Byla 2-1057-443/2013
Dėl skolos priteisimo, pareikštą UAB „Evera“, trečiuoju asmeniu byloje dalyvaujant UAB „PEG Grupė“

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Skauduva“ ieškinį dėl skolos priteisimo, pareikštą UAB „Evera“, trečiuoju asmeniu byloje dalyvaujant UAB „PEG Grupė“, ir

Nustatė

2UAB „Skauduva“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės UAB „Evera“ 28969,44 Lt skolą, 1247,91 Lt materialines palūkanas, 9 % dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas; bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė nurodo, kad suteikė trečiajam asmeniui UAB „PEG grupė“ įvairių prekių ir paslaugų, kurių bendra kaina 49847,63 Lt. UAB „PEG grupė“ sumokėjo ieškovei tik dalį suteiktų paslaugų/ prekių kainos – 2012 m. gruodžio 12 d. trečiasis asmuo buvo sumokėjęs ieškovei tik 15718,50 Lt, nesumokėta suteiktų prekių ir paslaugų kaina sudarė 34129,13 Lt. UAB „Skauduva“, UAB „Evera“ ir UAB „PEG grupė“ 2012 m. gruodžio 12 d. sudarė trišalę tarpusavio skolų atlyginimo ir užskaitymo sutartį Nr. K014 (toliau – Trišalė sutartis). Šios sutarties pagrindu UAB „Evera“ įsipareigojo per 90 dienų nuo sutarties sudarymo sumokėti UAB „Skauduva“ 34129,13 Lt už UAB „PEG Grupė“ suteiktas prekes ir paslaugas. Pasirašydamos trišalę sutartį šalys susitarė, jog nuo jos pasirašymo momento atsiranda pagrindas šalims atlikti buhalterines skolų užskaitų operacijas. Tokiu būdu UAB „Evera“ perėmė UAB „PEG grupė“ skolą ieškovei. Tačiau po Trišalės sutarties sudarymo UAB „Skauduva“ buvo sumokėta tik nedidelė dalis skolos: 2013 m. birželio 21 d. – 1062,22 Lt, 2013 m. liepos 3 d. – 4097,47 Lt. Ieškovei iki šiol nėra sumokėta 28969,44 Lt skolos. Ieškovė ne kartą kreipėsi į atsakovę dėl skolos padengimo, tačiau atsakovė į ieškovės pranešimus nereagavo ir savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovei geranoriškai nevykdant savo pareigų, numatytų Trišalėje sutartyje, ieškovė prašo priteisti negrąžintą 28969,44 Lt skolos dalį. Skolininkės pareiga mokėti palūkanas atsirado pirmąjį metų pusmetį (2013 m. kovo 13 d., t. y. 90 dienų nuo 2012 m. gruodžio 12 d. sutarties sudarymo), todėl, remdamasi Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu (toliau – MVPĮ), ieškovė nustatė 9,50 % palūkanų dydį ir apskaičiavo iš viso 1247,91 Lt dydžio palūkanas. Ieškovė dar nurodo, kad šioje byloje priteistina ne tik 28969,44 Lt skolos suma bei 1247,91 Lt materialinės palūkanos, bet ir įstatyme nustatyto dydžio metinės „procesinės“ palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Pareiškimas teismui paduotas antrąjį metų pusmetį, todėl, remiantis MVPĮ 3 str. 2 d., galioja palūkanų norma, galiojusi liepos 1 dieną. Pagal Lietuvos banko skelbiamą informaciją 2013 m. liepos 1 d. vienos nakties atpirkimo sandorių atpirkimo palūkanų norma buvo 1 %, todėl nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo skaičiuojamos 9 % dydžio procesinės palūkanos.

3Ieškinys tenkintinas visiškai.

4Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 str. 1 d. nuostatos numato, kad ieškinys, kurio dalykas yra piniginiai reikalavimai, atsirandantys iš sutarties, jeigu visi reikalavimai yra pagrindžiami leistinais rašytiniais įrodymais, gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka. Ieškovė piniginius reikalavimus atsakovei grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, todėl šalių ginčas gali būti išsprendžiamas dokumentinio proceso tvarka.

5Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, nurodo, kaip bus išspręstas ginčas, jei šalys neatliks tam tikrų veiksmų (CPK 262 str. 1 d.).

6Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog tarp ginčo šalių susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4, 6.886 straipsniai): šalys 2012 m. gruodžio 12 d. sudarė trišalę tarpusavio skolų atlyginimo ir užskaitymo sutartį Nr. K014, pagal kurią atsakovė įsipareigojo per 90 dienų nuo sutarties sudarymo sumokėti UAB „Skauduva“ 34129,13 Lt už UAB „PEG Grupė“ suteiktas prekes ir paslaugas, tačiau sumokėjo tik dalį skolos ir liko skolinga ieškovei 28969,44 Lt, į ieškovės pranešimus grąžinti skolą nereagavo, taigi savo įsipareigojimų neįvykdė.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Skolininko kaltė preziumuojama (Lietuvos Respublikos CK 6.248 str. 1 d.), byloje nėra duomenų, kad atsakovė skolą būtų sumokėjusi. Atsakovei nustatytu terminu nesumokėjus skolos, laikytina, kad ji pažeidė prievolę. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas, kaip pagrįstas, tenkintinas, iš atsakovės priteistina 28969,44 Lt skola.

8Vienai iš šalių pažeidus sudarytos sutarties sąlygas, atsiranda pagrindas jai taikyti sutartinę civilinę atsakomybę, atlyginant kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.; 6.256 str. 1 d.). Atsakovė laikytina pažeidusia prievolę, kadangi neįvykdė prievolės sumokėti skolą pagal trišalę sutartį. Nesant byloje duomenų, kad ji su ieškove visiškai atsiskaitė, iš atsakovės ieškovei priteistinos ir 1247,91 Lt palūkanos, kurios ieškovės teisingai apskaičiuotos, remiantis Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymu.

9Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovės nuostoliais. Todėl, esant ieškovės prašymui, iš atsakovės priteistinos Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos 9 % (devynių procentų) dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2013 m. rugpjūčio 12 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

10Dėl savo, kaip tinkamai prievolę vykdžiusios sutarties šalies, pažeistų interesų teisminės gynybos ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 453 žyminį mokestį valstybei ir 400 Lt advokatui už pareiškimo dėl teismo įsakymo išdavimo parengimą, todėl, tenkinant ieškinį, iš atsakovės priteistinos ieškovės turėtos minėtos bylinėjimosi išlaidos.

11Iš atsakovės valstybei priteistinos 35,26 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

12Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 str. 1 d., 259, 424-428 str., 80 str. 1 d. 1 ir 7 p., 93 str. 1 d. teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės UAB „Evera“, kurios juridinio asmens kodas 233585830, buveinė Šakių r. sav., Daugėliškių k., a. s. ( - ), 28969,44 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt devynių litų, 44 centų) skolą, 1247,91 Lt (vieno tūkstančio dviejų šimtų keturiasdešimt septynių litų, 91 cento) palūkanas, 9 (devynių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo 2013 m. rugpjūčio 12 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 853 Lt (aštuonių šimtų penkiasdešimt trijų litų) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Skauduva“, kurios juridinio asmens kodas 121783586, buveinė Vilniuje, T. Ševčenkos g. 14/16, a. s. ( - ) „Swedbank“, AB, banko kodas 73000.

15Priteisti iš atsakovės UAB „Evera“, kurios juridinio asmens kodas 233585830, buveinė Šakių r. sav., Daugėliškių k., a. s. ( - ), 35,26 Lt (trisdešimt penkių litų, 26 centų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (įmokos kodas 5660).

16Pareikalauti, kad atsakovė per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos įvykdytų sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateiktų prieštaravimus. Atsakovės prieštaravimai turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai, turi būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

17Nurodyti, kad per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimų nepateikus, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

18Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai
Ryšiai