Byla 2YT-7640-902/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims L. S., antstoliui E. S

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ingrida Kirsnytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. S. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuotiems asmenims L. S., antstoliui E. S.

2Teismas

Nustatė

3Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio veiksmų, prašo panaikinti 2017-07-21 antstolio patvarkymą Nr. ( - ) priimti vykdomąjį dokumentą, panaikinti antstolio 2017-07-24 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) ir nutraukti vykdomąją bylą. Nurodo, kad antstoliui vykdomąjį raštą dėl išlaikymo išieškojimo iš jo pateikė vykdyti žmona L. S., tačiau antstolis neatsižvelgė į tai, kad jis yra pilnai įvykdęs teismo sprendimą dėl išlaikymo priteisimo. Per laikotarpį nuo 2014-06-10 iki 2016-12-13 išieškotojai sumokėjo 220746 NOK (23648,91 Eur), šiuo laikotarpiu jis su žmona ir vaikais gyveno Norvegijos Karalystėje, vedė bendrą ūkį, jokių sutarčių su išieškotoja nebuvo sudaręs ir nebuvo jai skolingas, teismo sprendimų dėl skolų nebuvo priimta. Pagal Pasvalio rajono apylinkės teismo 2004-12-21 sprendimą išieškotojai turėjo sumokėti 21625 Lt (6263,03 Eur), jo sumokėta suma išieškotojai ženkliai viršija nurodytą įsiskolinimą, kurio dydžio nepagrindžia jokie dokumentai. Pareiškėjas detalizuoja, kad prasidėjus skyrybų procesui, L. S. elgiasi nesąžiningai ir siekia nepagrįstai praturtėti.

4Antstolis E. S. 2017-08-18 patvarkymu skolininko skundą tenkino iš dalies, patvarkė skolininko sumokėtą 23656,00 Eur (220746,00 NOK) sumą išieškotojai per laikotarpį nuo 2014-01-01 iki 2016-12-13 užskaityti 2587,22 Eur pagal išduotą vykdomąjį raštą; paskaičiuoti skolininko įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui už laikotarpį nuo 2017-01-01 iki 2017-05-01, kuris yra 239,21 Eur; vykdomajai bylai grįžus iš teismo spręsti klausimą dėl skundžiamų patvarkymo ir raginimo pakeitimo, bei vykdymo išlaidų perskaičiavimo. Antstolis teismui perdavė vykdomąją bylą Nr. ( - ). Patvarkyme antstolis nurodė, kad išieškotoja pateikė vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl 2135,80 Eur išlaikymo skolos, išlaikymo skola buvo paskaičiuota už laikotarpį nuo 2012-06-01 iki 2017-05-01. Išlaikymo skolos apskaičiavimas nėra detalizuojamas, kadangi skolininko pateiktas skundas yra dėl išieškotojai sumokėtų piniginių sumų užskaitymo, kaip išlaikymo teikimo nepilnamečiui vaikui. Skolininko pateiktuose banko išrašuose matyti, kad jis skolininkei per laikotarpį nuo 2014-06-10 iki 2016-12-13 yra sumokėjęs 23656,00 Eur (220746,00 NOK), iš jų 2017-07-25 109,09 Eur sumą. Išieškotojos buvo paprašyta paaiškinti, kam buvo skirtos lėšos pervestos jai pagal skolininko pateiktus mokėjimo kvitus. Išieškotoja raštuose paaiškino, kad visos jai pervesto lėšos buvo skirtos ne vaikų išlaikymui, o būsto nuomai, komunaliniams mokesčiams, skolininko reikmėms, nurodė, kad gyveno nuomojame name Norvegijos Karalystėje, vaikai gyveno Lietuvoje ir skolininkas jiems lėšų neskyrė. Išieškotoja taip pat nurodė, kad su skolininku yra nusipirkusi gyvenamąjį namą, dalis gautų lėšų buvo skirta gyvenamojo namo paskolai mokėti, be to, skolininkas Norvegijos Karalystėje turėjo įsiskolinimų. Antstolis konstatavo, kad išieškotoja ir skolininkas vedė bendrą ūkį, skolininkas santuokos metu gautas pinigines lėšas pervesdavo sutuoktinei, ji lėšomis disponuodavo ir galėdavo skirti priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui. Antstolis pažymi, kad periodinio išlaikymo mokėjimas nėra galimas į priekį, skolininkas išlaikymą nepilnamečiui vaikui 2017 metais teikė vieną kartą, 2017-07-05 išieškotojai sumokėdamas 109,09 Eur. Patvarkymas priimti vykdyti vykdomąjį dokumentą yra teisėtas ir turi būti vykdomas.

5Suinteresuotas asmuo išieškotoja L. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.

6Skundas tenkinamas iš dalies.

7Iš vykdomosios bylos Nr. ( - ) (toliau – vykd. b.) duomenų nustatyta, kad antstolio E. S. kontorai 2001-07-18 pateiktas vykdyti Pasvalio rajono apylinkės teismo vykdomasis raštas dėl nepilnamečio vaiko J. S. išlaikymo periodinėmis išmokomis po 125 Lt nuo 2004-02-21 iki nepilnamečio vaiko pilnametystės iš skolininko R. S. išieškotojai L. S. (vykd. b. l. 3, 4), antstolio 2017-07-21 patvarkymu Nr. ( - ) šis vykdomasis raštas priimtas vykdyti, išieškoma 2826,43 Eur suma (vykd. b. l. 5), 2017-07-24 antstolis priėmė raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ) (vykd. b. l. 18). Iš vykdomojoje byloje esančių mokėjimo duomenų matyti, kad skolininkas pervedinėjo išieškotojai pinigines sumas laikotarpiu nuo 2014 metų iki 2017 metų (vykd. b. l. 25- 30, 24), laikotarpiu nuo 2014-06-10 iki 2016-10-13 skolininkas išieškotojai sumokėjo 219728,00 NOK, 2017 m. sumokėjo 1018,00 NOK sumą. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų ir išieškotojos raštų (vykd. b. l. 39-41, 42, 43-45, 51, 56, 61, 67) nustatyta, kad išieškotoja ir skolininkas yra sutuoktiniai, vedantys bendrą ūkį. Išieškotoja nurodo, kad skolininkas išlaikymo neskiria nuo 2017-01-01 (vykd. b. l. 67), atsiliepimo byloje ji nepateikė.

8Antstolio veiksmai vykdymo procese reglamentuojami ir jo įgalinimai nustatyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso VI dalies normose bei Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 634 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. Nagrinėjamu atveju teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad antstolis, surašydamas skundžiamą 2017-07-21 antstolio patvarkymą Nr. ( - )priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir 2017-07-24 raginimą įvykdyti sprendimą Nr. ( - ), pažeidė skolininko teises ir interesus.

9Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad skolininkas teikė priteistą išlaikymą nepilnamečiui sūnui, atlikdamas mokėjimo pavedimus Norvegijos kronomis (vykd. b. l. 25- 30, 24), išieškotoja 2017-08-17 rašte nurodo, kad išlaikymas yra neteikiamas tik nuo 2017-01-01, todėl sprendžiamas klausimas dėl išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui nuo 2017-01-01.

10Pažymėtina, kad išlaikymo teikimo santykiai yra tęstinio pobūdžio. Skolininkas 2017 metais atliko tik vieną mokėjimo pavedimą išieškotojai – 109,00 Eur (vykd. b. l. 24, 30), išlaikymas išieškomas 48,00 Eur mokamomis periodinėmis mėnesinėmis išmokomis, todėl skundas tenkinamas iš dalies, įpareigojant antstolį perskaičiuoti skolininko išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui nuo 2017-01-01, perskaičiuoti vykdymo lėšas.

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybės naudai nepriteistinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 6 dalis).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

13Pareiškėjo R. S. skundą dėl antstolio E. S. veiksmų tenkinti iš dalies.

14Įpareigojant antstolį E. S. perskaičiuoti skolininko išlaikymo įsiskolinimą nepilnamečiui vaikui nuo 2017-01-01, perskaičiuoti vykdymo lėšas.

15Kitoje dalyje skolininko skundą atmesti.

16Nutarčiai įsiteisėjus, grąžinti antstoliui vykdomąją bylą Nr. ( - ).

17Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.