Byla 2A-1049/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PRPC“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimo dalies panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-397-368/2011, iškeltoje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „PRPC“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dovirma“ dėl nuostolių priteisimo,

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė.

4Ieškovas UAB „PRPC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovo UAB „Dovirma“ 67 809,81 Lt už komunalines ir saugos paslaugas, 9 308,92 Lt nuostolių dėl daiktų dingimo ir/arba negrįžtamo sugadinimo dėl atsakovo kaltės, taip pat taikyti restituciją ir priteisti iš atsakovo ieškovui 24 472,74 Lt ieškovui priklausančios kiliminės dangos, kuria yra išklotos atsakovo patalpos, piniginį ekvivalentą, bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2005 m. rugpjūčio 4 d. su atsakovu UAB „Dovirma“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. 2005.08.04., pagal kurią atsakovas įsipareigojo savo jėgomis, medžiagomis ir darbo priemonėmis atlikti poilsio namų „Dalia“, esančių adresu Virbališkės takas 2, Palangoje, rekonstrukcijos į trijų žvaigždučių viešbutį darbus. Atsakovas pagal minėtą sutartį privalėjo sumokėti už komunalinius patarnavimus bei saugos paslaugas objekto statybos bei rekonstrukcijos laikotarpiu, tačiau šias išlaidas buvo priverstas padengti pats ieškovas iš savo lėšų. Taip pat atsakovas yra atsakingas už nerastą ar sugadintą patalynę, kompiuterį, nes sutartis įpareigoja rangovą būti atsakingu už statybos aikštelėje esančias medžiagas, gaminius, įrangą ir pan. Be to, nurodė, kad atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui už kiliminę dangą, kuria yra išklotos atsakovui priklausančios 500,67 kv. m. dydžio patalpos. Šias patalpas atsakovas perėmė iš ieškovo už skolą, remiantis 2010 m. sausio 14 d. taikos sutartimi, kurią 2010 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtino Šiaulių miesto apylinkės teismas (civilinės bylos Nr. 2-1949-841/2010). Taikos sutartyje nėra nurodyta, jog patalpos perduodamos su kilimine danga, todėl kiliminė danga turi būti grąžinta ieškovui. Kadangi kiliminės dangos negali pasiimti be žalos jai, tai ieškovas prašo priteisti jo ekvivalentą pinigais.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovo UAB „PRPC“ ieškinį atmetė. Nurodė, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtino šalių pasirašytą 2010 m. sausio 14 d. taikos sutartį, kuria ieškovas pripažino, jog jis yra skolingas atsakovui už atliktus statybos darbus poilsio namuose „Dalia“. Ši skola apima visą pagrindinę ir visas iš to kylančias papildomas prievoles (palūkanas, delspinigius, baudas), kurias ieškovas turėtų sumokėti atsakovui, todėl esant šalių sutartiniams santykiams turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovas nepagrįstai reikalauja iš atsakovo priteisti nuostolių už komunalinių ir saugos paslaugų apmokėjimą ir nuostolių dėl daiktų dingimo ir/arba negrįžtamo sugadinimo. Be to, teismas nurodė, kad 2010 m. sausio 14 d. taikos sutartimi susitarė, kad jeigu užsakovas UAB „PRPC“ realiai neturi lėšų atsiskaityti su rangovu UAB „Dovirma“, UAB „PRPC“ perduoda rangovui UAB „Dovirma“ už skolą natūra dalį patalpų ir tokiu būdu padengia įsiskolinimą. 2010 m. kovo 2 d. ieškovas pagal perdavimo-priėmimo aktą perdavė UAB „Dovirma“ dalį patalpų, esančių adresu Virbališkės takas 2, Palanga. Kadangi taikos sutartyje buvo susitarta, kad patalpų dalys atsakovui perduodamos kartu su inžinerinėmis komunikacijomis ir tinklais (elektros, vandens), esančiais parduodamose patalpose, su santechnine įranga, šviestuvais ir kondicionieriais, ieškovas negali reikalauti kiliminės dangos restitucijos ar kiliminės dangos piniginio ekvivalento.

7III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

8Apeliantas UAB „PRPC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą dalyje dėl atsisakymo priteisti iš atsakovo UAB „Dovirma“ 67 809,81 Lt apelianto patirtų išlaidų už komunalinius patarnavimus bei 9 308,92 Lt apelianto nuostolių dėl daiktų dingimo ir/arba nepataisomo sugadinimo, ir priimti naują sprendimą, kuriuo minėtos sumos būtų priteistos iš atsakovo apeliantui. Nustačius CPK 327 straipsnyje numatytus pagrindus, prašo panaikinti skundžiamą sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad Šiaulių apylinkės teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartimi patvirtintoje 2010 m. sausio 14 d. taikos sutartyje šalys išsprendė klausimą tik dėl apelianto įsiskolinimo atsakovui už atliktus statybos rangos darbus, jokių kitų klausimų šia sutartimi šalys nebuvo išsprendę, todėl ginčas dėl nuostolių už komunalinius patarnavimus ir dėl daiktų dingimo ir/arba nepataisomo sugadinimo priteisimo 2010 m. sausio 14 d. taikos sutartimi nebuvo išspręstas.

9Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą, taip pat priteisti iš apelianto bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad jam pagal šalių sudarytas rangos sutartis ir įstatymą neatsirado pareiga atlyginti ieškovui jo patirtas išlaidas už komunalinius patarnavimus, patalpų apsaugą. Sutartis dėl patalpų apsaugos, elektros ir dujų tiekimo sudarė apeliantas, o ne jis. Be to, jis iš apelianto neperėmė jokios patalynės ir kompiuterio (patalpose rastas kompiuteris apeliantui buvo perduotas pagal perdavimo aktą), todėl už jų dingimą ar sugadinimą nėra atsakingas. Atkreipia dėmesį, kad pasirašant taikos sutartį, apeliantas apie patirtus nuostolius nebuvo nieko užsiminęs.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

11Rengiantis nagrinėti bylą apeliacine tvarka, 2011 m. balandžio 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apelianto UAB „PRPC“ ir atsakovo UAB „Dovirma“ prašymas patvirtinti šalių pasirašytą 2011 m. balandžio 13 d. taikos sutartį.

12Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

13CPK 140 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys turi teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje, bet kurioje bylos nagrinėjimo teisme instancijoje. Kaip žinoma, taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, iš naujo nustato civilines teises ir pareigas bei likviduoja tarp jų kilusį ginčą. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Tokia sutartimi realizuojamas dispozityvumo principas, šalių teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis.

14Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „PRPC“ ir atsakovas UAB „Dovirma“ sudarė 2011 m. balandžio 13 d. taikos sutartį, kurioje šalys susitarė, kad atsakovas sumokės ieškovui 33 000,00 Lt kaip kompensaciją už ieškovo patirtus nuostolius dėl mokesčių už komunalinius patarnavimus sumokėjimo, o likusios dalies dėl atlyginimo už komunalinius patarnavimus, kiliminę dangą, taip pat už sugadintus daiktus ieškovas atsisako. Šalys taip pat patvirtino, jog joms yra žinoma, kad kai teismas patvirtins taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, ir bus priverstinai vykdytinas dokumentas ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą šalys nebeturės teisės (CPK 294 str.).

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti šį ginčą bei paskirstyti turėtas bylinėjimosi išlaidas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui, todėl ji tvirtintina (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.).

16Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, skundžiamas Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimas panaikinamas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 1 d., 293 str. 1 d. 5 p.). Apeliantui UAB „PRPC“ grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą, tai yra apeliantas už apeliacinį skundą sumokėjo 2 314,00 Lt žyminio mokesčio (t. 2, b. l. 150), todėl jam turi būti grąžinama 1 735,50 Lt šio mokesčio (CPK 87 str. 2 d., 3 d.). Ieškovui UAB „PRPC“ taip pat grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį, tai yra ieškovas sumokėjo 3 032,00 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b. l. 8, 143), todėl jam turi būti grąžinama 2 274,00 Lt šio mokesčio (CPK 87 str. 2 d., 3 d.). Taikos sutartyje šalys aptarė bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo klausimą.

17CPK 150 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios apsaugos priemonės dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali būti panaikinamos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi. Šalys taikos sutartyje prašo teismo panaikinti atsakovui taikytas laikinąsias apsaugos priemones, todėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsakovui taikytos laikinosios apsaugos priemonės – atsakovui UAB „Dovirma“ priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, lėšų areštas ne didesnei kaip 101 591,47 Lt sumai, naikintinos.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 293 straipsnio pirmos dalies 5 punktu, 87 straipsnio antrąja dalimi, 150 straipsnio pirmąja dalimi,

Nutarė

19Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą civilinėje byloje

20Nr. 2-397-368/2011.

21Patvirtinti ieškovo UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) ir atsakovo UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427) 2011 m. balandžio 13 d. pasirašytą taikos sutartį, šiomis sąlygomis:

221. Atsakovas įsipareigoja, pasirašius taikos sutartį, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo teismo nutarties, kuria bus patvirtinta ši taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos, sumokėti ieškovui 33 000,00 Lt (trisdešimt tris tūkstančius litų ir 00 ct) kaip kompensaciją už ieškovo patirtus nuostolius dėl mokesčių už komunalinius patarnavimus sumokėjimo. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas turi kreditorių, su kuriais šiuo metu neturi galimybės pats atsiskaityti, ieškovas ir atsakovas abu kartu susitaria, kad atsakovas šiame punkte nurodytą 33 000,00 Lt sumą sumokės tokiu būdu:

231.1. 13 915,00 Lt (trylikos tūkstančių devynių šimtų penkiolikos litų ir 00 ct) suma sumokama tiesiogiai ieškovo atstovui advokatui Justui Viliui už suteiktas teisines paslaugas. Šiame papunktyje nurodyta suma sumokama tiesiogiai į advokato Justo Vilio banko sąskaitą Nr. LT55 7400 0115 3362 3818, bankas - DANSKE BANK A/S, Lietuvos filialas, banko kodas - 74000;

241.2. Likusi sumos dalis, t.y. 19 085,00 Lt (devyniolika tūkstančių aštuoniasdešimt penki litai ir 00 ct), yra sumokami UAB „PRPC“ kreditoriams, t.y. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (įmonės kodas - 190775625, Vilniaus g. 35/ Palangos g. 3, Vilnius) bei LR Valstybinei mokesčių inspekcijai proporcingai jų turimai reikalavimo ieškovui daliai, t.y.:

251.2.1. 17 569,25Lt (septyniolika tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt devynis litus ir 25 ct) sumoka tiesiogiai Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos banko sąskaitos numeris LT17 7300 0100 0244 9873, bankas - „Swedbank“, AB;

261.2.2. 1 515,75 Lt (tūkstantį penkis šimtus penkiolika litų ir 75 ct) perveda Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos. Pavedimas atliekamas į antstolio Roberto Vasiliausko, a.k. 38005130114, depozitinę banko sąskaitą, esančią banke „Swedbank“, AB, sąskaitos numeris - LT20 7300 0101 0244 4985, pavedimo detalėse nurodant, kad yra mokama už ieškovą UAB „PRPC“ Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai.

272. Ieškovas atsisako visos likusios, šios taikos sutarties 1 punkte neįvardintos, savo reikalavimų atsakovui dalies dėl atlyginimo už kiliminę dangą, taip pat už sugadintus daiktus bei likusią komunalinių patarnavimų dalį;

283. Pasirašius šią taikos sutartį, yra panaikinamos visos laikinosios apsaugos priemonės, kurios buvo pritaikytos atsakovo turtui Šiaulių apygardos teismo nutartimi pagal ieškovo pateiktą prašymą. Atsakovas įsipareigoja ieškovui nereikšti jokių pretenzijų dėl atsakovo turtui pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių;

294. Teismo patirtas pašto išlaidas apmoka ieškovas UAB „PRPC“, visos kitos bylinėjimosi išlaidos tenka jas patyrusioms šalims.

30Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi atsakovui

31UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427) taikytas laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui priklausančio kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, o šio turto nesant ar esant nepakankamai, piniginių lėšų areštą ne didesnei kaip 101 591,47 Lt sumai.

32Grąžinti ieškovui UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) 1 735,50 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus trisdešimt penkis litus ir 50 ct) žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, sumokėtą 2011 m. kovo 21 d. „Swedbank“, AB, įmokos mokėjimo kvitu.

33Grąžinti ieškovui UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) 2 274,00 Lt (du tūkstančius du šimtus septyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio už ieškinį, sumokėtą 2010 m. rugsėjo 1 d. „Swedbank“, AB, mokėjimo nurodymu.

34Civilinę bylą Nr. 2A-1049/2011 nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė.... 4. Ieškovas UAB „PRPC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2011 m. sausio 31 d. sprendimu ieškovo UAB... 7. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 8. Apeliantas UAB „PRPC“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių... 9. Atsakovas UAB „Dovirma“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 11. Rengiantis nagrinėti bylą apeliacine tvarka, 2011 m. balandžio 14 d.... 12. Taikos sutartis patvirtintina, civilinė byla nutrauktina.... 13. CPK 140 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad šalys turi... 14. Nagrinėjamoje byloje ieškovas UAB „PRPC“ ir atsakovas UAB „Dovirma“... 15. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikta tvirtinti taikos sutartis... 16. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 17. CPK 150 straipsnio pirmojoje dalyje įtvirtinta nuostata, kad laikinosios... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 19. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2011 m. sausio 31 d. sprendimą... 20. Nr. 2-397-368/2011.... 21. Patvirtinti ieškovo UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) ir atsakovo UAB... 22. 1. Atsakovas įsipareigoja, pasirašius taikos sutartį, per 14 (keturiolika)... 23. 1.1. 13 915,00 Lt (trylikos tūkstančių devynių šimtų penkiolikos litų ir... 24. 1.2. Likusi sumos dalis, t.y. 19 085,00 Lt (devyniolika tūkstančių... 25. 1.2.1. 17 569,25Lt (septyniolika tūkstančių penkis šimtus šešiasdešimt... 26. 1.2.2. 1 515,75 Lt (tūkstantį penkis šimtus penkiolika litų ir 75 ct)... 27. 2. Ieškovas atsisako visos likusios, šios taikos sutarties 1 punkte... 28. 3. Pasirašius šią taikos sutartį, yra panaikinamos visos laikinosios... 29. 4. Teismo patirtas pašto išlaidas apmoka ieškovas UAB „PRPC“, visos... 30. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi... 31. UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427) taikytas laikinąsias apsaugos... 32. Grąžinti ieškovui UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) 1 735,50 Lt... 33. Grąžinti ieškovui UAB „PRPC“ (įmonės kodas 300044302) 2 274,00 Lt (du... 34. Civilinę bylą Nr. 2A-1049/2011 nutraukti....