Byla e2A-684-544/2018

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-271-758/2018 pagal ieškovės Visagino savivaldybės administracijos ieškinį atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ dėl skolos už elektros energiją priteisimo ir atsakovės priešieškinį ieškovei dėl komunalinių paslaugų vartojimo sutarties dalies pripažinimo nutrūkusia (sutarties modifikavimo), esant tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, valstybės įmonei (toliau – VĮ) „Visagino energija“, akcinei bendrovei (toliau - AB) „Energijos skirstymo operatorius“, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.Ieškovė Visagino savivaldybės administracija ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 34085,72 Eur skolą už pateiktą elektros energiją, 7143,00 Eur metinių palūkanų, 6 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą 41228,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

52.Nurodė, kad ieškovė už į pastatą ( - ), Visagino mieste nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. tiektą ir sunaudotą elektros energiją mokėjo viena, nors pagal 2003 m. spalio 31 d. šalių sudarytą Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutartį Nr. 5.2-46/5-187 (toliau – ir Sutartis) už šią paslaugą bendraturtė atsakovė proporcingai savo daliai nuosavybėje turėjo sumokėti 18,87 procento energijos kainos arba 34085,72 Eur. 3.Atsakovė priešieškiniu ieškovei prašė nutraukti 2003 m. spalio 31 d. Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutarties Nr. 5.2-46/5-187 2 dalį dėl elektros energijos pirkimo ir nustatyti Sutarties nutraukimo datą nuo 2010 m. lapkričio 1 d. (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.204 straipsnis). 4.Priešieškiniui pagrįsti atsakovė nurodė, kad įvadiniai elektros apskaitos skaitikliai nuo 2010 m. lapkričio 1 d. iki 2016 m. vasario 29 d. buvo vienintelis elektros apskaitos įrenginys visam pastatui ( - ), Visagino mieste, kuris, be šalių, priklausė ir Lietuvos Respublikai. Tačiau minėta Sutartimi bendraturtei Lietuvos Respublikai buvo suteiktos lengvatinės sąlygos, kadangi visi paslaugų kaštai buvo padalinti tik bylos šalims. 2010 m. kovo 30 d. VĮ „Visagino energijai“ informavus, kad ji Sutartimi nesivadovaus, o nuo 2010 m. lapkričio 1 d. pasikeitus elektros energijos tiekėjai AB „Lesto“, kuri irgi Sutartimi nesivadovavo, pasikeitė aplinkybės, nes ginčijama Sutarties dalis dėl apmokėjimo už elektros energiją neteko galios, nei šalys, nei elektros energijos tiekėjas Sutartimi nebesivadovavo, ieškovė sudarė naują sutartį su elektros energijos tiekėju. Nurodė, kad šalys naują sutartį dėl apmokėjimo už elektros energijos sudarė 2016 m. kovo 30 d.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

75.Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai ir ieškovei iš atsakovės priteisė 34085,72 Eur skolą už neapmokėtą elektros energiją, 7143,00 Eur palūkanų, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 41228,72 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, o atsakovės priešieškinį atmetė.

86.Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pastato, esančio ( - ), Visagino mieste, unikalus Nr. ( - ), bendraturtės yra ieškovė Visagino savivaldybė (739/1000 dalis), Lietuvos Respublika (101/1000 dalis) ir atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (16/1000 dalis). Nagrinėjamu laikotarpiu komunalinių paslaugų apskaita pastate buvo vykdoma įvadiniais apskaitos prietaisais, kurių rodmenis fiksavo ieškovė. Šalys 2003 m. spalio 21 d. sudarė Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo 2003-10-21 sutartį Nr. 5.2-46/5-187, pagal kurią, be kita ko, susitarė, kad elektros energiją jos vartoja nuo įvadinių skaitiklių ir už ją atsiskaito taip: Visagino savivaldybė moka 81,13 procentus, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ - 18,87 procentus kainos. Pagal 2016 m. kovo 1 d. šalių sudarytą sutartį Nr. 5-48 su priedais dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius objekte ( - ), Visagino mieste šalys už elektros energiją pradėjo atsiskaityti pagal įrengtus elektros apskaitos prietaisus.

97.Byloje teismas taip pat nustatė, kad atsakovė Sutarties dalies dėl proporcingo turimai nuosavybei apmokėjimo už sunaudotą elektros energiją nevykdė, už energiją niekam nemokėjo, nesudarė su tiekėjais jokios elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, nors pastato dalyje elektra naudojosi. Už per nurodytą laikotarpį į pastatą tiektą elektros energiją (1405648 KWh), kurios vertė 180 634,45 Eur, sumokėjo tik ieškovė. Todėl teismas sprendė, jog ieškovė turi teisę reikalauti, kad atsakovė (pastato bendraturtė) CK 4.76 straipsnio pagrindu jai atlygintų Sutartyje nurodytą šių išlaidų dalį 34085,72 Eur (18,87 procentus), kurie yra ieškovės nuostoliai, taip pat 6 procentus arba 7143,00 Eur senaties termino ribose priskaitytų metinių palūkanų už sumą, kuriai sumokėti praleido terminą, bei įstatymo nustatytas procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 2 dalis). 8.Teismas atmetė atsakovės priešieškinį padaręs išvadą, kad 2003 m. spalio 21 d. Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutarties nepripažinti ar pripažinti negaliojančia nėra pagrindo, nes atsakovė neįrodė faktų, kurie nurodytų į Sutarties negaliojimą. Šalių valdoma nuosavybės teise dalis pastate nepasikeitė. Atsakovės teiginys, kad nuo 2010 m. spalio 31 d. pasikeitė aplinkybės, neatitinka faktinių bylos aplinkybių. Sutartimi iki pat 2010 m. lapkričio mėnesio vadovavosi pati atsakovė, ką patvirtina VĮ „Visagino energija“ ir Visagino savivaldybės administracijos 2005 m. gegužės 6 d., 2007 m. spalio 19 d., 2009 m. spalio 26 d. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartys, kuriuose yra nuoroda į minėtą sutartį, 2009 m. lapkričio mėnesio PVM sąskaita-faktūra už elektros energiją atsakovei, kurios ji neginčijo. Atsakovė nesudarė atskiros sutarties dėl elektros energijos tiekimo ar kitos sutarties dėl apmokėjimo už tiekiamą elektros energiją, o tiesiog iki naujos sutarties 2016 m. kovo 1 d. sudarymo už ją niekam nemokėjo. Jei vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (CK 4.76 straipsnis).

10I.

11Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

129.Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą.

1310.Nurodo, kad atsakovė nesutinka su ieškovės pagal Sutartį apskaičiuotu sunaudotu elektros energijos kiekiu, už kurį sumokėti reikalauja ieškovė, nes, be šalims nuosavybės teise priklausančios dalies, pastato dalis priklauso ir Lietuvos Respublikai (101/1000 dalis), tačiau ši savininkė tiek į Sutartį, tiek į šią bylą nebuvo įtraukta, nors elektros energija naudojosi. Todėl byloje liko neaišku, ar Lietuvos Respublika moka už elektros energiją, tiekiamą į jai priklausančią patalpų dalį ir, jeigu moka, tai kaip apskaičiuojama mokėtina dalis ir kaip tai įtakoja kitų dviejų bendraturčių teises ir interesus. Apeliantė nurodo, kad Sutarties iniciatorius buvo ieškovė, o, kadangi ja pasitikėjo, Sutartį priėmė ir pasirašė.

1411.Apeliantė tvirtina, kad po to, kai 2016 metais įsirengė individualius apskaitos prietaisus, suvartoti elektros energijos kiekiai tapo kelis kartus mažesni, nei ieškovės apskaičiuoti kiekiai, už kuriuos reikalaujama sumokėti. Faktinis elektros energijos kiekis nesumažėjo tik dėl apskaitos prietaisų įrengimo, jis ir ankstesniais laikotarpiais buvo mažesnis, nes ieškovė elektros energiją naudoja nuolat ir intensyviai, o atsakovė dėl veiklos sumažėjimo ir trumpesnio darbo laiko jos žymiai mažiau sunaudoja žiemą.

1512.Teismas netinkamai vertino įrodymus, susijusius su elektros energijos kiekio apskaičiavimu, nes ieškovė į bylą teikė kelis skirtingus apskaičiavimus, o teismas nepasisakė ir nedetalizavo, kodėl vienu iš jų vadovaujasi, o kitus atmeta. Be to, teismas neįvertino fakto, kad atsakovė objektyviai techniškai negalėjo suvartoti ieškinyje nurodyto elektros energijos kiekio, nes jis viršija atsakovei instaliuotų prietaisų galią 12,2 kW. Atsiskaitymui už elektros energiją 2016 m. kovo 1 d. sudaryta nauja sutartis. 2003 m. spalio 31 d. Sutartimi dėl nuo šalių nepriklausančios valios nebebuvo galima vadovautis ir šalys ja nebesivadovavo, todėl ir ieškinys Sutarties nuostatomis negalėjo būti grindžiamas.

1613.Apeliantė nurodo, kad ieškovė pateikė skirtingus, nepagrįstus ir neteisingus palūkanų skaičiavimus, nes palūkanų gali būti reikalaujama ne daugiau kaip už 5 metus, ieškovė priskaičiavo palūkanas nuo palūkanų. Ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga, ūkiška ir atidi, nes neišrašė sąskaitų – faktūrų už atsakovės suvartotą elektros energiją, todėl negali reikalauti palūkanų.

