Byla 2-2146-828/2015
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. C

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui K. C., ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 569,64 Eur skolą, 275,54 Eur palūkanas, 247,07 Eur delspinigius, 123,75 Eur ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 569,64 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2006-04-05 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė Vartojimo kredito sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka kreditą grąžinti bei mokėti palūkanas, delspinigius, kitas sutartyje numatytas sumas AB SEB bankas naudai. Atsakovas netinkamai vykdė minėtą sutartį, todėl AB SEB bankas ją nutraukė ir įgijo teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti visą likusį kreditą bei pateikti reikalavimus atsakovui dėl atitinkamų palūkanų, delspinigių ir kitų susijusių piniginių sumų sumokėjimo. 2009-11-06 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi AB SEB bankas atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu. Ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir tuo pačiu pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovas prievolės neįvykdė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-03-05 (b. l. 30-31). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b. l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad 2006-04-05 AB SEB bankas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1450618051240-73, pagal kurią bankas atsakovui suteikė 1 158,48 Eur (4 000 Lt) kreditą, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis kreditą grąžinti, sumokėti palūkanas ir įvykdyti kitas sutartyje nustatytas prievoles (b. l. 13-17). Atsakovas tinkamai nevykdė sutarties, nesilaikė nustatyto kredito grąžinimo, palūkanų ir delspinigių mokėjimo grafiko, todėl AB SEB bankas vartojimo sutartį nutraukė (b. l. 21). 2009-11-09 Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 09-20-83 AB SEB bankas atlygintinai perleido ieškovui visus reikalavimus atsakovo atžvilgiu (b. l. 5, 18-20). Ieškovas 2009-11-19 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus (b. l. 22). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas įvykdė sutartinius įsipareigojimus, nėra. Ieškovui iš atsakovo priteistina 569,64 Eur skola, vartojimo kredito Sutarties 2.4 p. numatytos 8,5 proc. palūkanos už naudojimąsi kreditu iki 2014-11-10 – 246,13 Eur (b. l. 8) ir už 569,64 Eur negrąžinto kredito sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas įrodytas prie ieškinio esamais dokumentais.

7Remiantis LR CK 6.101 str. 2 d., reikalavimo įgijėjui pereina ir prievolės įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei kitos papildomos teisės. Nagrinėjamu atveju tarp AB SEB banko ir atsakovo sudarytos Sutarties 5.3 p., atsakovas už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį įsipareigojo mokėti 0,1 proc. laiku nesumokėto kredito ar jo dalies delspinigius. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, t. y. už 360 dienų, ieškovas paskaičiavo atsakovui 205,07 Eur delspinigius (b. l. 7).

8Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, į tai, kad šiam reikalavimui yra taikomas sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Ieškovas teismo prašo priteisti iš atsakovo delspinigius už negrąžintą kredito sumą, paskaičiuotus už 360 kalendorinių dienų, nors 2009 m. lapkričio mėn. įgijęs reikalavimo teises į atsakovo skolą faktiškai nesiėmė jokių priemonių priverstinai išsiieškoti skolą iki 2015 m. vasario mėn., kas sąlygojo jos egzistavimo laikotarpio užsitęsimą ir paskaičiuotų delspinigių dydį. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis mažintinas iki 185 kalendorinių dienų ir iš atsakovo priteistini 105,45 Eur (569,64 x 0,1 proc. x 185 d.) delspinigiai.

9Ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos – 123,75 Eur, kurias ieškovas prašo priteisti iš atsakovo (b. l. 6), yra įskaičiuojamos į nuostolius, todėl turi būti tiesiogiai susijusios su skolininko (atsakovo) civilinę atsakomybę nulėmusia veika (LR CK 6.247 str.). Ieškovo prašomos priteisti išlaidos, t. y. darbo priemonės (vokas, spausdinimas, pakavimas), skambinimas, yra išimtinai susijusios tik su paties ieškovo vykdoma tiesiogine veikla ir negali būti priskiriamos prie LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p. numatytų protingų išlaidų, susijusių su skolos išieškojimu ne teismo tvarka.

10Ieškovo nurodomos išlaidos už pranešimų siuntimą bei užklausas Gyventojų registro tarnybai ir Nekilnojamojo turto registrui pripažintinos ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidomis, tačiau turi būti pagrįstos LR CPK 177 str. numatytais įrodymais. Ieškovas, pateikdamas teismui ieškinį, minėtas išlaidas pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Be to, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidos yra įskaitomos į nuostolius (LR CK 6.249 str. 4 d. 3 p.). Esant minėtoms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo atmestinas.

11Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą įstatymas numato 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.). Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą sumą yra pagrįstas įstatymu.

12LR CK 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iki šiol nėra įvykdęs prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (73,33 proc.). Iš atsakovo priteistina 569,64 Eur skola, 275,54 Eur palūkanos, 105,45 Eur delspinigiai, 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 569,64 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nepriteisiamos (LR CPK 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo K. C., asmens kodas ( - ) 569,64 Eur (penkis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 64 ct) skolą, 275,54 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus 54 ct) palūkanas, 105,45 Eur (vieną šimtą penkis eurus 45 ct) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 8,5 proc. dydžio metines palūkanas už 569,64 Eur negrąžinto kredito sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2015-02-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 26,39 Eur (dvidešimt šešis eurus 39 ct) žyminio mokesčio dalį – UAB „Gelvora“, įmonės kodas 125164834, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai