Byla 2-3783-803/2016
Dėl skolos priteisimo atsakovui S. V. S

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą, pradėtą pagal ieškovo K. S. ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui S. V. S..

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas K. S. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš atsakovo S. V. S. 40 546 Eur skolos, 12 988 Eur palūkanų už naudojimąsi paskola, 5 proc. metinių palūkanų priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodo, kad 2001-10-13 su atsakovu S. V. S. sudarytos paskolos sutarties pagrindu atsakovui paskolino 40 000 Lt (11 584 Eur) sumą, o atsakovas įsipareigojo minėtą sumą grąžinti iki 2002-10-13. Ieškovo teigimu, šalių susitarimu paskolos grąžinimas buvo atidėtas iki 2003-10-13, apie tai pasirašytinai nurodant paskolos sutartyje.

6Ieškovas nurodo, kad su atsakovu sudarė 2003-06-24 paskolos sutartį, pagal kurią paskolino atsakovui 100 000 Lt (28 962 Eur) sumą, o atsakovas įsipareigojo įvykdyti įsipareigojimus pagal abi paskolos sutartis vienu metu ir sumokėti palūkanas, skaičiuojamas nuo 2001-10-13 iki 2013-06-24. Ieškovo teigimu, 2013 m. birželio mėn. priminė atsakovui apie neįvykdytas prievoles pagal paskolos sutartis, tačiau atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė, ėmė slapstytis nuo ieškovo, o pavykus su atsakovu susisiekti, pastarasis žadėdavo artimiausiu metu grąžinti pasiskolintas sumas.

7Kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo ne tik pasiskolintą 40 546 Eur sumą pagal paskolos sutartis, bet ir 12 988 Eur palūkanas už naudojimąsi paskolos suma. Nurodo, kad 2001-10-13 paskolos sudarymo dieną galiojo 5,10 proc. dydžio vidutinė palūkanų norma, todėl paskaičiuotos palūkanos sudaro 2 953 Eur, o 2003-06-24 paskolos sutarties sudarymo dieną galiojo 6,93 proc. vidutinė palūkanų norma, todėl paskaičiuotos palūkanos sudaro 10 035 Eur. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 1-7).

8Atsakovui S. V. S. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip pat Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 1 dalies pagrindu priimtas teismo pranešimas) buvo siunčiami ieškinyje nurodytu atsakovo adresu (Visorių sodų 4-oji g. 5-2, Vilniuje), tačiau nebuvo įteikti. Atsakovui procesiniai dokumentai buvo įteikti remiantis CPK 130 straipsniu viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą specialiame tinklalapyje http://www.teismai.lt. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis). Teismas

konstatuoja:

9II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados

10Nustatyta, jog ieškovas 2001-10-13 su atsakovu S. V. S. sudarytos paskolos sutarties pagrindu atsakovui paskolino 40 000 Lt (11 584 Eur) sumą, kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti 2002-10-13; šalių susitarimu paskolos grąžinimas buvo atidėtas iki 2003-10-13 (b. l. 10). Ieškovas su atsakovu 2003-06-24 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas paskolino atsakovui 100 000 Lt (28 962 Eur) sumą, o atsakovas minėtą sumą įsipareigojo grąžinti iki 2013-06-24 (b. l. 11). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė prievolę ir grąžino ieškovui pasiskolintas pinigų sumas (CPK 178, 185 straipsniai).

11Dėl reikalavimo grąžinti paskolą

12Įstatyme numatyta šalių pareiga vykdyti sutartis, bendradarbiauti ir kooperuotis vykdant sutartis bei dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti (CK 6.200 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Sutarties pagrindu atsiradusi prievolė turi būti vykdoma sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). Pagal CK 6.870 straipsnio 1 dalį paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn be kita ko pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jei sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis yra realinis sandoris ir pripažįstama sudaryta ne nuo pasirašymo, o nuo pinigų perdavimo momento (CK 6.870 straipsnio 2 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-117/2013). Byloje neginčijamas pinigų pagal ieškovo su atsakovu sudarytas 2001-10-13 ir 2003-06-24 paskolos sutartis perdavimo atsakovui faktas (CPK 185 straipsnis). Pagal įstatymą paskola turi būti grąžinta sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Konstatuotina, jog pagal paskolos sutartis prievolės įvykdymo terminas yra pasibaigęs, todėl, nesant byloje įrodymų apie paskolos grąžinimo ieškovui faktą, yra pagrindas ieškovo reikalavimą tenkinti, priteisiant ieškovui iš atsakovo paskolintą 40 546 Eur sumą (CK 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis).

13Dėl palūkanų reikalavimo

14Ieškovas nurodo, jog atsakovui paskaičiavo 12 988 Eur palūkanas už naudojimąsi paskolos suma. Paaiškino, jog 2001-10-13 paskolos sudarymo dieną galiojo 5,10 proc. dydžio vidutinė palūkanų norma, todėl paskaičiuotos palūkanos sudaro 2 953 Eur, o 2003-06-24 paskolos sutarties sudarymo dieną galiojo 6,93 proc. vidutinė palūkanų norma, todėl paskaičiuotos palūkanos sudaro 10 035 Eur.

15Materialius santykius reglamentuojančiose teisės normose numatyta, jog palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu; jeigu šalys nesusitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

16Teisės doktrinoje pripažįstama, kad palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai. Kasacinis teismas yra suformavęs praktiką, pagal kurią išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją, ir palūkanos, atliekančios kompensacinę (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-571/2006; 2005 m. lapkričio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-572/2005 ir kt.) Aiškindamas palūkanas, atliekančias mokėjimo funkciją, kasacinis teismas yra konstatavęs, kad jos ekonomine ir teisine prasme yra mokestis, atlyginimas kreditoriui už paskolintų pinigų naudojimą (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1085/2002). Palūkanos, kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar vadinamos pelno palūkanomis, iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kaip yra pažymėjęs kasacinis teismas, pelno palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-357/2007). Kreditoriaus nuostoliai – tai negautos pajamos, t. y. negautos pelno (mokėjimo) palūkanos, kurias jis būtų gavęs, jeigu prievolė būtų buvusi įvykdyta laiku.

17CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją atliekančias palūkanas paskolos gavėjas privalo mokėti tik tuo atveju, jei paskolos sutartis yra atlygintinė. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta paskolos sutarties atlygintinumo prezumpcija, jeigu paskolos dalykas yra pinigai.

18Nagrinėjamu atveju paskolos dalykas yra pinigai, todėl nesant nuginčytai prezumpcijai, laikytina, jog paskolos sutartis atlygintinė ir ieškovui priteistina iš atsakovo 12 988 Eur palūkanų už naudojimąsi paskola (CK 6.870 straipsnis, 6.872 straipsnis).

19Dėl procesinių palūkanų priteisimo

20Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Skolininkas iki visiško prievolės įvykdymo naudojasi kreditoriaus pinigais, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarties ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais, nepriklausomai nuo skolininko kaltės (CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Iškėlus civilinę bylą skolininkui gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos (CK 6.37, 6.210 straipsniai). Pareiga mokėti šias procesines palūkanas atsiranda iš įstatymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. rugsėjo 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-888/2003).

21Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas pagrindas ieškinį tenkinti, iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos penkių procentų dydžio metinės palūkanas nuo priteistos sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-27) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

22Dėl bylinėjimosi išlaidų

23Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Ieškovas už ieškinį sumokėjo 1359 Eur žyminio mokesčio (b. l. 8), todėl ieškovui priteistinas iš atsakovo sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Duomenų apie advokato teisinės pagalbos išlaidas byloje nėra (CPK 98 straipsnis, 178 straipsnis). Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su teismo procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 2015-01-01 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo Nr. 1R-298/1K-290“, kuris pakeitė Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymą Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, minimalios valstybei priteistinos 3 Eur bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

24Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,

Nutarė

25ieškinį tenkinti.

26Priteisti iš atsakovo S. V. S. (a. k. ( - ) ieškovo K. S. (a. k. ( - ) naudai 40 546 Eur (keturiasdešimt tūkstančių penkis šimtus keturiasdešimt šešis Eur) skolos, 12 988 Eur (dvylika tūkstančių devynis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis Eur) palūkanų už naudojimąsi paskola, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-01-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 359,00 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt devynis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

27Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau gali CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

28Išaiškinti, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo mokamas 28 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 3 dalis).

29Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį apskųsti Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas K. S. pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo priteisti iš... 5. Nurodo, kad 2001-10-13 su atsakovu S. V. S. sudarytos paskolos sutarties... 6. Ieškovas nurodo, kad su atsakovu sudarė 2003-06-24 paskolos sutartį, pagal... 7. Kadangi atsakovas su ieškovu neatsiskaitė, ieškovas prašo priteisti iš... 8. Atsakovui S. V. S. procesiniai dokumentai (ieškinio, jo priedų kopijos, taip... 9. II. Bylos aplinkybės, teismo argumentai, išaiškinimai ir išvados... 10. Nustatyta, jog ieškovas 2001-10-13 su atsakovu S. V. S. sudarytos paskolos... 11. Dėl reikalavimo grąžinti paskolą... 12. Įstatyme numatyta šalių pareiga vykdyti sutartis, bendradarbiauti ir... 13. Dėl palūkanų reikalavimo... 14. Ieškovas nurodo, jog atsakovui paskaičiavo 12 988 Eur palūkanas už... 15. Materialius santykius reglamentuojančiose teisės normose numatyta, jog... 16. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad palūkanos yra atlyginimas, kurį... 17. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje... 18. Nagrinėjamu atveju paskolos dalykas yra pinigai, todėl nesant nuginčytai... 19. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 20. Ieškovas prašo priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos... 21. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra įstatyme numatytas... 22. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 23. Ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Bylinėjimosi išlaidos... 24. Teismas, vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais,... 25. ieškinį tenkinti.... 26. Priteisti iš atsakovo S. V. S. (a. k. ( - ) ieškovo K. S. (a. k. ( - ) naudai... 27. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 28. Išaiškinti, kad už pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo... 29. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos jį...