Byla 2-1049-829/2015
Dėl arešto turtui panaikinimo

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Masevičiūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo restruktūrizuojamos UAB „Evera“ prašymą dėl arešto turtui panaikinimo, ir

Nustatė

2RUAB „Evera“ kreipiasi į teismą ir prašo panaikinti areštą civilinėje byloje Nr. 2-1057-443/2013.

3Prašymas tenkintinas visiškai.

4Lietuvos Respublikos CPK 149 str. 1 d. nustato, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų pagrįstu prašymu gali būti panaikinamos teismo, nagrinėjančio bylą iš esmės, nutartimi.

5Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas 2013-08-12 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. L2-16790-151/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria 30 217,35 Lt sumai buvo areštuotas skolininkei RUAB „Evera“, juridinio asmens kodas 233585830, priklausantis nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o nesant nekilnojamojo ar kilnojamojo turto ar jo esant nepakankamai, piniginės lėšos, esančios pas skolininką ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant jomis disponuoti ir leidžiant iš areštuotų piniginių lėšų atsiskaityti su kreditoriumi, mokėti darbo užmokestį, įstatymo nustatytus privalomus mokėjimus valstybei, privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokas. Šakių rajono apylinkės teismas 2013-12-18 nutartimi pakeitė Kauno apylinkės teismo 2013-08-12 nutartį civilinėje byloje Nr. L2-16790-151/2013, leido parduoti nekilnojamąjį turtą – kambarį, esantį ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), ieškovės ir atsakovės bendrai parinktam pirkėjui su sąlyga, kad už parduodamą turtą gautos lėšos – 33 438,05 Lt, bus skirtos atsiskaityti su ieškove pagal šalių sudarytą taikos sutartį. Taip pat iki visiško atsiskaitymo su ieškove taikė piniginių lėšų, gautų pardavus kambarį, esantį ( - ), ( - ), unikalus Nr.: ( - ), areštą, neviršijant 33 438,05 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškove. Kitoje dalyje nutartį paliko nepakeistą.

6Šakių rajono apylinkės teismas 2015-07-22 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1057-443/2013, kurioje panaikino Šakių rajono apylinkės teismo 2013-12-18 nutartimi skolininkei RUAB „Evera“, juridinio asmens kodas 233585830, taikytą piniginių lėšų, gautų pardavus kambarį, esantį ( - ), ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą neviršijant 33 438,05 Lt sumos, leidžiant iš areštuotų lėšų atsiskaityti su ieškove.

7Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 1 str. 2 d. numato, jog restruktūrizavimo proceso tikslai – sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 str. 1 d. numato, kad Įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Įmonės valdymo organas pagal kompetenciją atsako už tinkamą įmonės lėšų einamosioms įmokoms mokėti naudojimą šio įstatymo 7 str. 2 d. nustatytu atveju ir už 8 str. 1, 2 ir 4 p. nustatytų įsipareigojimų vykdymą. Vadovaujantis šiomis nuostatomis, atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju 2015-06-03 Kauno apygardos teismo nutartimi yra patvirtintas RUAB „Evera“ restruktūrizavimo planas, naikintini RUAB „Evera“ atžvilgiu taikyti apribojimai, siekiant neapsunkinti įmonės valdymo vadovaujantis restruktūrizavimo planu ir, kad įmonės valdymo organai ir administratorius galėtų tinkamai vykdyti įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytas funkcijas.

8Įvertindamas, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144 str. 1 d., 149 str. 1 d., 290 - 291 str., teismas

Nutarė

9prašymą tenkinti visiškai.

10Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-08-12 nutartimi civilinėje byloje L2-16790-151/2013 trisdešimt tūkstančių dviejų šimtų septyniolikos litų 35 ct (30 217,35 Lt) sumai taikytas laikinąsias apsaugos priemones ? areštą skolininkės RUAB „Evera“, juridinio asmens kodas 233585830, nekilnojamajam ir kilnojamajam turtui, taip pat skolininkei priklausančioms piniginėms lėšoms, esančioms pas skolininkę ar trečiuosius asmenis.

11Nutartį išsisiųsti šalims ir viešo registro tvarkytojui.

12Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusį Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai