Byla 2-2043/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Konstantino Gurino (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutarties, kuria teismas netenkino prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-5927-392/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akordas 1“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje keliamas klausimas dėl perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumo.

5Atskiruoju skundu nagrinėjamas klausimas dėl teismo nutarties netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumo.

62011 m. birželio 6 d. Vilniaus apygardos teisme UAB „Akordas 1“ pareiškė ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, kuriuo teismo prašė: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo atmestas UAB „Akordas 1“ pasiūlymas viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ I pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“; 2) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo atmesta UAB „Akordas 1“ pretenzija dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos veiksmų organizuojant viešąjį konkursą „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“; 3) įpareigoti atsakovą Vilniaus miesto savivaldybės administraciją tęsti viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ I pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ procedūras; 4) priteisti iš atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ieškovo UAB „Akordas 1“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat UAB „Akordas 1“ teismo prašė pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo sustabdyti visas viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ procedūras I pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ ir uždrausti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sudaryti sutartį dėl viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ pirkimo objekto I dalies - Vilniaus miesto Centrinės dalies (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno ir Šnipiškių seniūnijų teritorijų) gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų atlikimo. Ieškovas nurodė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2011 m. kovo 23 d. paskelbė atvirą konkursą Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbams pirkti (toliau – Pirkimas). Perkamos paslaugos suskirstytos į tris atskiras pirkimo objekto dalis, kurių pirmoji – „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ – Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno ir Šnipiškių seniūnijų teritorijų gatvės ir kiemai. Ieškovas atsakovui 2011 m. balandžio 22 d. pateikė pasiūlymą, kuriame nurodyta darbų atlikimo kaina – 2 021 534,91 Lt. Be to, 2011 m. gegužės 5 d. ieškovas atsakovui pateikė patikslintą pasiūlymą, kuriuo buvo daugiau nei 100 000 Lt sumažinta siūloma viešuoju pirkimu perkamų darbų kaina. Tačiau, nors ieškovas ir pasiūlė pagrįstą bei protingo dydžio darbų kainą, atsakovas nurodė, kad visų viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai, tarp jų ir ieškovo yra atmetami. Ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, motyvuojant pasiūlyta per didele kaina, kuri yra nepriimtina atsakovui. Ieškovo žiniomis, rangos darbų sutartis galimai buvo sudaryta su bendrove, kuri nedalyvavo viešajame pirkime bei nepateikė atsakovui pasiūlymo. Nurodė, kad viešuoju pirkimu pirkti darbai faktiškai yra vykdomi, nepaisant to, kad visų viešajame pirkime dalyvavusių tiekėjų pasiūlymai buvo atmesti. Prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių nurodė, kad jei atsakovas toliau vykdys neteisėtus veiksmus, tai apsunkins teismo sprendimo įvykdymą ar padarys jo įvykdymą neįmanomą, kadangi restitucijos taikymas esant sudarytai ir vykdomai viešojo pirkimo sutarčiai yra negalimas. Be to, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas užkirstų kelią tolimesniam asmenų teisių pažeidimui bei žalos padidėjimui, taip pat ir naujo teisinio ginčo tarp bylos šalių kilimui.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2011 m. birželio 7 d. nutartimi netenkino ieškovo UAB „Akordas 1“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodė, kad ieškovas neatkreipė dėmesio į tai, jog byloje neabejotinai egzistuoja viešasis interesas, nes aptariamas viešasis pirkimas yra tiesiogiai susijęs su viena iš svarbiausių savivaldybės vykdomų savarankiškų funkcijų – vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymu, tiesimu ir saugaus eismo organizavimu. Laikytina, jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, galėtų sutrikti atsakovo užsakymu vykdomų darbų sparta ir taip gali būti apsunkintas savivaldybės savarankiškų funkcijų įgyvendinimas. Be to, bylų dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo viešojo pirkimo procedūroje nagrinėjimas visų instancijų teismuose gali užtrukti. Todėl, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir ginčui šioje byloje užsitęsus, galėtų susiklostyti tokia situacija, kai ilgą laikotarpį ženkli Vilniaus miesto gatvių bei kiemų dalis apskritai nebūtų tvarkoma. Minėtas viešasis interesas neabejotinai nusveria galimų ieškovo nuostolių atsiradimo galimybę. Be to, tuo atveju, jei būtų priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, ieškovas galės reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo įstatymų nustatyta tvarka.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – iki įsiteisės teismo sprendimas atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atžvilgiu šioje byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti visas viešojo konkurso„Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ procedūras I pirkimo objekto dalyje „Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ ir uždrausti atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sudaryti sutartį dėl viešojo konkurso „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai“ pirkimo objekto I dalies - Vilniaus miesto Centrinės dalies (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno ir Šnipiškių seniūnijų teritorijų) gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų atlikimo. Skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Pagal suformuotą teismų praktiką, viešojo intereso sąvoka apima tiek visuomenės interesą tam tikru viešojo pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti tinkamas viešųjų pirkimų procedūras – tinkamą, sąžiningą konkurse dalyvaujančių tiekėjų varžymąsi. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių tikslingumo, turi suderinti šiuos viešojo intereso aspektus, nė vienas iš konkrečiu atveju egzistuojančių aspektų neturi absoliučios pirmenybės kito atžvilgiu.
  2. Tiek CPK nuostatos, tiek VPĮ įtvirtintas reglamentavimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo suponuoja ginčą nagrinėjančio teismo pareigą visais atvejais ginti viešąjį interesą. Darytina išvada, jog viešasis interesas bei šio intereso apsauga yra pagrindas tiek taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tiek ir atsisakyti jas taikyti arba panaikinti pritaikytų priemonių galiojimą.
  3. Teismas skundžiama nutartimi pažeidė viešojo intereso užtikrinimo reikalavimą, kadangi neįvertino, jog teisėtos viešųjų pirkimų procedūros, tinkamas viešojo subjekto lėšų panaudojimas taip pat yra laikytinas viešuoju interesu. Nors nė vienas iš viešojo intereso aspektų neturi absoliučios viršenybės kito atžvilgiu, teismų suformuotoje praktikoje aiškinama, jog VPĮ principų tinkamas įgyvendinimas bei racionalus viešojo subjekto lėšų panaudojimas yra prioritetinis, dominuojantis visuomenės interesas, kuris privalo būti ginamas visais atvejais bei visais įmanomais teisėtais būdais.
  4. Tam tikras visuomenės interesas negali būti laikomas svarbesniu iš viešojo intereso aspektų, jei juo nėra apsaugomos pačios svarbiausios visuomenės vertybės (visuomenės saugumas, asmenų sveikata ir pan.), kurių pažeidimas sukelia ar gali sukelti visuomenei realią didelės vertės žalą, arba jei šio visuomenės intereso aspekto patenkinimas nereikalauja neatidėliotinos skubos. Nagrinėjamoje byloje nėra nustatyta jokių aplinkybių, patvirtinančių dėl Konkursu pirktų darbų atlikimo atidėjimo kilsiančią žalą ar/ir šio viešojo pirkimo objekto būtinumą, siekiant užtikrinti būtinuosius visuomenės interesus.
  5. Teismui atsisakius pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones šioje civilinėje byloje ir atsakovui užbaigus viešojo pirkimo procedūras ir sudarius viešojo pirkimo sutartį, teismo sprendimo įvykdymas, dėl viešųjų pirkimų procedūros specifikos, iš esmės taptų neįmanomas, o šios civilinės bylos nagrinėjimas taptų iš esmės beprasmis, negalintis tinkamai ir realiai apginti pažeistų ieškovo teisių ir teisėtų interesų. Vien teorinė galimybė ieškovui ateityje, įrodžius veiksmų neteisėtumą, prisiteisti dėl atsakovo veiksmų patirtus nuostolius, negali būti pripažįstama pakankama priežastimi atsisakyti pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, nes net ir tuo atveju, jei ieškovui būtų atlyginti realiai patirti nuostoliai, nebūtų atkurtas pažeistas viešasis interesas – dėl viešųjų pirkimų santykių ypatumų dažnu atveju restitucijos taikymas nėra įmanomas, o vien žalos atlyginimas ieškovui neatkurs ir negalėtų atkurti pažeistos viešojo pirkimo procedūrų vykdymo tvarkos. Be to, ieškovui būtų ypatingai sudėtinga prisiteisti patirtus nuostolius (galimai negautų pajamų forma), kadangi siekdamas pagrįsti tokio pobūdžio reikalavimus ieškovas būtų priverstas įrodyti konkretų dydį negautų pajamų, kurias jis būtų gavęs teisėtų atsakovo veiksmų atveju.

11Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Tenkinti ieškovo reikalavimą ir sustabdyti viešojo Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų pirkimo procedūras I pirkimo objekto dalyje nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo, nes Pirkimo procedūros minėtoje dalyje šiuo metu yra nutrauktos pačios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimu. Pasiūlymus vykdyti perkamus darbus centrinėje miesto dalyje pateikė du Pirkimo dalyviai – UAB „Akordas 1“ ir UAB „Gatvių statyba“, tačiau dalyvių siūlomos kainos perkančiajai organizacijai pasirodė per didelės ir nepriimtinos. Abu pasiūlymus pateikę dalyviai buvo pakviesti į neskelbiamas derybas, tačiau ir jose nurodytos kainos buvo per didelės, todėl 2011 m. gegužės 6 d. abiejų dalyvių pasiūlymai buvo atmesti, o Pirkimas šioje dalyje nutrauktas.
  2. Perkančiajai organizacijai atmetus abiejų Pirkimo dalyvių pasiūlymus ir nutraukus Pirkimo procedūras, bet kokių sutarčių sudarymas su šio Pirkimo laimėtoju tapo objektyviai neįmanomas, nes jokio laimėtojo nėra nustatyta. Remiantis tuo, ieškovo prašymas uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sudaryti sutartį su minėto Pirkimo laimėtoju neturi jokios teisinės reikšmės, o tokio prašymo patenkinimas nesukeltų jokių teisinių pasekmių.
  3. Vilniaus miesto Centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbai yra vykdomi, tačiau jie yra perkami ne su Pirkimo laimėtoju sudarytos sutarties pagrindu (jokio Pirkimo laimėtojo nebuvo nustatyta), o pagal vidaus sandorį su Vilniaus miesto savivaldybės valdoma UAB „Grinda“. Taigi minėta sutartis yra sudaryta apskritai netaikant viešųjų pirkimų procedūros, o pasinaudojant Viešųjų pirkimų įstatymo 10 str. 5 d. įtvirtinta išimtimi, todėl ieškovo teisinei padėčiai jokių padarinių nesukėlė.
  4. Nagrinėjamu atveju yra perkami miestui neatidėliotinai būtini darbai, o jų nevykdymas sukeltų dideles neigiamas pasekmes visiems Vilniaus miesto gyventojams bei lankytojams. Be to, gatvių ir kiemų remonto darbams ypač didelę įtaką daro sezoniškumas, todėl bet koks šių darbų atidėjimas reikštų didelę grėsmę, jog dalies reikalingų darbų per sezoną gali būti neįmanoma atlikti. Šių darbų vykdymas laiku yra labai susijęs su viešuoju interesu, todėl bet kokie teismo sprendimai, kuriais būtų ribojama galimybė atlikti šiuos darbus, neabejotinai pažeistų viešąjį interesą.

12IV. Apeliacinio teismo argumentai

13Atskirasis skundas netenkinamas.

14Vadovaujantis VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 1 punktu, tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio VPĮ reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus gali kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, įskaitant pirkimo procedūros sustabdymą ar perkančiosios organizacijos priimto sprendimo vykdymo sustabdymą. Pagal VPĮ 95 straipsnio 5 dalį, teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo ir efektyvumo principais bei viešuoju interesu, o teismas taip pat gali nuspręsti netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Taigi teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą bylose, susijusiose su viešaisiais pirkimais, privalo įvertinti ne tik bendruosius CPK 144 straipsnio 1 dalyje numatytus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindus, tačiau ir tokių priemonių taikymo atitikimą ekonomiškumo bei efektyvumo principams ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įtaką viešajam interesui. Atitinkamai iš skundžiamos Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutarties aišku, kad teismas nagrinėjamu atveju atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones būtent nustatęs, kad jų pritaikymas galėtų pažeisti viešąjį Vilniaus miesto gyventojų interesą į gyvenimo kokybę (saugaus ir tvarkingo eismo organizavimą).

15Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo argumentai dėl laikinosiomis apsaugos priemonėmis keliamos grėsmės viešajam interesui nagrinėjamu atveju yra pertekliniai, tačiau tai nepaneigia ginčijamos Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. teisėtumo ir pagrįstumo. Nagrinėjamu atveju atmetus visus pirkimo dalyvių pasiūlymus, baigti to paties pirkimo procedūrų pasirašant sutartį (VPĮ 7 str. 3 d. 1 p.) su pasiūlymo minėtame pirkime nepateikusiu trečiuoju asmeniu nėra galimybės, todėl sustabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti pasirašyti sutartį dėl „Vilniaus miesto centrinės dalies gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų“ vykdant „Vilniaus miesto gatvių ir kiemų dangos remonto bei priežiūros darbų“ pirkimą I pirkimo objekto dalyje nėra jokio pagrindo. Atitinkamai ginčijamo konkretaus pirkimo procedūrų vykdyti toliau šiuo metu (nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo, kuriuo UAB „Akordas 1“ ieškinio reikalavimai būtų patenkinti) taip pat nėra galimybės (atsakovo teigimu, šiuo metu pirkimo procedūros ginčijamoje dalyje yra nutrauktos (VPĮ 7 str. 3 d. 3 p.), todėl svarstyti apie dėl laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo galinčius atsirasti nuostolius nėra pagrindo. Tuo tarpu, nors ginčijamo pirkimo objektu esantys darbai šiuo metu yra vykdomi pagal (kaip nurodo atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą) VPĮ 10 straipsnio 5 dalies pagrindu atliktą pirkimą ir jo metu sudarytą sutartį, tačiau pastarasis pirkimas nėra šiuo metu nagrinėjamo ginčo dalykas.

16Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegijos nuomone, naikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartį dėl atskirajame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Palikti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. birželio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai