Byla 2-1758/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dėl atsakovo turto vertės ekspertizės paskyrimo, uždarosios akcinės bendrovės „Archidis“ bankroto byloje Nr. B2-2167-345/2010.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjai UAB „USĖ“ ir AB DnB Nord bankas inicijavo bankroto bylos iškėlimą atsakovui UAB „Archidis“.

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-2167-345/2010 paskyrė ekspertizę. Teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta teismo ekspertizė. Teismas nurodė, kad nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

5Atsakovas UAB „Archidis“ atskiruoju skundu prašė panaikinti teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartį. Šiame skunde pažymima, kad nutarties tikslas yra viso atsakovui priklausančio turto įvertinimas, tačiau teismas ekspertizę paskyrė ir ekspertui pavedė įvertinti ne visą atsakovui nuosavybės teise priklausantį turtą. Į nutarties pagrindu vertinamų objektų sąrašą nėra įtrauktas atsakovui nuosavybės teise priklausantis butas, esantis Šilo g. 34-29, Vilniuje. Teismas aktyviai neveikė renkant duomenis apie bendrovei priklausantį turtą, nepatikrino registre esančios informacijos, neįtraukė į vertinamų objektų sąrašą žemės sklypų, nevertino intelektualaus įmonės turto. Teismas neatsižvelgė į jam pateiktas ataskaitas, jų neanalizavo. Ne viso atsakovui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto vertinimas trukdys teismui objektyviai išspręsti klausimą dėl įmonės mokumo, o tai turės įtakos teisingo sprendimo iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti priėmimui.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi (skundžiama nutartis) atsisakė priimti atsakovo UAB „Archidis“ atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas nurodė, kad 2010 m. balandžio 19 d. nutartis neužkerta kelio bylos eigai, o teismo nutartis, kuria skiriama ekspertizė arba atsisakoma ją skirti, nėra skundžiama paduodant atskirąjį skundą. Šiuo atveju šalys turėjo teisę paduoti atskirąjį skundą tik dėl bylos sustabdymo, todėl atskirąjį skundą dėl nutarties, kuri negali būti apeliacinio apskundimo objektas, atsisakyta priimti.

7Atsakovas UAB „Archidis“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartis dėl ekspertizės paskyrimo užkerta kelią bylos eigai.
  2. Teismas paskyrė ekspertizę ne visam atsakovo turtui įvertinti, neįvertino intelektualaus bendrovės turto. Bankroto byla įmonei dėl nemokumo gali būti keliama tik tada, kai ji negali atsiskaityti su kreditoriais per atitinkamą terminą ir pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) suma viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Ši sąlyga gali būti nustatyta tik išanalizavus įmonės ūkinės finansinės veiklos rezultatus. Tik nustačius realią turto vertę, galima daryti išvadą apie faktinę ir juridinę įmonės mokumo ar nemokumo būseną. 2010 m. gegužės 28 d. nutartis buvo priimta neįvertinus viso įmonės turto, todėl ji pažeidžia UAB „Archidis“ akcininkų teises bei užkerta kelią teisingam bylos išnagrinėjimui.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartis, kuria atsisakyta priimti atsakovo UAB „Archidis“ atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas vadovaujantis apelianto atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Taigi, šios apeliacijos dalykas yra tik 2010 m. gegužės 28 d. nutarties teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

11Vadovaujantis CPK 334 straipsnio 1 dalimi, pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 str. 3 d.). Taigi, apeliacinio apskundimo objektu yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys (CPK 334 str. 1 d.). Apeliacinio (atskirojo) skundo priėmimo klausimą sprendžia pirmosios instancijos teismas, priėmęs sprendimą (nutartį) (CPK 315 str. 1 d., 338 str.).

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 19 d. nutartimi paskyrė byloje ekspertizę bei sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki bus atlikta ekspertizė. Teismas nurodė, kad nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą (b. l. 41-42). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šioje nutartyje pirmosios instancijos teismas nevisiškai tinkamai išdėstė nutarties apskundimo galimybę, nes pagal įstatyminį reguliavimą bei teismų formuojamą praktiką galima skųsti nutarties dalį dėl bylos sustabdymo, tačiau ne dėl paskirtos ekspertizės (CPK 334 str. 1 d. 2 p.).

13Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti pačios ekspertizės paskyrimo. Eksperto išvada yra viena iš įrodymų rūšių (CPK 177 str. 2 d.), o CPK nenumato galimybės skųsti patį ekspertizės paskyrimą (CPK 212 str. 1 d.), t. y. įrodymų rinkimo klausimu priimtą nutartį (jos dalį). Teismo nutartis, kuria paskirta ekspertizė, neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl negali būti apeliacijos objektu (CPK 334 str. 1 d. 2 p., Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 10 d. nutartis byloje Nr. 2-1049/2010; 2010 m. gegužės 13 d. nutartis byloje Nr. 2-760/2010, ir kt.). Nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas. Taigi, apelianto aiškinimas, kad teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutartis dėl ekspertizės skyrimo užkerta kelią tolesnei bylos eigai, yra neteisingas.

14UAB „Archidis“ 2010 m. gegužės 24 d. atskirojo skundo turinys dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties patvirtina tai, kad juo skundžiamas tik pats ekspertizės paskyrimas (b. l. 49-50). Jame nenurodyta nei teisinių, nei faktinių argumentų dėl bylos sustabdymo. Teisėjų kolegija pažymi, kad įstatymas nenumato galimybės skųsti nutartį (nutarties dalį), kuria paskiriama ekspertizė, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio bylos eigai (CPK 334 str. 1 d. 2 p.), tačiau suteikia teisę paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties dalies, kuria nutariama sustabdyti bylą dėl teismo ekspertizės byloje paskyrimo (CPK 164 str. 2 p., 165 str.). Teisėjų kolegija, vertindama tai, kad UAB „Archidis“ 2010 m. gegužės 24 d. atskiruoju skundu skundė iš esmės tik nutarties dalį dėl teismo ekspertizės paskyrimo, kuri nėra apeliacinio apskundimo objektas, o dėl nutarties dalies sustabdyti bylą nepateikė jokių teisinių ar faktinių argumentų, daro išvadą, jog šioje byloje skundžiama 2010 m. gegužės 28 d. nutartis (šios apeliacijos dalykas), kuria teismas atsisakė priimti atsakovo UAB „Archidis“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties ir grąžino jį padavusiam asmeniui, yra pagrįsta ir teisėta.

15Kadangi šioje apeliacijoje pagal jos ribas buvo sprendžiamas tik klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti atsakovo atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties ekspertizės paskyrimo klausimu, kiti apelianto išdėstyti atskirojo skundo argumentai (dėl ne viso turto įvertinimo, intelektualaus bendrovės turto nevertinimo, dėl akcininkų teisių pažeidimo ir pan.), yra teisiškai nereikšmingi ir plačiau dėl jų teisėjų kolegija nepasisako.

16Aukščiau išdėstytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias atskirojo skundo priėmimo klausimus, todėl šiuo atveju priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį atsisakyti priimti atsakovo UAB „Archidis“ atskirąjį skundą dėl teismo 2010 m. balandžio 19 d. nutarties dėl ekspertizės paskyrimo (CPK 334 straipsnio nuostatos). Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Vilniaus apygardos teismo 2010 m. gegužės 28 d. nutartį palikti nepakeistą.