Byla e2-483-673/2016
Dėl paskolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. A. dėl paskolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. A. 72,41 Eur paskolą, 7,24 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 129,60 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur žyminį mokestį. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2016-02-05 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 15 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje terminą ir per protingą terminą jam pasibaigus atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų: Vartojimo kredito sutarties Nr. 8389501 bendrųjų ir specialiųjų sąlygų (e. b. l. 12-20), ieškovo banko sąskaitos išrašo (e. b. l. 21) bei ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2009-11-13 ieškovas UAB „4finance“ (pavadinimas anksčiau – UAB „SMScredit.lt“) ir atsakovas A. A. nuotoliniu būdu sudarė kredito sutartį, kuria ieškovas suteikė atsakovui 250,00 Lt (72,41 Eur) kreditą (pervesdamas į atsakovo banko sąskaitą), o atsakovas turėjo iki 2009-12-13 grąžinti kreditą bei sumokėti 25,00 Lt (7,24 Eur) palūkanas (komisinį mokestį). Ieškovo teigimu, atsakovas pratęsė paskolos grąžinimo terminą ir paskolą turėjo grąžinti 2010-01-14, tačiau jos negrąžino ir nesumokėjo paskolos komisinio mokesčio. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovas nepateikė, ieškovo nurodytas skolos dydis neginčijamas.

6Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovas įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui gautą paskolą ar bent jos dalį, sumokėjo paskolos komisinį mokestį (palūkanas), ieškovui iš atsakovo priteistina 72,41 Eur negrąžintos paskolos ir 7,24 Eur nesumokėto paskolos komisinio mokesčio (CK 6.213 str. 1 d.).

7Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 129,60 Eur delspinigių (netesybų) už prievolės įvykdymo termino praleidimą, paskaičiuotų sutrumpinto ieškinio senaties termino ribose. Bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte nurodyta, kad paskolos gavėjui (atsakovui) uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui (ieškovui) 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

8CK 6.71 straipsnyje nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 1 proc. dydžio delspinigiai per dieną sudaro net 365 proc. dydžio metinę normą, paskaičiuota netesybų suma (129,60 Eur) beveik du kartus viršija neįvykdytos pagrindinės prievolės dydį, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl mažintinos CK 6.73 straipsnio 2 dalies pagrindu. Mažindamas netesybų (delspinigių) dydį, teismas atsižvelgia į tai, kad netesybas galima sumažinti tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie savo patirtus nuostolius, tačiau kaip matyti iš bylos duomenų, paskolos grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei šešerius metus. Neabejotina, kad atsakovei negrąžinant paskolos, ieškovas negalėjo šių pinigų naudoti savo tiesioginėje veikloje, skolinti kitiems asmenims už tai gaunant atlygį (palūkanas), taigi ieškovas patyrė nuostolių prarastų pajamų pavidalu. Todėl remiantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 % už kiekvieną pradelstą mokėti dieną, kas sudaro 25,92 Eur. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šioje byloje ieškovas patyrė 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo A. A., a. k. ( - ), 72,41 Eur (septyniasdešimt du eurus 41 ct) negrąžintos paskolos, 7,24 Eur (septynis eurus 24 ct) paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 25,92 Eur (dvidešimt penkis eurus 92 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolika eurų) žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių papildomai pranešti ir viešo paskelbimo būdu, specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2016 m. vasario 26 d. civilinėje byloje Nr. e2-483-673/2016 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovo A. A., gim. ( - ), 72,41 Eur negrąžintos paskolos, 7,24 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 25,92 Eur delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2016-01-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminio mokesčio ieškovui UAB „4finance”, įmonės kodas 301881644. Kadangi atsakovo A. A. gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos, teismo sprendimas atsakovui įteikiamas viešo paskelbimo būdu. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Su visa bylos medžiaga atsakovas gali susipažinti Kėdainių rajono apylinkės teisme (Didžioji g. 64, Kėdainiai, 203 kab.). Informacijos teirautis tel. Nr. 8 347 61292.“

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai