Byla 2S-192-520/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Neringa Švedienė, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Vėsa ir partneriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Vėsa ir partneriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „MB projektai“ įleisti jį į patalpas, esančias Pastate 1B9g., ( - ), Vilniuje, netrukdyti jam pasiimti iš šių patalpų atsivežtas medžiagas ir įrengimus, kurių bendra vertė pagal lokalines sąmatas yra 520 313,22 Lt, įpareigoti atsakovą UAB „MB projektai“ įleisti jį į patalpas, esančias Pastate 2B9g., ( - ), netrukdyti jam pasiimti iš šių patalpų atsivežtas medžiagas ir įrengimus, kurių bendra vertė pagal lokalines sąmatas yra 557 589,53 Lt (ieškinyje taip pat nurodomas konkretus turtas). Ieškovas nurodė, kad jis ir atsakovas 2008-03-28 sudarė statybos rangos sutartį (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais), pagal kurią jis vykdė darbus žemės sklype, esančiame ( - ), pastatytuose pastatuose 1B9 g. ( - ), 2B9 g., ( - ), 3E2t, ( - ), 4E5 g., ( - ). Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė, darbai yra sustabdyti, dalis jo į objektą atvežtų medžiagų ir įrengimų yra nepanaudota, jų vertė virš 1 000 000 Lt, jie nuosavybės teise priklauso jam, tačiau atsakovas apribojo jo nuosavybės teises į jam priklausančias medžiagas, todėl atsakovas įpareigotinas įleisti jį į patalpas pasiimti jam priklausančias medžiagas ir įrengimus.

5Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo ieškinį kaip neteismingą Vilniaus miesto 1-ajam apylinkės teismui. Teismas nustatė, kad ieškovas reiškia ieškinį dėl turto išreikalavimo, ieškovo pagrindinis tikslas – atgauti turtą – medžiagas bei įrankius, o ne patekti į atsakovui priklausančias patalpas. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad išreikalautino turto vertė yra 1 077 902,75 Lt, vadovaudamasis CPK 85 str. 1 d. 2 p., 27 str., teismas konstatavo, kad ieškinys yra teismingas Vilniaus apygardos teismui.

6Ieškovas UAB „Vėsa ir partneriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti teismo nutartį ir perduoti ieškinio priėmimo klausimą nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nutartis yra nepagrįsta, nes tokio pobūdžio ginčai yra sprendžiami kaip ginčai dėl savininko pažeistų teisių gynimo, o ne kaip ginčas dėl teisių į turtą ar turto išreikalavimą pagal CPK 85 str., todėl toks ieškinys neturi būti įkainotas ir apmokėtas pagal CPK 80 str. 1 d. 2 p. Ieškinio reikalavimo (dalyko) suformulavimas yra ieškovo pareiga, kurią jis vykdo pagal pasirinktą savo subjektinių teisių gynybos būdą, t. y. reikalauja apginti tas teises, kurias, jo manymu, atsakovas pažeidžia, teismui yra draudžiama pakeisti ieškinio dalyką ar peržengti ieškinio ribas. Atsakovas neteisėtai apribojo jo teisę patekti į objektą, todėl jis neturi galimybės pasiimti iš statybos objekto atsivežtų medžiagų ir įrengimų, kurie jam priklauso nuosavybės teise. Dėl to su negatoriniu reikalavimu jis kreipėsi į teismą, prašydamas apginti būtent šią pažeidžiamą teisę, jokių kitų reikalavimų, susijusių su turto išreikalavimu jis nereiškia. Teismas pats pakeitė ieškinio dalyką, nurodė, kad jis nori susigrąžinti turtą, nors tai yra draudžiama, todėl nutartis negali būti teisėta. Jis pareiškė ieškinį CK 4.98 str. pagrindu, t. y. dėl pažeidimo, nesusijusio su valdymo teisės praradimu, todėl jo teisės turi būti ginamos įpareigojant jį įleisti į patalpas.

7Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8

9Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirojo skundo argumentus, bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovo UAB „Vėsa ir partneriai“ ieškinyje nurodytas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma virš 100 000 Lt, todėl byla neteisminga apylinkės teismui, ir vadovaudamasis CPK 137 str. 2 d. 2 p. atsisakė priimti ieškinį.

10Civilinės bylos teismingumo nustatymas reiškia ir tinkamą teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, todėl kiekvienu atveju svarbu išsiaiškinti, kokiam konkrečiam teismui teisminga byla. Nagrinėjamu atveju kilęs ginčas dėl to, kokios grandies bendrosios kompetencijos teismas – apylinkės ar apygardos – turi nagrinėti bylą pirmąja instancija. Ginčai, kuriuos pirmąja instancija nagrinėja apygardų teismai, nurodyti CPK 27 str. Vienas iš civilinių bylų priskyrimo apygardos, kaip pirmosios instancijos, teismams kriterijų yra ieškinio suma. Civilines bylas, kuriose ieškinio suma yra didesnė kaip vienas 100 000 Lt, išskyrus šeimos teisinių santykių bylas dėl turto padalijimo, nagrinėja apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai (CPK 27 str. 1 p.). Teisės teorijoje ir teismų praktikoje sąvoka „turtinis ginčas“ aiškinama kaip reiškianti ginčą dėl turto arba ginčą, tiesiogiai susijusį su turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-30 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-381/2008). Neturtiniais ginčais paprastai yra pripažįstami ginčai ne dėl turto ir tiesiogiai su turtu nesusiję ginčai, t. y. neturtiniais ieškiniais pripažintini ieškiniai dėl pripažinimo ir teisinių santykių modifikavimo, kurie pareikšti ne dėl turto ar neturi tiesioginio ryšio su kokiu nors konkrečiu turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001-01-31 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-99/2001). Iš CPK 85 str. matyti, kad ieškinio sumos nustatymo būdas priklauso nuo reiškiamo turtinio reikalavimo turinio. Iš ieškovo UAB „Vėsa ir partneriai“ ieškinyje suformuluoto reikalavimo matyti, kad ieškovo reikalavimas yra tiesiogiai susijęs su konkrečiu turtu, kurio vertė yra virš 100 000 Lt. Ieškovas reiškia reikalavimą ne vien dėl to, kad atsakovas būtų įpareigotas leisti ieškovui įeiti į konkrečias patalpas, bet ir būtų leista pasiimti konkretų turtą, kuris yra atsakovo žinioje ir atsakovas ieškovui neatiduoda. Taigi iš ieškinio reikalavimo ir ieškinyje nurodytų aplinkybių, kad atsakovas neatiduoda ieškovo nurodomų medžiagų ir įrengimų dėl to, kad yra sulaikęs tuos daiktus, matyti, kad ieškovas ieškinio reikalavimu siekia turtinių pasekmių, t. y. siekia, kad atsakovas grąžintų ieškovo nurodomą konkretų turtą. Iš ieškovo nurodomų aplinkybių matyti, kad ieškovas negali valdyti nurodomo turto. Ieškovas ieškinį grindžia Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2010-04-30 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą, iš kurio matyti, kad tarp šalių yra ginčas ir dėl konkrečių medžiagų, kurias ieškovas siekia susigrąžinti iš atsakovo, nes atsakovas yra nurodęs, kad nėra patikrinta (neatlikta ekspertizė), kokios medžiagos buvo pirktos, kiek jų sumontuota, o kurios yra likę.

11Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių konstatuotina, kad ieškovo ieškinio reikalavimas yra turtinio pobūdžio, ieškinio suma yra virš 100 000 Lt, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis yra pagrįsta, o atskirasis skundas netenkintinas.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 329, 331, 336, 337, 339 str.,

Nutarė

15Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai