Byla 2-11-890/2012
Dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo,-

1Palangos miesto apylinkės teismo teisėja Eglė Žakevičiūtė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės S. S. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui F. V. dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo,-

Nustatė

2teisme priimtas ieškinys, kuriuo ieškovė S. S. prašo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2010-07-29 savavališkos statybos aktą Nr. SSA-30-100729-00040 ir 2010-08-10 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. RE-226.

3Ši civilinė byla 2011-08-01 Palangos miesto apylinkės teismo nutartimi buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-937-83/2011 pagal ieškovės S. S. ieškinį atsakovui F. V., trečiajam asmeniui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dėl leidimo statyti laikinus statinius.

4Teisme gautas atsakovo prašymas perduoti šią bylą pagal rūšinį teismingumą nagrinėti administraciniam teismui. Prašyme nurodoma, jog ieškovės ginčijami aktai yra priimti viešojo administravimo subjekto, šiam įgyvendinant LR Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla. Byloje vyrauja administraciniai teisiniai santykiai, todėl atsakovo nuomone, ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme.

5Prašymas tenkintinas.

6Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinė byla Nr. 2-937-83/2011 buvo išnagrinėta 2011-12-14, tačiau byla šiuo metu nagrinėjama apeliacinės instancijos teisme. Atsižvelgdamas į atsakovo prašyme dėstomas aplinkybes dėl bylos priėmimo nagrinėti teisme pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, siekdamas teisingo ir koncentruoto proceso, teismas sprendžia, jog yra pagrindas atnaujinti šios bylos nagrinėjimą, todėl vadovaujantis CPK 167 str. 1 d. byla atnaujinama.

7Atsakovas prašyme nurodo, jog ši byla yra nagrinėtina administraciniame teisme. Teismas sutinka su atsakovo prašyme dėstomais teiginiais ir pažymi, jog iš pačios ieškovės pateiktų procesinių dokumentų, matyti, kad ginčas tarp šalių kilo dėl administracinio pobūdžio aktų teisėtumo.

8Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. l d. l p., bylos dėl valstybinio administravimo subjektų veiksmų teisėtumo, atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, yra priskirtos administracinių teismų kompetencijai.

9Vadovaujantis CPK 36 str. 2 d., bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio, iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja.

10Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, 2011-11-23 Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti išnagrinėjusi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą dėl ginčo teismingumo, priėmė nutartį (teisminio proceso Nr. 2-01-3-09468-2011-7), kurioje pabrėžė, jog ieškovės ginčijami Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2011 m. kovo 28 d. reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius, priimti remiantis savavališkos statybos aktais. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos šiuos reikalavimus ieškovei pateikė vykdydama Statybos įstatymo 27 ir 28 straipsnyje nurodytas funkcijas, susijusias su statybos taisyklių pažeidimais ir savavališkos statybos padarinių šalinimu. Šie aktai yra priimti viešojo administravimo subjekto, jam įgyvendinant Statybos įstatyme numatytas statybos valstybinės priežiūros funkcijas, kurių vykdymas laikytinas viešojo administravimo veikla (Specialiosios teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 27 d. nutartis, priimta byloje UAB „Vilpros investicija“ v. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos; Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. sausio 26 d. nutartis, priimta byloje S. P. v. Telšių apskrities viršininko administracija; 2009 m. liepos 16 d. nutartis, priimta byloje M. Ž. v. Kauno apskrities viršininko administracija; 2008 m. liepos 29 d. nutartis, priimta byloje UAB „Bema“ v. Utenos apskrities viršininko administracija; 2008 m. balandžio 28 d. nutartis, priimta byloje UAB „Belvilis“ v. Utenos apskrities viršininko administracija).

11Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog savavališkos statybos aktas yra administracinio pobūdžio aktas, jame nėra nustatyta reikalavimų ar įpareigojimų statytojui, kurie būtų tiesiogiai susiję su civilinėmis teisėmis ar pareigomis ir kuriais būtų siekiama taikyti civilinio teisinio pobūdžio neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemones, o reikalavimas panaikinti kaip nepagrįstą viešojo administravimo subjekto priimtą reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius yra išvestinis iš pirmojo ir jo galiojimo klausimas priklauso nuo to, kaip bus išspręstas klausimas dėl ieškovo reikalavimo dėl savavališkos statybos akto panaikinimo.

12Kadangi šioje byloje, kaip ir Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nagrinėtoje byloje, kitų bendrosios kompetencijos teismų nagrinėtose bylose, dėl kurių, kaip minėta, yra pasisakiusi Specialioji teisėjų kolegija, ieškovė kelia viešojo administravimo subjekto priimtų aktų teisėtumo klausimą, o reikalavimai dėl statybos taisyklių neatitinkančių statybos padarinių pašalinimo, šioje byloje nėra sprendžiami, teismas, atsižvelgdamas į minėtas Specialiosios teisėjų kolegijos nutartis, paaiškėjus, kad civilinė byla Palangos miesto apylinkės teisme buvo priimta pažeidžiant bylos rūšinio teismingumo taisykles, civilinę bylą perduoda nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 4 dalimi, 36 straipsnio 1, 2, 5 dalimis, -

Nutarė

14atnaujinti civilinės bylos Nr. 2-50-890/2012 nagrinėjimą.

15Civilinę bylą pagal ieškovės S. S. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui F. V. dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius ir savavališkos statybos akto panaikinimo perduoti nagrinėti Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

16Nutartis dalyje dėl bylos perdavimo kitam teismui per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Palangos miesto apylinkės teismą.

17Kitoje dalyje nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai