Byla 2A-512-467/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Andrutės Kalinauskienės, Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „EuroOutsource“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų V. G. ir M. G. ieškinį atsakovui UAB „EuroOutsource“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai V. G. ir M. G. 2011 m. kovo 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „EuroOutsourse” 21 450 Lt ieškovo M. G. naudai ir 18 085,50 Lt ieškovės V. G. naudai bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2008 m. gegužės 10 d. ieškovai su atsakovu sudarė dvi pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias ieškovai pardavė atsakovui 1076,82 Lt ir 906,01 Lt pajus, esančius Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovėje „Irgila“, atitinkamai už 23 883 Lt ir 20 095 Lt, o atsakovas įsipareigojo su ieškovais sutartyje numatyta tvarka ir terminais tinkamai atsiskaityti. Ieškovai su atsakovu 2008 m. liepos 24 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartis dėl minėtų pajų, pagal kurias atsakovas ieškovams sumokėjo 10 procentų dydžio avansą, įsipareigodamas likusią sumą sumokėti per 45 darbo dienas. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai neįvykdė ir liko skolingas ieškovams 39 535,50 Lt.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu už akių ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „EuroOutsource“ ieškovės V. G. naudai 18 085,50 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas; ieškovo M. G. naudai priteisė 21 450,00 Lt skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas.

7Atsakovas UAB „EuroOutsource“ pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir prašė Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. birželio 9 d. sprendimą už akių panaikinti, atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės ir ieškinį atmesti. Nurodė, jog ieškovų ir atsakovo 2008 m. liepos 24 d. pasirašytų sutarčių 3 punkto 3 pastraipoje numatyta, kad, laiku nesumokėjus sutartyje nurodytos kainos, ši sutartis netenka galios, o nuosavybės teisės grįžta pardavėjams ir avansas, sumokėtas pardavėjams pagal šią sutartį, laikomas bauda bei kaip bauda lieka pardavėjams. Atsakovas laiku nesumokėjo sutartyse nustatytų kainų, todėl sutartys neteko galios - pardavėjai (ieškovai) neteko teisės reikalauti sutartyse numatytų kainų už pajus, o pirkėjas (atsakovas) neteko nuosavybės teisės į pajus.

8Ieškovai su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog naujos 2008 m. liepos 24 d. sutartys buvo pasirašytos skubiai, tinkamai neišsiaiškinus sutarties sąlygų. Ieškovų gimtoji kalba nėra lietuvių, todėl, pakartotinai pasirašant sutartis, neturėjo galimybės jas tinkamai suprasti. Atsakovo direktorius V. P. reikalavo sutartis pasirašyti skubiai, aiškindamas, kad sutartys yra identiškos prieš tai buvusioms sutartimis, tik reikia pasirašyti kitas sutartis, pakeičiant pajaus perėjimo nuosavybėn sąlygą, kad pajus pereina pirkėjui nuo sutarties pasirašymo momento, o ne sumokėjus. Ieškovai, sužinoję apie galimą pajaus perėjimą jų nuosavybėn, kreipėsi į atsakovą, tačiau atsakovas vengia bendrauti, nesuteikia jokios informacijos apie žemės ūkio bendrovės finansinę padėtį.

9Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi panaikino Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimą už akių ir atnaujino bylos nagrinėjimą iš esmės.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovo UAB „EuroOutsource“ ieškovės V. G. naudai 18 085,50 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas; ieškovo M. G. naudai priteisė 21 450 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei bylinėjimosi išlaidas. Teismas atmetė atsakovo argumentus, jog 2008 m. liepos 24 d. sutartis, vadovaujantis sutarties 3 punktu, neteko galios ir ieškovai atgavo nuosavybės teisę į pajų bei vertino tai kaip atsakovo piktnaudžiavimą teise. Teismas pripažino, kad sudaryta sutartis šalims turėjo teisiškai reikšmingas pasekmes – ieškovai neteko pajaus, gavo avansą už parduodamą pajų ir įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų likusią sutartyje sutartą kainą, o atsakovas, supirkęs pajus, paėmė kreditą iš banko, disponavo įgyta nuosavybės teise. Teismas sprendė, jog, atsakovui pradėjus disponuoti pajumi kaip savu turtu, jam liko prievolė ieškovams pagal sutartį sumokėti pajaus kainą. Be to ieškovams 2008 m. liepos 24 d. perleidus nuosavybės teisę į pajų pagal Lietuvos Respublikos Žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turėjo būti sudaryta rašytinė sutartis dėl pajaus atgavimo.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Atsakovas UAB „EuroOutsource“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog susitarimas sutartyje, kad, pirkėjui laiku nesumokėjus, sutartis netenka galios ir nuosavybės teisės grįžta pardavėjams, yra analogiškas CK numatytoms teisinėms pasekmėms, todėl negali būti laikomas piktnaudžiavimu teise. Šalys pasirašė sutartį su visomis jos nuostatomis ir tokia sutartis šalims turi įstatymo galią. Atsakovo vadovas, pasibaigus sutartyje nustatytam terminui, niekada nežadėjo įvykdyti sutartinę prievolę – sumokėti už pajų. Negali būti laikoma pagrįsta teismo išvada, padaryta remiantis vien tik ieškovų paaiškinimais apie banko kredito paėmimą. Kad suteiktų finansavimą, bankas buvo iškėlęs sąlygą, jog perkami pajai būtų perėję UAB „EuroOutsource“ nuosavybėn iki visiško atsiskaitymo už perkamus pajus momento, dėl to nebuvo įvykdytos 2008 m. gegužės 10 d. pasirašytos pajų pirkimo-pardavimo sutartys ir pasirašytos naujos 2008 m. liepos 24 d. pajų pirkimo-pardavimo sutartys, kuriose buvo numatytas nuosavybės perėjimas ir dėl to 10 proc. avanso sumokėjimas. Sutartyse niekur nėra numatyta, kad, neįvykdžius sutarčių 3 punkto 3 pastraipoje numatytos sąlygos ir nuosavybės teises grąžinant pardavėjams, bus reikalingas atskiras raštiškas įforminimas. Teismo sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovų nepagrįstas reikalavimas, akivaizdžiai pažeidžia atsakovo teises, prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Tokios apimties ieškovų interesų gynyba būtų neproporcinga našta atsakovui.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai V. G. ir M. G. prašo apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog ieškovai teismui pateikė nepaneigiamus argumentus, akivaizdžiai įrodančius atsakovo piktnaudžiavimą teise. Atsakovo atstovas V. P. niekada nei ieškovams, nei kitiems pajų pardavėjams neminėjo, kad bendrovė neturi galimybių sumokėti visų pinigų, todėl pajus jiems grįžo. Ieškovai niekada nebuvo kviečiami į susirinkimus, nebuvo daromi jokie įrašai apie pajaus pasikeitimą. Ieškovams visą laiką buvo žadama atsiskaityti pagal jau sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis, daugiau pajų ieškovai neturėjo, todėl neturėjo jokių galimybių sudaryti naujas pirkimo-pardavimo sutartis. Kadangi sutarties pakeitimai, papildymai ir taisymai pagal sutarties sąlygas turėjo būti atliekami raštu, atsakovas, suprasdamas, kad jis negalės įvykdyti prievolės - pilnai atsiskaityti su pardavėjais, privalėjo šią nuostatą įforminti raštišku susitarimu, kuriame turėjo būti numatyta, jog sutartis nutraukiama arba pakeičiama, grąžinant pajus jų pardavėjams. Ieškovai niekada nebuvo šaukiami į ŽŪB „Irgila“ susirinkimus, o duomenų, įrodančių šį atsakovo teiginį nebuvo pateikta.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Sutinkamai su CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos teismas priėmė ir ištyrė naujus įrodymus – kreditavimo sutarties Nr.K-2411-2008-185 kopiją (b.l. 98-99), Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ 2008 m. spalio 9 d. narių susirinkimo protokolo kopiją (b.l. 100), Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ ir UAB „EuroOutsource“ 2008 m. spalio 27 d. sutarties kopiją (b.l. 101-102), Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ 2008 metų balanso kopiją (b.l. 103-106), Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ aiškinamojo rašto kopiją (b.l. 107-108), nupirktų Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ pajų sąrašo kopiją (b.l. 109), UAB „EuroOutsource“ sąskaitos išrašo kopiją (b.l. 110-113), kasos išlaidų orderio kopiją (b.l. 114), išrašų iš pajininkų knygos kopijas (b.l. 115-116).

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama atsakovo UAB „EuroOutsource“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, ištyrusi ir įvertinusi naujus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamam teismo sprendimui panaikinti arba pakeisti.

19Byloje nustatyta, jog ieškovai V. G. ir M. G. su atsakovu UAB „EuroOutsource“ 2008 m. gegužės 10 d. sudarė dvi pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias ieškovai (pardavėjai) pardavė atsakovui (pirkėjui) 1076,82 Lt ir 906,01 Lt pajus, esančius Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovėje „Irgila“, atitinkamai už 23 883 Lt ir 20 095 Lt, o atsakovas įsipareigojo sutartyje numatyta tvarka ir terminais tinkamai su ieškovais atsiskaityti (b.l. 5-6). Ieškovai su atsakovu 2008 m. liepos 24 d. sudarė dar dvi pirkimo-pardavimo sutartis dėl minėtų pajų pardavimo, pagal kurias atsakovas ieškovams sumokėjo 10 procentų dydžio avansą, įsipareigodamas likusią sumą sumokėti per 45 darbo dienas (b.l. 7-8). Atsakovui nesumokėjus likusių sumų, ieškovai kreipėsi į teismą dėl šių sumų iš atsakovo priteisimo. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir ieškinyje nurodytas sumas priteisė iš atsakovo ieškovų naudai. Su tokiu teismo sprendimu nesutinka atsakovas, apeliacinį skundą iš esmės grįsdamas tuo, jog teismas neteisingai aiškino šalių sudarytų sutarčių sąlygas, ko pagrindu padarė nepagrįstas išvadas, remdamasis iš esmės vien tik ieškovų paaiškinimais. Teisėjų kolegija apelianto argumentus atmeta kaip nepagrįstus.

20Apeliantas tvirtina ir tai matyti iš bylos duomenų, kad tarp ieškovų ir atsakovo pasirašytų 2008 m. liepos 24 d. sutarčių 3 punktas numatė, jog „ši sutartis įsigalioja ir minimas pajus nuosavybės teise pereina pirkėjui nuo šios sutarties pasirašymo momento“. Šiame punkte taip pat buvo numatyta, kad „laiku nesumokėjus sutartyje nurodytos kainos, ši sutartis netenka galios, nuosavybės teisės grįžta pardavėjams ir avansas, sumokėtas pardavėjams pagal šią sutartį, laikomas bauda bei kaip bauda lieka pardavėjams“. Šių sutarčių 5 punktas numatė, kad sutartis šalims privaloma, turi įstatymo galią, gali būti pakeista, nutraukta, papildyta tik patvirtintu šalių raštišku susitarimu. Atsižvelgiant į šias sutarčių nuostatas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog šalių pasirašytos sutartys dėl pajų perleidimo įsigaliojo ir pajų nuosavybės teisė perėjo atsakovui nuo sutarties pasirašymo momento. Taigi jau nuo sutarties pasirašymo momento, atsakovas įgijo teisę disponuoti įsigytais pajais. Todėl teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sudarytas sandoris, kuris turi teisiškai reikšmingas šalims pasekmes, negali nustoti galioti, netekti galios, neįvykdžius sutarties 5 punkto reikalavimų – šalims raštišku susitarimu neįforminus pakeitimų, nutraukimo, papildymų.

21Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad pardavėjo įsipareigojimas perduoti pirkėjui sutartimi sulygtą daiktą ir pirkėjo pareiga sumokėti už jį nustatytą kainą yra esminės pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos (CK 6.305 str. 1 d.) ir viena kitai koresponduojančios sutarties šalių pareigos. Civilinių santykių proporcingumo ir interesų derinimo principai sutartiniuose santykiuose reiškia tai, kad viena sutarties šalis iš kitos gali reikalauti vykdyti sutartines prievoles tiek, kiek atitinkamai ji vykdo savo pareigas pagal sutartį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012-04-25 nutartis civilinėje byloje Nr.3K-7-39/2012). Dėl to ir nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas teisingai konstatavo, jog šalys, sudarydamos minėtas sutartis, prisiėmė sutartines prievoles susijusias su pajaus pirkimu-pardavimu, t.y. atsakovas sumokėjo ieškovams 10 procentų avansą nuo pajaus kainos ir ieškovai šią sumą priėmė, o atsakovas įgijo teisę disponuoti pajais kaip savo turtu. Dėl šių aplinkybių yra akivaizdu, jog ieškovams priklausiusių pajų nuosavybės teisėms perėjus atsakovui, pastarajam liko prievolė sumokėti pajų kainą ieškovams pagal sutartis.

22Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sutarties 3 punkto nuostata, numatanti, kad, laiku nesumokėjus sutartyje nurodytos kainos, ši sutartis netenka galios, pajai nuosavybės teisės grįžta pardavėjams ir avansas, sumokėtas pardavėjams pagal šią sutartį, laikomas bauda bei kaip bauda lieka pardavėjams, yra piktnaudžiavimas teise. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apeliantu, nes CK 1.137 straipsnio 3 dalis draudžia piktnaudžiauti savo teise, t.y. draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus ar darytų žalos kitiems asmenims arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsakovo argumentus dėl šalių sutarčių 3 punkto nuostatos aiškinimo vertino kaip piktnaudžiavimą teise, nes, šalims pradėjus vykdyti sutartis, atsakovui perėmus nuosavybės teisę į nupirktą turtą (pajus), sutartys turėjo būti vykdomos tinkamai (CK 6.38, 6.200 str.) arba, vadovaujantis sutarčių 5 punktu, nutrauktos (pakeistos) šalių sutartomis sąlygomis. Pažymėtina, jog šalių dar 2008 m. gegužės 10 d. pasirašytose sutartyse dėl pajų pirkimo buvo nurodyta kitokia sąlyga, t.y. kad sutartys įsigalioja ir jose minimas pajus nuosavybės teise pereina pirkėjui sumokėjus visą sutartyse numatytą kainą. Byloje nepaneigta, kad, neatsiskaičius su ieškovais sutartyse numatytais terminais, atsakovas pasiūlė pasirašyti kitas sutartis ir tos sutartys buvo pasirašytos 2008 m. liepos 24 d., kur įsigaliojimo ir nuosavybės teisės perėjimo sąlyga buvo išdėstyta naujai, t.y. kad sutartys įsigalioja ir minimas pajus pereina pirkėjo nuosavybėn nuo sutarties pasirašymo momento. Dėl to pirmosios instancijos teismui buvo pakankamas pagrindas konstatuoti, jog atsakovas, piktnaudžiaudamas teise, siekia užvaldyti visą pajų, nesumokant visos sutartyse sutartos kainos.

23Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog sudarytos sutartys šalims turėjo teisiškai reikšmingas pasekmes – ieškovai neteko pajaus, gavo avansą už parduodamą pajų ir įgijo teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų likusią sutartyse sutartą kainą už pajų, o atsakovas, turėdamas supirkęs pajų, paėmė kreditą iš banko, disponavo įgyta nuosavybės teise į pajų. Atsakovas su tokia teismo išvada nesutinka, motyvuodamas tuo, jog ji padaryta remiantis vien ieškovų paaiškinimais. Dėl to atsakovas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, jog jo įsipareigojimas apmokėti pagal sutartis už pajus, buvo susijęs su banko kredito gavimu, nes tam, kad suteiktų finansavimą, bankas buvo iškėlęs sąlygą, jog perkami pajai būtų perėję UAB „EuroOutsource“ nuosavybėn iki visiško atsiskaitymo už perkamus pajus momento. Be to atsakovas kartu su apeliaciniu skundu pateikė naujus įrodymus, tačiau nei atsakovo argumentai, nei pateikti įrodymai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų pagrįstumo. Atsakovas pateikė 2008 m. rugsėjo 23 d. kreditavimo sutartį, pagal kurią bankas suteikė atsakovui kreditą 260 000 Lt sumai ŽŪB „Irgila” 14 284,51 Lt pajų (51,76 proc.) pirkimui. Tačiau iš šios sutarties nėra galimybės nustatyti atsakovo ir banko ikisutartinių santykių, t.y. ši sutartis nepatvirtina apelianto nurodytos aplinkybės, jog tam, kad suteiktų finansavimą, bankas buvo iškėlęs sąlygą, kad perkami pajai būtų perėję UAB „EuroOutsource“ nuosavybėn iki visiško atsiskaitymo už perkamus pajus momento. Atvirkščiai, pagal sutarties 14.6 punktą kredito gavėjas (atsakovas) įsipareigojo jau po kredito suteikimo pateikti bankui ŽŪB „Irgila“ naują pajininkų sąrašą.

24Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atmetė atsakovo paaiškinimus, jog, bendrovei galutinai neatsiskaičius su pardavėjais, pajus jiems grįžo ir jie vėl virto bendrovės pajininkais, nes atsakovas teismui nepateikė jokių šio teiginio įrodymų. Skundžiamame sprendime teismas nurodė, jog, ieškovams 2008 m. liepos 24 d. perleidus nuosavybės teisę į pajus, pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punktą, turėjo būti sudaryta rašytinė sutartis dėl pajaus atgavimo. Teisėjų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka. Šiuo atveju byloje nėra jokių įrodymų, jog tokia rašytinė sutartis buvo sudaryta. Be to byloje nėra objektyvių ir neginčijamų duomenų, kad ieškovai po to, kai pajus tariamai grįžo jų nuosavybėn, būtų kviečiami į pajininkų susirinkimus, daromi įrašai apie pajaus pasikeitimus, atsakovas būtų pranešęs ieškovams apie sutarties sąlygų neįvykdymą. Atsakovo prie apeliacinio skundo pateikti nauji įrodymai – Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ 2008 m. spalio 9 d. narių susirinkimo protokolo kopija, Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ ir UAB „EuroOutsource“ 2008 m. spalio 27 d. sutarties kopija, Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ 2008 metų balanso kopija, Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ aiškinamojo rašto kopija, nupirktų Vilniaus rajono ŽŪB „Irgila“ pajų sąrašo kopija, UAB „EuroOutsource“ sąskaitos išrašo kopija, kasos išlaidų orderio kopija, išrašų iš pajininkų knygos kopijos (b.l. 100-116) vertintini kritiškai, nes jie iš esmės surašyti ir pasirašyti vieno ir to paties asmens V. P. arba iš viso nėra pasirašyti jokio asmens (b.l. 115-116). Todėl, atsižvelgiant į tai, jog minimi įrodymai nebuvo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tikėtina, kad jie buvo surašyti jau priėmus skundžiamą teismo sprendimą, dėl ko vadovautis jais, nesant byloje kitų objektyvių ir neginčijamų įrodymų, negalima.

25Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo sutarčių 5 punkto aiškinimo. Apeliantas nurodo, jog sutarčių 5 punkte nurodyta nuostata, kad sutartis gali būti pakeista, nutraukta ir papildyta tik patvirtintu šalių raštišku susitarimu, nėra susijusi su sutarčių 3 punkto 3 pastraipos nuostata, numatančia, jog laiku nesumokėjus, ši sutartis netenka galios, nuosavybės teisės grįžta pardavėjams. Apelianto teigimu, sutartyse nėra numatyta, jog, vykdant minėtas sutarčių 3 punkto 3 pastraipos nuostatas, bus reikalingas atskiras raštiškas įforminimas. Šiuo atveju sutarčių 5 punkte nurodyta nuostata, kad sutartis gali būti pakeista, nutraukta ir papildyta tik patvirtintu šalių raštišku susitarimu, susijusi tik su pačios sutarties pakeitimu. O tuo tarpu reikalavimas sudaryti rašytinės formos sutartį dėl pajaus atgavimo yra sietinas su Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo imperatyvia nuostata dėl privalomos paprastos rašytinės formos pajų perleidimo sandoriams. Taigi, šiuo atveju 2008 m. liepos 24 d. sutartimis pajus buvo perleistas atsakovui, o, ieškovams atgavus pajus, būtų privaloma sudaryti rašytinės formos sutartį dėl pajų perleidimo (grąžinimo) ieškovams. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo sutarčių 5 punkto aiškinimo.

26Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo bei pagrįstumo, dėl to teisėjų kolegija plačiau dėl jų nepasisako.

27Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus ir tuo pagrindu tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pakeisti ar panaikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

28Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovų bylinėjimosi išlaidas ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti, patirtas apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str.). Ieškovai patyrė 1000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b.l. 126) ir ši suma neviršija teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose nustatyto dydžio, todėl yra pagrindas ją priteisti iš atsakovo (CPK 98 str.).

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo UAB „EuroOutsource“ ieškovų V. G. ir M. G. naudai 1000 Lt (vieną tūkstantį litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai V. G. ir M. G. 2011 m. kovo 29 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. birželio 9 d. sprendimu už akių... 7. Atsakovas UAB „EuroOutsource“ pateikė teismui pareiškimą dėl sprendimo... 8. Ieškovai su pareiškimu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nesutiko ir... 9. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. spalio 18 d. nutartimi panaikino... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimu... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Atsakovas UAB „EuroOutsource“ apeliaciniu skundu prašo sprendimą... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai V. G. ir M. G. prašo apeliacinį... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Sutinkamai su CPK 314 straipsniu apeliacinės instancijos teismas priėmė ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 19. Byloje nustatyta, jog ieškovai V. G. ir M. G. su atsakovu UAB... 20. Apeliantas tvirtina ir tai matyti iš bylos duomenų, kad tarp ieškovų ir... 21. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką, yra... 22. Atsakovas apeliaciniame skunde nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 23. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog sudarytos... 24. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atmetė atsakovo... 25. Teisėjų kolegija taip pat atmeta apelianto argumentus dėl netinkamo... 26. Kiti apeliacinio skundo argumentai nėra teisiškai reikšmingi ir neįtakoja... 27. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 28. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, jam atsirado pareiga atlyginti ieškovų... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 30. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimą palikti... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „EuroOutsource“ ieškovų V. G. ir M. G. naudai...