Byla B2-3471-864/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vialjans“ priėmimo klausimą

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Durga“ pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Vialjans“ priėmimo klausimą,

Nustatė

2ieškovas pareiškimu prašo iškelti bankroto bylą atsakovui, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nevykdo savo prievolių, yra skolingas ieškovui 178,59 Eur už suteiktas paslaugas.

3Pareiškimą atsisakytina priimti.

4Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorius (kreditoriai) apie savo ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo turi pranešti įmonei raštu registruotu laišku arba per kurjerį ar antstolį).

5Pranešime nurodomi įmonės neįvykdyti įsipareigojimai ir įspėjama, kad jeigu jie nebus įvykdyti per šiame pranešime nurodytą laikotarpį, kreditorius (kreditoriai) kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įsipareigojimams įvykdyti kreditorius (kreditoriai) nustato ne trumpesnį kaip 30 dienų laikotarpį nuo pranešimo įteikimo dienos (ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis).

6Atlikus įstatyme nurodytus veiksmus ir pasibaigus nustatytam ne mažesniam kaip 30 dienų terminui, skaičiuojamam nuo pranešimo įteikimo, kreditorius įgyja teisę kreiptis su pareiškimu į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

7Šiuo atveju ieškovas 2017 m. sausio 2 d. išsiuntė atsakovui pranešimą su įspėjimu dėl ketinimo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, atsakovui pranešimas nebuvo neįteiktas. Ieškovas pakartotinai išsiuntė pranešimą su įspėjimu dėl bankroto bylos iškėlimo inicijavimo 2017 m. sausio 16 d.: įmonės registracijos adresu Laisvės pr. 60, Vilniuje ir kitu žinomu adresu Kareivių g. 19, Vilniuje. AB Lietuvos paštas duomenimis pranešimas Nr. RN267500879, išsiųstas adresu Kareivių g. 19, Vilniuje, buvo įteiktas gavėjui 2017 m. sausio 18 d. Vadovaujantis anksčiau nurodytu teisiniu reglamentavimu, tik praėjus ne mažiau kaip 30 dienų nuo įteikimo, ieškovas gali realizuoti savo teisę kreiptis į teismą. Ieškovas pareiškimą teismui pateikė 2017 m. vasario 10 d. Šiuo atveju 30 dienų terminas nebuvo pasibaigęs.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad ieškovas tinkamai nesilaikė ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalyje, nustatytos išankstinės ginčų dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei nagrinėjimo tvarkos, todėl jo pareiškimą atsisakytina priimti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

9Teismas pažymi, jog ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kad jis įvykdė ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimus, t. y. teismui teikiamo pareiškimo ir jo priedų kopiją pateikė atsakovui.

10Ieškovui išaiškinama, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 straipsnio 4 dalis).

11Pareiškime taip pat teigiama, kad dėl to, jog atsakovas negrąžina skolos ieškovas yra priverstas ginti savo pažeistas teises ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Ieškovas nenurodė jokių aplinkybių bei duomenų, ar susidariusį įsiskolinimą buvo siekta išieškoti neteismine ar teismine tvarka (ginčo teisenos tvarka arba supaprastinta bylų nagrinėjimo tvarka), todėl ieškovas turėtų pateikti tai patvirtinančius duomenis. Pažymėtina, kad bankroto bylos inicijavimas atsakovui negali būti taikomas kaip paslėptas ginčijamos skolos išieškojimo būdas, atsižvelgiant į bankroto proceso specifiką. Ieškovas, laikantis save kreditoriumi, turi siekti išspręsti ginčą individualioje civilinėje byloje ir tik nepavykus išieškoti skolos, inicijuoti bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

12Pažymėtina ir tai, kad vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 10 d., kai teismas daro pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, jis turi pasiūlyti asmeniui, pateikusiam pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, įmokėti ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo nurodyto pasiūlymo dienos į teismo depozitinę sąskaitą teismo nustatytą sumą. Ši suma negali būti didesnė kaip 25 minimaliųjų mėnesinių algų sumos. Todėl teismui, padarius pakankamai pagrįstą prielaidą, kad įmonė neturi turto ar jo nepakanka teismo ir administravimo išlaidoms apmokėti, ieškovui gali būti pasiūlyta įmokėti atitinkamą sumą administravimo išlaidoms padengti.

13Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

14atsisakyti priimti ieškovo UAB „Durga“ pareiškimą atsakovui UAB „Vialjans“, į. k. 300693707, dėl bankroto bylos iškėlimo.

15Išaiškinti ieškovui, jog teismo atsisakymas priimti pareiškimą nurodytu pagrindu nekliudo vėl kreiptis su tuo pačiu pareiškimu, jeigu yra pašalintos arba išnyko aplinkybės, kliudžiusios priimti procesinį dokumentą.

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai