Byla 2-34202-465/2013
Dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „GELVORA“ ieškinį atsakovui G. Ž. dėl skolos priteisimo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodė, kad 2002-10-08 UAB „TELE2“ ir atsakovas G. Ž. sudarė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartį, pagal kurią UAB „TELE2“ atsakovui suteikė mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas, o atsakovas įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis už minėtas paslaugas sumokėti. UAB „TELE2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėti PVM sąskaitas-faktūras, tačiau atsakovas jų neapmokėjo. 2009-03-31 UAB „Gelvora“ ir UAB „TELE2“ pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ atlygintinai perleido UAB „Gelvora“ naudai visas reikalavimo teises pagal PVM sąskaitas-faktūras atsakovo atžvilgiu. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 558,92 Lt skolos, 1765,63 Lt delspinigių, 141,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentus metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2013-10-01. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, paskelbiant specialiame teismo internetiniame puslapyje. Per teismo nustatyta 14 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-10-08 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo G. Ž. buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr. 1.4A672278935488 (b. l. 16-17), pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei mokėti už paslaugas sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka mokesčius, nustatytus UAB ,,TELE2” patvirtintose vartojimo instrukcijose (sutarties 1 punktas). 2002-10-31 – 2004-10-31 sąskaitos patvirtina, kad UAB „TELE2“ suteikė atsakovui paslaugų už 558,92 Lt sumą (b. l. 20-44).

72009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b. l. 11-14), pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą (b.l. 4). Iš 2009-05-04 pranešimo dėl reikalavimo perleidimo matyti, kad ieškovas pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir ragino sumokėti susidariusią skolą (b.l. 15).

8Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalį, klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 558,92 Lt skola.

9Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2004-11-29 iki 2013-07-24 sudaro 1765,63 Lt (b. l. 5). CK 6.73 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, vadovaudamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

10Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paslaugų teikimo sutartis sudaryta prisijungimo būdu, neturint galimybės derėtis, įsiskolinimo suma nedidelė, paskaičiuota delspinigių suma viršija skolos sumą tris kartus, prašomi priteisti delspinigiai (0,1 proc.) vertintini kaip neadekvatūs ir aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Pastebėtina ir tai, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovui iki 2009-05-04 būtų buvę siunčiami pranešimai apie skaičiuojamus delspinigius. Be to, ieškovas prašo priteisti netesybas už pradelstas atsiskaityti 3159 dienas. Pažymėtina, kad ieškovas reikalavimo teises įgijo dar pagal 2009-03-31 sutartį, tačiau į teismą su reikalavimais, kartu skaičiuodamas delspinigius, kreipėsi tik 2013-08-16. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini, skaičiuojant po 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną. Teismo paskaičiavimu, už 6 mėnesių maksimalų terminą (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.) paskaičiuoti delspinigiai nuo 558,92 Lt nesumokėtos sumos, sudaro 20,34 Lt sumą.

11Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 141,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų (b. l. 6), tačiau nenurodo minėtų išlaidų paskaičiavimo, nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos. Kaip matyti iš pateikto šių išlaidų detalizavimo, jas sudaro atsakovo darbuotojo užmokestis, darbo priemonės, užklausos, siuntimo išlaidos. Vertindamas šias išlaidas teismas konstatuoja, jog šios išlaidos negali būti pripažintos išlaidomis, susijusioms su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkto prasme. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas užsiima skolų išieškojimu ir prevencija (www.gelvora.lt). Šiai veiklai, kaip ir bet kuriai kitai, būtini tiek žmogiškieji, tiek ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos bendrovės tiesioginei ūkinei-komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovo netenkintinas.

12Iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2013-08-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 3 d.).

13Šioje byloje ieškovas sumokėjo 74,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 7, CPK 80 str. 1 d. 1 p.). Ieškovui, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (teismas patenkino 23,49 proc. reikalavimų – 579,26 x 100 / 2466,00), iš atsakovo priteistina 17,38 Lt žyminio mokesčio (74,00 x 23,49 proc., CPK 93 str. 2 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 10,00 Lt dydžio (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 288 straipsniais, teismas,

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo G. Ž., a.k. ( - ) 558,92 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 92 ct) skolos, 20,34 Lt (dvidešimt litų 34 ct) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (579,26 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 17,38 Lt (septyniolika litų 38 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „GELVORA“, į. k. 125164834, naudai.

18Likusią ieškinio dalį atmesti.

19Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 str. reikalavimus.

20Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio... 2. ieškovas nurodė, kad 2002-10-08 UAB „TELE2“ ir atsakovas G. Ž. sudarė... 3. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-10-08 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo... 7. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21 (b. l.... 8. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1... 9. Vadovaujantis sutarties 6.6 punktu, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1... 10. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paslaugų teikimo sutartis... 11. Ieškovas pateikė skaičiavimą dėl patirtų 141,45 Lt ikiteisminio skolos... 12. Iš atsakovo priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą... 13. Šioje byloje ieškovas sumokėjo 74,00 Lt žyminio mokesčio (b. l. 7, CPK 80... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 - 288 straipsniais, teismas,... 16. ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo G. Ž., a.k. ( - ) 558,92 Lt (penkis šimtus... 18. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 19. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi... 20. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...