Byla B2-1337-803/2017
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,

2sekretoriaujant Rūtai Morkūnaitei,

3dalyvaujant kreditorės D. P. atstovui advokatui Daliui Boreikai, bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko atstovei G. O.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorės D. P. prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje.

5Teismas

Nustatė

6

  1. Ginčo esmė

71. Pareiškėja kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorių uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Admivita“, prašydama ją įtraukti į bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą su papildoma 26 000 Eur sumos finansinio reikalavimo suma. Paaiškino, jog Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-113-464/2016, spręsdamas dėl Vilniaus apygardos teismo 2015-04-20 sprendimo teisėtumo, nurodė, jog ji privalo grąžinti bankrutavusiai UAB „Eurovista ir Ko“ butą, esantį duomenys neskelbtini) (unikalus Nr. ( - )), o iš bankrutavusios UAB „Eurovista ir Ko“ priteisiama D. P. 115 848 Eur suma, sumokėta pagal 2012 m. balandžio 27 d. sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį. Minėtoje byloje teisėjų kolegija išaiškino, kad kreditorės reikalavimas dėl 26 000 Eur išlaidų išieškojimo, patirtų siekiant pagerinti butą, turėtų būti sprendžiamas ieškovės bankroto byloje. Kreditorė paaiškino, kad kilnojamieji daiktai, esantys bute, negali būti atskirti be žalos jiems padarymo, ir yra gerinantys buto rinkos vertę, todėl butą siekiama parduoti su jai priklausančiais daiktais (T.1, b.l.107,108).

82. BUAB „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorius atsiliepime į pareiškėjos D. P. prašymą prašė netvirtinti jos finansinio reikalavimo. Nurodė, kad kreditorė nepateikė įrodymų, jog ji atliko buto remontą. Mano, kad buto remontas galėjo būti atliktas iki UAB „Eurovista ir Ko“ įsigijo butą, taip pat remontą galėjo atlikti ir buto subnuomininkai. Be to, kreditorė nepateikė įrodymų, kad patyrė 26 000 Eur sumos išlaidas buto remontui, o kilnojamuosius daiktus bendrovė gali grąžinti (T.1, b.l.19-21).

93. Bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu, gavus Kilnojamojo turto rinkos vertės tyrimo ekspertizės aktą Nr. 100, bankrutavusios UAB „Eurovista“ ir Ko atstovė G. O. nurodė, kad atskirti kilnojamuosius daiktus nuo buto nėra naudinga, nes tuomet sumažėtų jo vertė. Tokiu atveju, turėtų būti priteisiama daiktų atkuriamoji vertė, t.y. 5 341,17 eurų, bet ne 24 390,30 eurų suma, kuria sumažėtų buto rinkos vertė, daiktus atskyrus nuo pagrindinio daikto. Taip pat bankroto administratoriaus atstovė palaikė atsikirtimus dėl to, kad kreditorė neturi reikalavimo teisės. Teismo posėdžio metu kreditorės atstovas nurodė, kad teismo paskirto eksperto išvada patvirtino pradinio reikalavimo sumą, o tikslinti reikalavimo 2 000 eurų suma nėra tikslinga, nes bankroto administratorius iš esmės nesutinka su reikalavimu.

10II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados

114. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi patvirtintas pareiškėjos D. P. 115 848 Eur sumos finansinis reikalavimas, kuris priteistas iš bankrutavusios UAB „Eurovista ir Ko“ Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 23 d. nutartimi (b.l.23,24). Nagrinėjamoje byloje kyla ginčas dėl kreditorės reikalavimo dėl 26 000 Eur išlaidų, patirtų, kaip ji įrodinėja, siekiant pagerinti butą.

125. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatyta, kad įmonės administratorius, pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės finansinės apskaitos dokumentus, sudaro visų įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti, o to paties Įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas. Pažymėtina, kad pirminį kreditoriaus pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankrutuojančios įmonės administratorius pagal kreditoriaus bei įmonės pateiktus apskaitos dokumentus, ir reikalavimus arba teikia tvirtinti teismui, arba juos ginčija teisme. Nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių kreditorių reikalavimų, juos dar kartą tikrina teismas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad teismas kreditoriaus reikalavimą tvirtina tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima prieiti išvadą, kad jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-369/2009).

13 Dėl kreditorės teisės reikšti reikalavimą

146. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 23 d. nutartimi buvo nustatytos tokios faktinės aplinkybės: 1) 2012-04-27 sudaryta sutartimi BUAB „Eurovista ir Ko“ (pardavėja) pardavė D. P. (pirkėjai) nuosavybės teise jai nuo 2012-04-27 iki 2012-05-02 priklausiusį butą duomenys neskelbtini); 2) iki šio sandorio BUAB „Eurovista ir Ko“ jau nebuvo pajėgi vykdyti finansinių įsipareigojimų savo kreditoriams ir net neturėjo pakankamai apyvartinių lėšų kasdienei ūkinei finansinei veiklai vykdyti, todėl neturėjo reikiamų lėšų butui prižiūrėti ir reikiamam remontui atlikti, 3) Patalpų priežiūros ir nuomos 2009-01-05 sutarties turinys patvirtina, kad butas buvo perduotos kreditorei D. P..

157. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius ginčydamas faktą, jog buto pagerinimus atliko ne kreditorė, o jos subnuomininkai, tačiau nepateikė jokių įrodymų šiai aplinkybei pagrįsti, jo argumentai, kad ieškovė neįrodė turinti reikalavimo teisę, atmetamas (CPK 178 straipsnis). Taip pat nepagrįstas bankroto administratorius argumentas, kad buto pagerinimai buvo atlikti iki BUAB „Eurovista ir Ko“ jį įsigijo, įvertinus Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. kovo 23 d. nutartimi nustatytas aplinkybes, nurodytas šios nutarties 6 punkte. Nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2A-113-464/2016 esantys įrodymai patvirtina, kad butas nuo pat to momento, kai jį įsigijo BUAB „Eurovista ir Ko“, buvo perduotas kreditorei D. P., o Patalpų priežiūros ir nuomos 2009-01-05 sutarties (T.1, b.l.109-112) turinys įrodo, kad butui buvo reikalingas remontas. Taip pat sutiktina su kreditorės atstovo argumentu, kad nei vienas statytojas savo iniciatyva nesiims atlikinėti buto pagerinimo darbų, jei dėl to nebus susitarta raštu. Šiuo metu egzistuoja tik rašytiniai įrodymai, patvirtinantys aplinkybę dėl būtinumo atlikti remontą tuo momentu, kai jį įsigijo kreditorė D. P. iš BUAB „Eurovista ir Ko“.

168. Patalpų priežiūros ir nuomos 2009-01-05 sutarties priedo 3 punkte nurodyta, kad patalpų sienos nėra dažytos, gaisrinės sistemos apsaugos nėra, taip pat nėra kompiuterinės sistemos, grindys lygios iš betono dangos, lubos – betoninė perdanga, nėra kondicionavimo sistemos, baldų (T.1, b.l.109-112). Kreditorė D. P. pateikė Nekilnojamo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą, parengtą 2012 m. gegužės 11 d., kurioje nurodyta, jog patalpų vidaus apdaila atlikta pilnai (T.1, b.l.84). Antstolio I. G. faktinių aplinkybių 2016-08-09 protokolas Nr. FA-0008-16-1695 įrodo, jog lubos ir grindys yra visiškai įrengtos, languose sumontuoti roletai, įrengta vėdinimo sistema pakabinamose lubose, signalizacija, sumontuotos durys, paklota kilinė danga (T.1, b.l.121-127). Taigi, įvertinus byloje esančius įrodymus, bankrutavusios UAB „Eurovista“ ir Ko atstovės G. O. argumentai, kad ieškovė neįrodė atlikusi buto pagerinimo darbus, atmetamas (CPK 12, 178, 185 straipsniai).

17Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių

189. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi buvo paskirta nekilnojamojo turto vertinimo ekspertizė, kurios tikslas – įvertinti kreditorės D. P. atlikto nekilnojamojo turto pagerinimo vertę, ekspertizę pavesta atlikti ekspertui J. U.. Ekspertas nurodė, kad langų roletų, vėdinimo sistemos ir įrenginių pakabinamose lubose ir po lubomis, kiliminės dangos, signalizacijos sistemos, durų (5 vnt.) atkuriamoji vertė yra 5 341,17 eurų, o 2016-10-21 datai atkūrimo kaštai būtų 8 969,42 eurų. Ekspertas apskaičiavo fizinį daiktų nusidėvėjimą, nurodė, jog daiktų sumontavimo išlaidos 2009 metais buvo 1 170 eurų. Tuo atveju, jei minėti daiktai būtų atskirti nuo buto, jų tinkamumas antrinėje rinkoje gali būti apie 1 120 eurų vertės. Buto pagerinimų atkyrimas nuo pagrindinio daikto vertę sumažintų 24 390 eurų, t.y. 8,79 proc.

1910. Bankroto administratorės argumentas, kad turėtų būti išskaičiuota vėdinimo sistemos kaina, nes ji buvo įrengta statytojo, atmetamas kaip nepagrįstas (CPK 183, 185 straipsniai). Minėta, Patalpų priežiūros ir nuomos 2009-01-05 sutarties priedo 3 punkte nurodyta, kad nėra kondicionavimo sistemos (T.1, b.l.109-112). Nagrinėjamoje byloje šalys abi nurodė, kad kilnojamųjų daiktų nėra tikslinga atskirti nuo pagrindinio daikto. Bankroto administratoriaus atstovė patvirtino, kad neketina grąžinti kilnojamųjų daiktų dėl turto vertės sumažėjimo. Tokiu atveju turi būti sprendžiama dėl kreditorės patirtos žalos dydžio atlyginimo pinigais.

2011. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Žala, padaryta asmens turtui, nesant įstatymo išimčių, turi būti atlyginama laikantis visiško nuostolių atlyginimo – restitutio in integrum – principo (CK 6.251 straipsnis), kurio esmė ta, kad žalos atlyginimu turi būti siekiama ją patyrusį asmenį grąžinti į iki pažeidimo buvusią padėtį. Asmens teisė į turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą garantuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje, ji turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka, nepažeidžiant bendrųjų teisinės valstybės principų, inter alia – teisingumo principo. Teisingas žalos atlyginimas reiškia ir tai, kad sprendžiant ginčus dėl žalos atlyginimo teismo turi būti nustatytas tikrasis žalos dydis; kai priteisiamas mažesnis už tikruosius nuostolius žalos atlyginimas, lieka iš dalies neapgintos nukentėjusio asmens teisės, kai priteisiamas žalos atlyginimas viršija tikruosius nuostolius, nukentėjęs asmuo nepagrįstai praturtėja skolininko sąskaita – abiem atvejais teisingumo principas yra pažeidžiamas.

2112. Atkuriamosios vertės (kaštų) nustatymas – vienas Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nurodytų turto vertinimo metodų, jo pagrindas – skaičiavimai, kiek kainuotų atkurti esamos (sunaikinimo/sugadinimo metu) fizinės būklės ir esamų (sunaikinimo/sugadinimo metu) eksploatacinių bei naudingumo savybių objektus pagal vertinimo metu taikomas darbų technologijas bei kainas. Kaštai turi būti suskaičiuoti iki ribos, kuri atitinka esamą sugadinimo metu objekto fizinę būklę. Atkūrimo kaštai šiuo atveju turi rodyti išlaidas, kurios reikalingos atitinkamo nusidėvėjimo daiktui atkurti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-763/2001; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-166/2009; kt.).

2213.Pasikeitusi bankroto administratoriaus pozicija dėl kilnojamų daiktų (langų roletų, vėdinimo sistemos ir įrenginių pakabinamose lubose ir po lubomis, kiliminės dangos, signalizacijos sistemos, durų (5 vnt.)) grąžinimo sudaro pagrindą išvadai, jog jis nenorėtų investuoti pajamų į buto apdailą ar prarasti galimybę gauti 8,79 proc. daugiau parduodant butą, nes ekspertas aiškiai nurodė, jog buto vertė pašalinus pagerinimus sumažėtų 24 390 eurų. Tai reikštų, jog jo atsikirtimai dėl 5 341,17 eurų sumos priteisimo leistų praturtėti kreditorės D. P. sąskaita. Pagal CK 6.249 straipsnio 5 dalį „žala apskaičiuojama pagal kainas, galiojančias teismo sprendimo priėmimo dieną, jeigu įstatymai ar prievolės esmė nereikalauja taikyti kainų, buvusių žalos padarymo ar ieškinio pareiškimo dieną“. Tokiu atveju teismas sprendžia, jog teisinga būtų tvirtinti kreditorės reikalavimą pagal 2016-10-21 datai paskaičiuotus daiktų atkūrimo kaštus (8 969,42 eurų), pridedant montavimo darbų kainą, t.y. 1 1700 eurų, kurių kaina nustatyta pagal 2009 metais buvusias kainas. Atsižvelgiant į eksperto pateiktus kilnojamųjų daiktų ir jų montavimo vertės duomenis, tvirtinamas D. P. trečios eilės 10139,42 eurų reikalavimo suma, kitoje dalyje prašymas atmetamas kaip neįrodytas (CK 4.14 straipsnio 2 dalis, CPK 185 straipsnis).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

2414. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis, su kuriuo susijusius klausimus reglamentuoja CPK 80–87 straipsniai, ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu, su kuriomis susijusius klausimus reglamentuoja CPK 88–92, 97–99 straipsniai. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos pagal tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas (CPK 93 straipsnis). Pagal kasacinio teismo praktiką ginčai dėl kreditorinių reikalavimų bankroto bylose prilygsta bylos nagrinėjimui ginčo teisena. Kreditorė patyrė 121 eurą (T.1, b.l.142) už faktinių aplinkybių konstatavimą, 800 eurų už paskirtą ekspertizę (T.1, b.l.174).

2515.Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalį prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms ir vertėjams, bei išlaidos, susijusius su vietos apžiūra. Nagrinėjamoje byloje kreditorės reikalavimai yra patenkinti 39 proc. (10139,42 eurų priteista suma x 100 proc. /26 000 eurų reikalaujama suma). Kreditorės patirtos išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos, todėl jos naudai priteisiama 359,19 eurų (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

26Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas,

Nutarė

27Patvirtinti D. P. (a.k. ( - ) trečios eilės 10 139,42 eurų finansinį reikalavimą UAB „Eurovista“ ir Ko bankroto byloje.

28Priteisti D. P. (a.k. ( - ) naudai 359,19 eurų bylinėjimosi išlaidų iš UAB „Admivita“ (j.a.k. 125841325) administravimo išlaidoms skirtų lėšų.

29Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Petkuvienė,... 2. sekretoriaujant Rūtai Morkūnaitei,... 3. dalyvaujant kreditorės D. P. atstovui advokatui Daliui Boreikai,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. Teismas... 6.
  1. Ginčo esmė
...
7. 1. Pareiškėja kreipėsi į bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 8. 2. BUAB „Eurovista“ ir Ko bankroto administratorius atsiliepime į... 9. 3. Bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu, gavus Kilnojamojo turto rinkos... 10. II. Teismo nustatytos aplinkybės, motyvai, išaiškinimai ir išvados... 11. 4. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. gegužės 20 d. nutartimi... 12. 5. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11... 13. Dėl kreditorės teisės reikšti reikalavimą... 14. 6. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos... 15. 7. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratorius ginčydamas faktą, jog... 16. 8. Patalpų priežiūros ir nuomos 2009-01-05 sutarties priedo 3 punkte... 17. Dėl finansinio reikalavimo pagrįstumo aplinkybių... 18. 9. Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 13 d. nutartimi buvo paskirta... 19. 10. Bankroto administratorės argumentas, kad turėtų būti išskaičiuota... 20. 11. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto... 21. 12. Atkuriamosios vertės (kaštų) nustatymas – vienas Turto ir verslo... 22. 13.Pasikeitusi bankroto administratoriaus pozicija dėl kilnojamų daiktų... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 24. 14. Pagal CPK 79 straipsnį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis,... 25. 15.Pagal CPK 88 straipsnio 1 dalį prie išlaidų, susijusių su bylos... 26. Vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, 290-292 straipsniais, teismas,... 27. Patvirtinti D. P. (a.k. ( - ) trečios eilės 10 139,42 eurų finansinį... 28. Priteisti D. P. (a.k. ( - ) naudai 359,19 eurų bylinėjimosi išlaidų iš UAB... 29. Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti...