Byla e2A-962-302/2015
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo ir kitų susijusių reikalavimų

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1892-657/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ ieškinį atsakovui biudžetinei įstaigai Varėnos globos namai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais, jų panaikinimo ir kitų susijusių reikalavimų.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti, kad jis neteistai nebuvo pakviestas dalyvauti apklausoje ir įpareigoti atsakovą kviesti jį dalyvauti asmens higienos prekių pirkime, nepaisant pasirinkto pirkimo būdo; pripažinti Techninės specifikacijos reikalavimus, įtvirtintus punktuose, kurių eilės Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, neteisėtais; panaikinti apklausos rezultatus ir ex officio pripažinti niekine viešojo pirkimo sutartį, jei tokia yra sudaryta, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-05 sprendimu, civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015, nutraukė BĮ Varėnos globos namai 2014-10-20 paskelbtą konkursą „Asmens higienos gaminiai“ (pirkimo Nr. 202296), nurodydamas, kad perkančioji organizacija privalo iki 2015-05-31 pakartotinai atlikti pirkimo procedūras. Nurodė, kad po minėto teismo sprendimo atsakovas higienos gaminių pirkimą nusprendė vykdyti supaprastinto neskelbiamo pirkimo – apklausos būdu, tačiau jo (ieškovo) dalyvauti pirkime nepakvietė, o pateiktą pretenziją nagrinėti atsisakė. Ieškovas teigė, kad pakartotinai įvykdyti pirkimo procedūras reiškia pirkimo procedūrų kartojimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nustatyta tvarka su tais pačiais konkurso dalyviais, todėl perkančioji organizacija privalėjo kviesti jį dalyvauti pirkime. Ieškovo teigimu, tokiais veiksmais atsakovas siekia eliminuoti jį iš pirkimo procedūrų, riboti konkurenciją.

6Ieškovas taip pat nurodė, kad antrą kartą iš eilės pirkimas rengiamas pagal neteisėtas sąlygas. Teigė, kad pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimuose, kurių eilės Nr. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, nustatyti reikalavimai yra akivaizdžiai diskriminuojantys, pertekliniai arba neįvykdytini, skirti išimtinai vienam gamintojui –TZMO, gaminančiam SENI prekės ženklo gaminius. Anot ieškovo, šie perkančiosios organizacijos reikalavimai pirkimo objektui pažeidžia VPĮ įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus bei nustatytą draudimą dirbtinai riboti konkurenciją.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno apygardos teismas 2015-06-11 sprendimu ieškinį atmetė.

9Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-05 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015, pripažino ex officio neteisėtu atsakovo BĮ Varėnos globos namai vykdyto supaprastinto atvirojo konkurso „Asmens higienos gaminiai“ (pirkimo Nr. 202296) sąlygų 45 punktą; panaikino minėto konkurso rezultatus – nutraukė konkursą ir pripažino negaliojančia viešojo pirkimo sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir trečiojo asmens A. Z. IĮ „Azas“, taip pat įpareigojo perkančiąją organizaciją iš naujo organizuoti pirkimo procedūras. Teismas taip pat nustatė, kad atsakovas 2015-03-20 posėdyje priėmė sprendimą asmens higienos gaminių pirkimą atlikti apklausos būdu; apklausoje pakvietė dalyvauti 3 tiekėjus – UAB „Limedika“, A. Z. IĮ „Azas“ ir UAB „QneMed“; šio pirkimo laimėtoju atsakovas pripažino UAB „Limedika“, su kuriuo 2015-04-20 buvo pasirašyta prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

10Teismas nurodė, jog ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl to, ar perkančioji organizacija privalėjo pakviesti ieškovą dalyvauti pirkime, taip pat dėl pirkimo Techninės specifikacijos sąlygų teisėtumo.

11Vertindamas reikalavimą leisti ieškovui dalyvauti pirkime, teismas nurodė, kad atsakovo vykdytas supaprastintas atviras konkursas „Asmens higienos gaminiai“ (pirkimo Nr. 202296) minėtu Kauno apygardos teismo sprendimu buvo nutrauktas, o perkančioji organizacija naują pirkimą asmens higienos gaminiams įsigyti (pirkimo Nr. 223848) (toliau – Pirkimas) vykdė pagal 2015-03-23 įsakymu Nr. V-19 patvirtintas konkurso sąlygas (toliau – Sąlygos), vadovaudamasi 2015-03-03 įsakymu Nr. V-14 patvirtintomis Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis (toliau – Taisyklės). Teismas nurodė, kad Taisyklių 71 punktas nustato, kad atsakovas, prašydamas pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, kai atliekamas mažos vertės pirkimas 70 punkte nenumatytais atvejais ir preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 58 000,00 Eur be PVM (prekės ir paslaugos). Atsižvelgiant į tai, sprendė, kad atsakovui suteikta diskrecijos teisė rinktis tiekėjus, jų skaičių, atsižvelgiant į VPĮ bei Taisyklių nuostatas. Pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba yra pasisakiusi, jog tuo atveju, jeigu įstatymo straipsnyje, kuriuo vadovaujantis perkančioji organizacija atlieka (ketina atlikti) neskelbiamą pirkimą, nenumatyta kokių nors apribojimų, ką ji gali kviesti pateikti pasiūlymus, tuomet perkančioji organizacija gali, tačiau neprivalo priimti tiekėjo prašymą pakviesti jį dalyvauti neskelbiamame pirkime – tai sprendžia pati perkančioji organizacija. Teismas nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas buvo pateikęs paraišką pakviesti jį dalyvauti apklausoje dėl atsakovo numatytų įsigyti asmens higienos gaminių. Pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, jog ginčijamais perkančiosios organizacijos veiksmais buvo pažeisti jo teisėti iš VPĮ kildinami interesai ir taip nepagrįstai suvaržyta jo galimybė dalyvauti viešajame pirkime. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad perkančioji organizacija ginčo atveju veikė teisėtai bei pagrįstai, nepažeisdama VPĮ principų.

12Dėl ieškovo ginčijamų pirkimo sąlygų teisėtumo. Teismas nurodė, kad visi ieškovo ginčijami Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai yra reikalavimai pirkimo objektui, tuo tarpu jo siekis, jog perkančioji organizacija pakeistų reikalavimus pagal jo siūlymus, negali būti pateisinamas tikslu sudaryti sąlygas didesnei tiekėjų konkurencijai. Teismas pažymėjo, kad būtent perkančioji organizacija turi teisę spręsti dėl įsigyjamų prekių kokybės. Pažymėjo ir tai, kad byloje neįrodyta, jog Techninėje specifikacijoje numatyti ir ieškovo ginčijami reikalavimai buvo pritaikyti išimtinai vieno gamintojo TZMO gaminamiems SENI prekės ženklo gaminiams, nes į apklausą buvo pakviesti ir kiti tiekėjai, siūlantys bei prekiaujantys kitų prekių ženklų gaminiais. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, jog visi ieškovo nurodyti Techninės specifikacijos reikalavimai pirkimo objektui yra pateisinami ir byloje neįrodyta, kad šie reikalavimai būtų neproporcingi pirkimu siekiamam tikslui, ar ribotų tiekėjų konkurenciją, proteguojant vieną kurį nors tiekėją.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

14Apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015-06-11 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Skundą grindžia šiais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas visiškai neteisėtai ir nepagrįstai išplėtė įstatymo atsakovui suteiktą diskrecijos teisę kviesti perkančiosios organizacijos pasirinktus tiekėjus, neįvertindamas tokios įstatymo suteiktos teisės kartu su Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015. Minėtu sprendimu, kuris turi prejudicinę galią, teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją ištaisyti konstatuotus pažeidimus ir laikantis teisės normų pakartotinai atlikti pirkimą, dalyvaujant tiems patiems viešojo pirkimo dalyviams. Atsakovas apklausoje dalyvauti pakvietęs tik jam parankius tiekėjus, nevykdė 2015-02-05 Kauno apygardos teismo sprendimo bei sąmoningai nesilaikė imperatyvių VPĮ normų, šiurkščiai pažeisdamas ne tik viešąjį interesą, bet ir jo teises bei teisėtus lūkesčius.

162. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikoje ne kartą akcentuotų išaiškinimų, kad konstatavus, jog perkančioji organizacija netinkamai atliko jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta. Kasacinio teismo perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių ir tiekėjų pažeistų teisių veiksmingos gynybos praktikoje išaiškinta atgalinio šalių grąžinimo į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį prielaidos, sąlygos ir ribojimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-425/2010). Tokia kasacinio teismo plėtojama praktika siekiama dviejų pagrindinių tikslų: realiai apginti besiskundžiančio tiekėjo pažeistas teises bei neapriboti perkančiosios organizacijos veiksmų laisvės daugiau nei nustato VPĮ. Nagrinėjamu atveju perkančiajai organizacijai nepakvietus pateikti pasiūlymo, buvo pažeistos jo (ieškovo) teisės ir teisėti lūkesčiai, o pirmosios instancijos teismas neužtikrino ieškovo teisės į veiksmingą teisminę gynybą tiek šioje byloje, tiek ankstesniame tarp tų pačių šalių kilusiame ginče. Eliminavusi jį iš apklausos, perkančioji organizacija neįvykdė teismo sprendimo, kuriuo pakartotinai buvo įpareigota įvykdyti pirkimą.

173. Teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. Nepriklausomai nuo to, kad peržiūros procedūros nuostatos pritaikytos teisėtai, jų taikymas konkrečiu atveju gali lemti neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; 2015-05-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo šios praktikos, neužtikrino efektyvios tiekėjo pažeistų teisių gynybos, nes Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimas nebuvo įvykdytas.

184. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo nei vienos neteisėtos Techninės specifikacijos sąlygos, netyrė nei vienos nurodytos aplinkybės dėl sąlygų neteisėtumo. Nei atsakovui, nei apygardos teismui nepaneigus argumentų dėl Techninės specifikacijos sąlygų neteisėtumo, jos turėjo būti panaikintos.

19Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas BĮ Varėnos globos namai prašo netenkinti ieškovo skundo ir Kauno apygardos teismo 2015-06-11 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas; skirti ieškovui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, 50 procentų baudos skiriant atsakovui. Nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus apeliaciniam skundui:

201. Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015, buvo tinkamai įvykdytas. Minėtu sprendimu teismas įpareigojo perkančiąją organizaciją iki 2015-05-31 pakartotinai atlikti pirkimo procedūras. Apie tai, kad į viešąjį pirkimą privaloma kviesti tuos pačius dalyvius teismo sprendime nėra nurodyta, todėl skundo argumentas, jog atsakovas akivaizdžiai nevykdė teismo sprendimo ir nesilaikė imperatyvių VPĮ normų, tuo šiurkščiai pažeisdamas ne tik viešąjį interesą, bet ir ieškovo teisės ir teisėtus lūkesčius, yra nepagrįstas ir klaidinantis teismą. Minėtu sprendimu teismas pripažino neteisėtu pirkimo sąlygų 45 punktą, kuris numatė pranešimo tiekėjams apie sudarytą pasiūlymų eilę ir nustatytą pirkimo laimėtoją tvarką. Nors ši sąlyga prieštaravo imperatyvioms įstatymo normoms, ji nebuvo esminė pirkimo sąlyga, o tik procedūrinis pažeidimas. Teismui pripažinus šią procedūrinę sąlygą neteisėta, apeliantas neįgijo jokių teisių ir pareigų dalyvauti naujai organizuojamame pirkime, kuriame minėta sąlyga buvo pakeista.

212. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsniu, Taisyklių 71 punktu, perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai kreipėsi į 3 pasirinktus tiekėjus. Tai, kad atsakovui nekilo pareiga kviesti apeliantą dalyvauti apklausoje įrodo ir skundžiamame teismo sprendime nurodytas Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimas.

223. Vykdant pirkimą, dėl kurio kilo ginčas civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015, kurio sąlygos iš esmės buvo tokios pat, kaip ir pakartotinio Pirkimo, apeliantas pateikė pasiūlymą, deklaruodamas, kad jo siūlomos prekės atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Apeliantas vykusio pirkimo procedūrų metu pastabų dėl specifikacijoje nustatytų reikalavimų nepateikė ir neįžvelgė jokių tiekėjus diskriminuojančių sąlygų.

234. Nagrinėjamu atveju šalis sieja tik procesiniai teisiniai santykiai, tuo tarpu materialiniai teisiniai santykiai tarp šalių nesusiklostė nei minėto Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimo, nei naujai vykdomo Pirkimo pagrindu. Tai įrodo, kad apeliantas nėra suinteresuotas bylos baigtimi, nes tarp šalių nesusiklostė jokie materialiniai teisiniai santykiai.

245. Atsakovas yra socialinė globos įstaiga, skirta neįgaliems, seniems ir pagyvenusio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė socialinė globa. Abu pirkimai buvo skirti asmens higienos priemonėms, reikalingoms globotinių higienai ir sveikatai, įsigyti. Šios priemonės yra gyvybiškai svarbios ir reikalingos atsakovo globojamiems asmenims, todėl jos turi būti tiekiamos nepertraukiamai. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas, neturėdamas teisinio suinteresuotumo ir nebūdamas viešojo prikimo dalyviu, kelia teisminius ginčus ir šiais savo veiksmais trukdo užtikrinti viešąjį interesą bei nepertraukiamą reikalingų priemonių tiekimą Varėnos globos namams, jam CPK 95 straipsnio pagrindu skirtina 5 972 Eur bauda, 50 procentų šios baudos paskiriant atsakovui.

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios instancijos teismo sprendimą, turi pareigą įvertinti sprendimo teisinį ir faktinį pagrindą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų (CPK 301 str.) ir ex officio absoliučius sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 263 str., 320 str. 1 d., 2 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

28Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškinys nepatenkinus reikalavimų konstatuoti asmens higienos gaminių viešąjį pirkimą organizavusios perkančiosios organizacijos įvykdytus VPĮ pažeidimus.

29Teisėjų kolegija, remdamasi byloje esančiais įrodymais, bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir pilnai ištyrė aplinkybes, svarbias nagrinėjamam šalių ginčui išspręsti, teisingai išaiškino bei pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas, ir atmetęs ieškovo ieškinį priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.).

30Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo pakartotinai atliekant supaprastinto mažos vertės pirkimo procedūras, taip pat dėl Techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų siekiamoms įsigyti prekėms teisėtumo.

31Dėl tiekėjo teisės dalyvauti neskelbiamame pirkime, vykdomame apklausos būdu

32Apeliaciniu skundu ieškovas nekvestionuoja, kad perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę, nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principų, spręsti, kiek ir kokius tiekėjus pakviesti dalyvauti pirkime, kuris vykdomas neskelbiamų pirkimų – apklausos būdu, tačiau, anot ieškovo, perkančioji organizacija pažeidė VPĮ įtvirtintus principus. Nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-05 sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. e2-1344-657/2015, įpareigojo perkančiąją organizaciją ištaisyti vykdyto konkurso „Asmens higienos gaminiai“ (pirkimo Nr. 202296) procedūrų pažeidimus ir laikantis teisės normų pakartotinai atlikti pirkimą, dalyvaujant tiems patiems konkurso dalyviams, t. y. ir ieškovui. Tačiau atsakovas pakartotinai pirkimą įvykdęs apklausos būdu, nepakvietęs jo dalyvauti Pirkime, pažeidė jo teises bei teisėtus lūkesčius, taip pat ir viešąjį interesą.

33Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su nurodytais skundo argumentais.

34Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas, siekdamas įsigyti asmens higienos gaminių, vykdė supaprastintą mažos vertės pirkimą (Pirkimo Nr. 202296), kuris jau minėtu Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimu buvo nutrauktas, o jo rezultatai – sudaryta viešojo pirkimo sutartis pripažinta negaliojančia. Šiuo sprendimu teismas taip pat įpareigojo perkančiąją organizaciją iki 2015-05-31 suorganizuoti pakartotines pirkimo procedūras, tačiau priešingai, nei interpretuojama skunde, minėtas teismo sprendimas neįpareigojo perkančiosios organizacijos į pirkimą privalomai įtraukti ir apelianto.

35Susipažinus su Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimo turiniu, matyti, kad atsakovo vykdyto pirminio pirkimo procedūros buvo nutrauktos, o rezultatas panaikintas apygardos teismui ex officio konstatavus neteisėta šio pirkimo sąlygų 45 punkto nuostatą, kuri numatė, kad apie sprendimą pripažinti pasiūlymą laimėjusiu perkančioji organizacija praneša tik laimėjusiam tiekėjui. Įvertinęs tai, kad VPĮ 41 straipsnio 1 dalis (redakcija, galiojusi iki 2015-01-01) imperatyviai nustatė, kad perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000,00 Lt (be PVM), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) turi raštu pranešti apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį, nurodydama nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, apygardos teismas konstatavo, jog perkančiosios organizacijos nustatyta sąlyga dėl informavimo apie pirkimo procedūros rezultatus prieštarauja imperatyviai įstatymo nuostatai. Tuo tarpu perkančioji organizacija nepranešdama apie pirkimo rezultatus kitiems konkurse dalyvavusiems tiekėjams pažeidė jų teises ir teisėtus interesus gauti informaciją apie pirkimo procedūras ir jų rezultatus, taip pat skaidrumo principą.

36Teisėjų kolegija sutinka, kad konstatavus perkančiosios organizacijos neteisėtus veiksmus, teisminio ginčo šalys grąžintinos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, jog būtų pakartotinai bei teisėtai atliktos pirkimo procedūros. Nagrinėjamu atveju teismo panaikintas pirkimų sąlygų punktas buvo susijęs su procedūrine pirkime dalyvavusių tiekėjų, tame tarpe ir ieškovo, teise. Aptartos procedūrinės pirkimo sąlygų nuostatos panaikinimas sąlygojo vykdyto pirkimo nutraukimą ir naujo organizavimą. Teismo konstatuotas pirkime dalyvavusių tiekėjų teisės gauti informaciją apie pirkimo procedūras ir jų rezultatus pažeidimas nėra susijęs su tiekėjų teisėmis dalyvauti pirkime, todėl pakartotinio pirkimo procedūrų organizavimas negalėjo tiekėjams, tame tarpe ir ieškovui, savaime garantuoti dalyvavimo pirkime.

37Nesutikimą su skundžiamu teismo sprendimu apeliantas taip pat grindžia netinkamu kasacinio teismo praktikos taikymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013; 2015-05-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015), kurioje pasisakyta dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos efektyvumo.

38Šio skundo argumento kontekste pirmiausiai pažymėtina, kad kasacinio teismo praktikoje yra susiformavusi nuostata, jog teismas, nagrinėdamas bylas, teisės normas aiškina ir taiko ne a priori, o kiekvienoje konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas tik konkrečios bylos faktinių aplinkybių kontekste.

39Apelianto nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos buvo pateikti civilinėse bylose Nr. 3K-7-32/2013, Nr. 3K-3-309-248/2015, kurių faktinės aplinkybės skiriasi nuo nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtoje byloje Nr. 3K-7-32/2013 tiekėjų pažeistų teisių veiksmingos gynybos principo svarba buvo nagrinėjama perkančiosios organizacijos deliktinės atsakomybės kontekste, tuo tarpu civilinėje byloje Nr. 3K-3-309-248/2015 dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos efektyvumo buvo pasisakyta vertinant perkančiosios organizacijos pasitelktų ekspertų ir tiekėjo pasiūlyme nurodytų specialistų sąsajos ir jos įtakos procedūrų skaidrumą. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo pakartotinai suorganizavus supaprastintą mažos vertės pirkimą apklausos būdu, ir į jį neįtraukus tiekėjo, kurio teisė gauti informaciją apie pirkimo procedūras ir jų rezultatus buvo pažeista vykdant pirminį pirkimą. Taigi apelianto nurodyti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimai nutartyse, priimtose civilinėse bylose Nr. 3K-7-32/2013, Nr. 3K-3-309-248/2015, nagrinėjamu atveju nėra aktualūs, todėl teisėjų kolegija, vertindama skundžiamo apygardos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, neturi pagrindo jais vadovautis.

40Remdamasi bylos medžiaga teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto abstraktaus pobūdžio argumentais, kad pasirinktu pakartotinio pirkimo vykdymo būdu – apklausa, perkančioji organizacija siekė riboti konkurenciją ir eliminuoti jį iš Pirkimo.

41Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimas – mažos vertės, todėl galėjo būti vykdomas supaprastintų pirkimų būdu (VPĮ 84 str.). Visus supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atlieka pagal pasitvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas, vykdydamas Pirkimą, vadovavosi 2015-03-03 įsakymu Nr. V-14 patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurių 67 punktas nustatė, kad mažos vertės pirkimas apklausos būdu gali būti vykdomas raštu arba žodžiu. Pagal Taisyklių 71 punktą perkančioji organizacija, prašydama pateikti pasiūlymus, privalo kreiptis į 3 ar daugiau tiekėjų, kai atliekamas mažos vertės pirkimas 70 punkte nenumatytais atvejais ir preliminari pirkimo sutarties vertė neviršija 58.000,00 Eur be PVM (prekės ir paslaugos). Įvertinęs nurodytas VPĮ bei Taisyklių nuostatas, apygardos teismas teisingai pažymėjo, kad perkančioji organizacija turėjo diskrecijos teisę rinktis tiekėjus, jų skaičių, todėl pagrįstai konstatavo, kad kvietimus dalyvauti neskelbiamame pirkime – apklausoje išsiuntusi tik 3 ankstesniame pirkime dalyvavusiems tiekėjams, prašydama pateikti pasiūlymus pagal jos keliamus reikalavimus, perkančioji organizacija veikė teisėtai, nepažeisdama VPĮ principų.

42Dėl techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų teisėtumo vertinimo

43Skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą apeliantas taip pat grindžia argumentais, kad apygardos teismas nevertino nei vienos iš jo nurodytų Techninės specifikacijos sąlygų, kurių teisėtumą jis ginčijo.

44Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu skundo argumentu.

45Nagrinėjamu atveju ieškovo nesutikimo su Techninėje specifikacijoje pirkimo objektui nustatytais reikalavimais pagrindas – specifikacijoje numatyti reikalavimai pritaikyti išimtinai vieno gamintojo TZMO prekės ženklo SENI gaminiams ir tokiu būdu yra ribojama tiekėjų, prekiaujančių kitų gamintojų higienos prekėmis, galimybės perkančiajai organizacijai pasiūlyti konkurencingus produktus. Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad į apklausą buvo pakviesti tiekėjai UAB „Limedika“, UAB „OneMed“, prekiaujantys ir siūlantys „Tena“ ir kitų prekių ženklų gaminius, kad ginčo Pirkimo laimėtoju buvo pripažintas UAB „Limedika“, prekiaujantis „Tena“ prekės ženklo gaminiais, atmetė kaip neįrodytus ieškovo argumentus dėl perkančiosios organizacijos nustatytų reikalavimų pirkimo objektui neteisėtumo, vieno tiekėjo protegavimo ir konkurencijos ribojimo (CPK 185 str.). Tai, kad apeliantas nepritaria tokiai teismo išvadai, ar kad atskirai neišskyrė bei neaptarė kiekvienos ieškinyje nurodytos aplinkybės, nesudaro pagrindo spręsti dėl skundžiamo sprendimo neteisėtumo ar nepagrįstumo (CPK 328 str.).

46Pažymėtina, kad civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Šiuo atveju apeliaciniame skunde nurodyti argumentai dėl išimtinai vieno gamintojo prekių protegavimo paremti tik apelianto samprotavimais, tuo tarpu įrodymų, kurie paneigtų apygardos teismo išvadą dėl ginčijamų Techninės specifikacijos reikalavimų teisėtumo, apeliantas nepateikė (CPK 178 str.).

47Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal įstatymo reikalavimus ir teisingai įvertino į bylą pateiktus įrodymus, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes.

48Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2015-06-11 sprendimas paliktinas nepakeistu.

49Dėl apelianto suinteresuotumo bylos baigtimi

50Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas laikosi pozicijos, kad ieškovas iš esmės neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi, nes tarp šalių nesusiklostė jokie materialiniai teisiniai santykiai – apeliantas nėra ginčo Pirkimo dalyvis, todėl jo teisės ir interesai nėra ir negali būti pažeisti.

51CPK 5 straipsnyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas. Vadovaujantis šiuo principu tik suinteresuotas, o ne bet kuris, asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 str. 1 d.). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad VPĮ numatytu ginčų sprendimų dėl šio įstatymo nuostatų pažeidimo institutu gali remtis ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo, tai yra ne tik pirkimo objektą pasiūlęs subjektas (dalyvis), bet ir galintis tokį objektą pasiūlyti (tiekėjas) asmuo, kuris dėl vienokių ar kitokių priežasčių to nepadarė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-06-08 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2009). Atsižvelgiant į viešųjų pirkimų tikslą – laikantis VPĮ reikalavimų sudaryti su laimėtoju pirkimo sutartį (VPĮ 3 str. 2 d.) bei vadovaujantis aukščiau pateiktu kasacinio teismo išaiškinimu, taip pat atsižvelgiant į tai, kad pareikštais ieškinio reikalavimais – pripažinti, kad ieškovas neteistai nebuvo pakviestas dalyvauti ginčo Pirkime, pripažinti ginčo Pirkimo sąlygų neteisėtumą, konstatuotina, jog ieškovas siekė dalyvauti ginčo Pirkime ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį, todėl atsakovo pozicija dėl jo nesuinteresuotumo bylos baigtimi nepagrįsta.

52Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis

53Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovas, neturėdamas teisinio suinteresuotumo ir nebūdamas viešojo prikimo dalyviu, kelia teisminius ginčus ir šiais savo veiksmais trukdo užtikrinti viešąjį interesą ir nepertraukiamą reikalingų priemonių tiekimą Varėnos globos namams, t. y. piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl už tai jam skirtina bauda. Teisėjų kolegija su šiais argumentais nesutinka ir vertina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Aukščiau nurodytais motyvais kolegija atmetė kaip nepagrįstą atsakovo argumentą dėl ieškovo teisinio nesuinteresuotumo, tuo tarpu ieškinio, apeliacinio skundo padavimas įprastai nereiškia piktnaudžiavimo teise, nes tai yra galima pažeistų teisių gynimo forma bei dalyvaujančio byloje asmens procesinių teisių įgyvendinimo forma (CPK 95 str. 2 d., 185 str.).

54Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

55Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

56Atsakovas atsiliepime į skundą prašo priteisti jam iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas. Į bylą pateikti įrodymai patvirtina atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį, todėl jo prašymas tenkintinas ir iš ieškovo UAB „Nemuno vaistinė“ atsakovui BĮ Varėnos globos namai priteistina 363 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma.

57Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

59Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“ (j. a. k. 134778482) atsakovui biudžetinei įstaigai Varėnos globos namai (j. a. k. 300520655) 363 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-05 sprendimu, civilinėje byloje... 6. Ieškovas taip pat nurodė, kad antrą kartą iš eilės pirkimas rengiamas... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2015-06-11 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismas 2015-02-05 sprendimu, priimtu... 10. Teismas nurodė, jog ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl to, ar... 11. Vertindamas reikalavimą leisti ieškovui dalyvauti pirkime, teismas nurodė,... 12. Dėl ieškovo ginčijamų pirkimo sąlygų teisėtumo. Teismas nurodė, kad... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 14. Apeliaciniame skunde ieškovas UAB „Nemuno vaistinė“ prašo panaikinti... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas visiškai neteisėtai ir nepagrįstai... 16. 2. Pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo teismų praktikoje ne kartą... 17. 3. Teismai, spręsdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus,... 18. 4. Pirmosios instancijos teismas nenagrinėjo nei vienos neteisėtos Techninės... 19. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas BĮ Varėnos globos namai prašo... 20. 1. Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimas, priimtas civilinėje byloje... 21. 2. Vadovaujantis VPĮ 85 straipsniu, Taisyklių 71 punktu, perkančioji... 22. 3. Vykdant pirkimą, dėl kurio kilo ginčas civilinėje byloje Nr.... 23. 4. Nagrinėjamu atveju šalis sieja tik procesiniai teisiniai santykiai, tuo... 24. 5. Atsakovas yra socialinė globos įstaiga, skirta neįgaliems, seniems ir... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas neįsiteisėjusį pirmosios... 28. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija pirmos instancijos teismo sprendimą,... 29. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje esančiais įrodymais, bylos nagrinėjimo... 30. Byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo... 31. Dėl tiekėjo teisės dalyvauti neskelbiamame pirkime, vykdomame apklausos... 32. Apeliaciniu skundu ieškovas nekvestionuoja, kad perkančioji organizacija turi... 33. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su nurodytais skundo argumentais.... 34. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas nustatė, kad atsakovas,... 35. Susipažinus su Kauno apygardos teismo 2015-02-05 sprendimo turiniu, matyti,... 36. Teisėjų kolegija sutinka, kad konstatavus perkančiosios organizacijos... 37. Nesutikimą su skundžiamu teismo sprendimu apeliantas taip pat grindžia... 38. Šio skundo argumento kontekste pirmiausiai pažymėtina, kad kasacinio teismo... 39. Apelianto nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai dėl tiekėjų pažeistų... 40. Remdamasi bylos medžiaga teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su... 41. Nagrinėjamu atveju ginčo pirkimas – mažos vertės, todėl galėjo būti... 42. Dėl techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų teisėtumo vertinimo... 43. Skundžiamo teismo sprendimo neteisėtumą apeliantas taip pat grindžia... 44. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su tokiu skundo argumentu.... 45. Nagrinėjamu atveju ieškovo nesutikimo su Techninėje specifikacijoje pirkimo... 46. Pažymėtina, kad civiliniame procese vyraujantis rungimosi principas (CPK 12... 47. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagal... 48. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 49. Dėl apelianto suinteresuotumo bylos baigtimi... 50. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas laikosi pozicijos, kad ieškovas... 51. CPK 5 straipsnyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo principas.... 52. Dėl baudos skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ... 53. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ieškovas,... 54. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 55. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 56. Atsakovas atsiliepime į skundą prašo priteisti jam iš ieškovo apeliacinės... 57. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 58. Kauno apygardos teismo 2015 m. birželio 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 59. Priteisti iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nemuno vaistinė“...