Byla 3K-3-107/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Zigmo Levickio (kolegijos pirmininkas), Algio Norkūno ir Broniaus Pupkovo (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Limedika“ kasacinį skundą dėl Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Limedika“ ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl sutarčių spragų užpildymo bei atsakovo priešieškinį dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Limedika“ nurodė, kad yra laimėjęs atsakovo skelbtus atvirus konkursus, pasirašė pirkimo-pardavimo sutartis dėl farmacinių preparatų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių tiekimo. Iki 2004 m. gegužės 1 d. tik nedidelė dalis vaistų ir medicininių prekių buvo apmokestinamos pridėtinės vertės mokesčiu, kuris buvo įtrauktas į prekių kainą pirkimo-pardavimo sutartyse, tačiau po 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostata, pagal kurią 5 procentų tarifu buvo apmokestinti visi vaistai, o medicininės paskirties prekės, neįtrauktos į sąrašą, - 18 procentų tarifu. Be to, ieškovui atsirado prievolė, parduodant prekes atsakovui, papildomai apskaityti pridėtinės vertės mokestį. Kadangi ieškovas negali parduoti prekių, neskaičiuodamas pridėtinės vertės mokesčio, o atsakovas nenori pirkti prekių didesne kaina, tai šalys turėtų papildyti sudarytas pirkimo-pardavimo sutartis. Be to, sutarčių papildymą tokiu atveju numato ir Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 5 punktas. Ieškovas teismo prašė užpildyti spragas šalių sudarytose sutartyse, papildant jas sakiniu „Kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitę mokesčiai“ (CK 6.195 straipsnis).

5Atsakovas Lietuvos kariuomenė priešieškinyje nurodė, kad ieškovo minėtose pirkimo-pardavimo sutartyse spragų nėra, nes pateiktame sutarties projekte bei šalių suderintose ir pasirašytose sutartyse nebuvo nustatytas kainos keitimas dėl pasikeitusių mokesčių, t. y. nustatyta, kad „Kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį“. Be to, sutartyse yra sąlyga, kad tiekėjas pateikia pasiūlymą, kuriame įskaičiuoti visi mokesčiai, įskaitant pridėtinės vertės mokestį, todėl ieškovas, būdamas verslininkas, turėjo protingai įvertinti galimus mokesčių pasikeitimus Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą. Atsakovo teigimu, pasikeitęs pridėtinės vertės mokestis nepakeitė sutartinių santykių pusiausvyros iš esmės, todėl ieškovo reikalavimas atmestinas. Jis teigė, kad ieškovas nevykdė prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, neteikė atsakovui prekių sutartais terminais ir tvarka, todėl buvo įspėtas, kad, nevykdant sutarčių, jos bus nutrauktos su numatytomis sankcijomis. Ieškovui neįvykdžius atsakovo reikalavimų ir nevykdant prievolių, atsakovas raštais informavo ieškovą, kad keturios sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys nutrauktos ir priskaičiuota 38 347,74 Lt netesybų. Atsakovas teismo prašė priteisti iš ieškovo šias netesybas ir 5 procentus palūkanų iki prievolės įvykdymo dienos.

6II. Pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o iš dalies patenkinęs priešieškinį, priteisė iš ieškovo atsakovo naudai pagal 2004 m. balandžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 24 181-KN/41 – 366,33 Lt delspinigių ir 6 177,78 Lt baudą; pagal 2004 m. balandžio 14 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 55/24 221-KN – 5 605,80 Lt delspinigių ir 15 410,84 Lt baudą; pagal 2004 m. balandžio 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 24-237-KN/70 – 394,85 Lt delspinigių ir 2 248,78 Lt baudą; pagal 2004 m. liepos 9 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 141 – 1 373,47 Lt delspinigių ir 3 469,89 Lt baudą.

8Teismas nurodė, kad konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad sutarties projektas yra sudėtinė konkurso sąlygų dalis, kuriame nurodyta, kad pridėtinės vertės mokestis yra įskaičiuojamas į bendrą sutarties kainą, kuri negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį, todėl tiekėjas, dalyvaudamas konkurse, pagrįstai galėjo tikėtis tokios sutarties nuostatos. Šalims sudarius sutartis, tik nedidelė dalis vaistų ir medicinos prekių buvo apmokestinama pridėtinės vertės mokesčiu, kuris buvo įtrauktas į sutarties kainą. Pasikeitusi mokestinė aplinka apsunkino ieškovo padėtį ir prisiimtų prievolių įvykdymą (CK 6.204 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Naujas PVM tarifas apsunkino prekių tiekimą pagal susitartą kainą, todėl prekių tiekimas buvo sustabdytas. Sudarytose pirkimo-pardavimo sutartyse nebuvo aptartas kainos ir pasikeitusių mokesčių santykis. Pagal CK 6.204 straipsnio 3 dalies nuostatas, pasunkėjus sutarties vykdymui, ieškovas tuoj pat turėjo kreiptis į atsakovą su prašymu dėl sutarties sąlygų pakeitimo. Byloje nėra įrodymų, kad iki 2004 m. rugpjūčio 6 d. ieškovas būtų kreipęsis į atsakovą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, o gavęs atsakovo pranešimą ir įspėjimą dėl sutarties nutraukimo, ieškovas 2004 m. rugpjūčio 19 d. kreipėsi į teismą. Ieškinį dėl sutarties nutraukimo galima pareikšti tik tuo atveju, kai kita šalis atsisako pakeisti sutartį ar per 30 dienų iš jos negaunamas atsakymas (CK 6.223 straipsnio 3 dalis). Pagal CK 6.204 straipsnio 3 dalies 2 punktą sutarties sąlygas galima keisti, kai atsiradusi aplinkybė atitinka keturis reikalavimus, t. y. atsirado ar tapo žinoma po sutarties sudarymo, sutartį privalanti vykdyti šalis negalėjo protingai numatyti tokios aplinkybės atsiradimo, aplinkybės nepriklauso nuo sutarties šalies valios, buvo prisiimta aplinkybių atsiradimo rizika. Jei pasikeitusios sutarties sąlygos neatitinka bent vienos šių sąlygų, jos lieka galioti. Ieškovas, būdamas verslininkas, turėjo įvertinti būsimus mokesčių pasikeitimus po 2004 m. gegužės 1 d. Pardavėjui, pažeidusiam pareigą, susijusią su daikto pardavimu pirkėjui, šis turi teisę į sutarties atisakymą ir teisę reikalauti nuostolių atlyginimo (CK 6.324 straipsnio 1 dalis). Dėl to atsakovui iš ieškovo priteistini delspinigiai ir bauda pagal kiekvieną pirkimo-pardavimo sutartį. Kadangi šalys susitarė dėl palūkanų dydžio už prievolės neįvykdymą laiku, tai reikalavimas dėl 5 procentų palūkanų iki prievolės įvykdymo dienos atmetamas (CK 6.210 straipsnis).

9Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą pakeitė; sumažino Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimu priteistas iš ieškovo UAB „Limedika“ atsakovui Lietuvos kariuomenei netesybas iki 35 047,74 Lt.

10Kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nustatė galutinę priteistiną netesybų sumą 38 347,74 Lt, nes, sudėjus teismo sprendimu priteistas atsakovui iš ieškovo pagal atskiras pirkimo-pardavimo sutartis netesybas (delspinigius ir baudą), galutinė jų suma yra 35 047,74 Lt.

11III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai

12Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Limedika“ teismo prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2005 m. vasario 3 d. sprendimą ir Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Kasacinį skundą kasatorius grindžia šiais argumentais:

131. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės, teismas gali jas sumažinti. Teismai, priteisdami 0,2 procento delspinigius už kiekvieną praleistą dieną nuo nepateikto prekių kiekio vertės bei 7 procentų baudą nuo visos sutarties sumos, netinkamai aiškino ir taikė CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatas ir priteisė aiškiai per dideles netesybas, kurios pagal savo pobūdį yra baudinės. Be to, ginčijami teismų sprendimai prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,2 procento delspinigiai, t. y. 73 procentai per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. gegužės 13 d. nutartis Nr. 3K-3-721/2002; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis Nr. 3K-3-1070/2003; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. birželio 6 d. nutartis Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.)

142. Teismai netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl Viešųjų pirkimų įstatyme 15 straipsnio 3 dalyje bei 15 straipsnio 6 dalies 5 punkte įtvirtintų nuostatų bei imperatyviojo reikalavimo į viešųjų pirkimų sutartis įtraukti punktą dėl kainų ar įkainių keitimo dėl pasikeitusių mokesčių. Teismai savo sprendimuose nustatė aplinkybę, kad šalių pasirašytose sutartyse nebuvo įtrauktas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas imperatyvus reikalavimas dėl kainos ar įkainių keitimo dėl pasikeitusių mokesčių. Teismo pozicija, kad punktas dėl kainos ir įkainių keitimo dėl pasikeitusių mokesčių buvo aptartas sutarčių 2 dalyje „Kaina“: „Kaina negali būti didinama visą sutarties galiojimo laikotarpį“ prieštarauja ne tik Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintoms imperatyviosioms normoms, bet ir sutarčių aiškinimo taisyklėms, kuriose nustatyta, kad visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę. Šalių pasirašytose sutartyse yra įtvirtintas Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje nustatytas principas, kad kainos negali būti didinamos visą sutarties galiojimo laikotarpį. Tačiau to paties straipsnio 6 dalyje nustatytos minėtos taisyklės išimtys, kad kaina gali būti keičiama dėl infliacijos, pasikeitusių mokesčių. Įstatymo nustatyta, kad sąlygos dėl kainos keitimo pasikeitus mokesčiams privalo būti aptartos sutartyje, tačiau atsakovas nepaisydamas įstatymo reikalavimų punkto dėl kainų keitimo į sutartis neįtraukė.

15Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Lietuvos kariuomenė prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad, atsižvelgiant į tikrąją šalių valią, sutarties sudarymo aplinkybes, su kasatoriumi sudarytoje sutartyje nustatytų netesybų paskirtis nebuvo baudinė, o turėjo atlikti kompensuojamąją funkciją – atlyginti Lietuvos kariuomenės minimalius nuostolius, kurie gali kilti dėl netinkamo sutarties vykdymo. Dėl to teismai, nagrinėję šalių ginčą ir vadovaudamiesi bylos medžiaga, nenustatydami aplinkybių, dėl kurių delspinigiai turėtų būti pripažįstami neprotingais, materialinių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos, suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, nepažeidė. Būtent Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai nagrinėdami konkrečias bylas, taip pat Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga - formuoti vieningą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005).

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

18CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas kasacinio skundo ribų, patikrina apskųstuosius sprendimą ir nutartį teisės taikymo aspektu. Fakto klausimų šis teismas nenagrinėja ir yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų nustatytų aplinkybių.

19Kasatorius UAB „Limedika“ savo skundą grindžia CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu ( materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimas, turintis esminės reikšmės vienodam teisės aiškinimui ir taikymui, jeigu šis pažeidimas galėjo turėti įtakos neteisėto sprendimo (nutarties) priėmimui). Jis teigia, kad teismai netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybas (bauda, delspinigiai), todėl priteisė aiškiai per dideles 0,2 procento netesybas, kurios pagal savo pobūdį yra baudinės (CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, iš esmės palikdamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, tik patikslindamas priteistą sumą, nurodė, kad atsakovo priešieškinis patenkintas pagrįstai. Teismo nuomone, ieškovas nevykdė prievolinių įsipareigojimų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į suformuotą teismų praktiką, konstatuoja, kad, sprendžiant tokio pobūdžio bylas, būtina atsižvelgti į CK 6.73 straipsnio 2 dalies nuostatas, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė yra iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad analogiškai šį klausimą reglamentuoja ir CK 6.258 straipsnio 3 dalis. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę mažinti priteistinų delspinigių sumas. CK 6 knygos 73 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „aiškiai per didelės netesybos“, o 6 knygos 258 straipsnio 3 dalyje vartojama sąvoka „neprotingai didelės netesybos“, o tai reiškia, kad netesybų dydžio klausimą sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes.

20Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad viešųjų pirkimų sutartyse nustatyti 0,2 procento delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną bei 7 procentų bauda yra aiškiai per dideli. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų argumentai, kad sutartyse numatyti delspinigiai nėra neprotingai dideli, neatitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos. Teisėjų kolegija taip pat atsižvelgia į pirkimo-pardavimo sutarties šalis ir teikiamas prekes, nes pagal nurodytas viešųjų pirkimų sutartis pirkėjas yra Lietuvos kariuomenė, o tiekiama produkcija yra medikamentai, kurie yra strategiškai jai svarbūs.

21Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismų priteisti delspinigiai pripažintini aiškiai per dideliais, todėl mažintini iki 15 000 Lt. Be to, kasatorius teigia, kad teismai netinkamai taikė ir aiškino 1996 m. rugpjūčio 13 d. su vėlesniais pakeitimais Viešųjų pirkimų įstatymo 15 straipsnio 3 dalies bei 15 straipsnio 6 dalies 5 punkto nuostatas. Kasatoriaus ieškinys dėl sutarčių spragų užpildymo atmestas. Jis buvo pareikštas teismui 2004 m. rugpjūčio 20 d., tuo tarpu atsakovas Lietuvos kariuomenė dar 2004 m. rugpjūčio 6 d. viešųjų pirkimo-pardavimo sutartis nutraukė. Sutarčių nutraukimo kasatorius neginčijo. Esant tokiai padėčiai kasatoriaus (ieškovo) ieškinys atmestas pagrįstai.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutartį pakeisti.

24Sumažinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi priteistas iš ieškovo UAB „Limedika“ atsakovui Lietuvos kariuomenei netesybas iki 15 000 (penkiolikos tūkstančių) Lt.

25Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Limedika“ nurodė, kad yra laimėjęs atsakovo skelbtus... 5. Atsakovas Lietuvos kariuomenė priešieškinyje nurodė, kad ieškovo minėtose... 6. II. Pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. vasario 3 d. sprendimu ieškinį atmetė, o... 8. Teismas nurodė, kad konkurso sąlygose buvo nustatyta, kad sutarties projektas... 9. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005... 10. Kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nustatė... 11. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimo į kasacinį skundą teisiniai argumentai... 12. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Limedika“ teismo prašo panaikinti Vilniaus... 13. 1. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda,... 14. 2. Teismai netinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas dėl... 15. Atsiliepimu į kasacinį skundą atsakovas Lietuvos kariuomenė prašo jį... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 18. CPK 353 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kasacinis teismas, neperžengdamas... 19. Kasatorius UAB „Limedika“ savo skundą grindžia CPK 346 straipsnio 2... 20. Kasacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, kad viešųjų pirkimų... 21. Taigi, teisėjų kolegija konstatuoja, kad teismų priteisti delspinigiai... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005... 24. Sumažinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų... 25. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...