Byla 2S-1429-460/2013
Dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „TTF Garantija“ (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-5573-769/2013 pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „TTF Garantija“ prašymą suinteresuotam asmeniui Erranto Ltd dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr.2-823-122/2010.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2013 m. balandžio 5 d. buvo gautas pareiškėjos UAB „TTF Garantija“ prašymas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-823-122/2010 ir priimti naują sprendimą – Erranto Ltd ieškinį atmesti. Prašyme nurodyta, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-12 sprendimu patenkino Erranto Ltd ieškinį ir priteisė iš UAB „TTF Garantija“ 89 772,80 Lt daiktų vertei atlyginti, 8 977,28 Lt už sumokėtą remontą, 3 107,52 Lt bylinėjimosi išlaidų Erranto Ltd ir 13 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą. Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-22 nutartimi šį sprendimą paliko nepakeistą. Pareiškėjas nurodė, kad tiek Klaipėdos miesto apylinkės teismas, tiek Klaipėdos apygardos teismas priimdami sprendimą nežinojo, kad Erranto Ltd nėra laivo ML Rapla, o taip pat ir laivo pagrindinio variklio 7L45GBE 13QW dviejų cilindrų dangčių savininkė, todėl atnaujinimo pagrindas yra CPK 366 str. 1 d. 2 p. Prašyme taip pat nurodyta, kad Erranto Ltd nebūdama laivo ir variklio savininke žalą turėjo įrodinėti realiai patirtomis išlaidomis, o šių įrodymų byloje nėra, 2009-03-02 buhalterinė pažyma, kurioje nurodyta dviejų cilindrų dangčių, gautų iš ML Rapla 2008-05-14, vertė 26 000 EUR, negali būti įrodymu. Taip pat prašyme nurodyta, kad teismas padarė klaidingą išvadą dėl metinio laivo variklio naudojimo, todėl pateiktų restauracijai detalių vertė negalėjo būti vertinama kaip naujų detalių vertė. UAB „TTF garantija“ tik 2013-01-29 turėjo galimybę sužinoti apie įrodymus, kurie patvirtina aplinkybes, kad Erranto Ltd nėra savininkė, 2009-03-02 buhalterinė pažyma neatspindi Erranto Ltd buhalterijos.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-29 nutartimi prašymo dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-823-122/2010 netenkino; nutarė panaikinti 2013-05-02 taikytas laikinąsias apsaugos priemones – išieškojimo sustabdymą pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52011-04-28 vykdomąjį raštą Nr. 2-823-122/2010. Nurodė, jog 2010-05-12 sprendimo priėmimo metu teismui buvo žinoma atsakovo nuomonė apie pareikštą ieškinį, tai, kad atsakovas savo atsikirtimus į ieškinio reikalavimus grindė ieškovės neįrodytomis aplinkybėmis, kad dangčiai nėra ieškovės nuosavybė.

6Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-05-29 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, t. y. atnaujinti procesą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-12 sprendimu išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-823-122/2010 nustačius, kad UAB „TTF Garantija“ praleido CPK 368 str. 1 d. nustatytą terminą prašymui atnaujinti procesą pareikšti, atnaujinti šį terminą. Nurodo, jog Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-29 nutartimi nepagrįstai konstatavo, kad naujai pateikti įrodymai nėra naujai paaiškėjusios aplinkybės, nes tik gavus įrodymus atsirado galimybė UAB „TTF Garantija“ juos pateikti, o teismui juos ištirti kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. UAB „TTF Garantija“ abejonės be jokių įrodymų dėl laivo savininko, kurios nagrinėjant bylą net nebuvo tirtos, negali būti laikomos bylos nagrinėjimo metu žinomomis aplinkybėmis, nes jos nebuvo žinomos ir tiriamos, priešingai, 2010-05-12 sprendime ir 2011-03-22 nutartyje yra aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, kad Erranto Ltd yra laivo ir jo variklio dviejų cilindrų dangčių savininkė. Apeliantei akivaizdu, kad aplinkybė, jog Erranto Ltd nėra variklio savininkė, yra esminė, nes ieškinys buvo patenkintas CK 4.93 str. pagrindu (savininko teisių apsauga). Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra 2013-01-29 raštu Nr. 3-3132 leido UAB „TTF garantija“ direktoriui susipažinti su ikiteisminio tyrimo dėl dokumento suklastojimo medžiaga, daryti dokumentų kopijas. Šio leidimo pagrindu buvo gauti prie šio prašymo pridėti įrodymai. Teigia, kad UAB „TTF garantija“ tik nuo 2013-01-29 turėjo galimybę sužinoti apie įrodymus, kurie patvirtina aplinkybes, kad Erranto Ltd nėra savininkė, o 2009-03-02 buhalterinė pažyma neatspindi Erranto Ltd buhalterijos.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo prašo atskirąjį skindą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, jog apeliantė prašo atnaujinti procesą dėl aplinkybių, kurios buvo žinomos.

8Atskirasis skundas netenkintinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

10Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutarties, kuria nutarta atsisakyti atnaujinti procesą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-12 sprendimu visiškai tenkino UAB „TTF garantija“ ieškinį, sprendime nurodė, kad atsakovė savo atsikirtimus į ieškinio reikalavimus grindė tuo, kad nėra aišku, ar dangčiai yra ieškovės nuosavybė, nes ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad yra dangčių savininkė, cilindro dangčius sukūrė atsakovė, todėl ji ir yra dangčių savininkė. Klaipėdos apygardos teismas 2011-03-22 nutartimi Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-05-12 sprendimą paliko nepakeistą ir nurodė, kad už daiktų praradimą ieškovė turi teisę reikalauti patirtų nuostolių atlyginimo.

12Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo byloje pagrindu, nustatytu CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte: dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjai bylos nagrinėjimo metu.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal A. M. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-376/2005; 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal V. P. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-598/2009; kt.). Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

14Kasacinio teismo pabrėžiama, kad ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė yra reikalavimo atnaujinti procesą pagrindas, o tik tokia, kuri turi esminę reikšmę bylai. Esminis naujos aplinkybės pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šio reikalavimo, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal A. K. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-183/2010; kt.).

15Nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimo klausimą sprendęs apylinkės teismas, tikrindamas, ar pareiškėjos (apeliantės) pateiktame pareiškime nurodytos aplinkybės patvirtina CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą proceso atnaujinimo pagrindą, analizavo apeliantės pateiktų duomenų turinį ir nustatė, kad proceso atnaujinimo pagrindu nurodytos aplinkybės nėra naujai paaiškėjusios, kadangi 2010-05-12 sprendimo priėmimo metu teismui buvo žinoma atsakovės nuomonė į pareikštą ieškinį bei tai, kad atsakovė savo atsikirtimus į ieškinio reikalavimus grindė ieškovės neįrodytomis aplinkybėmis, kad dangčiai yra ieškovės nuosavybė.

16Teismas atkreipia dėmesį, jog civilinėje byloje, kurią apeliantė siekia atnaujinti, nebuvo nagrinėjamas klausimas, t. y. nebuvo ieškinio dalykas, kas yra laivo pagrindinio variklio 7L45GBE 13QW dviejų cilindrų dangčių savininkas. Pažymėtina, kad minėta byla buvo iškelta dėl nuostolių atlyginimo, kadangi ieškovei Erranto Ltd perdavus dangčius restauravimui atsakovei, atsakovė (pareiškėja) juos pardavė. Tai reiškia, jog byloje vyko ginčas ne dėl nuosavybės teisės nustatymo ir jų gynimo (CK 4.93 straipsnis), o dėl nuostolių atlygimo atsakovei praradus daiktą (CK 6.237 straipsnis, CK 6.657 straipsnis). Taigi, apeliantės nurodoma aplinkybė, kad galbūt Erranto Ltd nėra laivo variklio dangčių savininkė, negali būti pripažinta turinčia esminę reikšmę bylai, kadangi bylos teisingam išsprendimui neturi jokios reikšmės analizavimas ir nustatymas, kokiu pagrindu – nuosavybės, valdymo, nuomos ar kitu pagrindu ieškovė laivo dangčiais disponavo bei po to juos perdavė atsakovei UAB „TTF garantija“. Šiuo aspektu svarbu tai, kad jeigu daikto savininkas yra kitas asmuo, o ne Erranto Ltd, jis savo teises gali realizuoti reikšdamas atskirą ieškinį. Tačiau tai visiškai neturi jokių pasekmių pareiškėjos teisėms bei pareigoms, kadangi, kaip minėta anksčiau, ji daiktą pardavė.

17Esant nurodytam argumentavimui teismas mano, jog pareiškėja (apeliantė) nepateikė į bylą esminių naujų aplinkybių, kurių pobūdis suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų ir kurias nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo. Kadangi prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka reikalavimo pateikti tokias aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę bylai, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

18Teismas kaip pagrindą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą atmeta ir apeliantės argumentus dėl žalos dydžio. Apeliantė teigia, kad Estijos Respublikos Generalinės prokuratūros 2012-04-12 pažyma bei FNTT prie LR VRM Klaipėdos apygardos valdybos specialistės paaiškinimas dėl 2009-02-02 buhalterinės pažymos yra pagrindas manyti, kad teismas, iš atsakovės (apeliantės) priteisdamas žalos atlyginimą, vadovavosi suklastotu įrodymu – 2009-02-02 buhalterine pažyma.

19Aktualu pažymėti, kad vertinant tai, ar įrodymai, dėl kurių priimtas neteisėtas arba nepagrįstas sprendimas, yra suklastoti, imperatyviai turi būti atsižvelgiama į tai, ar jie nustatyti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (CPK 366 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Nagrinėjamoje byloje apeliantė suklastotų įrodymų, kurie nustatyti įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, nepateikė, todėl tai negali būti pagrindas atnaujinti bylos nagrinėjimą.

20Kiti teismo išanalizuoti apeliantės pateikti argumentai neturi jokios teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl teismas dėl jų nepasisako.

21Teismas, vertindamas bylos duomenų bei argumentų visetą, konstatuoja, kad apylinkės teismas, nors ne iki galo tinkamais motyvais, tačiau tinkamai aiškino ir taikė proceso atnaujinimą dėl naujai paaiškėjusių esminių bylos aplinkybių reglamentuojančias proceso teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos šių normų aiškinimo ir taikymo praktikos, todėl atskirojo skundo argumentai dėl CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

22Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 339 straipsnis). Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

23Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2013 m. balandžio 5 d. buvo gautas... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-05-29 nutartimi prašymo dėl proceso... 5. 2011-04-28 vykdomąjį raštą Nr. 2-823-122/2010. Nurodė, jog 2010-05-12... 6. Apeliantė teismui pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti... 7. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo prašo atskirąjį... 8. Atskirasis skundas netenkintinas.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 10. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Klaipėdos miesto apylinkės... 11. Bylos duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-05-12... 12. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą dėl... 13. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 14. Kasacinio teismo pabrėžiama, kad ne bet kokia naujai paaiškėjusi aplinkybė... 15. Nagrinėjamu atveju proceso atnaujinimo klausimą sprendęs apylinkės teismas,... 16. Teismas atkreipia dėmesį, jog civilinėje byloje, kurią apeliantė siekia... 17. Esant nurodytam argumentavimui teismas mano, jog pareiškėja (apeliantė)... 18. Teismas kaip pagrindą atnaujinti civilinės bylos nagrinėjimą atmeta ir... 19. Aktualu pažymėti, kad vertinant tai, ar įrodymai, dėl kurių priimtas... 20. Kiti teismo išanalizuoti apeliantės pateikti argumentai neturi jokios... 21. Teismas, vertindamas bylos duomenų bei argumentų visetą, konstatuoja, kad... 22. Esant nurodytų argumentų ir aplinkybių visetui, pirmosios instancijos teismo... 23. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. gegužės 29 d. nutartį palikti...