Byla 2S-554-232/2013
Dėl uždraudimo nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir iškeldinti AB „Vingriai“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Liuda Uckienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo AB „Vingriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Vingriai“ ieškinį atsakovui AB „SEB lizingas“ dėl uždraudimo nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir iškeldinti AB „Vingriai“,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3ieškovas AB „Vingriai“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pakeisti nuomos sutarties 3.3 punktą, jį išdėstant taip, kad "sutartis gali būti nutraukta bent vienai šaliai to pageidaujant, prieš tai pranešus raštu kitai šaliai ne mažiau negu prieš 18 mėnesių", taip pat uždrausti atsakovui AB "SEB lizingas'' nutraukti nuomos sutartį ir iškeldinti ieškovą AB "Vingriai" iš minėtų negyvenamųjų patalpų anksčiau negu po 18 mėnesių nuo rašytinio įspėjimo apie vienašališką sutarties nutraukimą ir reikalavimo išsikelti įteikimo ieškovui. Nurodė, kad AB "Vingriai" 2005 m. rugsėjo 6 d. su UAB "Pramonės pastatų valdymas" sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, pagal kurią išsinuomojo Pramonės g. 141, Vilniuje esančias, šiuo metu atsakovui AB "SEB lizingas'' nuosavybės teise priklausančias, patalpas. Kadangi UAB "Pramonės pastatų valdymas" nevykdė atsakovui 2007 m. kovo 16 d. lizingo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, 2009 m. rugpjūčio 25 d. atsakovas šią lizingo sutartį nutraukė ir pareikalavo, kad ieškovas AB "Vingriai" šias patalpas atlaisvintų. Ieškovas mano, kad atsakovas neturi teisės jo iškeldinti, be to, teigia, kad patalpose esančių įrenginių išmontavimas užtruktų apie 18 mėnesių.

4Atsakovas AB „SEB lizingas“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.

5Ieškovas teismui 2012-09-18 posėdžio metu, pateikė prašymą skirti ekspertizę. 2012-10-04 ieškovas teismui pateikė patikslintą prašymą, kuriuo prašė byloje skirti įrengimų demontavimo ir perkraustymo trukmės nustatymo ekspertizę pavedant ją atlikti ekspertui doc. dr. M. J..

6Atsakovas prašė ieškovo AB "Vingriai" prašymą dėl ekspertizės skyrimo atmesti ir skirti AB "Vingriai" baudą už piktnaudžiavimą procesu 50 procentų iš šios baudos priteisiant atsakovui AB "SEB lizingas".

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 13 d. nutartimi ieškovo AB „Vingriai“ prašymą skirti įrengimų demontavimo ir perkraustymo trukmės ekspertizę atmetė. Teismas nurodė, jog ieškovas apie nuomos sutarties nutraukimą ir reikalavimą išsikelti iš patalpų buvo informuotas daugiau nei prieš trejus metus, todėl ieškovas tokį prašymą galėjo pateikti ankščiau. Nurodytas ekspertizės atlikimo terminas per 4 mėnesius, teismo nuomone atrodo pakankamai ilgas laiko tarpas. Todėl teismas sprendė, jog ekspertizė tik dar labiau užvilkintų bylos, kuri pirmojoje instancijoje jau trunka daugiau nei metus, nagrinėjimą ir didintų bylinėjimosi išlaidas. Be to, nurodė, jog ekspertui keliami klausimai nėra aiškūs, tikslūs ir be dviprasmybių. Ieškovas prašo ekspertu byloje skirti doc. dr. M. J., t.y. asmenį, kuris nėra įrašytas į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintą teismo ekspertų sąrašą. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų apie siūlomo kandidato turimą patirtį, byloje nėra duomenų, kad M. J. kada nors būtų atlikęs panašaus pobūdžio ekspertizę. Ekspertui keliami klausimai turi būti susiję su jo kompetencija, todėl teismas nurodė, jog nėra aišku, ar M. J. turi reikiamos kvalifikacijos ir patirties tokiai ekspertizei atlikti.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas AB „Vingriai“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-11-13 nutartį ir ieškovo AB „Vingriai“ prašymą dėl ekspertizės skyrimo tenkinti. Nurodė, jog prašymas skirti ekspertizę buvo pateiktas 2012-09-18 parengiamojo teismo posėdžio metu t.y. būtent parengiamajame posėdyje ieškovas pasinaudojo teise pareikšti prašymą, todėl negalima atmesti prašymo tuo pagrindu, kad jis galėjo būti pateiktas ir ankščiau. Atmetant pareikštą prašymą yra ribojama LR CPK 42 str. 1 d. numatyta ieškovo teisė rinkti įrodymus. Be to teismas minėto parengiamojo posėdžio metu prašymą priėmė ir nustatė terminą jį patikslinti. Kitas parengiamasis posėdis paskirtas tik 2013-01-30, iki kito teismo posėdžio ekspertizė galimai jau būtų atlikta ir taip nebūtų užvilkintas bylos nagrinėjimas. Pažymėjo, jog ekspertizę prašoma atlikti dėl visų minėtose patalpose esančių įrengimų demontavimo. Be to byloje dalyvaujančių asmenų suformuluoti klausimai teismo neįpareigoja. Teismas manydamas, kad ieškovo pateiktas klausimas yra netinkamas, gali jį suformuluoti savo nuožiūra. Nurodė, jog statybos techninės veiklos ekspertizę atliekantys ekspertai negalėtų atlikti įrengimų demontavimo trukmės ekspertizės, nes statybos techninės ekspertizės tikslai ir jai atlikti reikalinga kvalifikacija yra visiškai skirtingi. Įrenginių demontavimo ekspertizę gali atlikti tik ekspertas, kuris supranta įrenginių veikimo principus turi jų montavimo ar priežiūros patirties, o tokių ekspertų teismo ekspertų sąraše nėra. Teisę siūlyti ekspertus turi ir atsakovas, tačiau jis kandidatų nepasiūlė. Be to teismo ekspertų sąraše esančių ekspertų ekspertizės atlikimo kainos yra gerokai didesnės nei į teismo ekspertų sąrašą neįrašytų ekspertų. Pažymėjo, jog pasiūlyto eksperto kvalifikaciją pagrindžia prie prašymo skirti ekspertizę pateikti priedai. Ekspertizės skyrimas padėtų įrodyti ieškovo nurodomas, bylos nagrinėjimui itin svarbias aplinkybes, kad įrengimų demontavimas užimtų pakankamai daug laiko, ką procesiniuose dokumentuose ginčija atsakovas.

11Atsakovas AB „SEB lizingas“ atsiliepimu prašė apeliacinį procesą dėl Vilniaus m. 4 apylinkės teismo 2012-11-13 nutarties nutarukti; tuo atveju jeigu teismas nuspręstų ieškovo atskirąjį skundą nagrinėti, atskirąjį skundą atmesti, o 2012-11-13 Vilniaus m. 4 apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, jog ekspertizės skyrimą reglamentuojančios CPK VII skirsnio nuostatos nei tų nutarčių, kuriomis skiriama ekspertizė, nei tų, kuriomis ekspertizę skirti atsisakoma, skųsti jokios galimybės nenumato, todėl ieškovas teikti atskirojo skundo neturėjo teisės, todėl apeliacinis procesas turėtų būti nutrauktas. Be to atsakovo įsitikinimu ieškovo prašoma teisminė ekspertizė jokių bylai reikšmingų aplinkybių nepatvirtintų, todėl būtų beprasmiška ir savitikslė. Skirti šioje byloje ieškovo prašomą ekspertizę nėra jokio pagrindo. Atsakovo manymu, ieškovas tokiu savo prašymu tik siekia vilkinti bylą, kad kuo toliau būtų galima atidėti Vilniaus apygardos teisme iškeltos civilinės bylos Nr.2-4161-661/22011 nagrinėjimą ir tokiu būdu prasitęsti neatlygintiną atsakovui priklausančių patalpų naudojimą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados.

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje ir CPK 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens, manančio, kad jo teisė ar įstatymo saugomi interesai yra pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Šios teisės įgyvendinimas detaliai reglamentuotas CPK normomis ir jų reikalavimai yra privalomi kiekvienam besikreipiančiam į teismą. CPK 334 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo: 1) šio kodekso numatytais atvejais ir 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK II dalies XIII skyriaus septintajame skirsnyje, reglamentuojančiame ekspertizės atlikimą, nenumatyta galimybė atskiruoju skundu skųsti nutartį, kuria paskirta ar atsisakyta skirti ekspertizę, o pats ekspertizės paskyrimas ar atsisakymas skirti ekspertizę neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai. Minėto straipsnio trečioje dalyje nurodyta, kad dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Ekspertizės skyrimas yra susijęs su įrodymų rinkimu. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas nenumato galimybės apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, priimtą įrodymų rinkimo klausimu, taigi ir dėl ekspertizės skyrimo ar atsisakymo ją skirti (CPK 212 str. 1 d.).

15LR CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 315 str. 5 d.).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012-11-13 nutartį ir ieškovo AB „Vingriai“ prašymą dėl ekspertizės skyrimo tenkinti. Tačiau kaip minėta, įstatymu nėra nustatyta galimybė skųsti atskiruoju skundu nutartis dėl ekspertizės paskyrimo ar atsisakymo ją skirti. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas, nutartyje nurodė, jog tokia nutartis skundžiama, atskirąjį skundą priėmė ir išsiuntė apeliacinės instancijos teismui, negali būti pagrindu priimti skundą ir jį nagrinėti, nes teismas nutartimi įstatymo nuostatų pakeisti negali. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovo pateiktas atskirasis skundas dėl teismo nutarties, kuri negali būti apskundimo objektu, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog apeliacinis procesas dėl apelianto atskirojo skundo negali vykti toliau ir turi būti nutrauktas.

17Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiama nutartis nėra apskundimo objektas (CPK 315 str. 2 d. 3 p.), todėl yra pagrindas apeliacinį procesą byloje pagal ieškovo atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties nutraukti (CPK 315 str. 5 d.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 331 str., 336 str., 338 str., 339 str., teismas

Nutarė

19apeliacinį procesą pagal ieškovo AB „Vingriai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 13 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai