Byla 2-163-394/2013
Dėl antstolio Arturo Bložės atlikto procesinio veiksmo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Jarūnė Sedalienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos K. K. skundą dėl antstolio Arturo Bložės atlikto procesinio veiksmo,

Nustatė

3Pareiškėja prašo panaikinti areštą automobiliui BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) Nurodo, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje yra vykdomos vykdomosios bylos dėl skolų išieškojimo iš V. K. 3 eilės VSDFV Vilniaus skyriaus naudai. Antstolis pateikė patvarkymą dėl transporto priemonės BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) pateikimo vertės nustatymui, tačiau šis automobilis pareiškėjai nebepriklauso, nes 2012-11-02 parduotas Ž. Ž.. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 72.3 p. numatytas 15 dienų terminas kreiptis dėl pirkėjo, kaip automobilio savininko, įregistravimo, tačiau 2012-11-12 automobilio perregistruoti nepavyko, nes jam buvo uždėtas areštas. Įsiskolinimai vykdomojoje byloje yra susiję su pareiškėjos sutuoktinio prievolėmis, iš bendro sutuoktinių turto vykdytinos prievolės išvardintos LR CK 3.109 str., nustatyti prievolės pobūdį, t.y. ar ji asmeninė, ar vykdoma iš bendro turto, gali tik teismas.

4Pareiškėjos skundas pateiktas antstoliui Arturui Bložei 2012-12-17. Antstolis 2012-12-27 surašė patvarkymą dėl atsisakymo tenkinti skundą, kuriame nurodė, kad LR CPK 666 str. yra įtvirtintas išieškojimas iš fizinių asmenų turto, išieškojimas nukreipiamas į turto dalį, esančią bendrojoje jungtinėje nuosavybėje. Patikrinus skolininko V. K. turtinę padėtį nustatyta, kad asmuo nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, o skolininko sutuoktinei K. K. priklauso transporto priemonė BMW X5, kuri įgyta santuokos metu, todėl 2012-11-08 Turto arešto aktu Nr. BLO164157 ši transporto priemonė buvo areštuota. Antstolio kontorai pateikta transporto priemonės pirkimo pardavimo sutartis nėra patvirtinta VĮ „Regitra“, kaip tinkamai sudaryta, pareiškėja antstolio kontorai nepateikė ir pažymos, kad kreipėsi į VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonės perregistravimo. Transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutarties forma yra laisvai prieinama visiems asmenims internete, sutarties sudarymo laikas ir data gali neatitikti tikros sutarties sudarymo datos. Panaikinus areštą minimai transporto priemonei, skolos išieškojimas iš V. K. gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomu.

5Apie gautą skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų, jo nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta pareiškėjai, antstoliui, suinteresuotiems asmenims VSDF Vilniaus skyriui ir Ž. Ž. (5-9 b.l.). Suinteresuotas asmuo Ž. Ž. pateikė teismui atsiliepimą į skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo pareiškėjos skundą tenkinti ir panaikinti areštą automobiliui BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) Nurodo, kad su K. K. 2012-11-02 sudarė šio automobilio pirkimo - pardavimo sutartį. Automobilio persiregistruoti negalėjo, nes antstolis po pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo automobiliui pritaikė areštą. Pirkimo – pardavimo sutartis yra vienas iš nuosavybės teisės įgijimo pagrindų, daikto įgijėjas nuosavybės teisę į daiktą įgyja nuo jo perdavimo momento, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. Atskirų nuostatų dėl transporto priemonės perleidimo įstatymuose nenustatyta. Jeigu pirkimo – pardavimo sutartyje nėra jokių išlygų dėl nuosavybės teisės perėjimo momento, tame tarpe dėl sutarties įregistravimo, tai turi būti sprendžiama pagal LR 4.49 str. 1 d. nuostatą. Jokių papildomų susitarimų su pareiškėja nebuvo sudarę, po sutarties pasirašymo ir pinigų perdavimo jam buvo perduotas automobilis, kurį išsigabeno iš pareiškėjos uošvių kiemo. Antstolis nepagrįstai teigia, kad K. K. nepateikė patvirtinimo iš VĮ „Regitra“ , kad sutartis tinkamai sudaryta, tuo antstolis netinkamai interpretuoja LR Civilinio kodekso normas. Dėl automobilio pirkimo – pardavimo sutarties, jos registracijos ne kartą pasisakyta kasacinio teismo praktikoje, esmine ginčui spręsti laikytina kasacinio teismo išvada, kad LR Civilinio kodekso ir kitų įstatymų normos nenustato privalomos automobilio pirkimo – pardavimo sutarties registracijos, poįstatyminio reglamentavimo nuostatos, pagal kurias asmenys, sudarę automobilio pirkimo – pardavimo sutartį, privalo kreiptis į viešųjų duomenų registrą dėl automobilio registracijos duomenų keitimo, yra skirtos daiktams įregistruoti. Transporto priemonės teisinės registracijos duomenų nepakeitimas, t.y. transporto priemonės nuosavybės teisės perleidimo kitam asmeniui pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu neišviešinimas transporto priemonių registre yra teisiškai nereikšminga aplinkybė sprendžiant, kas pagal transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartį yra transporto priemonės savininkas.

6Skundas tenkintinas. Iš vykdomosiose bylose Nr. 41-3162, 41-3159, 41-3160 ir 41-3161 esančių dokumentų matosi, kad antstolio Arturo Bložės kontoroje yra priimti vykdyti Pasvalio rajono apylinkės teismo išduoti vykdomieji raštai dėl skolų išieškojimo iš V. K. išieškotojo VSDF Vilniaus skyriaus naudai. 2012-10-30 užklausos duomenimis nustatyta, kad K. K. nuosavybės teise priklauso transporto priemonė automobilis BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) 2012-11-08 turto arešto aktu antstolis šį automobilį areštavo ir tą pačią dieną priėmė patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui, tačiau 2012-11-02 pirkimo – pardavimo sutartimi automobilis BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) jau buvo parduotas Ž. Ž..

7Automobilio nuosavybės teisės įgijimo pagrindas yra pirkimo–pardavimo sutartis (CK 4.47 str. 1 p., 6.305 straipsnio 1 d.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra ne kartą pasisakęs, kad transporto priemonės įregistravimas, kaip tai nustatyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, netapatus registravimo duomenų keitimui; pasikeitus transporto priemonės valdytojui, transporto priemonė nėra iš naujo registruojama, bet tik pakeičiami registracijos duomenys, vietoje senojo valdytojo (savininko) įrašomas naujasis. Registravimo duomenų keitimas nėra tapatus automobilio savininkų pasikeitimui; savininkai pasikeičia jų tarpusavio sudarytos sutarties, bet ne registracijos pagrindu. Dėl to netaikytinos CK 1.75 str. 2 dalies nuostatos, kad neįregistravusios sandorio šalys negali panaudoti sandorio fakto prieš trečiuosius asmenis ir įrodinėti savo teisių prieš trečiuosius asmenis, remdamosi kitais įrodymais. Vertinant transporto priemonių registro duomenų reikšmę ir santykį su trečiaisiais asmenimis, konstatuotina, kad vieši registro duomenys atlieka tik teisių išviešinimo, bet ne teises nustatančią funkciją (2010-11-09 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-448/2010, 2010-11-17 LAT nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-309/2010).

8Kadangi transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi 2012-11-02 nuosavybės teisė į automobilį BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) perduota naujajam savininkui Ž. Ž., tuo metu automobilis nebuvo areštuotas, įstatymo nenustatytas privalomas automobilio pirkimo–pardavimo sutarties įregistravimas, o savininko pasikeitimo įregistravimui numatytas 15 dienų terminas (Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 72.3 p.), kurio Ž. Ž. nebuvo praleidęs, antstolis 2012-11-08 neturėjo teisės areštuoti turto, kuris nepriklauso nei skolininkui, nei jo sutuoktiniui. 2012-11-19 gavęs skolininko atsakymą į patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui su transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartimi, antstolis privalėjo automobilio areštą panaikinti. Ž. Ž., teikdamas atsiliepimą į skundą, taip pat patvirtino, kad 2012-11-02 pirkimo – pardavimo sutartimi įsigijo nurodytą automobilį nuosavybėn ir sumokėjo už jį sutartą pinigų sumą, tik dėl antstolio taikyto automobilio arešto negalėjo savininko pasikeitimo įregistruoti viešame registre. Antstolio teiginys, kad transporto priemonės pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti patvirtinta VĮ „Regitra“ nepagrįstas jokiomis teisės normomis. Atsižvelgiant į šias aplinkybes pareiškėjos skundas tenkintinas ir areštas nurodytam automobiliui naikintinas. Kadangi pareiškėja savo skunde nurodo ir antstolio patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui, įvykdyti šiuo patvarkymu nustatyto įpareigojimo nei pareiškėja, nei jos sutuoktinis skolininkas V. K. neturi galimybės, nes nebėra automobilio savininkai, šis patvarkymas naikintinas.

9Vadovaudamasi išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str.,

Nutarė

10Pareiškėjos K. K. skundą dėl antstolio Arturo Bložės veiksmų tenkinti.

11Panaikinti antstolio Arturo Bložės 2012-11-08 turto arešto aktu taikytą automobilio BMW X5, valstyb. Nr. ( - ) transporto priemonių registre įregistruotą K. K., a.k. ( - ) vardu, areštą (TAA Nr. 2012023424).

12Panaikinti antstolio Arturo Bložės 2012-11-08 patvarkymą dėl transporto priemonės pateikimo vertės nustatymui.

13Neįsiteisėjusios nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjai, antstoliui Arturui Bložei, suinteresuotam asmeniui Ž. Ž..

14Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas grąžinti antstoliui.

15Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai