstatuoja, kad iš atsakovo ieškovo naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų maksimalus dydis gali būti už advokato pateiktus:

29ieškinį (3 x 850 Lt) 2550 Lt (1 t., b.l. 1-14);

30prašymą (0,12 x 850 Lt) 102 Lt (1 t., b.l. 157-159);

31už atstovavimą teismo posėdžiuose 15 min. (1 t., b.l. 136-137), 1 val. 20 min.(1 t., b.l. 171-175) 255 Lt (apskaičiuota 2 val. x 127,50 Lt (0,15 x 850 Lt= 382,50 Lt); t.y. iš viso 2907 Lt.

32Nagrinėjamu atveju ieškovo bylinėjimosi išlaidų 10397 Lt sumai (1 t., b.l. 157-164) advokato teisinei pagalbai apmokėti dydis viršija maksimalius dydžius, todėl priteisiama sumažinta 2907 Lt suma (LR CPK 3 str. 1 d., 7 str., 93 str., 98 str., Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 p., 8.2 p., 8.16 p., 8.18 p., 9 p.).

33Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovas įgijo procesinę pareigą atlyginti ieškovui bylinėjimosi išlaidas dėl žyminio mokesčio: 139 Lt už ieškinį (1 t., b.l. 42) ir 135 Lt už apeliacinį skundą (2 t., b.l. 17). Trečiajam asmeniui MK AB „Precizika“ nėra atlyginamos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos, nes jis veikė atsakovo pusėje, o bylą iš esmės laimėjo ieškovas (LR CPK 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str., teismas

Nutarė

35Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

36Ieškinį patenkinti visiškai.

37Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus vedėjo 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymą Nr. Ž49-3348 „Dėl valstybinio žemės sklypo (kadastrinis Nr.0101/0018:35), esančio ( - ) m. 2002-08-01 Valstybinės žemės nuomos sutarčių Nr. 337 N01/2002-25754 ir Nr. 338 N01/2002-25753 pripažinimo negaliojančiomis“.

38Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 139 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 2907 Lt bylinėjimosi išlaidų už advokato teisines paslaugas pirmosios instancijos teisme ieškovo UAB „ŽVC“ naudai.

39Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 135 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ieškovo UAB „ŽVC“ naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „ŽVC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė... 6. Trečiasis asmuo MG AB „Precizika“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 7. Trečiasis asmuo UAB „Mabilona“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012-02-08 sprendimu nusprendė ieškinį... 10. UAB „ŽVC“ nepraleido 1 mėn. procesinio termino administraciniam aktui... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 12. Ieškovas UAB „ŽVC“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti... 13. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Trečiasis asmuo MK AB „Precizika“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 15. Trečiasis asmuo UAB „Mabilona“ atsiliepimo į apeliacinį skundą... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 18. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dėl netinkamai taikytų... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos... 20. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.78 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, kad teismas gali... 22. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepraleido ieškinio senaties termino, nes... 23. Vilniaus apygardos teismas 2005-08-04 sprendimu civilinėje byloje Nr.... 24. Tai, kad apeliacinės instancijos teismas panaikino Vilniaus apskrities... 25. Nagrinėjamu atveju atsakovo kompetencijai nėra priskirta teisinė galimybė... 26. Tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba, kaip valstybinės žemės patikėjimo... 27. Teismas sutinka su apelianto argumentas, kad atsakovas neturi teisės sandorio... 28. Atsižvelgiant į tai, kad bylą iš esmės laimėjo ieškovas, vadovaujantis... 29. ieškinį (3 x 850 Lt) 2550 Lt (1 t., b.l. 1-14);... 30. prašymą (0,12 x 850 Lt) 102 Lt (1 t., b.l. 157-159);... 31. už atstovavimą teismo posėdžiuose 15 min. (1 t., b.l. 136-137), 1 val. 20... 32. Nagrinėjamu atveju ieškovo bylinėjimosi išlaidų 10397 Lt sumai (1 t., b.l.... 33. Ieškinį patenkinus visiškai, atsakovas įgijo procesinę pareigą atlyginti... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 320 str., 326 str. 1 d. 2 p., 331 str.,... 35. Panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimą... 36. Ieškinį patenkinti visiškai.... 37. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 38. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio... 39. Priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio...