Byla e2S-741-357/2017
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens G. K. atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. J. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartimi A. J. iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas R. P.. Nustatytas 4 mėnesių terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti.
 2. Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 12 d. nutartimi pratęstas fizinio asmens A. J. mokumo atkūrimo plano pateikimo tvirtinti teismui terminas iki 2017 m. kovo 26 d.
 3. Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi bankrutuojančio fizinio asmens A. J. bankroto administratoriaus R. P. prašymas dėl mokumo atkūrimo plano patvirtinimo paliktas nenagrinėtu, suteikiant galimybę A. J. patikslinti mokumo atkūrimo planą pagal kreditorės AB SEB bankas pareikštas pastabas.
 4. Bankroto administratorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – LR FABĮ) 8 straipsnio 3, 4, 5 ir 8 dalių nuostatomis, 2017 m. birželio 7 d. kreipėsi į teismą, prašydamas patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens A. J. patikslintą mokumo atkūrimo planą. Nurodė, kad 2017 m. gegužės 29 d. sušauktas kreditorių susirinkimas neįvyko, nes nebuvo kvorumo. 2017 m. birželio 6 d. sušauktas pakartotinis kreditorių susirinkimas, grupėse balsavę kreditoriai nepritarė bankrutuojančio A. J. mokumo atkūrimo plano projektui.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m. birželio 23 d. nutartimi bankroto administratoriaus prašymą tenkino – patvirtino A. J. mokumo atkūrimo planą, svarstytą 2017 m. birželio 6 d. vykusiame kreditorių susirinkime.

66.

7Įvertinęs bankrutuojančio A. J. mokumo atkūrimo planui nepritarusių nurodytų kreditorių pastabas, teismas darė išvadą, kad E. P. pastaba nėra susijusi su LR FABĮ 7 straipsnyje nustatytais reikalavimais, o G. K. pasiūlymas dėl administravimo išlaidų dydžio, administruojant hipotekos kreditoriaus turtą, laikytinas nebeaktualiu, nes teikiamas tvirtinti mokumo atkūrimo planas yra patikslintas pagal hipotekos kreditoriaus AB SEB banko pastabas dėl nurodytų administravimo išlaidų. Kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“ taip pat nepritarė pateiktam tvirtinti mokumo atkūrimo planui, nurodydama, kad dėl Vilniaus apygardos teismo sprendimo, kuriuo panaikinta A. J. ir D. J. povedybinė sutartis, mokumo atkūrimo planas turėtų būti tikslinamas. Atsižvelgiant į tai, kad nurodytas teismo sprendimas nėra galutinis ir esant tikimybei, kad bus skundžiamas kasacine tvarka, šiuo metu nėra tikslinga dar kartą teikti mokumo atkūrimo plano projektą kreditorių susirinkimui.

87.

9Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad LR FABĮ numato mokumo atkūrimo plano keitimo procesą (LR FABĮ 8 str. 13 d.). Taigi kreditoriai disponuoja pakankamomis priemonėmis kontroliuoti plano įgyvendinimo procesą. Pažymėtina ir tai, kad kreditorė uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“ nepateikė įrodymų, patvirtinančių bankrutuojančio fizinio asmens A. J. nesąžiningumą. Be to, uždaroji akcinė bendrovė „Swedbank lizingas“ nedalyvavo nei viename bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkime ir savo pastabas pateikė, kai mokumo atkūrimo planas buvo pateiktas tvirtinti teismui. Darytina išvada, kad kompromisinių sprendimų galimybės yra išsemtos, o mokumo atkūrimo plano tvirtinimo procedūra negali tęstis neribotą laiką, nes taip būtų paneigiami fizinio asmens bankroto tikslai, numatyti LR FABĮ. Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi A. J. išnaudojo pakartotinę patikslinto mokumo atkūrimo plano teikimo kreditorių susirinkimui procedūrą. Iš 2017 m. birželio 6 d. pakartotiniam kreditorių susirinkimui pateikto mokumo atkūrimo plano projekto matyti, kad LR FABĮ 7 str. nurodyti reikalavimai plane yra aptarti ir išanalizuotos galimybės jį įvykdyti pagal esamą realią padėtį, todėl įstatymo reikalavimai nepažeisti.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11

 1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo G. K. prašo panaikinti Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – netvirtinti pareiškėjo A. J. mokumo atkūrimo plano ir nutraukti fizinio asmens A. J. bankroto bylą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

126.1.

13Pareiškėjo A. J. mokumo atkūrimo planui nepritarė 2017 m. birželio 6 d. vykęs kreditorių susirinkimas dėl objektyvių priežasčių, kurių teismas skundžiama nutartimi neįvertino.

146.2.

15Vilniaus apygardos teismui 2017 m. kovo 30 d. sprendimu panaikinus pareiškėjo ir jo sutuoktinės povedybinę sutartį, mokumo atkūrimo planas privalo būti tikslinamas, kadangi esant tokiai situacijai keičiasi būtiniesiems poreikiams skirtinų lėšų apimtis. Šis aspektas yra itin svarbus kreditorių atžvilgiu, kadangi sumažėjus pareiškėjo būtiniesiems poreikiams skirtinoms lėšoms, atitinkamai didėja kreditorių reikalavimams tenkinti skirtina lėšų suma. Apeliantui nėra suprantama, kodėl teismas atmetė šią kreditoriaus pastabą nurodydamas, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimas dėl povedybinės sutarties panaikinimo nėra galutinis, be to, pareiškėjas, tikėtina, skųs šį sprendimą, dėl ko nėra pagrindo tikslinti mokumo atkūrimo plano, ypač kai tokiam tikslinimui yra suteikiama galimybė jau mokumo atkūrimo plano vykdymo eigoje. Toks teismo motyvas yra visiškai nepagrįstas, kadangi, visų pirma, Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimas jau yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas, teismas negali vadovautis vien pareiškėjo pateiktomis prielaidomis apie kasacinio skundo teikimą. Byloje nėra duomenų, kad kasacinis skundas yra pateiktas, kas reiškia, kad 2017 m. kovo 30 d. sprendimas yra galiojantis ir privalo būti vykdomas.

166.3.

17Teismo motyvas, jog mokumo atkūrimo planas gali būti tikslinamas jau mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje yra nepagrįstas, kadangi LR FABĮ įtvirtinta galimybė tikslinti mokumo atkūrimo planą yra susijusi būtent su mokumo atkūrimo plano vykdymo stadijoje pasikeitusiomis atitinkamoms aplinkybėms, tačiau ne mokumo atkūrimo plano tvirtinimo stadijoje.

186.4.

19Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, jog mokumo atkūrimo plane nurodytos pareiškėjo mokumo atkūrimo priemonės yra pakankamos ir parodančios pareiškėjo siekį atkurti mokumą. Pažymi, kad tai, kas mokumo atkūrimo plane nurodyta kaip priemonės mokumui atkurti, negali būti laikoma priemonėmis LR FABĮ 7 str. 1 d. 5 p. prasme. Plane tik deklaratyviai nurodyta, kad pareiškėjas deda visas pastangas darbe, tačiau tai nėra priemonės, skirtos mokumui atkurti. Siekis rodyti gerus rezultatus savaime nėra priemonė mokumo atkūrimui. Taip pat apeliantas atkreipia dėmesį, kad jo žiniomis, pareiškėjo darbovietės UAB „Abastas“ direktorius yra pareiškėjo brolis, dėl ko kritiškai vertintina aplinkybė dėl darbo užmokesčio padidėjimo, kadangi, tikėtina, jog darbo užmokesčio padidėjimui įtakos gali turėti giminystės ryšiai. Patvirtintas mokumo atkūrimo planas neįpareigoja pareiškėjo imtis jokių aktyvių veiksmų atkurti mokumui, siekti gauti didesnes pajamas, ieškoti papildomo darbo. Pareiškėjas yra darbingo amžiaus, dėl ko yra visos sąlygos imtis kitų mokumo atkūrimo priemonių nei tik šiai dienai dirbamas pagrindinis darbas. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad deda visas įmanomas pastangas atkurti savo mokumą, tapti konkurencingas darbo rinkoje, nors yra darbingas darbingo amžiaus asmuo, dirbantis pagal pakankamai paklausią profesiją. Toks mokumo atkūrimo planas negali būti pripažįstamas tinkamu bankroto procedūrų įgyvendinimu, nes suponuoja prielaidas pasyviai atsikratyti visų skolų ir neskatina asmens dėti visas įmanomas pastangas gauti daugiau pajamų. Atkreiptinas dėmesys, kad apelianto kreditorinis reikalavimas sudaro 149 520 Eur, kai tuo tarpu patvirtintu mokumo atkūrimo planu numatoma, kad per visą pareiškėjo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpį apelianto reikalavimas tikėtina, jog pasidengs vos 2072,16 Eur, t.y. pasidengs tik 1,39 proc. reikalavimo.

 1. Bankroto administratorius R. P. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti, Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

207.1.

21Kreditoriai bankroto proceso metu vangiai domėjosi vykdomais procesiniais veiksmais. Tai patvirtina, kad sušauktas pirmasis kreditorių susirinkimas neįvyko nes nebuvo kvorumo. Pirmasis susirinkimas yra labai svarbus, nes tik jame pradedamas svarstyti mokumo atkūrimo plano projektas. Kreditoriai gali pateikti plano tikslinimo pastabas ir pateikti pasiūlymus plano tikslinimui. Nuo šio momento pradedama siekti skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros. Pirmame susirinkime apeliantas nedalyvavo ir nepasinaudojo galimybe balsuoti raštu. Pakartotiniame kreditorių susirinkime tik kreditorius AB SEB bankas pateikė pasiūlymą dėl išlaidų administruojant įkeistą turtą. Kreditoriai , tame tarpe ir apeliantas jokių pastabų ar pasiūlymų dėl pateikto plano neatitikimo FABĮ 7 str., reikalavimams nepateikė. Pareiškėjas patikslino pagal hipotekos kreditoriaus pareikštas pastabas bei pasiūlymus mokumo atkūrimo planą ir pateikė administratoriui. 2017-05-29 sušauktas kreditorių susirinkimas neįvyko nes nebuvo kvorumo. Apeliantas nedalyvavo susirinkime ir nebalsavo raštu. 2017-06-06 sušauktame pakartotiniame kreditorių susirinkime, kreditoriai kaip to reikalauja FABĮ 8 str., 3 d., balsavo grupėse. Hipotekos kreditorius pritarė pateiktam patikslintam plano projektui. II-os eilės kreditoriai G. K. ir E. P. nepritarė pateiktam patikslintam plano projektui. Kreditoriai balsavę prieš plano patvirtinimą nenurodė priežasčių, kad pateiktas patikslintas mokumo planas neatitinka FABĮ 7 str., reikalavimams.

227.2.

23Vilniaus apygardos teismo2017 m. kovo 30 d. sprendimu panaikinta povedybinė sutartis. Apeliantas tvirtina, kad planas privalo būti tikslinamas keičiant lėšų sumą skiriama būtiniesiems poreikiams tenkinti. Administratorius pažymi, kad plano tvirtinimas vyksta nuo 2017-03-01, kuomet buvo išsiųsti pranešimai apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą. Apeliantas sušauktuose 4-iuose susirinkimuose (dvejuose nedalyvavo) nesiūlė tikslinti planą, mažinant lėšas reikalingas pareiškėjo būtiniesiems poreikiams tenkinti, neteikė pasiūlymų dėl nepakankamo darbo užmokesčio dydžio, persikvalifikavimo ir t.t. Administratorius pažymi, kad LR FABĮ įtvirtinta nuostata, kad ir skolininkas ir kreditorius turi siekti teisingos skolininko ir kreditoriaus interesų pusiausvyros. FABĮ kreditoriams suteikia pakankamai priemonių kontroliuoti plano įgyvendinimo procesą. Pareiškėjas aktyviai dalyvavo plano tvirtinimo, tikslinimo procese. Siekė kompromisinių sprendimų, atsižvelgė į pareikštas pastabas, pasiūlymus.

24Teismas

konstatuoja:

25IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas nutarties, kuria patvirtintas patikslintas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Reikalavimus, keliamus mokumo atkūrimo planui, ir šio plano tvirtinimo procedūrą reglamentuoja FABĮ 7 ir 8 straipsnių nuostatos. Plano projektą rengia bankrutuojantis asmuo, išvadą dėl plano įgyvendinimo galimybių teikia bankroto administratorius, kuris šią išvadą kartu su plano projektu pateikia kreditoriams ir šaukia kreditorių susirinkimą dėl pritarimo plano projektui (FABĮ 8 straipsnio 1, 2 dalys). Tuo atveju, jeigu kreditorių susirinkimas pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui nepritaria dėl to, kad planas neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju fizinis asmuo, atsižvelgdamas į kreditorių pastabas, turi patikslinti mokumo atkūrimo plano projektą taip, kad jis atitiktų įstatymo reikalavimus, nepažeistų kreditorių interesų pusiausvyros, ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti.

2711.

28Įstatymų leidėjas aiškiai ir nedviprasmiškai yra nurodęs, kad mokumo atkūrimo planą sudaro ir jį tikslina pats fizinis asmuo, tačiau suteikia galimybę šiame planavimo procese aktyviai dalyvauti ir fizinio asmens kreditoriams, kurie gali teikti savo pastabas ir pasiūlymus (FABĮ 9 str. 3 d.), taip pat ir bankroto administratoriui, rengiančiam išvadą dėl fizinio asmens parengto plano (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-190-706/2015; 2015 m. gegužės 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015, kt.). Tačiau tik nuo paties fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, sąžiningų pastangų priklauso mokumo atkūrimo plano įvykdymo sėkmė, o kartu ir fizinio asmens bankroto tikslų įgyvendinimas.

2912.

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gavęs plano projektą, kuriam kreditorių susirinkimas nepritarė, teismas turi pareigą patikrinti tokio atsisakymo pritarti priežastis ir įvertinti, ar fizinis asmuo dėjo pastangas ištaisyti plano projektą taip, kad jis kuo labiau atitiktų skolininko ir kreditorių interesų pusiausvyrą. Tuo atveju, jeigu fizinis asmuo nededa pastangų taisyti planą ir pakartotinis kreditorių susirinkimas nepritaria patikslintam plano projektui, teismas, manydamas, kad jis neatitinka įstatymo reikalavimų ir kreditorių susirinkimas pagrįstai jam nepritarė, nes jis pažeidžia fizinio asmens ir kreditorių interesų pusiausvyrą, turėtų ne pats keisti planą, o jo netvirtinti ir nutraukti fizinio asmens bankroto procedūrą (FABĮ 10 str. 1 d. 2 p.). Nesutikdamas su plane nurodytomis mokumo atkūrimo priemonėmis, jų įgyvendinimo galimybėmis, bet matydamas bankrutuojančio fizinio asmens pastangas siekti didesnio kreditorių reikalavimo patenkinimo, teismas turėtų ne pats jas (planą) keisti, o nurodyti fiziniam asmeniui kriterijus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti sudarant plano projektą. Taigi plano sudarymas, jo tikslinimas yra neteisminė procedūra, teismo kompetencija yra tik nuspręsti, ar planas tvirtintinas, ar ne (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015, 2016 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016). Teismų praktikoje laikoma, kad tokiu atveju, kai kreditorių susirinkimo nurodytos priežastys patenka į FABĮ 7 straipsnio nustatytų reikalavimų apimtį, tai teismas neturi priimti tokio fizinio asmens bankroto administratoriaus pareiškimo (plano), jei nebuvo pakartotinės plano tikslinimo procedūros ir pakartotinio jo svarstymo kreditorių susirinkime (žr. pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015, 2016 m. kovo 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128-378/2016).

3113.

32Nagrinėjamu atveju kreditorius atskirajame skunde nurodo, kad pareiškėjo A. J. mokumo atkūrimo planui nepritarė 2017 m. birželio 6 d. vykęs kreditorių susirinkimas dėl objektyvių priežasčių, kurių teismas skundžiama nutartimi neįvertino.

3314.

34FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi būti nurodytos lėšos (tarp jų darbo užmokestis, atlyginimas už naudojimąsi autoriaus teisėmis, už teisę į išradimą, dividendai ar kitos pajamos iš juridinių asmenų, kurių dalyvis yra fizinis asmuo, palikimas ir kita, išskyrus lėšas, gautas už parduotą turtą), kurias fizinis asmuo numato gauti periodiškai ar kaip vienkartines pajamas ir per visą bankroto procesą.

3515.

36Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartimi A. J. iškelta bankroto byla. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 20 d. nutartimi patvirtinti bankrutuojančio fizinio asmens A. J. kreditoriniai reikalavimai bendrai 341 171,07 Eur sumai. Suinteresuotas asmuo G. K. yra antros eilės kreditorius, kurio reikalavimas sudaro 149 520,00 Eur sumą. Mokumo atkūrimo plane nurodyta, jog pareiškėjo A. J. darbo užmokestis, atskaičius mokesčius sudaro 400 Eur per mėnesį. kiekvieną mėnesį bankrutuojančio fizinio asmens būtiniesiems poreikiams tenkinti būtų skiriama 260 Eur suma. Pareiškėjas nuo 2014 m. vasario 28 d. dirba UAB „Abastas“ projektų vadovo pareigose. Nurodoma, kad siekdamas bankroto proceso metu gauti kuo daugiau pajamų, kurios leistų atstatyti savo, kaip fizinio asmens, mokumą ir kiek galima daugiau atsiskaityti su kreditoriais, darbovietėje, pareiškėjas A. J. vykdo maksimaliai kiek leidžia fizinės jėgos ir laikas projektus, todėl nuo 2016-11-02 padidėjo jo atlyginimas iki 400 Eur atskaičius mokesčius. Pareiškėjas turi nuosavybės teise priklausantį turtą, esantį ( - ), kuris įkeistas AB SEB bankui, numatoma įkeisto turto pardavimo kaina 80 000 Eur. Pareiškėjas turi 1 debitorių, skolos suma – 19 440,40 Eur.

3716.

38Pažymėtina, kad teismas, tvirtindamas mokumo atkūrimo planą, turi remtis ne tik pareiškėjo paaiškinimais ir administratoriaus išvada dėl mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo, bet iš esmės analizuoti ir vertinti kreditorių nurodomas mokumo atkūrimo plano netvirtinimo priežastis ir atmesti gali tik formalius kreditorių reiškiamus prieštaravimus. Tai reiškia, kad spręsdamas, ar patvirtinti planą prieš kreditorių valią, teismas turi įvertinti kreditorių nurodytų priežasčių atitiktį tikrovei, tokių priežasčių svarumą ir skolininko bei kreditorių interesų pusiausvyros užtikrinimą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimas nėra galutinis ir esant tikimybei, kad bus skundžiamas kasacine tvarka, nėra tikslinga dar kartą teikti mokumo atkūrimo plano projektą kreditorių susirinkimui. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimu A. J. ir D. J. 2014 m. rugpjūčio 21 d. sudaryta povedybinė sutartis pripažinta negaliojančia nuo jos sudarymo momento. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 7 d. nutartimi atsisakyta priimti atsakovų A. J. ir D. J. 2017 m. birželio 29 d. pateiktą kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimo peržiūrėjimo. Įvertinus nurodytas aplinkybes, sutiktina su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, kad Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimas jau yra įsiteisėjęs ir turi būti vykdomas, o pirmosios instancijos teismas negalėjo vadovautis vien pareiškėjo pateiktomis prielaidomis apie kasacinio skundo teikimą, todėl mokumo atkūrimo planas privalo būti tikslinamas, kadangi keičiasi būtiniesiems poreikiams skirtinų lėšų apimtis. Be to, apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad patikslintas mokumo atkūrimo planas buvo sudarytas 2017 m. gegužės 15 d., t.y. jau po Vilniaus apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. sprendimo priėmimo, todėl pareiškėjui A. J. turėjo būti žinoma dėl povedybinės sutarties pripažinimo negaliojančia. Atsižvelgiant į tai, mokumo atkūrimo plane pareiškėjo nurodytos aplinkybės, jog sutuoktinė nebedengia mokesčių už komunalines paslaugas, nes pasirašyta povedybinė sutartis, yra klaidingos. Toks pareiškėjo elgesys laikytinas nesąžiningu ir pažeidžiančiu kreditorių interesų pusiausvyrą.

3917.

40Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia aplinkybe, jog pareiškėjo darbovietės UAB „Abastas“ direktorius yra pareiškėjo brolis, dėl ko tikėtina, jog darbo užmokesčio padidėjimui įtakos gali turėti giminystės ryšiai, be to, patvirtintas mokumo atkūrimo planas neįpareigoja pareiškėjo imtis jokių aktyvių veiksmų atkurti mokumui, siekti gauti didesnes pajamas, ieškoti papildomo darbo. Apeliacinės instancijos teismas šiuos apelianto argumentus laiko deklaratyviais, kadangi byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių bankrutuojančio fizinio asmens A. J. nesąžiningumą. Pažymėtina, kad FABĮ 8 straipsnio 10 dalies 1 punkte, 12 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatyta, jog teismui patvirtinus planą, bankroto administratorius disponuoja fizinio asmens turtu ir depozitinės sąskaitos lėšomis pagal plane nustatytą tvarką. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad FABĮ nustatyta pakankamai svertų (be kita ko, nurodytos bankroto administratoriaus pareigos ir teisės), kad bankrutuojantis fizinis asmuo tinkamai vykdytų savo pareigas viso bankroto proceso metu, įskaitant visų pajamų atskleidimą kreditoriams ir tinkamą atsiskaitymą su jais per visą bankroto proceso laikotarpį.

4118.

42Kasacinis teismas 2016 m. balandžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016 yra pasisakęs, kad jeigu kreditorių susirinkimas nepritaria pateiktam mokumo atkūrimo plano projektui dėl to, kad planas neatitinka šio įstatymo 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų, plano projektas gali būti tikslinamas ir pakartotinai teikiamas kreditorių susirinkimui (FABĮ 8 straipsnio 3 dalis). Tokiu atveju fizinis asmuo, atsižvelgdamas į kreditorių pastabas, turi patikslinti mokumo atkūrimo plano projektą ir pakartotinai teikti kreditorių susirinkimui svarstyti. FABĮ 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad kai tikslinamas plano projektas, teismas bankroto administratoriaus ar fizinio asmens prašymu turi teisę pratęsti šiame straipsnyje nustatytą terminą plano projektui pateikti.

4319.

44Įvertinant, kad šioje byloje mokumo atkūrimo planas kreditoriams tvirtinti buvo teikiamas du kartus, kai tuo tarpu teismų praktikoje yra atvejų, kai planas buvo teikiamas kreditoriams ir keturis kartus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-228-313/2016), siekiant neužkirsti kelio bylos šalims pasiekti susitarimą ir sėkmingai užbaigti bankroto procedūrą, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad yra pagrindas perduoti bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes tik pirmosios instancijos teismui suteikta išimtinė teisė taikyti atitinkamas FABĮ nustatytas priemones, t. y. pratęsti terminus planui parengti, ir gavus kreditorių susirinkimo apsvarstytą patikslintą planą atitinkamai spręsti dėl jo tvirtinimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

45Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

46Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

47Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti ir mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą perduoti Mažeikių rajono apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

48Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė
 1. Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m.... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5.
  1. Telšių rajono apylinkės teismas 2017 m.... 6. 6.... 7. Įvertinęs bankrutuojančio A. J. mokumo atkūrimo planui nepritarusių... 8. 7.... 9. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad LR FABĮ numato mokumo atkūrimo plano... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 11.
   1. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo G. K. prašo... 12. 6.1.... 13. Pareiškėjo A. J. mokumo atkūrimo planui nepritarė 2017 m. birželio 6 d.... 14. 6.2.... 15. Vilniaus apygardos teismui 2017 m. kovo 30 d. sprendimu panaikinus pareiškėjo... 16. 6.3.... 17. Teismo motyvas, jog mokumo atkūrimo planas gali būti tikslinamas jau mokumo... 18. 6.4.... 19. Apeliantas nesutinka su teismo pozicija, jog mokumo atkūrimo plane nurodytos... 20. 7.1.... 21. Kreditoriai bankroto proceso metu vangiai domėjosi vykdomais procesiniais... 22. 7.2.... 23. Vilniaus apygardos teismo2017 m. kovo 30 d. sprendimu panaikinta povedybinė... 24. Teismas... 25. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26.
    1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas... 27. 11.... 28. Įstatymų leidėjas aiškiai ir nedviprasmiškai yra nurodęs, kad mokumo... 29. 12.... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gavęs plano projektą, kuriam... 31. 13.... 32. Nagrinėjamu atveju kreditorius atskirajame skunde nurodo, kad pareiškėjo A.... 33. 14.... 34. FABĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad mokumo atkūrimo plane turi... 35. 15.... 36. Bylos duomenimis nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo 2016 m.... 37. 16.... 38. Pažymėtina, kad teismas, tvirtindamas mokumo atkūrimo planą, turi remtis ne... 39. 17.... 40. Apeliantas apeliacinį skundą taip pat grindžia aplinkybe, jog pareiškėjo... 41. 18.... 42. Kasacinis teismas 2016 m. balandžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr.... 43. 19.... 44. Įvertinant, kad šioje byloje mokumo atkūrimo planas kreditoriams tvirtinti... 45. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336... 46. Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 47. Mažeikių rajono apylinkės teismo 2017 m. birželio 23 d. nutartį panaikinti... 48. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....