Byla B2-1641-343/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant ieškovės Coface Austria Kreditversicherung AG atstovei Eglei Klybaitei, atsakovės R UAB „Verduna“ atstovui adv. padėjėjui A.Kveragai, trečiojo asmens UAB „Visas labas“ atstovui Ramūnas Šukauskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Coface Austria Kreditversicherung AG ieškinį dėl skolos atsakovei R UAB “Verduna”, trečiajam asmeniui UAB “Visas labas” dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir atsakovės priešieškinį dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančia ir

Nustatė

2ieškovė Coface Austria Kreditversicherung AG prašo priteisti iš atsakovės R UAB „Verduna“ 67 832,69 Lt skolos, 19 397,11 Lt delspinigių, 6% metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bei 2632 Lt bylinėjimosi išlaidų CK 6.38str. 1d., 3d.; 6.63str. 1d.2p.; 6.200str., 6.256str. pagrindu (b.l. 3-4,98-99). Nurodo, kad UAB „Visas labas“ su R UAB „Verduna“ sudarė pirkimo – pardavimo sutartį, kurios pagrindu UAB „Visas labas“ tiekė prekes R UAB „Verduna“. Laikotarpiu nuo 2009 06 22 iki 2009 09 28 buvo parduota prekių už 75 860,39 Lt . R UAB „Verduna“ apmokėjo dalį šios sumos, liko neapmokėta 67 832,69 Lt . Pagal sutarties p. 7.1 R UAB „Verduna“ įsipareigojo sumokėti 0,2% delspinigius, skaičiuojamus už kiekvieną pradelstą apmokėti dieną. Prašo priteisti delspinigius 19 397,11 Lt pagal delspinigių paskaičiavimo lentelę (b.l. 99). UAB „Visas labas“ pagal 2010 03 19 Reikalavimo perleidimo sutartį Coface Austria Kreditversicherung AG perleido reikalavimo teisę į atsakovės skolą. Nurodytų faktinių aplinkybių pagrindu ir prašo ieškinį patenkinti.

3Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, nurodė analogiškas aplinkybes.

4Atsiliepimu į ieškinį atsakovė R UAB „Verduna“ prašo ieškinį atmesti (b.l. 36-38). Nurodo, kad su UAB „Visas labas“ buvo suderinta, jog skola 67 832,69 Lt bus sumokėta iki 2010 12 31. Tai patvirtina tarp šalių sudarytas 2010 03 22 Tarpusavio skolų su UAB „Visas labas“ suderinimo aktas. Tik iš 2010 04 08 Coface Austria Kreditversicherung AG pranešimo atsakovei tapo aišku, kad skolų suderinimo aktą 2010 03 22 pasirašydama UAB „Visas labas“ elgėsi nesąžiningai. Todėl R UAB „Verduna“ kilo pagrįstų abejonių kam priklauso reikalavimo teisė. Delspinigiams prašo taikyti ieškinio senatį.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas sutiko su ieškinio dalimi dėl skolos. Prašė taikyti ieškinio senatį delspinigiams. Taip pat prašė sumažinti delspinigių sumą, nurodydamas, kad 0,2 % delspinigių yra per dideli. Delspinigius prašė mažinti iki 0,02% atsižvelgiant į susiklosčiusią teismų praktiką.

6Trečiasis asmuo UAB „Visas labas“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu sutinka, prašo jį patenkinti (b.l. 47-49). Nurodo, kad susidariusi skola už prekes sudaro 67 832,69 Lt . Reikalavimo teisė 2010 03 19 sutartimi buvo perleista ieškovei. Atsakovė 2010 04 08 raštu buvo informuota apie skolos perleidimą ieškovei, tačiau skolos ir toliau neapmokėjo. 2010 03 22 UAB „Visas labas“ pasirašė 2010 02 22 sudarytą tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą Nr. 139, kuriuo patvirtino atsakovės skolos 2009 12 31 dydį – 67 832,69 Lt . Šis aktas sudarytas buhalterinės apskaitos tikslais.

7Teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes, nurodytoms atsiliepime į ieškinį.

8Atsakovė R UAB „Verduna“ priešieškiniu prašė pripažinti 2010 03 19 Reikalavimo perleidimo sutartį dalyje dėl delspinigių, kuriems yra suėjęs senaties terminas niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento, ieškinį dalyje dėl delspinigių – 495,81 Lt, kuriems yra suėjęs ieškinio senaties terminas atmesti (b.l. 82-84). Atsakovės atstovas teismo posėdžio metu reikalavimų priešieškinio dalyje atsisakė. Kiti proceso dalyviai priešieškinio išnagrinėti iš esmės neprašė.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla priešieškinio dalyje nutrauktina.

10Dėl priešieškinio.

11Atsakovė R UAB „Verduna“ atsisakė priešieškinio. Teismas atsisakymą priėmė, išaiškino atsisakymo pasekmes, nurodytas CPK 294 str. . Todėl įvertinęs nurodytą, teismas sprendžia, kad byla priešieškinio dalyje nutrauktina.

12Dėl ieškinio.

13Šalys sutinka, kad atsakovė R UAB „Verduna“ ieškovei Coface Austria Kreditversicherung AG skolinga 67 832,69 Lt. Todėl neesant ginčo nei dėl pačios skolos, nei dėl jos dydžio ieškinys šioje dalyje tenkintinas ir iš atsakovės R UAB „Verduna“ ieškovei Coface Austria Kreditversicherung AG priteistina 67 832,69 Lt skola CK 6.38str1 ir 3 d.d.; 6.63 str. 1d. 2p. pagrindu.

14Tarp šalių ginčo dėl to, kad atsakovė turi pagal sutartį mokėti delspinigius taip pat nėra. Tarp šalių kilo ginčas dėl delspinigių dydžio. Sutartis tarp UAB „Visas labas“ ir UAB „Verduna“ buvo sudaryta 2006 06 20 (b.l. 17-19). Šios sutarties p. 7.1 šalys susitarė, kad UAB „Verduna“ laiku nesumokėjus už prekes, ji įsipareigoja sumokėti delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną po 0,2% . Atsakovė prašo mažinti delspinigius iki 0,02% už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną, nes tokia yra teismų praktika, sutartinai delspinigiai yra pernelyg dideli. Remiantis CK 6.73 str. 2 d., aiškiai per dideles netesybas teismas gali mažinti iki sumos, kuri visiškai padengtų kreditoriaus nuostolius. Kreditorė nepateikė teismui jokių įrodymų, leidžiančių spręsti, jog kreditorės patirti nuostoliai nagrinėjamoje situacijoje viršija įprastus, todėl, atsižvelgiant į viešąjį interesą, teismo pareigą užtikrinti vienodą visų kreditorių interesų apsaugą, į tai, kad prašoma priteisti delspinigių suma yra sudaro beveik trečdalį skolos, į tai, kad susitarimas dėl delspinigių buvo sudarytas ekonominio pakilimo laikotarpiu, reikalavimas priteisti delspinigius tenkintinas iš dalies. Teismas sprendžia, kad atsižvelgus į aukščiau nurodytą delspinigių suma mažintina iki 0,1% už kiekvieną atsiskaityti uždelstą dieną. Antra, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį, pati ieškovė ieškinį dalyje dėl delspinigių sumažino, prašė priteisti delspinigius, neviršijant ieškinio senaties termino. Todėl įvertinus išdėstytą priteistina delspinigių suma mažintina iki 9698,55Lt . Skaičiuojant po 0,1% už kiekvieną pradelstą atsiskaityti dieną, neviršijant 180 dienų nuo neapmokėtos sumos pagal pateiktas PVM sąskaitas - faktūras. Likusi reikalavimo dalis atmestina.

15Taip pat tekintinas reikalavimas ir priteistinos 6% metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2010 04 19 (b.l. 3-4) iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą atsakovei UAB „Verduna“ įsiteisėjimo dienos , t.y. iki 2010 11 29 (b.l. 117-118) CK 6.210str. 2d. .

16Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 6 p., ieškovei Coface Austria Kreditversicherung AG grąžintinas žyminis mokestis 2632 Lt, sumokėtas 2010 04 09 mokėjimo nurodymu (b.l. 5) už paduotą ieškinį. CPK 87 str. 1d. 1p. pagrindu atsakovei R UAB „Verduna“ grąžintinas žyminis mokestis, sumokėtas 2010 07 23 mokėjimo nurodymu 68 Lt (b.l. 78) ir 2010 09 08, sumokėtas mokėjimo kvitu 66 Lt (b.l. 85) už paduotą priešieškinį.

17Vadovaudamasis CPK 260str., 268str., 270str., teismas

Nutarė

18Ieškinį patenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovės R UAB „Verduna“ ( įmonės kodas 135832075, a/s ( - ), AB SEB bankas ) ieškovei Coface Austria Kreditversicherung AG ( įmonės kodas 300156205, a/s Nr. ( - ), AB SEB bankas) 67 832,69 Lt skolos ir 9 698,55 Lt delspinigių, viso 77 531,24 Lt (septyniasdešimt septynis tūkstančius penkis šimtus trisdešimt vieną litą 24 ct) .

20Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

21Bylą priešieškinio dalyje nutraukti.

22Grąžinti 2 632Lt žyminį mokestį ieškovei Coface Austria Kreditversicherung AG (įmonės kodas 300156205, a/s Nr. ( - ), AB SEB bankas).

23Grąžinti atsakovei R UAB „Verduna“ ( įmonės kodas 135832075, a/s ( - ), AB SEB bankas ) 134 Lt žyminį mokestį.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. ieškovė Coface Austria Kreditversicherung AG prašo priteisti iš atsakovės... 3. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu ieškinį palaikė, nurodė... 4. Atsiliepimu į ieškinį atsakovė R UAB „Verduna“ prašo ieškinį atmesti... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas sutiko su ieškinio dalimi dėl... 6. Trečiasis asmuo UAB „Visas labas“ atsiliepimu į ieškinį nurodo, kad su... 7. Teismo posėdžio metu atstovas nurodė analogiškas aplinkybes, nurodytoms... 8. Atsakovė R UAB „Verduna“ priešieškiniu prašė pripažinti 2010 03 19... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies, byla priešieškinio dalyje nutrauktina.... 10. Dėl priešieškinio.... 11. Atsakovė R UAB „Verduna“ atsisakė priešieškinio. Teismas atsisakymą... 12. Dėl ieškinio.... 13. Šalys sutinka, kad atsakovė R UAB „Verduna“ ieškovei Coface Austria... 14. Tarp šalių ginčo dėl to, kad atsakovė turi pagal sutartį mokėti... 15. Taip pat tekintinas reikalavimas ir priteistinos 6% metinės palūkanos nuo... 16. Vadovaujantis CPK 87 str. 1 d. 6 p., ieškovei Coface Austria... 17. Vadovaudamasis CPK 260str., 268str., 270str., teismas... 18. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovės R UAB „Verduna“ ( įmonės kodas 135832075, a/s (... 20. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 21. Bylą priešieškinio dalyje nutraukti.... 22. Grąžinti 2 632Lt žyminį mokestį ieškovei Coface Austria... 23. Grąžinti atsakovei R UAB „Verduna“ ( įmonės kodas 135832075, a/s ( - ),... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...