Byla 2A-506-611/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Romualdos Janovičienės ir Andžej Maciejevski (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,

3dalyvaujant ieškovei N. S., atsakovo atstovei adv. Ingai Bartkevičiūtei, trečiojo asmens Valstybinės nemaisto produktų inspekcijos atstovėms Birutei Molnerienei ir Marijai Rudalevičienei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės N. S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės N. S. ieškinį atsakovui UAB „Ermitažas“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo ir pinigų grąžinimo, tretieji asmenys UAB „Ogmios pulsas“, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybinė ne maisto produktų inspekcija.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti tarp jos ir atsakovo 2006-04-05 sudarytą vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį dėl šaldytuvo Liebherr CP35030 įsigijimo ir priteisti iš atsakovo už šaldytuvą sumokėtą kainą – 1795,50 Lt bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2006-04-05 iš UAB „Ermitažas“ pirko šaldytuvą Liebherr CP35030, kuris sugedo nepasibaigus garantijos laikotarpiui. Dėl šaldytuvo gedimo kreipėsi į garantinį servisą. 2008-03-21 pardavėjas pasiėmė šaldytuvą iš ieškovės ir išrašė garantinės prekės grąžinimo (keitimo) aktą, kuriame nurodė, kad prekė yra grąžinama ir garantijos suteikimo sąlygų pažeidimo nenustatyta. 2008-03-27 buvo atliktas šaldytuvo būklės įvertinimas dėl prekės kokybės, kurio metu nustatyta, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant instrukcijos reikalavimus, dėl ko ir sugedo kompresoriaus pompa, todėl garantinės sąlygos šiam šaldytuvui negali būti taikomos. Ieškovės teigimu, sutarties sudarymo metu ir perdavus prekę naudojimuisi jai nebuvo pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba, todėl, ieškovės nuomone, specialistų pateikta išvada yra šališka ir atmestina. Ieškovė kreipėsi į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, kuri nustatė, kad pardavėjas netinkamai vykdė teisės aktuose įtvirtintą informavimo pareigą, todėl ieškovės skundas yra pagrįstas ir nutarė nutraukti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti už šaldytuvą sumokėtus pinigus pasiūlant atsakovui tai padaryti iki 2008-07-15, tačiau atsakovas šio įpareigojimo nevykdė. Nurodė, jog ji nėra pažeidusi šaldytuvo eksploatavimo taisyklių, šaldytuvo per tarybinį trišakį į elektros lizdą pajungusi nebuvo ir nežino, kaip trišakis atsirado ant šaldytuvo laido.

7Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad turi būti taikomas sutrumpintas 6 mėnesių senaties terminas, kuris turi būti skaičiuojamas nuo 2008-02-20. Nurodė, kad šaldytuvo trūkumai atsirado dėl pačios ieškovės kaltės, t.y. dėl šaldytuvo naudojimosi instrukcijos ir garantinės priežiūros ir remonto taisyklių reikalavimų pažeidimų, tai patvirtina 2008-03-27 įgaliotame servise atliktas šaldytuvo techninės būklės įvertinimas, kurio metu nustatyta, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant instrukcijos reikalavimus, dėl ko ir sugedo kompresoriaus pompa, todėl garantinės sąlygos šiam šaldytuvui negali būti taikomos. 2008-05-27 ir 2008-04-14 aktuose taip pat nustatyta, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant instrukcijos reikalavimus. Ieškovė neįrodė, kad informacija apie prekę jai nebuvo pateikta ir kad būtent dėl informacijos neturėjimo atsirado prekės trūkumai.

8Tretysis asmuo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ieškovės ieškinį prašė atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad 2008-04-14 patikrinimo aktu buvo nustatyta, jog šaldytuvas buvo eksploatuojamas be įžeminimo, prijungus šaldytuvą per nestandartinį trišakį be apsauginio įžeminimo laidininko, taip pat šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant gamintojo nurodymus, todėl garantinės sąlygos šiam šaldytuvui negali būti taikomos.

9Tretysis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ieškovės reikalavimus laikė pagrįstais ir teisėtais.

10Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės 91,58 Lt su procesinių dokumentų įteikimo išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad ieškovė 2006-04-05 iš atsakovo nusipirko šaldytuvą Liebherr CP35030, kuriam buvo suteikta 24 mėnesių garantija. Už šaldytuvą sumokėjo 1795,50 Lt. 2008 m. vasario mėnesį šaldytuvas sugedo. Garantinio serviso „Ogmios pulsas“ meistras L. B., 2008-02-15 apžiūrėjęs ieškovės namuose šaldytuvą, nustatė, kad blogai veikia šaldytuvo kompresorius, prekę reikia paimti į servisą gedimo priežasčiai nustatyti. Ieškovė 2008-02-20 pareiškė pretenziją atsakovui, prašydama pakeisti prekę nauja arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus. Atsakovo atstovas 2008-03-21 paėmė šaldytuvą, surašė garantinės prekės grąžinimo (keitimo) aktą, kuriame nurodė prekės grąžinimo priežastį ,,sugedo kompresorius, dirba garsiai“, grafoje ,,pastabos“ nurodė ,,jokių pažeidimų nėra“, taip pat priėmė ieškovės prašymą dėl pinigų grąžinimo, kuriame ieškovė nurodė, jog remonto atsisako. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2008-07-03 nutarimu nutarė patenkinti N. S. skundą, t.y. nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti už šaldytuvą sumokėtus pinigus. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos, atlikusi keletą patikrinimų, nustatė, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas be įžeminimo, prijungus šaldytuvą per nestandartinį trišakį be apsauginio įžeminimo laidininko; šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant gamintojo nurodymus (prietaisą galima įjungti tik į tinkamai įžemintą elektros tinklo lizdą). Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos priimti sprendimai buvo ieškovės skundžiami administracine tvarka, tačiau teismai ieškovės skundų netenkino. Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-28 nutartyje, be kita ko, konstatuota, kad pardavėjas pažeidė įstatymo nuostatą pateikdamas pirkėjai instrukciją ne valstybine, bet jai suprantama gimtąja rusų kalba, tačiau ne instrukcijos nepateikimas valstybine kalba, o netinkamas šaldytuvo eksploatavimas buvo gedimo priežastimi.

11Teismas, išanalizavęs byloje esančią rašytinę medžiagą, išklausęs šalių paaiškinimų, padarė išvadą, jog byloje neįrodytas ieškovės įsigytos prekės nekokybiškumo faktas, prekės gedimą įtakojo pačios ieškovės veiksmai netinkamai eksploatuojant šaldytuvą, ką patvirtina nenuginčyti Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos šiuo klausimu priimti sprendimai, teismų administracine tvarka išnagrinėtose bylose priimtuose sprendimuose nustatyti prejudiciniai faktai, atsakomybė dėl šaldytuvo gedimo tenka pačiai ieškovei, o ne atsakovui, kaip prekės pardavėjui. Ginčytinuose aktuose buvo užfiksuotas trišakio buvimas, ieškovė to neginčijo, vadinasi, ji pripažino šią aplinkybę. Teismas nurodė, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, priimdama ieškovei palankų nutarimą, kuriuo ji iš esmės grindžia savo ieškinį, rėmėsi ieškovės pateiktais dokumentais ir ginčą nagrinėjo rašytine tvarka, t.y. ganėtinai formaliai. Tuo tarpu Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos darbuotojai, atlikdami patikrinimą, tiesiogiai apžiūrėjo prekę. Teismas mano, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos išvados yra labiau objektyvios ir labiau išsamios, pagrindo jomis abejoti teismas neturi. Teismas nurodė, kad garantinio serviso „Ogmios pulsas“ meistro ieškovės namuose atlikta šaldytuvo apžiūra tėra pirminė, šios apžiūros metu negalėjo būti nustatyta išsami gedimo priežastis, įrašas akte dėl kompresoriaus gedimo tėra tik preliminarus galimos gedimo priežasties įvardijimas, tam tikrų faktų konstatavimas, dar nerodantis tikrosios gedimo priežasties. Teismas konstatavo, kad ieškovė nepaneigė konstatuotų aplinkybių dėl įsigytos prekės netinkamo eksploatavimo, kurį sąlygojo jos pačios veiksmai. Nustačius, jog šaldytuvas į elektros tinklą buvo pajungtas pažeidžiant prekės naudojimo ir saugojimo taisykles, vadovaujantis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 13 punktu, šaldytuvas nėra keičiamas, trūkumai neatlygintinai nėra šalinami ir pinigai negrąžinami. Kadangi prekė šiai dienai yra suremontuota, todėl ieškovė gali ją atsiimti ir valdyti įsigytą daiktą savo nuožiūra.

12Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą ir ieškinį patenkinti. Nurodo, kad nesutinka su teismo išvada, kad Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos išvados yra labiau objektyvios ir labiau išsamios. Ieškovės teigimu, teismas neįvertino, kad apeliantė, išnaudojusi visas priemones, t.y. ne kartą žodžiu ir raštu prašiusi pataisyti šaldytuvą, antraip bus priversta prašyti grąžinti pinigus už netinkamą prekę, pasinaudojo jai įstatymo suteikta teise ir 2008-03-21 pateikė prašymą atsakovui. Prašymas buvo surašytas grąžinant šaldytuvą ir pateiktas atsakovo atstovui L. S.. Jį užpildė ieškovė bei nurodė, remiantis „Daiktų gražinimo ir keitimo taisyklių“ 4 p., prašanti gražinti pinigus už netinkamos kokybės prekę, garantinio prekės remonto ieškovė atsisakė. Prekės grąžinimo procedūra įvyko daugiau kaip po mėnesio, kai buvo pirmą kartą oficialiai užfiksuotas gedimas. Prieš darant prekės grąžinimą, atsakovas užtikrino, kad pinigai bus grąžinti. Ieškovė buvo įsitikinusi, kad problema jau yra išspręsta, jos lūkesčiai patenkinti, o vartotojiškos teisės apgintos. Laiko, kad grąžinus prekę, tarp jos ir atsakovo susiklostę vartojimo santykiai nutrūko, kadangi objektas buvo grąžintas. Atsakovas pats paėmė prekę. Tokia buvo šalių valia, tikrieji ketinimai. Atlikus prekės oficialų grąžinimą, atsakovas pradėjo pavėluotus patikrinimus. Atlikti patikrinimai yra niekiniai. Vertinant patikrinimo aktus matyti, kad atsakovas, siekdamas išvengti prievolės įvykdymo, suformulavo daikto gedimo priežastį tokią, kurios pagrindu galėtų išvengti pinigų mokėjimo - neva ieškovė netinkamai eksploatavo šaldytuvą per tarybinį trišakį, dėl ko sugedo kompresoriaus pompa. Kaip įrodymą pridėjo nuotraukas. Analizuojant nuotraukas, matyti, kad jose visiškai neaišku, koks šaldytuvas yra jose užfiksuotas. Kyla pagrįsta abejonė dėl pateiktų patikrinimo aktų išvadų, kadangi pagrindinis įrodymas, kuris galėtų patvirtinti, kad išvados parengtos būtent dėl ieškovės šaldytuvo yra visiškai neinformatyvios, netinkamas identifikavimui. Būtina įvertinti ir tai, kad joks patikrinimas dėl įžeminimo ieškovės bute nebuvo atliktas, jokios atžymos, kad šaldytuvas yra paimtas su „tarybiniu" kištuku nebuvo padaryta. Tokio kištuko, kuris nurodytas nuotraukose, ji ši viso nėra turėjusi.

13Nurodė, kad teismas Vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-28 nutartį aiškino išimtinai palankiai atsakovui. Nutartyje aiškiai pažymėta, kad teismas neturi teisės įpareigoti atsakovą grąžinti pinigus, o ginčai dėl vartotojų teisių pažeidimo iš esmės nagrinėjami bendrosios kompetencijos teisme. Dabar skundžiamas spendimas yra dėl ginčo susijusio su apeliantės, kaip vartotojos, teisių pažeidimu. Tarp šalių susiformavo vartojimo teisiniai santykiai, todėl turi būti taikoma teisės aktuose įtvirtinta pardavėjo atsakomybės už parduoto daikto kokybės trūkumus prezumpcija. Iš įvykio eigos seka, kad pradžioje atsakovas elgėsi pagal nustatytus įstatymo reikalavimus, išreiškė savo valią, tačiau vėliau apsigalvojo, pradėjo klaidinti apeliantę ir paruošė eilę niekinių dokumentų. Tačiau dėl to ši pareiga neišnyko. Be to, atsakovas nevykdė LR CK 6.353 str. numatytos pareigos suteikti tinkamą informaciją, nepateikė instrukcijos valstybine lietuvių kalba. Apeliantė daiktą naudojo pagal paskirtį. Instrukcija nebuvo pateikta. Santykiai tarp šalių nutrūko grąžinus prekę atsakovui. Patikrinimai, siekiant nustatyti apeliantės kaltę, buvo atlikti po šaldytuvo gražinimo, todėl yra niekiniai. Dėl šių patikrinimų aktų yra priimtas Vyriausiojo administracinio teismo sprendimas. Atsakovas neįrodė, kad dėl ieškovės veiksmų atsirado gedimas, kadangi jo pateikti dokumentai yra prieštaringi, pateikti priedai – nuotraukos- neturi ryšio su byla. Įrodymų, kad ieškovė naudojo šaldytuvą be įžeminimo - nepateikta. Įrodymų, kad nuotraukose matomas trišakis, dėl kurio galimai sugedo kompresoriaus pompa, priklausė ieškovei - nepateikta. Visuose aktuose, kurie buvo atlikti dalyvaujant ieškovei - nėra jokios žymos apie trišakį ar kokį kitą išorinį pažeidimą. Aktai surašyti kompetentingų asmenų, atsakovo atstovų. Liebherr atstovai, kurių raštu yra paremtos patikrinimo išvados, nurodo tik prielaidą, kad šaldytuvas galėtu sugesti, tačiau galėtų ir nesugesti. Liudytojų parodymai, kuriais teismas rėmėsi, vertintini kritiškai. Apeliantės, kaip vartotojos, teisės yra pažeistos. Vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kaip institucija, ginanti pažeistas teises, pateikė kategorišką išvadą nutarime, kuris yra neapskųstas.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nurodo, kad sutinka su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimu.

15Tretysis asmuo UAB „Ogmios pulsas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo atmesti skundą, o Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas išnagrinėjo visus šalių pateiktus, su byla susijusius įrodymus. Apeliantės teiginiai laikytini grynai hipotetiniais, neturinčiais jokios įrodomosios galios ir yra atmestini. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos apeliantės skundo pagrindu atliko išsamų tyrimą, dalyvavo prekės apžiūroje, paklausė prekės gamintojo atstovus, buitinės technikos remonto bendrovės ir tik surinkus išsamią informaciją pateikė atsakymą apeliantei. Taigi, teismas teisingai konstatavo, kad nėra pagrindo abejoti Valstybinės ne maisto inspekcijos prie Ūkio ministerijos išvadų objektyvumu. Atsakovas nesutiko su apeliantės pretenzijomis ir, laikydamasis teisės aktų reikalavimų, siekdamas apginti savo teises nuo neteisėtų apeliantės veiksmų, kreipėsi į inspekciją. Atsakovas niekada neišreiškė valios nutraukti šaldytuvo pirkimo-pardavimo sutartį bei grąžinti ieškovei už šaldytuvą sumokėtus pinigus, nes šaldytuvas sugedo būtent dėl pačios apeliantės kaltės - jai nesilaikant šaldytuvo naudojimo instrukcijoje nustatytos tvarkos.

16Pažymi, kad atsakovas, gavęs apeliantės pretenziją, nesutikdamas su joje išdėstytais reikalavimais, LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 str. nustatyta tvarka ir terminais pateikė apeliantei atsakymą ir vadovaudamasis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių nuostatomis kreipėsi į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją dėl prekės kokybės įvertinimo. Visus veiksmus atsakovas atliko savu laiku. Faktas, kad liudytojas N. A. negalėjo papasakoti kaip atrodo apeliantės butas, jokiu būdu jo parodymų vertės nesumenkina ir, juo labiau, nedaro vertintinais kritiškai. Liudytojas davė išsamius su kitomis byloje pateiktomis įrodinėjimo priemonėmis susijusius ir nagrinėtai bylai reikšmingus parodymus. Mano, kad byloje yra pateikta pakankamai įrodymų, leidžiančių laikyti, kad apeliantė šaldytuvą į elektros tinklą buvo pajungusi per trišakį kištuką. Šaldytuvo netinkamo eksploatavimo faktą, t.y. kad šaldytuvas į elektros tinklą buvo įjungtas per nestandartinį trišakį kištuką, patvirtina tiek byloje pateiktos fotografijos, tiek B.Molnerienės bei liudytojo N. A. parodymai, o taip pat ir kiti byloje surinkti rašytiniai įrodymai. Pažymėjo, kad atsakovė aukščiau nurodytos administracinės bylos nagrinėjimo metu neneigė fakto, kad šaldytuvą į elektros tinklą buvo pajungusi per nestandartinį be įžeminimo linijos kištuką.

17Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2010 m. biželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti bei priteisti iš ieškovės atsakovo naudai išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad apeliantė nepagrįstai 2008-03-21 atliktą šaldytuvo paėmimą patikrai ir gedimo priežasties nustatymui traktuoja kaip prekės grąžinimą, ko pasėkoje, kaip teigiama, tarp šalių susiklostę vartotojiški santykiai nutrūko ir apeliantė įgijo teisę į pinigų grąžinimą. Toks traktavimas prieštarauja byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir surinktų įrodymų visumai. Apeliantė dar 2008-02-29 pranešimu buvo atsakovo informuota, kad apeliantės prašymas pakeisti šaldytuvą nauju ar grąžinti pinigus negali būti tenkinamas, kol nebus tiksliai nustatytas gedimas ir gamintojo kaltė dėl tokio gedimo atsiradimo. Kadangi nebuvo įmanoma nustatyti šaldytuvo gedimo priežasties apeliantės namuose, šaldytuvą gedimo priežasties nustatymui buvo būtina vežti į servisą. Apeliantės motyvai, kad 2008-03-21 ji užpildė ir pateikė atsakovo atstovui prašymą grąžinti už šaldytuvą sumokėtus pinigus, o atsakovas tokį prašymą priėmė, yra teisiškai nereikšmingi, kadangi prašymo pateikimas ir jo priėmimas savaime nesuponuoja atsakovo pareigos tokį prašymą besąlygiškai tenkinti ar, juo labiau, nesudaro pagrindo išvadai, kad minėtas prašymas jau buvo patenkintas. Sprendimas tenkinti apeliantės prašymą ir grąžinti už prekę sumokėtus pinigus galėjo būti priimtas tik nustačius gedimo priežastį ir paaiškėjus, kad gedimas atsirado dėl gamintojo kaltės. Be to, apeliantė nepateikia jokių įrodymų, kad atsakovas jai buvo užtikrinęs ar pažadėjęs, kad pinigai prekę bus grąžinti. Atmestini apeliantės teiginiai, kad šaldytuvo kokybės patikrinimai buvo atlikti nesavalaikiai, yra niekiniai ir t.t. Pažymėjo, kad atsakovas objektyviai neturėjo galimybės atlikti išsamu šaldytuvo kokybės vertinimą anksčiau, nei šaldytuvas buvo paimta iš apeliantės namų ir pristatytas į gamintojo įgaliotą servisą. Esminę reikšmę nagrinėjamoje byloje turi ne patikrinimo datos ar terminai, tačiau patikrinimo išvados, kuriose aiškiai konstatuota, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas be įžeminimo, prijungus per nestandartinį trišakį, netinkantį nei konstruktyviai nei technologiškai, prie tinklo be apsauginio laidininko, dėl ko atsirado kompresoriaus pompos gedimas. Apeliantės ginčijamas aplinkybes, kad šaldytuvas apeliantės namuose buvo pajungtas per „tarybinį" trišakį, patvirtina byloje surinktų įrodymų visuma. Trišakio buvimo faktas yra užfiksuotas 2008-03-28 patikros akte Nr.20080327, patvirtintas visų patikroje dalyvavusių asmenų, įskaitant inspekcijos atstovės parašais. Prie patikros akto yra pridėtos fotonuotraukos, kuriose yra aiškiai matomas trišakis, uždėtas ant šaldytuvo grotelių, šaldytuvas supakuotas plėvele. Nors apeliantė bando įteigti, kad fotonuotraukose galimai užfiksuotas ne jos šaldytuvas, pažymėtina, kad nuotraukose matoma prekė yra tinkamai identifikuota, t.y. prie nuotraukų yra įrašas su šaldytuvo identifikaciniais duomenimis, patvirtintas patikrinime dalyvavusio serviso meistro I. G. parašu. Administracinėje byloje apeliantė iš esmės pripažino, kad šaldytuvas buvo naudojamas per trišakį, be įžeminimo, rėmėsi tik instrukcijos valstybine kalba nepateikimo motyvu. 2009-09-28 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje nustatyti prejudiciniai faktai patvirtina, kad šaldytuvo įsigijimo metu apeliantei buvo pateikta naudojimosi instrukcija rusų kalba, kurią apeliantė supranta. Atkreipė dėmesį, kad per beveik du metus nuo šaldytuvo įsigijimo dienos apeliantė nei karto nėra kreipusis į atsakovą dėl naudojimo instrukcijos pateikimo ar kitais klausimais, susijusiais su šaldytuvo eksploatacija. Be to, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nutarimas nelaikytinas administraciniu aktu ar administraciniu sprendimu, kadangi neatitinka administracinio sprendimo reikalavimų, apibrėžtų LR Viešojo administravimo įstatymo 8 str. Toks tarnybos nutarimas atsakovui yra rekomendacinio pobūdžio, nenustato jokių privalomų teisių ar pareigų.

18Apeliacinis skundas tenkintinas.

19Byloje Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą teisėtumo ir pagrįstumo aspektu, taip pat ex officio patikrinti ar nėra LR CPK 329 str. 2 d. ir 3 d. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

20Byloje nustatyta, kad ieškovė 2006-04-05 atsakovo parduotuvėje nupirko šaldytuvą Liebherr CP35030 už 1795,50 Lt (I t., b.l.8-9). Šaldytuvui buvo suteikta 24 mėn. garantija. Ieškovės pirktas šaldytuvas 2008 m. vasario mėn. sugedo. Atvykęs garantinio serviso meistras 2008-02-15 nustatė, kad blogai veikia šaldytuvo kompresorius. 2008-02-20 ieškovė pareikalavo atsakovą pakeisti šaldytuvą nauju arba grąžinti už šaldytuvą sumokėtus pinigus, tačiau atsakovas su tokiu ieškovės reikalavimu nesutiko. 2008-03-21 šaldytuvą iš ieškovės namų paėmė atsakovo atstovas, surašė garantinės prekės grąžinimo (keitimo) aktą (I t., b.l.14). Minėtame akte nurodoma, kad sugedo šaldytuvo kompresorius, grafoje „pastabos“ pažymėta, kad jokių pažeidimų nėra, taip pat akte yra įrašas, kad garantijos suteikimo sąlygų pažeidimų nepastebėta. Aktą surašė atsakovo atsakingas asmuo L. S.. Taigi, paimant šaldytuvą iš ieškovės namų, atsakovas jokių pastabų dėl netinkamo šaldytuvo naudojimo ar suteiktos garantijos sąlygų pažeidimo nepateikė. Atsakovo atstovas, nustatęs, jog šaldytuvas buvo naudojamas per nestandartinį trišakį be įžeminimo, turėjo apie tai pažymėti minėtame akte. Paėmus šaldytuvą iš ieškovės namų, šaldytuvas buvo atsakovo žinioje. Ieškovė neigia, kad ji naudojo nestandartinį trišakį, o nesant apie tai pažymėta minėtame 2008-03-21 garantinės prekės grąžinimo (keitimo) akte, atsakovas nebegali atsikirtinėti, kad ieškovė pajungiant šaldytuvą į elektros tinklą, naudojo nestandartinį trišakį be įžeminimo. Esant tokioms aplinkybėms, apklausto liudytojo N. A. parodymai negali paneigti rašytiniame dokumente esančių duomenų, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai vadovavosi liudytojų N. A. ir B.Molnerienės parodymais ir atsakovo bei trečiojo asmens UAB „Ogmios pulsas“ aktais ir nuotraukomis, nes nuotraukos darytos jau šaldytuvui esant atsakovo žinioje, o išvežant iš ieškovės namų, kaip jau minėta, toks faktas nebuvo užfiksuotas. Todėl atsakovo pateiktos nuotraukos nepaneigia ieškovės nurodomų aplinkybių.

21Kita vertus, net pripažinus, kad ieškovė iš tikrųjų naudojo šaldytuvą be įžeminimo, ši aplinkybė nepašalina atsakovo atsakomybės už perduoto daikto kokybę dėl žemiau nurodytų motyvų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad tiek trečiojo asmens UAB „Ogmios pulsas“ patikros akte (I t., b.l.82), tiek trečiojo asmens Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos išvadose (I t., b.l.61-62) nurodoma, kad šaldytuvas buvo eksploatuojamas pažeidžiant naudojimo instrukcijos ir garantinės priežiūros ir remonto taisyklių reikalavimus, nes šaldytuvas buvo eksploatuojamas be įžeminimo, prijungus šaldytuvą per nestandartinį trišakį be apsauginio laidininko. Be to, UAB „Ogmios Pulsas“ patikros akte nurodoma, kad šaldytuvo eksploatavimas vyko pažeidžiant instrukcijos reikalavimus, dėl ko sugedo šaldytuvo kompresoriaus pompa. Tačiau Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos tyrime pažymima, kad kompresoriaus pompos gedimo priežasties nepavyko nustatyti. Apeliacinės instancijos teisme atsakovo ir minėto trečiojo asmens atstovės pripažino, kad net nebuvo atliekamas realus tyrimas, dėl kokios priežasties sugedo ieškovės šaldytuvo kompresoriaus pompa, tik formaliai gedimas buvo susietas su ieškovės netinkamu šaldytuvo eksploatavimu. Tačiau byloje atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad kompresoriaus pompa sugedo būtent dėl ieškovės netinkamo šaldytuvo eksploatavimo. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos tyrime pažymėta, kad apklausti kitų šaldytuvų servisų atstovai nurodė, kad dėl įžeminimo nebuvimo negalėjo sugesti kompresoriaus pompa, atsakovo minimame susirašinėjime su gamintoju pastarasis nurodė tik prielaidą, kad galėjo dėl to sugesti šaldytuvas, tačiau tai neįrodo tikrojo priežastinio ryšio nagrinėjamoje byloje. Ieškovė yra vartotoja (LR CK 1.39 str. 1 d.), o atsakovas yra verslo įmonė, kurio kaltė visais atvejais yra preziumuojama (LR CK 6.256 str. 4 d.). Todėl nagrinėjamoje byloje būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad šaldytuvo kompresoriaus pompa sugedo dėl šaldytuvo netinkamo naudojimo. Atsižvelgiant į byloje esamus įrodymus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovas šių aplinkybių neįrodė. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai, nesant tai patvirtinančių įrodymų, pripažino, kad šaldytuvo gedimą sąlygojo pačios ieškovės veiksmai netinkamai eksploatuojant šaldytuvą. Pagal LR CK 6.333 str. 3 d. kai pardavėjas garantuoja daiktų kokybę, jis atsako už daikto trūkumus, jeigu neįrodo, kad šie atsirado po daiktų perdavimo pirkėjui dėl to, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo ar saugojimo taisykles. LR Ūkio ministro 2001-06-29 įsakymu Nr.217 patvirtintų „daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių“ (toliau – taisyklės) 13 p. numato analogišką normą, kad prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami, jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumai atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles. Taigi, pardavėjas turi įrodyti ne tik aplinkybę, kad pirkėjas pažeidė daikto naudojimo taisykles, bet ir priežastinį ryšį tarp tokio pažeidimo ir daikto trūkumų. Kaip minėta, atsakovas nagrinėjamoje byloje tokio priežastinio ryšio neįrodė. Vien pardavėjo konstatavimas, kad buvo pažeistos naudojimo taisyklės, nesant jokio tyrimo, yra nepakankamas pagrindas tokiam priežastiniam ryšiui patvirtinti. Be to, ieškovė nurodo, kad atsakovas nepateikė jai šaldytuvo naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. Būtent atsakovui tenka pareiga įrodyti, kad jis pateikė ieškovei minėtą instrukciją, tačiau nagrinėjamoje byloje atsakovas šios aplinkybės neįrodė, todėl negali gintis tuo, kad ieškovė pažeidė šaldytuvo naudojimo instrukciją. Aplinkybė, jog ieškovė yra rusakalbė ir jai buvo pateikta instrukcija rusų kalba, nepaneigia minėtų motyvų, kadangi tam tikri specifiniai techniniai terminai rusų kalba ieškovei galėjo būti nesuprantami nežiūrint į tai, kad rusų kalba jai suprantama. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai į šią aplinkybę neatsižvelgė ir netinkamai ją įvertino, pažeisdamas LR CK 6.353 str. 1 d. normą, kuri numato, kad pardavėjas privalo suteikti pirkėjui būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją apie parduodamus daiktus. Be to, minėta norma numato, kad pardavėjas, pažeidęs šią pareigą, turi atlyginti dėl to pirkėjo patirtus nuostolius. Taigi, atsakovui netinkamai įgyvendinus LR CK 6.353 str. 1 d. nustatytą pareigą, jis turi prisiimti visas dėl to galinčius kilti nuostolius. Kadangi ieškovei parduotas šaldytuvas sugedo per garantinį terminą, įrodymų, kad sugedo dėl jo netinkamo naudojimo nėra, todėl pripažintina, kad atsakovas pardavė ieškovei netinkamos kokybės daiktą (LR CK 6.333 str., 6.363 str. 2 d.). Todėl pagal LR CK 6.363 str. 4 ir 8 d., minėtų taisyklių 4 p., kadangi pagal minėtų taisyklių 18 p. šaldytuvas negali būti keičiamas į kitą tokią pačią prekę, ieškovė turi teisę reikalauti nutraukti tarp jos ir atsakovo sudarytą sutartį ir grąžinti jai sumokėtus pinigus už šaldytuvą. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes bei minėtus motyvus, ieškovės ieškinio reikalavimas yra pagrįstas, todėl tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė byloje materialinės teisės normas (LR CK 6.333 str. 4 d., 6.353 str. 1 d., 6.363 str.), neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, be pagrindo Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos išvadas pripažino objektyviomis ir išsamiomis, neatkreipė dėmesio į išvadose esančius prieštaravimus, dėl ko padarė neteisingas išvadas dėl ginčo (LR CPK 329 str. 1 d., 330 str.), todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, priimamas naujas sprendimas - ieškovės ieškinį patenkinti (LR CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

22Dėl ieškinio senaties taikymo pasisakė pirmosios instancijos teismas, pripažindamas, kad atsakovas neteisingai skaičiuoja ieškinio senatį, o ieškovė nepraleido šio termino, šalys teismo sprendimo šioje dalyje neskundžia ir šių teismo motyvų nekritikuoja, todėl teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako.

23Patenkinus ieškovės ieškinį, jai iš atsakovo priteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos, t.y. 192 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 198 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, 500 Lt patirtos išlaidos už ieškinio surašymą (LR CPK 93 str. 1 d., 4 d., 88 str.1 d. 8 p.). Be to, iš atsakovo valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos (91,58 Lt pirmosios instancijos teisme ir 12,45 Lt apeliacinės instancijos teisme) (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą panaikinti. Ieškovės N. S. ieškinį patenkinti ir nutraukti tarp ieškovės ir atsakovo UAB „Ermitažas“ 2006 m. balandžio 5 d. sudarytą šaldytuvo Liebherr CP35030 vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį ir priteisti ieškovei N. S. iš atsakovo UAB „Ermitažas“ 1795,50 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt penkis litus 50 ct).

26Iš atsakovo UAB „Ermitažas“ priteisti 890 (aštuoni šimtai devyniasdešimt) Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei N. S. ir 104,03 Lt (vienas šimtas keturi litai 03 ct) bylinėjimosi išlaidų į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Aurelijai Drevnickaitei,... 3. dalyvaujant ieškovei N. S., atsakovo atstovei adv. Ingai Bartkevičiūtei,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti tarp jos ir... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad turi būti taikomas sutrumpintas... 8. Tretysis asmuo Valstybinė ne maisto produktų inspekcija ieškovės ieškinį... 9. Tretysis asmuo Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ieškovės... 10. Vilniaus m. 1 apylinkės teismas 2010 m. birželio 9 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas, išanalizavęs byloje esančią rašytinę medžiagą, išklausęs... 12. Ieškovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus m. 1 apylinkės teismo... 13. Nurodė, kad teismas Vyriausiojo administracinio teismo 2009-09-28 nutartį... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo Valstybinė ne maisto... 15. Tretysis asmuo UAB „Ogmios pulsas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 16. Pažymi, kad atsakovas, gavęs apeliantės pretenziją, nesutikdamas su joje... 17. Atsakovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo Vilniaus m. 1 apylinkės... 18. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 19. Byloje Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis LR CPK 320 str. įtvirtintų... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovė 2006-04-05 atsakovo parduotuvėje nupirko... 21. Kita vertus, net pripažinus, kad ieškovė iš tikrųjų naudojo šaldytuvą... 22. Dėl ieškinio senaties taikymo pasisakė pirmosios instancijos teismas,... 23. Patenkinus ieškovės ieškinį, jai iš atsakovo priteistinos ieškovės... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. birželio 9 d. sprendimą... 26. Iš atsakovo UAB „Ermitažas“ priteisti 890 (aštuoni šimtai...