Byla 2-367-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, Sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei ir Jūratei Kaušylienei , Dalyvaujant ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorei Lidijai Burbienei, Bendraieškio Valstybės įmonės Anykščių miškų urėdija atstovui Kęstučiui Bilbokui ir advokatui A.Martinkevičiui, Dalyvaujant atsakovo UAB „Anšilas“ atstovui advokatui Justui Viliui, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui Gerdai Vaicekauskienei , Nedalyvaujant tretiesiems asmenims LR Aplinkos ministerijos atstovui, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos atstovui, VĮ registrų centro Utenos filialo atstovui, Anykščių rajono notarų biuro notarei, Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros ir bendraieškio Valstybės įmonės Anykščių miškų urėdijos ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Anšilas“, trečiajam asmeniui ieškovų pusėje LR Aplinkos ministerijai, tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų Valstybinei mokesčių inspekcijai, Anykščių rajono notarų biurui , VĮ Registrų centro Utenos filialui dėl Utenos apskrities viršininko 2006-08-25 įsakymo Nr. 15-259 pripažinimo negaliojančiu, 2006-09-19 valstybinės žemės pirkimo- pardavimo sutarties panaikinimo, restitucijos taikymo ir ,-

Nustatė

2ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra ir bendraieškis Valstybės įmonė Anykščių miškų urėdija su ieškiniu atsakovams UAB „Anšilas“ ir Nacionalinei žemės tarnybai prie LR Žemės ūkio ministerijos kreipėsi į teismą ir prašo pripažinti negaliojančiu Utenos apskrities 2006-08-25 viršininko įsakymą „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo pirkti žemės sklypą“, panaikinti tarp atsakovų sudarytą 0,6315ha valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ) pirkimo- pardavimo sutartį, panaikinti atsakovo UAB „Anšilas“ nuosavybės teisių į nupirktą žemės sklypą teisinę registraciją, bei taikyti restituciją- įpareigoti valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti iš biudžeto atsakovui UAB „Anšilas“ sumokėtų 11 114 Lt , o atsakovą UAB „Anšilas“ įpareigoti grąžinti valstybės nuosavybėn žemės sklypą. Teismo posėdžio metu ieškovo, bendraieškio atstovai paaiškino, jog valstybės įmonė miškų urėdija teikimu kreipėsi į prokuratūrą, prašydama ginti viešąjį interesą ir inicijuoti 2006-09-19 valstybinės žemės pirkimo- pardavimo sutarties , kurią Utenos apskrities viršininkas pardavė, o atsakovas UAB „Anšilas“ nupirko 0,6351 ha žemės sklypą, esantį ( - ). Nagrinėjant teikimą buvo nustatyta, jog žemės sklypas , kadastrinis Nr. 3456/0003:98 suformuotas prie inžinierinių tinklų – buitinio vandentiekio ir gamybinio vandentiekio . Nekilnojamojo turto registre žemės sklypas buvo įregistruotas 1998-03-05, registro Nr. 34/1210. Atsakovui UAB „Anšilas“ nuosavybes teise įgijus statinius( inžinierinius) – buitinį ir gamybinį vandentiekius, kuriems eksploatuoti buvo išnuomotas 0,6351 ha valstybinis žemės sklypas. 2006m. birželio 6d,. buvo sudaryta valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis . Atsakovas UAB „Anšilas“ 2006- 08- 08 Anykščių rajono žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą nutraukti valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį ir prašė jį parduoti. Utenos apskrities viršininko 2006-08-25 įsakymu „Dėl valstybinės žemės sutarties nuomos nutraukimo ir leidimo pirkti valstybinės žemės sklypą Anykščių rajone“, žemės sklypo nuomos sutartis buvo nutraukta , 2006- 09-19 buvo pasirašyta valstybinės žemės pirkimo- pardavimo sutartis , kuria atsakovui UAB „Anšilas“ buvo parduotas 0,6351ha ploto žemės sklypas. Aiškinantis sandorio sudarymo aplinkybes , buvo nustatyta, jog miško plotai, patenkantys į ginčo sklypo teritoriją , Puntuko kadastrinėje vietoje , yra priskirti valstybinės reikšmės miškų plotams, t.y. ginčo sklypas yra valstybinis miškas, kuris priklauso Pavarių girininkijai. Todėl Utenos apskrities viršininko administracija , priimdama įsakymą leisti pirkti atsakovui žemės sklypą ir pasirašydama pirkimo – pardavimo sutartį , neatsižvelgė į tai, jog žemės sklypas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškams , ir yra išimtinė valstybės nuosavybė. , ir negali būti sandorio objektas. Todėl pirkimo- pardavimo sutartis buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas. Parduodant žemės sklypą buvo pakeista jo paskirtis, nurodant jog tai komercinės paskirties. Prašė pripažinti žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį negaliojančia. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovė pateikė iš VĮ registrų centro Utenos filialo pažymą, jog ištaisyta klaida ir ginčo sklypas jau įregistruotas ne kaip komercinės paskirties , o kaip naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių ir naudingųjų iškasenų gavybos požeminių kasinių ir gręžinių . Bendraieškio VĮ Anykščių miškų urėdijos atstovai taip pat prašė ieškinį tenkinti, nurodydami, jog miškų urėdija nežinojo, apie sklypo pardavimą, nes tuo sklypu naudojosi, vykdė kirtimus, tvarkė nudžiuvusius medžius. Tas žemės sklypas tik buvo išnuomotas teikti požeminiam vandeniui ir ūkinei veiklai vykdyti. Tai yra valstybinis miškas ir negali būti pardavimų objektas , nes tai valstybės nuosavybė. Puntuko kadastrinėje vietoje nėra atlikti geodeziniai matavimai, nėra parengtas projektas, todėl šis žemės sklypas nėra įregistruotas VĮ registrų centre. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovai patikslino savo reikalavimus . Atsisakė reikalavimo pripažinti negaliojančiu visą Utenos apskrities viršininko 2006-08-25 įsakymą Nr. 15-259 „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo pirkti žemės sklypą Anykščių rajone“ . Prašė pripažinti tik šio įsakymo negaliojančiu antrą punktą, kuriuo leista atsakovui UAB „Anšilas“ pirkti valstybinės žemės sklypą, o pirmą punktą, kuriuo panaikinta ginčo sklypo nuomos sutartis, palikti galioti, nes tokiu atveju ginčo žemės sklypas grįš valstybei. Sudarant nuomos sutartį žemės sklypo paskirtis buvo nurodyta kaip komercinė, o šiuo metu Registrų centras pats ištaisė padarytą klaidą ir ginčo žemės sklypo paskirtis yra kita, ji pasikeitė , todėl būtina žemės sklypą grąžinti valstybei, kad vėliau būtų sprendžiamo jo nuomos klausimai nepažeidžiant įstatymų. Dėl ieškinio senaties ieškovo atstovė nurodė, jog ieškovas nepraleido ieškinio senaties, nes gavęs visus dokumentus, per vieną mėnesį padavė ieškinį teismui. Prašė priteisti iš atsakovų bylinėjimo išlaidas.

3Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog atsakovas ginčo sklype valdo nuosavybės teise inžinierinius įrenginius . 2006 metais sklypas buvo suformuotas ir išnuomotas atsakovui. Po to , apskrities viršininko įsakymu atsakovui UAB „Anšilas“ buvo leista ginčo žemės sklypą nusipirkti. Atsakovas nusipirkdamas ginčo sklypą matė, jog sklypas yra kitos paskirties ir jam negaliojo apribojimas, jog visi valstybinės reikšmės miškai nuosavybės teise priklauso valstybei. Byloje nėra duomenų, išskyrus pažymą iš VĮ Anykščių miškų urėdijos, jog ginčo žemės sklypas patenka į valstybinės reikšmės žemės sklypo plotus. Šis žemės sklypas nėra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovas nusipirkdamas ginčo sklypą buvo sąžiningas, sklypą įsigijo teisėtai pagal galiojančius teisės aktus ir jų nepažeisdamas. Atsakovo atstovas nurodė, jog, jei teismas nuspręstų tenkinti ieškinį, tai taikant restituciją , prašė atsakovui UAB „Anšilas „ grąžinti ne tik sumokėtą kainą už sklypą , bet ir 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo sumokėtos sumos iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Atsakovo atstovas nesutiko ir su ieškovo atstovu reikalavimu nepanaikinti viršininko įsakymo pirmo punkto, kuriuo buvo nutraukta ginčo žemės sklypo nuomos sutartis, nes tame žemės sklype atsakovas UAB „Anšilas“ nuosavybės teise valdo statinius, todėl vėl turės būti sprendžiamas klausimas dėl žemės sklypo nuomos sutarties. Prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovės su pareikštu ieškiniu sutiko. Paaiškino, jog ginčo sklypo istorija prasidėjo nuo 1990 metų, kai toje vietoje buvo atrastos naudingos iškasenos- mineralinis vanduo. Kad jį būtų galima eksploatuoti , UAB „Minera“ buvo išduotas leidimas. Tuomet atsirado gręžiniai , inžinieriniai tinklai. 1997 metai buvo atlikti ginčo žemės sklypo kadastriniai matavimai. 1998-02-05 apskrities viršininko administracijos įsakymu buvo įregistruota sklypo paskirtis naudingoms iškasenoms, durpynams ir požeminiam vandeniui eksploatuoti. Tačiau vėliau, dėl atsakovui nežinomų priežasčių, registrų centre atsirado įrašas, jog ginčo sklypas buvo įregistruotas kaip kitos paskirties - komercinės paskirties objektu. 2006 metais atsakovui UAB „Anšilas“ ginčo sklypas buvo išnuomotas, o tais pačiais metais, pakeitus sklypo paskirtį ir parduotas . Procesai buvo skubinami, motyvuojant, jog atsakovui trukdoma vykdyti komercinę veiklą , todėl administracijos įsakymas ir pirkimo- pardavimo sutartis buvo sudaryta neišnagrinėjus visų dokumentų. Ginčo žemės sklypas vyriausybės nutarimu patvirtintas valstybiniu mišku, jis yra regioniniame parke ir negali būti pirkimo pardavimo objektu. Baigiamosiose kalbose atsakovo atstovė nurodė, jog nėra pagrindo naikinti Utenos apskrities viršininko įsakymo ‚Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo pirkti žemės sklypą Anykščių rajone“ pirmo punkto, t.y. to punkto, kuriuo nutraukta ginčo sklypo nuomos sutartis. Jos manymu šį punktą reikia palikti galioti.

5Trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį, ieškinį pripažino ir prašė jį tenkinti.

6Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį, pateiktą teismui ieškinį paliko spręsti teismo nuožiūra.

7Trečiojo asmens Anykščių rajono notarų biuro notarė į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepime į ieškinį nurodė, jog pateiktą ieškinį palieka spręsti teismo nuožiūra.

8Trečiojo asmens VĮ Registrų centro Utenos filialo atstovas į teismo posėdį neatvyko. Atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė.

9Ieškinys tenkintinas.

10Bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, jog žemės sklypas, kurio plotas 0,6351ha, kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) buvo suformuotas prie inžinierinių tinklų- buitinio vandentiekio ir gamybinio vandentiekio. 1998m. kovo 5d. šis žemės sklypas įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Atsakovui UAB „Anšilas“ įsigijus nuosavybes teise statinius (inžinierinius)- buitinį ir gamybinį vandentiekius, jiems eksploatuoti , pagal 2006m. birželio 6d., valstybinės žemės ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartį, žemės sklypas buvo išnuomotas atsakovui UAB „Anšilas“ (b.l. 31) Nuomos sutartyje, 2 punkte nurodyta žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektas statyti ir eksploatuoti. Atsakovas UAB „Anšilas 2006m. rugpjūčio 8d., Anykščių žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą nutraukti valstybinio žemės sklypo nuomos sutartį ir prašė šį žemės sklypą parduoti. Utenos apskrities viršininko 2006m. rugpjūčio 25d., įsakymu Nr. 15-259 „Dėl valstybinės žemės sutarties nuomos nutraukimo ir leidimo pirkti valstybės žemės sklypą Anykščių rajone“, atsakovui UAB „Anšilas“ buvo leista pirkti ginčo žemės sklypą. Pirmu minėto įsakymo punktu buvo nutraukta ginčo žemės sklypo 2006-06-06 nuomos sutartis. (b.l. 28) 2006m. rugsėjo 20d. buvo pasirašyta ginčo žemės sklypo 0, 6351 ha pirkimo- pardavimo sutartis, pagal kurią valstybė, atstovaujama Utenos apskrities viršininko administracijos pardavė , o atsakovas UAB „Anšilas“ nupirko žemės sklypą , kurio plotas 0,6351ha , esantį ( - ), kadastrinis adresas ( - ), unikalus Nr. ( - ). Atsakovas UAB „Anšilas“ už žemės sklypą sumokėjo 11 114 Lt (b.l. 29, 105 ) 2011m. sausio 11d. VĮ Anykščių miškų urėdija su teikimu kreipėsi Panevėžio apygardos prokuratūra prašydama inicijuoti minėtos 2006-09-19 valstybinės žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutarties panaikinimą . Anykščių miškų urėdija teikime nurodė, jog tikslinant Anykščių rajono valstybinės reikšmės miškų ribų schemą ( - )k.v. ( - ), valstybės reikšmės miškų plotuose buvo nustatyta, jog UAB „Anšilas“ nuosavybės teise valdo žemės sklypą kadastrinis Nr. ( - ) .Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra, gavusi visą informaciją iš Nacionalinės žemės tarnybos, su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo ieškinį tenkinti .

11Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:

121. Dėl ieškinio senaties. Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas nurodė, jog ieškovas praleido terminą ieškiniui paduoti . Kaip nustatyta, VĮ Anykščių miškų urėdija 2011-01-11 teikimu kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra iš Nacionalinės žemės tarnybos 2011m. kovo 1d., gavo pilną informaciją apie miškų urėdijos nurodytus faktus . Anykščių rajono apylinkes teisme ieškovo ieškinys gautas 2011m. kovo 8d. , t.y. nepraėjus vienam mėnesiui nuo paskutinės gautos informacijos apie įsigyto ginčo žemės sklypo aplinkybes , todėl ieškovas nepraleido nustatyto vieno mėnesio termino ieškiniui dėl skundžiamo akto ginčijimo paduoti.

132. Dėl įsakymo panaikinimo ir žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Kaip nustatyta atsakovas UAB „Anšilas“ nuosavybes teise valdo inžinierinius tinklus- buitinį ir gamybinį vandentiekius ( - ). (b.l. 23) 2006m. birželio 6d. nuomos sutartimi ginčo žemės sklypas buvo išnomuotas atsakovui UAB „Anšilas“ . Tų pačių metų rugpjūčio 8d., atsakovas UAB „Anšilas“ Anykščių žemėtvarkos skyriui pateikė prašymą leisti jam nuomojamą žemės sklypą nusipirkti. 2008m. rugpjūčio 25d. Utenos apskrities viršininko įsakymu buvo leista atsakovui UAB „Anšilas“ pirkti ginčo valstybinės žemės sklypą ir tuo pačiu įsakymu buvo panaikinta ginčo žemės sklypo nuomos sutartis. Pagal pateiktus Anykščių miškų urėdijos grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis (valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmentas) nustatyta, kad ginčo žemės sklypas 0,6351ha , kadastro Nr. ( - ), Puntuko kadastro vietovėje , Anykščių rajone patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus, kuriuos Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino 2004m. lapkričio 3d., nutarimu Nr. 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m. spalio 23d., nutarimo Nr. 1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo „ dalinio pakeitimo.“ (b.l. 14-16) Šie duomenys nėra nuginčyti, todėl laikytina, jog ginčo žemės sklypas yra valstybinės reikšmės miškas. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams, parkams. Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančios žemės įsigyti savivaldybių ar privačion nuosavybėn negalima. (Žemės įstatymo 6str.2d.) Todėl 2006m. rugpjūčio 25d., Utenos apskrities viršininko įsakymo Nr. 15-259 „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo pirkti žemės sklypą Anykščių rajone , jo antras punktas, kurio leista atsakovui UAB „Anšilas“ pirkti valstybinės žemės sklypą , esantį ( - ), buvo priimtas pažeidžiant įstatymus, todėl pripažintinas negaliojančiu. Iš to seka, jog ir sudarant ginčo žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį , Utenos apskrities viršininko administracija neatsižvelgė į tai, jog žemės sklypas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškams, yra išimtinė valstybės nuosavybė ir negali būti sandorio objektas. Ši ginčo žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartis sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo: Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 str., 4 dalies, Lietuvos respublikos Žemės įstatymo 6str.1 d.,4p., 2d., Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997m. spalio 23d., nutarimą Nr. 1154 ( su vėlesniais pakeitimais), todėl vadovaujantis LR Civilio kodekso 1.80 straipsnio 1 dalies nuostatomis , pripažintina negaliojančia. Ieškovo atstovai teismo posėdyje atsisakė reikalavimo pripažinti minėto apskrities viršininko įsakymo 1 punktą, kuriuo buvo nutraukta ginčo žemės sklypo nuomos sutartis, motyvuodami, jog ginčo žemės sklypas turi sugrįžti valstybės nuosavybėn, nes registrų centrui ištaisius klaidą dėl žemės sklypo paskirties būtina iš naujo spręsti jo nuomos klausimą. Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas nurodė, jog nėra pagrindo palikti galioti minėto viršininko įsakymo 1 punktą , nes atsakovas UAB“Anšilas“ nuosavybes teise valdo inžinierinius tinklus tame sklype, todėl panaikinus pirkimo- pardavimo sutartį, jis galėtų toliau tą žemės sklypą nuomoti pagal jau sudarytą žemės sklypo nuomos sutartį. Iš surinktų byloje įrodymų , teismas daro išvadą, jog ieškovo atsisakymas nuo reikalavimo pripažinti negaliojančiu minėto apskrities viršininko įsakymo 1 punktą negaliojančiu yra motyvuotas ir pagrįstas. Kaip nustatyta, 2006-06-06 sudarant ginčo žemės nuomos sutartį, buvo pakeista šio žemės sklypo paskirtis , nurodant jog ji yra komercinė ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti. Ieškovo atstovė teismui pateikė duomenis iš registrų centro, jog Registrų centras, bylos nagrinėjimo metu, ištaisė padarytą klaidą ir šiuo metu ginčo žemės sklypo paskirtis įregistruota- kita, naudojimo būdas- naudingųjų iškasenų teritorijos, naudojimo pobūdis – naudingųjų iškasenų gavybos atvirų kasinių ir naudingųjų iškasenų gavybos pažeminių kasinių ir gręžinių. (b.l. 102,103-104) Pasikeitus ginčo žemės sklypo naudojimo būdui ir pobūdžiui, būtina iš naujo spręsti jo nuomos klausimą.

143. Dėl restitucijos taikymo. Pripažinus ginčo žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį negaliojančia yra taikoma restitucija. (LR Civilinio kodekso 180 straipsnio 2 dalis). Restitucijos vykdymo sąlygas apibrėžia LR Civilinio kodekso 6. 145 straipsnis. Šiuo atveju pripažinus valstybinės žemės sklypo pirkimo sandorį negaliojančiu restitucija taikytina natūra. Atsakovas UAB „Anšilas“ įpareigotinas žemės sklypą grąžinti valstybei. Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina grąžinti iš valstybės biudžeto atsakovui UAB „Anšilas“ sumokėtus pinigus 11 114 litų. Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog atsakovas UAB „Anšilas“ yra sąžiningas žemės sklypo įgijėjas, todėl, jei teismas nuspręstų panaikinti aktą ir žemės sklypo pirkimo- pardavimo sandorį ir taikytų restituciją, tai prašė atsakovui UAB „Anšilas“ grąžinti ne tik sumokėtus pinigus 11 114 litų, bet ir 6 procentų dydžio metines palūkanos nuo minimos sumos mokėjimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas, mano, jog toks atsakovo prašymas nepagrįstas ir netenkintinas. Iš bylos medžiagos matyti, jog duomenys apie ginčo žemės sklypą buvo registruoti LR miškų valstybės registre. Šis registras yra viešas ir atsakovas, prieš įsigydamas nuosavybes teise žemės sklypą , turėjo galimybę tai pasitikrinti. Be, iš pateiktos miškų tarnybos pažymos matyti, jog tame žemės sklype auga šimtamečiai medžiai, todėl atsakovas UAB „Anšilas“ eksploatuodamas jam nuosavybes teise priklausančius inžinierinius tinklus- buitinį, gamybinį vandentiekiu, negalėjo nepastebėti šalia augančių medžių ir nesuprasti, jog ten yra miškas. Kaip nustatyta, išnuomojus ginčo žemės sklypą atsakovui UAB „Anšilas“ , labai greitai buvo pateiktas šio atsakovo prašymas parduoti jam šį ginčo žemės sklypą. Teismo posėdžio metu atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė teismui nurodė, jog sprendimas dėl atsakovo UAB „Anšilas“ prašymo parduoti jam žemės sklypą , buvo priimtas labai skubotai, atsakovas UAB „Anšilas“ buvo suinteresuotas, kad sklypo pirkimo- pardavimo sutartis būtų pasirašyta kuo skubiau, buvo teigiama, jog ten bus vykdomos statybos, buvo daromas spaudimas iš įvairių institucijų, todėl ir ginčo sklypo pirkimo sutartis buvo pasirašyta skubotai, neišsiaiškinus visų aplinkybių, pažeidžiant įstatymų reikalavimus. Be to, atsakovas UAB „Anšilas“ nuo 2006m. rugsėjo 19d., naudojosi valstybinės žemės sklypu, t.y. naudojosi valstybės nuosavybe, nemokėdamas jokių mokesčių, todėl nėra jokio pagrindo atsakovui UAB „Anšilas“ priteisti palūkanas nuo sumokėtos už žemės sklypą sumos .

154. Dėl bylinėjimosi išlaidų . Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra, paduodama ieškinį į teismą žyminio mokesčio nemokėjo, nes nuo tokio mokėjimo yra atleista pagal įstatymą , todėl žyminis mokestis už reikalavimą- pripažinti administracinį aktą negaliojančiu – 135 litai ir už reikalavimą pripažinti negaliojančia žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutartį- 333.42Lt ( 11 114x 0,03= 333,42Lt) bei teismo turėtos pašto išlaidos 68,95 Lt lygiomis dalimis priteistini iš atsakovų UAB “Anšilas ir Nacionalinės žemės tarnybos, kaip pardavėjo Utenos apskrities viršininko administracijos – teisių perėmėjo.

16Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str, 260str.,270str.

Nutarė

17ieškinį patenkinti.

18Pripažinti negaliojančiu Utenos apskrities viršininko 2006m. rugpjūčio 25d., įsakymo Nr. 15-259 „Dėl valstybinės žemės sklypo nuomos sutarties nutraukimo ir leidimo pirkti žemės sklypą Anykščių rajone“ 2 punktą .

19Pripažinti negaliojančia 2006m. rugsėjo 19d., valstybinės žemės pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas „UAB „Anšilas“ nupirko ,o Utenos apskrities viršininko administracija pardavė , 0,6351 ha valstybinės žemės sklypą , kadastrinis adresas ( - ) ( - ) k.v., , unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

20Panaikinti atsakovo UAB „Anšilas“ , įmonės kodas 254331810 nuosavybės teisių į 06315 ha žemės sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) ( - ) k.v., unikalus Nr. ( - ), ( - ), teisinę registraciją.

21Priteisti iš UAB „Anšilas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos į valstybės biudžetą (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) lygiomis dalimis žyminį mokestį ir pašto išlaidas po 234,21 Lt.

22Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą UAB „Anšilas“ grąžinti valstybės nuosavybėn 0,6351 ha žemės sklypą , kadastrinis adresas (duomenys neskelbtini( - ) k.v., , unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Į. valstybinės mokesčių inspekciją prie LR Finansų ministerijos grąžinti iš valstybės biudžeto UAB „Anšilas“ , įmonės kodas 254331810, 11 114 Lt ( vienuolika tūkstančių šimtą keturiolika litų) , sumokėtų 2006m. rugsėjo 4d., pavedimu Nr. 173 pagal pirkimo- pardavimo sutartį , notarinio registro Nr. I-4291.

23Iki įsiteisės teismo sprendimas, palikti galioti 2011m. kovo 16d., teismo nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones- padarymą įrašą viešame registre dėl UAB „Anšilas“ nuosavybės teisių perleidimo draudimo žemės sklypui , kurio kadastrinis adresas ( - ) ( - )k.v., unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ).

24Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita... 2. ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra ir bendraieškis Valstybės... 3. Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, jog... 4. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovės su pareikštu ieškiniu... 5. Trečiojo asmens LR Aplinkos ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko.... 6. Trečiojo asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo... 7. Trečiojo asmens Anykščių rajono notarų biuro notarė į teismo posėdį... 8. Trečiojo asmens VĮ Registrų centro Utenos filialo atstovas į teismo... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, jog žemės... 11. Teismas, priimdamas sprendimą, remiasi šiais motyvais:... 12. 1. Dėl ieškinio senaties. Atsakovo UAB „Anšilas“ atstovas nurodė, jog... 13. 2. Dėl įsakymo panaikinimo ir žemės sklypo pirkimo- pardavimo sutarties... 14. 3. Dėl restitucijos taikymo. Pripažinus ginčo žemės sklypo pirkimo-... 15. 4. Dėl bylinėjimosi išlaidų . Ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra,... 16. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259str, 260str.,270str.... 17. ieškinį patenkinti.... 18. Pripažinti negaliojančiu Utenos apskrities viršininko 2006m. rugpjūčio... 19. Pripažinti negaliojančia 2006m. rugsėjo 19d., valstybinės žemės pirkimo... 20. Panaikinti atsakovo UAB „Anšilas“ , įmonės kodas 254331810 nuosavybės... 21. Priteisti iš UAB „Anšilas“ ir Nacionalinės žemės tarnybos į... 22. Taikyti restituciją ir įpareigoti atsakovą UAB „Anšilas“ grąžinti... 23. Iki įsiteisės teismo sprendimas, palikti galioti 2011m. kovo 16d., teismo... 24. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui,...