Byla 2-1949-841/2010
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Mataitienė, supaprastinto rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjų UAB „Dovirma“ ir UAB „PRPC“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo,

Nustatė

2pareiškėjai UAB „Dovirma“ ir UAB „PRPC“ pateikė teismui 2010 m. sausio 14 d. šalių pasirašytą taikos sutartį, siekdami taikiai išspręsti tarp šalių kilusį ginčą dėl atsiskaitymo pagal 2005-08-04 Statybų rangos sutartį Nr.2005.08.04 ir 2006-06-07 statybos rangos sutartį Nr.2006 06 07/01 pagal kurias UAB „Dovirma“ atliko poilsio namų „Dalia“, esančių Virbališkės takas 2, Palangoje, rekonstrukcijos darbus, o užsakovas UAB „PRPC“ liko skolingas.

3Prašymas tenkintinas.

4Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė abiejų šalių suderintą valią, taip siekia išvengti ateityje teisminio ginčo, sudaryta taikos sutartis neprieštarauja šalių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d.), byloje nenustatyta kitų sandorių negaliojimo pagrindų, taip pat kitų aplinkybių, dėl kurių pateikta taikos sutartis negalėtų būti teismo patvirtinta (Civilinio proceso kodekso 579-582 str.).

5Šalims žinomos ir suprantamos nuostatos, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 str.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.985 str., Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 579-582 str., teismas

Nutarė

7Patvirtinti pareiškėjų UAB „Dovirma“ ir UAB „PRPC“ 2010-01-14 pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

8Mes, Uždaroji akcinė bendrovė "DOVIRMA", įmonės kodas 180355427, adresas – Telšių r. sav. Telšių m. Kęstučio g. 11-4. Ieškovą atstovauja direktorius D. K. ir

9UAB „PRPC“, adresas – V. M. –Putino g. 5, LT-03106 Vilnius, įmonės kodas 300044302, atstovaujama direktorės V. V.,

10siekdami taikiai išspręsti klausimą dėl atsiskaitymo pagal 2005 08 04 Statybų rangos sutartį Nr.2005.08.04 ir 2006 06 07 statybos rangos sutartį Nr.2006 06 07/01 pagal kurias UAB “Dovirma“ atliko poilsio namų „Dalia“, esančių Virbališkės takas 2, Palangoje rekonstrukcijos darbus, šalys vadovaujantis Vilniaus apygardos teismo 2009-04-24 nutartimi civilinėje byloje nr. 2-1495-450/09 ir LR CK 6.983 - 6.986 straipsniais susitaria: 1. UAB “PRPC“ („Užsakovas“) pripažįsta, kad yra skolingas UAB “Dovirma“ („Rangovas“) – 1911 526.04 ( milijonas devyni šimtai vienuolika tūkstančių penki šimtai dvidešimt šeši litai keturi centai) litų už atliktus statybos darbus – poilsio namuose “Dalia“, esančiuose adresu: Virbališkės takas 2, Palanga. Šiame punkte nurodyta suma apima visą pagrindinę ir visas iš to kylančias papildomas prievoles(palūkanas, delspinigius, baudas), kurias Užsakovas turėtų sumokėti Rangovui už pastato, esančio Virbališkės takas 2, Palanga statybos-rekonstrukcijos darbus. 2. Šalys atsižvelgdamos į susidariusią faktinę situaciją, tai yra į tai, kad realiai Užsakovas UAB “PRPC“ finansinių lėšų neturi, atsiskaityti su rangovu UAB “Dovirma“, UAB“PRPC“ perduoda rangovui UAB “Dovirma“ už skolą natūra dalį patalpų ir tokiu būdu padengia įsiskolinimą. 3. UAB “PRPC“ už skolą perduoda UAB “Dovirma“ nuosavybėn dalį patalpų, kurios pastato nekilnojamo turto ( statinių) kadastro ir registro byloje pažymėtos šiais indeksais: 1-1 (perduodama 49423/148436 dalis patalpos, kurios bendras plotas 28,49 m2, perduodama dalis sudaro 9,49 m2), 1-17 (perduodama 32929/148436 dalis patalpos, kurios bendras plotas 10,33m2. Perduodama dalis sudaro 3,44 m2), 4-1 (perduodama 44696/48405 dalis patalpos, kurios bendras plotas 30,20 m2, perduodama dalis sudaro 27,89 m2), 4-24 (perduodama 44696/48405 dalis patalpos, kurios bendras plotas 13,96 m2, perduodama dalis sudaro 12,89 m2), 4-2 (plotas 2,16 m2), 4-3 (plotas 3,94 m2), 4-4 (plotas 15,19 m2), 4-5 (plotas 3,54 m2), 4-6 (plotas 2,17 m2), 4-7 (plotas 3,84 m2), 4-8 (plotas 18,99 m2), 4-9 (plotas 33,66 m2), 4-10 (plotas 3,14 m2), 4-11 (plotas 4,77 m2), 4-12 (plotas 3,14 m2), 4-13 (plotas 29,83 m2), 4-14 (plotas 4,64 m2), 4-15 (plotas 3,01 m2), 4-16 (plotas 12,73 m2), 4-17 (plotas 4,22 m2), 4-18 (plotas 3,27 m2), 4-19 (plotas 12,88 m2), 4-20 (plotas 4,27m2), 4-21 (plotas 3,12 m2), 4-22 (plotas 13,04 m2), 4-23 (plotas 1,29 m2), 4-25 (plotas 4,77 m2), 4-26 (plotas 3,06 m2), 4-27 (plotas 13,97 m2), 4-28 (plotas 2,60 m2), 4-29 (plotas 3,99 m2), 4-30 (plotas 32,94 m2), 4-33 (plotas 19.96 m2), 4-34 (plotas 3.28 m2), 4-36 (plotas 13.07 m2), 4-37 (plotas 15.28 m2) 4-38 (plotas 13,63 m2), 4-39 (plotas 12,69 m2), 4-40 (plotas 31,61 m2), 4-41 (plotas 22,75 m2), 4-42 (plotas 11,79 m2), 4-43 (plotas 11,53 m2), 4-44 (plotas 11,02 m2),4-45 (plotas 10,11 m2), 4-46 (plotas 22,07 m2) viso 500,67 m2 esančias pastate, kurio unikalus Nr. 2598-5001-3010, adresu Virbališkės takas 2, Palanga. 4. Šalys susitaria, kad įsigaliojus šiai Taikos sutarčiai ir išvardintoms patalpoms tapus Rangovo nuosavybe, Rangovas nereikš Užsakovui pretenzijų dėl 1.1 punkte nurodytos skolos apmokėjimo. 5. UAB “PRPC“ patvirtina, kad UAB “Dovirma“ įsiregistravus šios sutarties 3 punkte nurodytas patalpas, į jas bus galima be jokių apribojimų patekti per pastato nekilnojamo turto (statinių) kadastro ir registro byloje nurodytas neeksplikuotas laiptines, tarp aukštų, taip pat be jokių apribojimų bus galima naudotis neeksplikuotomis avarinėmis laiptinės patalpomis, stogu. Taip pat UAB “PRPC“ patvirtina, kad kartu su patalpomis, nurodytomis šios sutarties 3 punkte, perduodamos inžinerinės komunikacijos ir tinklai (elektros, vandens), esantys perduodamose patalpose, santechninė įranga, šviestuvai, kondicionieriai, esantys perduodamose patalpose. 6. UAB “Dovirma“ proporcingai savo turto daliai daro išlaidas bendro naudojimo objektų priežiūrai ir eksploatacijai. Visas išlaidas, kurios atsirado dėl bendro naudojimo objektų šildymo, ir priežiūros Šalys dengia proporcingai savo daliai bendrame turte. UAB “Dovirma“ už savo patalpų šildymui sunaudotas dujas (apskaičiuojama proporcingai bendram plotui) atsiskaito su įmone, kuri pasirašiusi Dujų pirkimo pardavimo sutartį į pastatą Virbališkės takas 2, Palanga. Už UAB “Dovirma“ teikiamą vandenį bei elektros energiją atsiskaito tiesiogiai su vandens ir elektros tiekėjais (kol neįrengti atskiri vandens ir elektros skaitikliai atsiskaitoma proporcingai bendram plotui). UAB “Dovirma“ įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites nuo patalpų įregistravimo UAB “Dovirma“ vardu įrengti atskirus elektros, vandens ir šilumos apskaitos prietaisus į savo patalpas. 7. Šalys pareiškia, kad, įsigaliojus šiai Sutarčiai ir 3 punkte išvardintoms patalpoms tapus UAB “Dovirma“ nuosavybe, UAB “Dovirma“ nereikš reikalavimų dėl 1.1. punkte numatytos skolos apmokėjimo. Bus laikoma, kad UAB “PRPC“ už atliktus statybos darbus atsiskaitė pilnai. 8. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinoma, jog, jei teismas patvirtintų šią sutartį, ji Šalims turės galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią, bus priverstinai vykdytinas dokumentas (LR CK 6.983 str., 6.985 str. ) ir dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu kreiptis į teismą Šalys nebeturės teisės (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 dalis). 9. Šalys susitaria, kad ši taikos sutartis būtų patvirtinta Šiaulių m. apylinkės teisme . 10. Ši Sutartis pasirašyta 3 (trim) originaliais egzemplioriais, kurių 1 (vieną) Šalys pateikia teismui, o likę 2 (du) tenka Šalims – po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai.

11Pareiškėjams išaiškintos ir žinomos taikos sutarties sudarymo pasekmės.

12Nutartis neskundžiama ir įsigalioja priėmimo dieną.

Proceso dalyviai
Ryšiai