1714.Tvirtina, kad priešieškinys turėjo būti patenkintas, kadangi po Sutarties sudarymo pasikeitusios aplinkybės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, o tai atitinka CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytus kriterijus. Tvirtina, kad pati ieškovė nesivadovavo Sutartimi nuo 2010 m. lapkričio 1 d., kada pasikeitė elektros energijos tiekėjas. Be to, Sutartis nuo pat pradžių buvo ydinga, nes nepagrįstai pastato savininkei Lietuvos Respublikai buvo suteiktos lengvatinės sąlygos, kadangi visi paslaugų kaštai buvo paskirstyti kitiems dviem bendraturčiams. Sutartis buvo pasirašyta tokios formos ir apimties tik todėl, kad tuomet visas paslaugas teikė vienas paslaugos tiekėjas VĮ „Visagino energija“.

1815.Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė nurodo, kad atsakovė apeliaciniame skunde pateikia iš esmės tapačius ir tik jai priimtinus argumentus, kurie jau buvo pateikti procesiniuose dokumentuose ir paaiškinimuose ir kuriuos teismas įvertino ir dėl jų pasisakė sprendime. Atsakovė nenurodo, kurios skundžiamo teismo sprendimo dalys ar visas sprendimas yra neteisėti. Ieškovės vertinimu, teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, tarp jų – ir patvirtinančius nuostolių ieškovei dydį, sprendime aptarė ir įvertino visų įrodymų įrodomąją reikšmę, nurodė argumentus, kodėl tam tikrus įrodymus atmeta.

1916.Ieškovės nuomone, teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad nėra teisinio pagrindo Sutartį pripažinti negaliojančia ar galiojančia, kaip to priešieškiniu prašė atsakovė. Atsakovės teiginys, kad nuo 2010 m. spalio 31 d. pasikeitė aplinkybės, neatitinka faktinių bylos aplinkybių ir pateiktų įrodymų, nes abi šalys Sutartimi vadovavosi. Nurodė, jog neturi duomenų, kad Sutartis nuo pat pradžių buvo ydinga, kad ji suteikė lengvatines sąlygas vienam iš pastato bendraturčių ar kad buvo pasirašyta vien todėl, kad paslaugas teikė VĮ „Visagino energija“. Teismas nustatė, kad šalių valdomos nuosavybės teise pastato dalys nepasikeitė, atsakovė atskiros sutarties dėl elektros energijos tiekimo ar apmokėjimo nesudarė ir iki naujos sutarties 2016 m. kovo 1 d. sudarymo už elektros energiją nemokėjo. Atsakovei nevykdant savo pareigos mokėti už sunaudotą elektros energiją pagal Sutartį, iš atsakovės ieškovei pagrįstai priteisti 41228,72 Eur ieškovės patirti nuostoliai.

2017.Teismas sprendime nenustatė, kad prašomos priteisti palūkanos per didelės, kad jų reikalaujama už nepagrįstai ilgą laikotarpį ar kad ieškovė teikė teismui skirtingus ar vienas kitam prieštaraujančius suvartoto elektros energijos kiekio skaičiavimus.

21III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2218.Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

2319.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas teisėjų kolegija šioje byloje nenustatė.

24Dėl rūšinio teismingumo

2520. Byloje nustatyta, kad ieškovė Visagino savivaldybės administracija pareiškė ieškinį atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ prašydama iš jos priteisti 34085,72 Eur skolą pagal Sutartį už pateiktą elektros energiją, 7143,00 Eur metinių palūkanų, viso – 41228,72 Eur, 6 procentus metinių procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinio suma, kuri lemia ir reikalavimo teismingumą, nustatoma pagal bendrą visų šių reikalavimų sumą (CPK 85 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 2 dalis). CPK 26 straipsnyje numatyta, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose. CPK 27 straipsnio 1 punkte numatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 40000 Eur, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo. Kadangi šioje byloje nustatyta, kad byla nėra šeimos, darbo teisinių santykių byla ar byla dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kad ieškinio suma byloje yra didesnė kaip 40000 Eur, o atsakovės buveinė yra Visagino mieste, tai ši byla buvo teisminga Panevėžio apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui (CPK 27 straipsnio 1 punktas, 29 straipsnis).

2621.Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė ieškinio teismingumą reglamentuojančias proceso teisės normas, nes priėmė ir kaip pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą, kuri buvo teisminga Panevėžio apygardos teismui kaip pirmosios instancijos teismui. Proceso normos nenustato, kad bendrosios kompetencijos teismų teismingumo taisyklių pažeidimas sudaro absoliutų sprendimo negaliojimo pagrindą, todėl nustačius tokį pažeidimą, tačiau nesant kitokių proceso normų pažeidimų, dėl kurių galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis), tai nesudaro pagrindo pripažinti sprendimą negaliojančiu. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į tai, kad pati ieškovė kreipėsi į bendrosios kompetencijos apylinkės teismą, į bylos duomenis bei apeliacinio skundo argumentus, nėra pagrindo pripažinti, kad tai galėjo turėti įtakos neteisėto ir (ar) nepagrįsto sprendimo (nutarties) priėmimui, todėl šiuo pagrindu naikinti skundžiamą teismo sprendimą pakankamo teisinio pagrindo nenustatyta.

27Dėl priešieškinio 22. Atsakovė priešieškiniu ieškovei CK 6.204 straipsnio pagrindu prašė nuo 2010 m. lapkričio 1 d. nutraukti (pakeisti sutarties sąlygą teismo sprendimu) 2003 m. spalio 31 d. Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutarties Nr. 5.2-46/5-187 2 dalį dėl elektros energijos vartojimo nuo įvadinių skaitiklių paskirstymo procentais: Visagino savivaldybė – 81,13 procentai, AB „Visagino tiekimas ir statyba“ – 18,87 procentai, kadangi proporcijos nustatytos ne pagal valdomą pastato plotą, o pagal elektros sąnaudas. 23. Nurodė, kad po Sutarties sudarymo pasikeitė aplinkybės, dėl kurių ginčijama sutarties dalis neteko galios, jos faktiškai nebevykdė nei šalys, nei komunalinių paslaugų tiekėjai. Būtent: į Sutartį nebuvo įtraukta pastato bendraturtė Lietuvos Respublika, taip jai suteikiant lengvatines sąlygas nemokėti už elektros energiją; 2006, 2009, 2010 metais atsirado daugiau įstaigų, valdančių valstybei priklausančią dalį patikėjimo teise, kas reiškia, kad atsirado nauji elektros energijos vartotojai ir padidėjo suvartotas kiekis; 2010 m. kovo 30 d. VĮ „Visagino energija“ raštu informavo, kad ji dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo šilumos kiekį tarp pastato vartotojų skirstys ne pagal Sutartį, o visiems vartotojams proporcingai valdomiems plotams; 2010 m. lapkričio 1 d. elektros energijos tiekėją VĮ „Visagino energija“ pakeitė AB Rytų skirstomieji tinklai, vėliau - AB „Lesto“, kurios irgi Sutarties nuostatomis nesivadovavo; 2015 m. kovo 9 d. ieškovė sudarė atskirą sutartį Nr. 297-2015 dėl elektros energijos tiekimo į minėtą pastatą; ieškovė ir atsakovė 2016 m. kovo 30 d. sudarė naują sutartį dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius. 24.Kai viena iš šalių atsisako pakeisti sutarties sąlygas, jos sutartyje numatytais ar įstatymų nustatytais atvejais gali būti pakeistos teismo sprendimu (CK 6.223 straipsnio 2 ir 3 dalys), bet tokiu atveju teismas turi konstatuoti, kad šalių sutartinių prievolių pusiausvyra yra iš esmės pažeista ir vienai šaliai sutarties vykdymas yra suvaržytas. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad atsakovė, prieš kreipdamasi į teismą, kreipėsi į ieškovę dėl Sutarties ginčijamo punkto pakeitimo. CK 6.204 straipsnyje įtvirtinta pasikeitusių aplinkybių taisyklė, kuri taikytina, kai vienai sutarties šaliai tampa sudėtingiau vykdyti sutartį nei kitai. Šio straipsnio 2 dalyje yra nustatyta, kad sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. arba iš esmės padidėja įvykdymo kaina, arba iš esmės sumažėja gaunamas įvykdymas, jeigu: 1) tos aplinkybės atsiranda arba nukentėjusiai šaliai tampa žinomos po sutarties sudarymo; 2) tų aplinkybių nukentėjusi šalis, sudarydama sutartį, negalėjo protingai numatyti; 3) tų aplinkybių nukentėjusi šalis negali kontroliuoti; 4) nukentėjusi šalis nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos.

2825.Įrodymus, pagrindžiančius, kaip CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytos aplinkybės iš esmės pakeitė šalių sutartinių prievolių pusiausvyrą, turi pateikti šalis, prašanti keisti sutarties sąlygą, šiuo atveju - atsakovė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-72-701/2018).

2926.Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė neįrodė, jog jos reikalavimas pakeisti (nutraukti) ginčijamą Sutarties sąlygą dėl apmokėjimo už elektros energiją atitinka CK 6.204 straipsnyje nurodytas sąlygas, nes byloje nebuvo pateikta pakankamai patikimų įrodymų, kad atsakovės nurodomos aplinkybės buvo itin reikšmingos ir iš esmės pakeitė sutartinių prievolių pusiausvyrą. Byloje esančių įrodymų pagrindu nustatęs faktines bylos aplinkybes pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepripažino tokio masto šalių sutartinės prievolės pusiausvyros pokyčio egzistavimo, kad tokį pasikeitimą būtų pagrindas vertinti kaip iš esmės pakeitusią sutartinių prievolių pusiausvyrą, sudarančią pagrindą pakeisti (nutraukti) sutarties dalį. Atsakovė neįrodė, kad aplinkybės, kuriomis ji grindžia priešieškinio reikalavimą (nutarties 23 punktas), atsirado arba jai tapo žinomos po sutarties sudarymo, kad jų ji negalėjo protingai numatyti, kad tų aplinkybių ji negalėjo kontroliuoti ar kad ji nebuvo prisiėmusi tų aplinkybių atsiradimo rizikos (CPK 178 straipsnis). Sutarties sąlygų pakeitimas, nenustačius esminio šalių sutartinių prievolių pusiausvyros pasikeitimo, CK 6.204 straipsnio pagrindu yra negalimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-72-701/2018). Todėl priešieškinis šiuo teisiniu ir faktiniu pagrindu atmestas pagrįstai.

3027.Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tyrė ir vertino byloje surinktus įrodymus, susijusius su CK 6.204 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimu. Nenustačius įrodymų tyrimą ir vertinimą reglamentuojančių taisyklių pažeidimo, apeliacinės instancijos teismas nepervertina byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklės pagal įstatymą nereikalauja, kad visi prieštaravimai būtų pašalinti. Tik ta aplinkybė, kad šalies nurodytos aplinkybės nepripažįstamos įrodytomis, nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad padarytas CPK 176 ar 185 straipsnių pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

3128.Byloje nustatyta, kad šalys yra administracinio pastato, esančio Visagine, ( - ), unikalus Nr. ( - ), bendra turtės ir savarankiški bei lygiateisiai civilinių teisinių santykių dalyviai. Jų sutartiniai santykiai buvo grindžiami bendrosiomis Civilinio kodekso sutarčių teisės nuostatomis. Vietos savivaldos institucijoms įstatymu nebuvo suteikta teisės vienašališkai nustatyti ar keisti sutarčių, sudarytų tarp bendraturčių, sąlygas. Atsakovė buvo verslininkė, neabejotinai turėjusi turėjo patirties standartinių ir nesudėtingų sutarčių dėl apmokėjimo už tiekiamas paslaugas srityje. Todėl jos laikyti silpnesne sutarties šalimi nėra pagrindo. Dėl to atsakovė, siekdama užtikrinti tikslesnę sunaudotos elektros energijos apskaitą, teisės aktų nustatyta tvarka galėjo sudaryti atitinkamas sutartis su energijos tiekėju šiam tikslui pasiekti. 29.Tačiau atsakovės nurodytos ir nutarties 23 punkte nurodytos aplinkybės, kurias patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai, įrodo, kad 2003 m. spalio 31 d. šalių sudaryta Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutartis Nr. 5.2-46/5-187 buvo sudaryta dėl visų rūšių mokėjimo už suteiktas komunalines paslaugas paskirstymo tarp šalių. Nuo 2010 metų lapkričio mėnesio dėl teisinio reguliavimo pasikeitimo mokėjimų už suteiktas komunalines paslaugas tvarka pakito ir vartotojai, kuriems nuosavybės teise priklauso patalpos ar jų dalys, turėjo tiesiogiai sudaryti sutartis su tiekėjais dėl apmokėjimo už tiekiamas paslaugas. 2010 m. kovo 30 d. VĮ „Visagino energijai“ informavo, kad dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo ji Sutarties dalimi dėl apmokėjimo už šilumos energiją nesivadovaus. 2010 m. lapkričio 1 d. elektros energijos tiekėją VĮ „Visagino energija“ pakeitė AB Rytų skirstomieji tinklai, vėliau - AB „Lesto“, kurios vadovavosi naujai pasirašytomis sutartimis tiek su šalimis, tiek su kitais pastato dalių valdytojais. 2015 m. kovo 9 d. ieškovė Visagino savivaldybės administracija sudarė atskirą Elektros energijos pirkimo sutartį su AB Lesto ir nuo 2010 metų lapkričio mėnesio pagal keturių apskaitos prietaisų rodmenis už į minėtą pastatą tiektą elektros energiją mokėjo pilnai, o ne 81,13 procento, kaip kad buvo numatyta Sutartyje, sąskaitų už elektros energiją atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ pagal Sutartyje nurodytus 18,87 procentus nebeteikė, nors pagal Sutarties 3, 4 punktus turėjo tą daryti. 2016 m. kovo 30 d. šalys sudarė naują sutartį dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius. Tokie faktiniai duomenys patvirtina, kad ginčijama Sutarties dalis dėl apmokėjimo už elektros energiją pagal joje nustatytas proporcijas faktiškai nebebuvo vykdoma ir pasibaigė nuo 2010 m. lapkričio mėnesio, nors oficialiu teisiniu dokumentu tai ir nebuvo įforminta. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, jog, sprendžiant klausimą, kokio dydžio nuostoliai priteistini ieškovei iš atsakovės už laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. į atsakovei priklausiusią pastato dalį tiektą elektros energiją, Sutartyje nurodytomis dalimis (atitinkamai 81,13 ir 18,87 procento) vadovautis pagrindo nebeliko.

32Dėl ieškovės ieškinio

3330.Ieškovė ieškinį grindė 2003 m. spalio 31 d. šalių sudarytos Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutarties Nr. 5.2-46/5-187 nuostatomis, pagal kurias už tiektą į pastatą elektros energiją pastato bendraturtė atsakovė proporcingai savo daliai nuosavybėje turėtų sumokėti 18,87 procento energijos kainos (34085,72 Eur). Kaip jau nustatyta nutarties 29 punkte, teisėjų kolegijos nuomone, byloje nustatytas faktinis pagrindas pripažinti, kad minėta Sutartis pasibaigė nuo 2010 m. lapkričio mėnesio ir ją vadovautis sprendžiant ieškinio patenkinimo klausimą nebuvo pagrindo.

3431.Tačiau ieškovė ieškinį grindė ne tik Sutartimi, bet ir faktinėmis aplinkybėmis apie tai, kad atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ yra pastato, esančio ( - ), Visagino mieste, unikalus Nr. ( - ), bendraturtė, kuriai nuosavybės teise priklauso 16/100 arba 16 procentų pastato, į kurį laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. tiektos elektros energijos kiekis buvo apskaitomas pagal įvadinių apskaitos prietaisų rodmenis ir už sunaudotą elektros energijos kiekį nurodytu laikotarpiu mokėjo viena ieškovė, nors, vadovaujantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, 4.76 straipsniu, atsakovė turėjo pareigą proporcingai valdomai nuosavybės daliai apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Tinkamai kvalifikuoti teisinius santykius yra teismo pareiga. Teisėjų kolegija spendžia, kad yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies vadovaujantis šiame punkte nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir nurodytu teisiniu pagrindu.

3532.CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Pagal CK 4.76 straipsnio nuostatas, kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą. Toks teisinis reguliavimas lemia išvadą, kad pareiga išlaikyti ir išsaugoti turtą, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas priskirta bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto savininkui, bendrosios nuosavybės teisės dalyviui.

3633.Byloje esančių įrodymų pagrindu yra nustatyti ir šalių iš esmės neginčijami faktiniai duomenys apie tai, kad: pastato, esančio ( - ), Visagino mieste, unikalus Nr. ( - ), bendraturtės yra ieškovė Visagino savivaldybė (739/1000 dalis arba 75 procentai), Lietuvos Respublika (101/1000 dalis arba 9 procentai, patikėjimo teise valdoma Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (7,5 procento) ir Lietuvos Respublikos aplinkos regiono aplinkos apsaugos departamento (1,5 procento)) ir atsakovė UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ (16/100 dalis arba 16 procentų); laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. į pastatą tiektos elektros energijos apskaita buvo vykdoma pagal įvadinių apskaitos prietaisų rodmenis, kuriuos tvarkė ieškovė; iki 2010 m. lapkričio mėnesio šalys tarpusavyje atsiskaitinėjo pagal šalių 2003 m. spalio 21 d. sudarytą Negyvenamųjų patalpų komunalinių paslaugų vartojimo sutartį Nr. 5.2-46/5-187, pagal kurią už elektros energiją ieškovė Visagino savivaldybė mokėjo 81,13 procentus, UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ - 18,87 procentus į pastatą patiektos elektros energijos kainos; nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. į pastatą buvo patiekta 1405648 KWh elektros energijos, kurios vertė 180 634,45 Eur, už kurią tiekėjai sumokėjo tik ieškovė; nuo 2016 m. kovo 1 d. pagal šalių sudarytą sutartį Nr. 5-48 su priedais dėl atsiskaitymo už energetinius išteklius objekte ( - ), Visagino mieste šalys už elektros energiją pradėjo atsiskaityti pagal įrengtus elektros apskaitos prietaisus, atsakovei nuo 2016 m. kovo 1 d. buvo nustatyta 12,2 kW leistina naudoti elektros energijos galia (sutarties 3 punktas).

3734.Kadangi atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nuosavybės teise priklauso 16/100 dalis arba 16 procentų pastato, tai, ji, vadovaujantis CK 4.75 straipsnio 1 dalimi, 4.76 straipsniu, proporcingai valdomai nuosavybės daliai turi atlyginti ieškovei 28901,51 Eur nuostolius (180634,45 Eur×16 procentų), nes nevykdė įstatyme numatytos bendraturtės pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą). Apeliantės argumentai apie tai, kad ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga, ūkiška ir atidi, nes neišrašė sąskaitų – faktūrų, neatleidžia atsakovės nuo įstatyme jai nustatytos pareigos išlaikyti bendros nuosavybės teise priklausantį daiktą. Atsakovė negalėjo tikėtis, jog neterminuotai nemokamai galės naudotis elektros energija jai priklausančioje pastato dalyje. Būdama verslininke, kuriai keliami padidinto atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, neabejotinai žinodama, kad ilgą laiką naudojasi elektros energija ir už ją niekam nemoka, pati atsakovė nesilaikė jai įstatyme nustatytos pareigos išlaikyti bendrą daiktą, nesirūpino, su kuo ir kaip atsiskaityti už tiekiamas paslaugas, atsiskaitymui už elektros energiją sutartį sudarė tik 2016 m. kovo 1 d., nors apie tokią pareigą buvo įspėta anksčiau, taigi, pati elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai.

3835.Kadangi nutarties 34 punkte padaryta išvada, kad atsakovė ieškovei turi atlyginti nuostolius proporcingai valdomai nuosavybės daliai, neteko teisinės reikšmės apeliacinio skundo argumentai apie tai, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, susijusius su ieškovės pateiktu skirtingu elektros energijos kiekio apskaičiavimu, kad 2016 metais įsirengus individualius apskaitos prietaisus suvartotas elektros energijos kiekiai tapo kelis kartus mažesnis, kad ieškovė reikalauja atlyginti nuostolius, kurių objektyviai techniškai negalėjo padaryti, nes ieškinyje nurodyto elektros energijos kiekis viršija atsakovei instaliuotų prietaisų galią bei kad ieškovės apskaičiuotas jai tenkantis mokėti nuostolių dydis už sunaudotą elektros energiją apskaičiuotas neteisingai todėl, kad neįvertintas sunaudotas elektros energijos kiekis, turėjęs tekti apmokėti bendraturtei Lietuvos Respublikai (101/1000 dalis).

3936.Apeliantė taip pat nurodė, kad pastato bendraturtė Lietuvos Respublika nebuvo įtraukta ne tik į Sutartį, bet ir šią bylą. Teisėjų kolegija sprendžia, jog skundžiamu sprendimu nėra nuspręsta dėl bendraturtės Lietuvos Respublikos, kuriai priklausančią turto dalį patikėjimo teise valdo Visagino savivaldybė, Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcija ir Lietuvos Respublikos aplinkos regiono aplinkos apsaugos departamentas, materialiųjų teisių ir pareigų. Todėl CPK 329 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyto absoliutaus teismo sprendimo negaliojimo pagrindo konstatuoti nėra pagrindo.

40Dėl palūkanų

4137.Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 7143,00 Eur metinių palūkanų, nes laikotarpiu nuo 2010 m. lapkričio mėnesio iki 2016 m. vasario 29 d. ji už atsakovę sumokėjo už į atsakovei tekusią pastato dalį tiektą elektros energiją, tenkinamas iš dalies. Apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovė reikalauja nepagrįstai didelių palūkanų už naudojimąsi pinigais, vertinami iš dalies pagrįstais.

4238.CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas, jei šalys nėra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. CK 1.125 straipsnio 9 dalyje numatyta, kad sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas taikomas reikalavimams dėl palūkanų. Atsakovė reikalavimui dėl palūkanų priteisimo prašė taikyti ieškinio senaties terminą (CK 1.126 straipsnio 2 dalis).

4339.Nutarties 34 punkte padarius išvadą, kad atsakovė proporcingai valdomai nuosavybės daliai turi atlyginti ieškovei 28901,51 Eur, kuriuos ji už ieškovę sumokėjo elektros energijos tiekėjai ir dėl to negalėjo šia pinigų suma naudotis, o atsakovė atitinkamą sumą sutaupė, tai, vadovaujantis 2017 m. liepos 31 d. ieškovės rašte Nr. (4.14)-1-3615 nurodytomis įsiskolinimo sumomis per senaties termino laikotarpį, jas sumažinus iki atsakovei tenkančių 16 procentų ir esant 5 procentų palūkanų normai, atsakovė ieškovei turi sumokėti 5642,56 Eur palūkanų.

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

4540.Kadangi atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies sumažinant iš atsakovės ieškovei pagal ieškinį priteistą pinigų sumą, tai, proporcingai patenkintai ir atmestai reikalavimų daliai, tarp šalių ir valstybei perskirstomos ir paskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 3 dalis).

4641.Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal įstatymą, tai iš neatleistos nuo žyminio mokesčio mokėjimo atsakovės valstybei priteisiama 743,16 Eur žyminio mokesčio proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis). Atsakovė už apeliacinį skundą sumokėjo 843,00 Eur žyminio mokesčio. Kadangi apeliacinis skundas tenkinamas apie 17 procentų, tai atsakovei iš ieškovės priteisiama 143,31 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

48pakeisti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gegužės 7 d. sprendimą.

49Ieškovės Visagino savivaldybės administracijos ieškinį tenkinti iš dalies.

50Priteistą iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškovei Visagino savivaldybės administracijai skolą už neapmokėtą elektros energiją sumažinti iki 28901,51 Eur, palūkanas – iki 5642,56 Eur, sumą, nuo kuriuos skaičiuojamos procesinės palūkanos - iki 34544,07 Eur, o valstybei priteistą žyminį mokestį – iki 743,16 Eur.

51Kitą Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

52Priteisti iš ieškovės Visagino savivaldybės administracijos atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 143,31 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.Ieškovė Visagino savivaldybės administracija ieškiniu prašė priteisti... 5. 2.Nurodė, kad ieškovė už į pastatą ( - ), Visagino mieste nuo 2010 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. 5.Skundžiamu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino... 8. 6.Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pastato, esančio ( - ), Visagino... 9. 7.Byloje teismas taip pat nustatė, kad atsakovė Sutarties dalies dėl... 10. I.... 11. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 12. 9.Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti skundžiamą pirmosios... 13. 10.Nurodo, kad atsakovė nesutinka su ieškovės pagal Sutartį apskaičiuotu... 14. 11.Apeliantė tvirtina, kad po to, kai 2016 metais įsirengė individualius... 15. 12.Teismas netinkamai vertino įrodymus, susijusius su elektros energijos... 16. 13.Apeliantė nurodo, kad ieškovė pateikė skirtingus, nepagrįstus ir... 17. 14.Tvirtina, kad priešieškinys turėjo būti patenkintas, kadangi po... 18. 15.Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė nurodo, kad atsakovė... 19. 16.Ieškovės nuomone, teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, kad... 20. 17.Teismas sprendime nenustatė, kad prašomos priteisti palūkanos per... 21. III. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 22. 18.Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 23. 19.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau –... 24. Dėl rūšinio teismingumo... 25. 20. Byloje nustatyta, kad ieškovė Visagino savivaldybės administracija... 26. 21.Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai... 27. Dėl priešieškinio 22. Atsakovė priešieškiniu ieškovei CK 6.204... 28. 25.Įrodymus, pagrindžiančius, kaip CK 6.204 straipsnio 2 dalyje nurodytos... 29. 26.Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos... 30. 27.Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismas tyrė ir... 31. 28.Byloje nustatyta, kad šalys yra administracinio pastato, esančio Visagine,... 32. Dėl ieškovės ieškinio... 33. 30.Ieškovė ieškinį grindė 2003 m. spalio 31 d. šalių sudarytos... 34. 31.Tačiau ieškovė ieškinį grindė ne tik Sutartimi, bet ir faktinėmis... 35. 32.CK 4.75 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bendrosios dalinės nuosavybės... 36. 33.Byloje esančių įrodymų pagrindu yra nustatyti ir šalių iš esmės... 37. 34.Kadangi atsakovei UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ nuosavybės teise... 38. 35.Kadangi nutarties 34 punkte padaryta išvada, kad atsakovė ieškovei turi... 39. 36.Apeliantė taip pat nurodė, kad pastato bendraturtė Lietuvos Respublika... 40. Dėl palūkanų... 41. 37.Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 7143,00 Eur metinių... 42. 38.CK 6.210 straipsnyje numatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę... 43. 39.Nutarties 34 punkte padarius išvadą, kad atsakovė proporcingai valdomai... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. 40.Kadangi atsakovės UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ apeliacinis... 46. 41.Kadangi ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista pagal... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326... 48. pakeisti Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gegužės 7 d.... 49. Ieškovės Visagino savivaldybės administracijos ieškinį tenkinti iš... 50. Priteistą iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Visagino tiekimas... 51. Kitą Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų 2018 m. gegužės 7 d. sprendimo... 52. Priteisti iš ieškovės Visagino savivaldybės administracijos atsakovei UAB...