Byla A-438-415-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), Romano Klišausko (pranešėjas) ir Romos Sabinos Alimienės, sekretoriaujant Aušrai Dzičkanecienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovams Jurijui Guselnikovui, Svetlanai Naidenko, Jonui Butkui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims I.P., trečiųjų suinteresuotųjų asmenų atstovams A.B., J.M., B.R., V.J., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdamas administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. kovo 26 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „JGK statyba“ skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant Vilniaus apskrities viršininko administracijai, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, uždarajai akcinei bendrovei korporacijai „Matininkai“, uždarajai akcinei bendrovei „Arlitanus“, L.S., I.N., J.V., I.Š., R.Š., R.S., P.N., S.V., M.R., I.P., J.J., S.S., H.K., V.V., Z.S., H.K., dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas - UAB „JGK statyba“, kolegijos teisėjui Romanui Klišauskui pareiškė nušalinimą, tai motyvuodamas tuo, jog šis teisėjas, nagrinėjamoje byloje yra atnaujinęs procesą. Atnaujinant procesą buvo išsakyta nuomonė dėl įtrauktinų asmenų rato į šį procesą, jų statuso ir pan.. Kadangi pareiškėjas ginčija įtrauktų į procesą asmenų subjektines teises, mano, kad tai duoda pagrindą abejoti teisėjo Romano Klišausko nešališkumu nagrinėjant bylą, nes jis yra išsakęs išankstinę nuomonę dėl šioje byloje spręstinų klausimų.

5Iš bylos matyti, kad teisėjas Romanas Klišauskas buvo kolegijos nariu, 2005 m. spalio 5 d. priimant nutartį, administracinėje byloje Nr. P5 – 182/2005, kuria buvo nutarta atnaujinti procesą, nagrinėjamoje byloje. Minėta nutartimi buvo konstatuota, kad į bylos nagrinėjamą būtina įtraukti eilę asmenų, nes teismo sprendimo priėmimas yra susijęs su šių asmenų teisių ir pareigų išsprendimu.

6Teisiniai pagrindai draudžiantys pakartotinai teisėjui nagrinėti bylas, kuriose dalyvauja tos pačios šalys yra nustatyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 ir 47 straipsniuose. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 46 straipsnio 4 dalį „Teisėjas, dalyvavęs nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą (nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės, negali dalyvauti nagrinėjant tą bylą nei apeliacinės instancijos teisme, nei pakartotinai tą bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.“

7Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 2 dalį „Teisėjas negali dalyvauti nagrinėjant bylą: 1) jeigu jis pirmiau nagrinėjant tą bylą dalyvavo kaip liudytojas, specialistas, ekspertas, vertėjas, atstovas, prokuroras, teismo posėdžių sekretorius; 2) jeigu jis yra šalių, kitų proceso dalyvių ar kolegijos teisėjų giminaitis; 3) jeigu jis pats arba jo giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi arba jeigu yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abejonių jo nešališkumu.

8Kolegijos nuomone, pareiškėjo nurodyta aplinkybė – teisėjo Romano Klišausko išsakyta išankstinė nuomonė dėl proceso dalyvių statuso ir galimo jų teisių pažeidimo, pareiškėjui gali duoti pagrindą manyti, jog teisėjas Romanas Klišauskas turi išankstinę nuomonę dėl bylos baigties, o tuo pačiu abejoti jo nešališkumu.

9Minėta, kad tokios aplinkybės nustatymas yra imperatyvus draudimas teisėjui nagrinėti bylą (ABTĮ 47 str. 2 d. 3 p.), dėl ko pareikštas nušalinimas teisėjui Romanui Klišauskui tenkinamas.

10Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 47 straipsnio 7 dalimi,

Nutarė

11Teisėją Romaną Klišauską nušalinti nuo šios bylos nagrinėjimo.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai