Byla 2S-1054-302/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Andžej Maciejevski,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria nustatytas terminas trūkumams – žyminiam mokesčiui primokėti, - pašalinti, civilinėje byloje pagal ieškovo savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „GCW“ dėl skolos priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „GCW“ 15 000 Lt nesumokėtos rinkliavos, 1 359 Lt netesybų (delspinigių).

7Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2009 m. gegužės 22 d. nutartimi nustatė ieškovui terminą pašalinti nutartyje nurodytus trūkumus – sumokėti 491 Lt žyminio mokesčio ir pateikti teismui žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinančius įrodymus. Teismas nurodė, kadangi ieškovo reikalavimas kyla iš Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo sutarties, sudarytos 2007-01-25 su UAB „Grand masino International“, iš kurios kylantys įsipareigojimai perduoti UAB „Čilija“ (po reorganizavimo – UAB „Čili Bistro“), todėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 5 p. nėra taikomas, ir ieškinys turi būti apmokestinas žyminiu mokesčiu.

8Ieškovas SĮ „Susisiekimo paslaugos“ atskiruoju skundu prašo skundžiamą teismo nutartį panaikinti. Nurodo, kad pati pareiga mokėti rinkliavą už transporto priemonių stovėjimą kyla ne iš sutarties, bet iš Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 p. ir Savivaldybės patvirtintų Vietinės rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi transporto priemonių mokamomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis nuostatų, todėl nagrinėjamam ginčui turi būti taikomos ne tik civilinės, bet ir viešosios teisės normos ir ieškovas atleidžiamas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 5 p.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Kolegija, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, byloje pateiktą medžiagą, sprendžia, kad skundžiama teismo nutartis yra priimta laikantis procesinės teisės normų, reglamentuojančių civilinio proceso įstatymo taikymą esant ginčui, kildinamam iš privatinės teisės (Civilinio proceso kodekso 1 straipsnio 1 dalis), taip pat žyminio mokesčio mokėjimo ir atleidimo nuo jo tvarką (Civilinio proceso kodekso 80 straipsnio 1, 4 dalys, 83 straipsnis), todėl keisti ar naikinti jos nėra teisinio pagrindo.

11Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog ieškovas turi sumokėti žyminį mokestį.

12Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas kreipėsi į bendrosios kompetencijos teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „GCW“ 15 000 Lt nesumokėtos rinkliavos, 1 359 Lt netesybų (delspinigių), ieškovo reikalavimas kildinamas iš Transporto priemonių stovėjimo vietų rezervavimo sutarties, sudarytos 2007-01-25 su UAB „Grand masino International“, iš kurios kylantys įsipareigojimai perduoti UAB „Čilija“ (po reorganizavimo – UAB „Čili Bistro“). Nors, pasak apelianto, minėtoje sutartyje yra apibrėžta rinkliavos mokėjimo tvarka, tačiau pati pareiga mokėti rinkliavą kyla ne iš šios sutarties, bet iš Rinkliavų įstatymo, taip pat Savivaldybės patvirtintų Vietinės rinkliavos, nustatytos transporto priemonių valdytojams (vairuotojams) už naudojimąsi transporto priemonių mokamomis stovėjimo vietomis ir aikštelėmis nuostatų, todėl rinkliavos rinkimas ir mokėjimas yra viešosios teisės reglamentavimo sritis, todėl vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, ieškovo ieškinys neturi būti apmokestintas žyminiu mokesčiu, tačiau kolegija nesutinka su tokiu argumentu.

13Pažymėtina, jog Specialioji teisėjų kolegija 2006-10-25 nutartyje, spręsdama ginčą dėl bylos, kurioje reiškiamas reikalavimas dėl nesumokėtos rinkliavos ir delspinigių išieškojimo, rūšinio teismingumo, yra konstatavusi, kad pagal Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 6 p. nuostatas, vietinės rinkliavos nustatymas ir mokėjimas – viešosios teisės reglamentavimo sritis, todėl ginčai dėl rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo nagrinėjami administraciniuose teismuose. Tačiau reikalavimą sumokėti vietinę rinkliavą kildinant iš su kita šalimi sudarytos sutarties, kolegija padarė išvadą, jog keliamas ginčas pagal savo teisinę prigimtį yra ginčas dėl sutartinės prievolės netinkamo vykdymo.

14Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad sutartinius santykius reguliuoja civilinės teisės normos ir toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme, tai pripažįsta ir ieškovas, kreipdamasis ne į administracinį, bet į bendrosios kompetencijos teismą, todėl kai nagrinėjamas iš civilinių teisinių santykių kylantis ginčas, jam nagrinėti taikomos Civilinio proceso kodekso normos (Civilinio proceso kodekso 1 str. 1 d.). Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad esant prieštaravimų tarp Civilinio proceso kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų, teismas vadovaujasi Kodekso normomis, išskyrus atvejus, kai Kodeksas suteikia pirmenybę kitų įstatymų normoms. Žyminio mokesčio už ieškinius dydį nustato Civilinio proceso kodekso 80 straipsnis; asmenų, atleistų nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ratą nustato Civilinio proceso kodekso 83 straipsnis. Nei šios, nei kitos Civilinio proceso kodekso VIII skyriaus normos, sprendžiant žyminio mokesčio mokėjimo ar atleidimo nuo jo klausimus, nenumato Administracinių bylų teisenos įstatymo pirmenybės prieš Civilinio proceso kodekso normas. Taigi apelianto argumentas, kad remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 5 p., ieškovas turėtų būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio, yra nepagrįstas, o tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įpareigojo ieškovą sumokėti už ieškinį žyminį mokestį ir teisingai nurodė jo dydį.

15Esant nustatytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 straipsniais, kolegija

Nutarė

17Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai