Byla 2A-2192-273/2011
Dėl avanso priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Neringos Venckienės., sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, Ramintai Samušytei, dalyvaujant ieškovei R. J., jos atstovui advokatui Pauliui Vaicekauskui, atsakovės L. K. atstovei advokatei Danai Žvingilienei, tretiesiems asmenims E. J., K. J.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės R. J. ir atsakovės L. K. apeliacinus skundus dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. J. ieškinį atsakovei L. K., tretieji asmenys E. J., K. J. dėl netesybų priteisimo bei atsakovės L. K. priešieškinį ieškovei R. J., tretieji asmenys E. J., K. J. dėl avanso priteisimo

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 90000 Lt baudos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovės priešieškinį prašė atmesti. Nurodė, kad ieškovė A. D. pagal įgaliojimą, atstovaujama trečiojo asmens E. J. ir atsakovė L. K. 2008-05-29 sudarė Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią būsimoji pardavėja ieškovė A. D. pasiūlė preliminarioje sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti Pagrindinę 3,7000 ha žemės sklypo, unikalus Nr.( - ), esančio ( - )., pirkimo-padavimo sutartį būsimajai pirkėjai atsakovei L. K.. M. P. sutarties 4 punkte numatyta, jog šalys susitarė, kad sklypo pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį sudarys iki 2010-05-09. Šalių susitarimu sklypas parduodamas už 720.000 Lt. Siekiant užtikrinti preliminariąją sutartį, atsakovė L. K. pagal šios sutarties 5 punktą prieš pasirašant sutartį sumokėjo ieškovei A. D. 60.000 Lt grynaisiais pinigais 2008-05-29. Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 10 punktas numatė, jog jeigu ši Sutartis nutraukiama arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja, t.y. atsakovė, nepagrįstai vengia arba atsisako ją sudaryti, arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki Pagrindinės sutarties sudarymo, būsimoji pirkėja įsipareigoja sumokėti 100.000 litų baudą būsimajai pardavėjai, kurios dalis gali būti įskaityta iš būsimosios pirkėjos pagal šios sutarties 5 punktą būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos. 2008-08-07 Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo ir papildymo 1 punkte yra numatyta, jog yra keičiamas Sutarties 10 punktas, numatant, jog jeigu ši Sutartis nutraukiama arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja, t.y. atsakovė, nepagrįstai vengia arba atsisako sudaryti, arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki Pagrindinės sutarties sudarymo, būsimoji pirkėja įsipareigoja sumokėti 150.000 litų baudą būsimajai pardavėjai, kurios dalis gali būti įskaityta iš būsimosios pirkėjos pagal šios sutarties 5 punktą būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos. Pažymėtina, jog minėtas 2008-08-07 Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimas ir papildymas, kuriuo padidintos netesybos nuo 100.000 Lt iki 150.000 Lt sumos, sudarytas atsakovės L. K. iniciatyva. Siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Preliminariąją sutartį, ieškovė A. D. 2009-09-08 ir 2010-04-29 pareiškimais kreipėsi į atsakovę L. K. dėl Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau atsakovė į pareiškimus neatsakė, 2010-05-09. Pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, jog pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, kadangi atsakovė L. K. nepagrįstai vengė sudaryti Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį. D. P. 3,7000 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - )., pirkimo-padavimo sutarties nesudarymo ieškovė A. D. patyrė nuostolius, kadangi iki 2010-05-09 negalėjo parduoti minėto žemės sklypo tretiesiems asmenims, šiuo metu prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.165 str. 5 d. yra numatyta, jog jeigu šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą pagrindinės sutarties nesudaro, tai prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigia, tačiau iš esmės pasikeitė nurodyto žemės sklypo rinkos vertė, sumenko galimybė parduoti aptariamą sklypą. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnio 1 dalį žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitime ir papildyme numatyta, jog dėl Sutartis nutraukimo arba būsimam pirkėjui nepagrįstai atsisakius sudaryti Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį taikomos baudos dalis gali būti įskaityta iš būsimosios pirkėjos pagal 2008-05-29 Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 5 punktą būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos. Lietuvos Respublikos 6.131 straipsnio 1 dalis numato, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Ieškovė A. D. 2010-05-12 d. pareiškimu pranešė atsakovei L. K. apie įskaitymą kitai prievolės šaliai - atsakovei L. K.. Tokiu būdu, būsimai pirkėjai atsakovei L. K. nepagrįstai atsisakius sudaryti Pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį, taikomos 150.000 Lt baudos dalis 60.000 Lt sumoje įskaityta iš būsimosios pirkėjos pagal šios sutarties 5 punktą būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos, todėl priteistinos baudos suma yra mažinama, prašant ieškovei A. D. iš atsakovės L. K. priteisti 90.000 Lt.

4A. L. K. su pareikštu ieškiniu nesutiko, pareiškė šioje byloje priešieškinį dėl 66.000 litų nuostolių atlyginimo. Nurodė, kad 2008-05-09 tarp atsakovės L. K. ir ieškovės A. D., atstovaujamos trečiojo asmens E. J., buvo pasirašyta Preliminarioji pirkimo - pardavimo sutartis, patvirtinta Kauno miesto 25-ojo notarų biuro notarės N. Č., notarinio registro Nr. MČ-916, dėl žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), 3,7000 ha, esančio ( - ). sav. perleidimo atsakovei. Šalys susitarė, kad Pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį sudarys iki 2010 05 09 (Sutarties 4 punktas). Siekiant užtikrinti preliminariosios sutarties vykdymą, L. K. ieškovės A. D. įgaliotam asmeniui E. J. (trečiajam asmeniui) sumokėjo 60.000 litų grynaisiais pinigais prieš pasirašant šią sutartį (Sutarties 5 ir 6 punktai). Ši suma turėjo būti įskaitoma į perkamo sklypo pardavimo kainą. Likusią 660.000 (šešių šimtų šešiasdešimt tūkstančių) litų sumą turėjo sumokėti sklypo Pagrindinėje pirkimo- pardavimo sutartyje numatytais terminais (Sutarties 8 p.). Žemės sklypo paskirtis šios Sutarties pasirašymo metu buvo žemės ūkio, todėl sutiko pirkti ginčo sklypą, jei bus pakeista perleidžiamo žemės sklypo paskirtis. 2008-08-07. L. K. su ieškove A. D., atstovaujamą jos įgalioto asmens E. J., jau minėtame notarų biure pasirašė Preliminariosios pirkimo -pardavimo sutarties pakeitimą bei papildymą, kuriuo sutikslino 9 ir 10 punktus bei papildė sutartį 2 punktu. 9 ir 10 punktais buvo numatyta šalių atsakomybė dėl sutarties nutraukimo arba Pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties nesudarymo. Šalys susitarė , kad iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, būsimosios pirkėjos lėšomis, iniciatyva bei rizika bus pakeista sklypo paskirtis, tam tikslui pasiekti bus parengti visi reikalingi dokumentai, taip pat ir specialieji bei detalieji planai. Būsimoji pardavėja įsipareigojo pateikti visus dokumentus, pasirašyti sutikimus, susitarimus, bei įgaliojimus, reikalingus sklypo paskirties keitimui ir visiems su šiuo tikslu susijusiems reikalams, bei pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui. Vykdant sutarties šalių susitarimą, atsakovės pavedimu, 2008 06 02 buvo pasirašyta Projektavimo sutartis Nr. S 2008-06/1 su architektu V. A., kuris įsipareigojo parengti gyvenamųjų namų ar kitos paskirties teritorijos specialųjį planą ir jį suderinti su Kauno rajono savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje ir per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymų, visų projektavimui reikalingų dokumentų pateikimo bei avanso gavimo dienos. Už teritorijos specialiojo plano paruošimą architektui V. A. sumokėjo 2008 06 02 avansą 6000 litų. Žemės sklypo paskirtis nebuvo pakeista, nes sklypo pardavėja (ieškovė A. D.) nepateikė dokumentų, reikalingų žemės sklypo paskirties keitimui. Ją atstovaujantis įgaliotas asmuo nesutiko perįgalioti L. K. ir suteikti įgalinimus žemės sklypo paskirties pakeitimui. Ieškovės A. D. 2007 09 18 išduotas įgaliojimas E. J. galiojo tik dvejus metus (iki 2009 09 18) su teise perįgalioti. 2008 08 07 E. J. pergaliojo trečiąjį asmenį K. J., suteikiant jam teisę atstovauti A. D. interesus keičiant minėto žemės sklypo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į individualiems namams ir statiniams statyti ir eksploatuoti. Perįgaliojimas galiojo tik iki 2009-05-30. 2008 metų rugpjūčio 14 d. žemės sklypo savininkė A. D., atstovaujama jau perįgalioto asmens K. J., su kitais dviem fiziniais asmenimis be atsakovės žinios bei sutikimo sudarė Jungtinės veiklos sutartį, pagal kurią sutarė bendradarbiaujant su kitais asmenimis, rengti specialiojo planavimo dokumentus. Perleidžiant savo nuosavybę,( jos dalį į žemės sklypus kitam savininkui ), šios Sutarties šalys įsipareigojo būsimą pirkėją rašytinai supažindinti su šia Sutartimi bei perleisti visas su šios sutarties vykdymu susijusias teises ir pareigas (Sutarties 2.5 p.). Tačiau pardavėjos atstovas K. J. nei sutarties, nei įsipareigojimų nevykdė. 2009 m. rugsėjo 8 d. A. D. atstovas E. J., per Kauno rajono 5-ąjį notarų biurą atsiuntė L. K. savo pareiškimą, kuriame nurodė, kad jam nėra svarbu pakeisti sklypo paskirtį ir parengti atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus. E. J. nepagrįstai apkaltino L. K., kad ji neįvykdė savo įsipareigojimų savo lėšomis, iniciatyva ir rizika pakeisti priklausančio žemės sklypo paskirt. Suprantama, kad šis pareiškimas buvo išsiųstas todėl, kad po 10 dienų baigėsi jo įgaliojimo terminas, o nei sklypo pardavėja, nei jos įgaliotas ar perįgaliotas asmuo savo pareigų neįvykdė laiku. L. K. ne kartą kreipėsi į pardavėjos atstovą, kad būtų imtasi visų priemonių kuo skubiau pakeisti sklypo paskirtį, gauti reikalingus dokumentus sklypo paskirties keitimui, tačiau L. K. buvo atsakyta, kad įgaliojimo galiojimo laikas pasibaigė ir jis nieko negali padėti. Užsiminė, kad dėl būklės ieškovė jau nebegali pasirašyti jokių dokumentų ir dėl šios priežasties notarė negali išduoti naujo įgaliojimo. Pagrindinė pirkimo - pardavimo sutartis nebuvo sudaryta, terminas baigėsi 2010 m. gegužės 9 d.

5Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį bei priešieškinį atmetė.

6Teismas nustatė, kad A. D. vardu nuosavybės teise įregistruoti žemės sklypai 3.7000 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), ( - ),, kurio vertė nurodyta 10826 Lt; 2.2900ha, unikalus Nr ( - ), kadastro Nr. ( - ) kurio vertė nurodyta 4910 Lt, kurių paskirtis nurodyta – žemės ūkio, esantys ( - )./ b. l. 69,70/. Tarp A. D., atstovaujamos E. J. ir L. K. 2008-05-09 buvo sudaryta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, patvirtinta Kauno miesto 25-ojo notarų biure notarės M. Č., pagal kurią A. D., pasiūlė sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti Pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį su L. K., A. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto pirkimo, t.y. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - )., paskirtis: žemės ūkio, turinčio 3,7000 ha, esančio ( - ). Preliminariosios sutarties, su pakeitimais bei papildymais objektu buvo žemės sklypas 3.7000ha, kurio paskirtis turėtų būti pakeista iš žemės ūkio paskirties, į kitą paskirtį, t.y. namų valdos, o ne žemės sklypas 3.7000ha žemės ūkio paskirties. 2010-11-22 mirus ieškovei A. D., jos teisių perėmėja tapo jos, dukra, įpėdinė R. J., kuri paveldėjo po A. D. turtą, tame tarpe ir parduotiną pagal preliminariąją sutartį žemės sklypą/ 107, 117, 144- 148/. Kaip matyti iš preliminariosios sutarties, pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminas nurodytas iki 2010-05-09. Tokiu būdu, A. D. mirė po termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos. Iš 2007-09-18 įgaliojimo, patvirtinto Kauno miesto 21-ojo notaro biuro notaro V. L. matyti, kad A. D. įgaliojo E. J.: valdyti, tvarkyti ir disponuoti jai nuosavybės teisę priklausančiu 3.7000 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ).. Byloje yra pateiktas perįgaliojimas patvirtintas 2008-08-07 Kauno miesto 25-ojo notarų biure notarės J. K., kuriuo E. J. perįgaliojo K. J..: valdyti 3,7000 ha žemės sklypą, unikalus Nr.( - ), adresu ( - ). atstovauti A. D. interesus. Žemės sklypas 3.7000ha yra suformuotas kaip kadastro vienetas, turintis savo ribas, dydį, dislokaciją, tačiau, kad jis galėtų būti parduotinas pagal sudarytą tarp šalių preliminariąją sutartį bei jos pakeitimą trūko jo paskirties pakeitimo. Byloje yra pateikta jungtinės veiklos sutartis 2008-08-14, patvirtinta Kauno m. 25-ojo notarų biure notarės J. K., sudaryta tarp trijų šalių, t.y. E. V., M. D., A. D., atstovaujamos K. J.. Jungtinės veiklos sutarties objektu bei tikslu nurodyti: 1.1.p: Bendradarbiavimas, rengiant specialiojo planavimo dokumentus. Byloje yra pateiktas A. D. prašymas persiųsti pareiškimą 2009-09-08 L. K. per Kauno miesto 5-ojo notaro biurą, kuriame pranešama, L. K. kad 2008 m. gegužės 9 d. yra sudariusios preliminariąją pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią ji įsipareigojo parduoti jai priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). 2008 m. rugpjūčio 7 d. preliminarioji pirkimo - pardavimo sutartis buvo pakeista ir papildyta. Tuomet L. K. įsipareigojo savo lėšomis, iniciatyva ir rizika pakeisti jai priklausančio sklypo paskirtį ir parengti visus reikalingus dokumentus, specialiuosius ir detaliuosius planus. Byloje yra pateikta projektavimo sutartis, sudaryta tarp E. V. bei architekto V. A., pagal kurią architektas V. A. įsipareigojo parengti gyvenamųjų namų ar kitos apskrities pastatų, statinių Kauno rajone, D. R. kaime dalies teritorijos apimančios sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ), specialųjį planą , kuris turi būti parengtas bei suderintas Kauno rajono savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje per 6 mėnesius nuo sutarties sudarymo. Už minėtą darbą sutartyje nustatyta kainą-20000lt, kurios 30 proc. turi būti sumokami avansu, likusi dalis sumokama suderinus specialųjį planą Kauno rajono savivaldybės nuolatinėje komisijoje ir gavus priėmimo aktą / b. l. 62/. Tokiu būdu, šią sutartį sudarė su architektu jungtinės veiklos sutarties dalyvis, t. y. viena iš jos šalių E. V.. Tačiau iš šios sutarties akivaizdu, kad specialusis planas ruošiamas būtent gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų ir statinių išdėstymo ( - ), ir dalies teritorijos apimančios sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ). Tokiu būdu, galima tik tai spėlioti, kad kalba gali eiti apie ieškovei priklausantį žemės sklypą 3.7000ha ( - ), kurio kadastrinis Nr. ( - ), ir tokiu būdu, kadastrinis numeris nurodytas taip pat netikslus. Todėl negalima laikyti, kad K. J. vykdė perįgaliojime jam suteiktas funkcijas, kad jis turėtų būti specialiojo plano organizatoriumi. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, kad projektavimo sutartyje ėjo kalba apie gyvenamuosius namus, o ne apie žemės ūkio paskirties žemės sklypus, kuriems ruošiamas specialusis planas. 2010-04-29 A. D. persiuntė per Kauno 5-ojo notaro biurą pakartotinį pranešimą L. K. „Dėl įsipareigojimų pagal preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį“ su analogišku tekstu nurodytu 2009-09-08 pranešime / b.l. 19, 20 /. Tačiau negalima sutikti su ieškovės argumentu, jog po šių pranešimų išsiuntimo atsakovei, galima laikyti vien tik tai atsakovę kalta dėl pagrindinės sutarties nesudarymo. Visų pirma, kaip jau minėta, sutarties objektu buvo žemės sklypas 3.7000ha su pakeista žemės sklypo paskirtimi. Atmestini ieškovės argumentai, kad preliminarios sutarties pakeitimai bei papildymai yra nesvarbūs. Visų pirma, šie pakeitimai bei papildymai buvo pasirašyti abiejų šalių, jų suderinta valia. Tokiu būdu, sutarties pakeitimai tapo neatskiriama preliminariosios sutarties dalimi. biurą L. K. „Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo“, kuriame nurodoma, kad A. D. siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Preliminariąją sutartį, 2009-09-08, 2010-04-29 pareiškimais kreipėsi į L. K. dėl pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau į pareiškimus L. K. neatsakė, 2010-05-29 pagrindinė sutartis sudaryta nebuvo, todėl privalo jai sumokėti 150000lt baudą. Be to, pranešė L. K., kad pagal 2008-05-29 sudarytos Preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 5p. A. D. sumokėtą 60000lt suma įskaitoma kaip L. K. įsipareigojimas A. D. sumokėti 150000lt baudos dalinis apmokėjimas/ b.l. 21/. Tačiau į tokį pranešimą atsakovė taip pat neatsakė, o pagal CK 6.130str. įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. Teismas konstatavo, kad šalys dėjo nepakankamai pastangų, kad būtų įvykdytos visos preliminariosios sutarties su pakeitimais sąlygos, būtent nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, todėl nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Tą aplinkybę, kad buvo pradėti darbai dėl žemės paskirties keitimo patvirtina perįgaliojimas, jungtinės veiklos sutartis, projektavimo sutartis, liudytojas E. V.. Tačiau iš šio liudytojo parodymų, šalių, trečiųjų asmenų paaiškinimų, jungtinės veiklos sutarties bei visų pateiktų rašytinių įrodymų byloje, akivaizdu, kad žemės sklypo 3.7000ha ( - )., paskirtis nebuvo pakeista. Be to, negalima teigti, kad jos pakeitimui iš ieškovės pusės buvo pateikti visi dokumentai bei prašymai. Kadangi byloje nėra pateikto buvusios ieškovės, jos įgalioto atstovo prašymų valstybės institucijoms keisti žemės paskirtį. Tokiu būdu, negalima teigti, kad tik tai dėl atsakovės kaltės, nes ji nutraukė finansavimą žemės sklypo paskirties keitimui, o šią aplinkybę patvirtino liudytojas E. V., tretieji asmenys, nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Tačiau preliminariosios sutarties pakeitime numatyta, kad žemės paskirties pakeitimą turėjo atlikti atsakovė, ruošiant specialųjį bei detalųjį planus, be to, turėjo finansuoti keitimą. Tokiu būdu, atsakovė turėjo būti aktyvi, tačiau akivaizdu, kad atsakovė buvo nepakankamai aktyvi bei neišnaudojo visų galimybių preliminariosios sutarties įgyvendinimui, ieškovė nepateikė įrodymų savo aktyviems veiksmams įrodyti, išskyrus avanso architektui, perįgaliojimo J., kurį pagal trečiųjų asmenų paaiškinimus, išdavė L. K. iniciatyva. Taip pat nėra pateikta įrodymų apie ieškovei, jos įgaliotam, pergaliotam asmeniui, priklausiusius teikti dokumentus žemės paskirties keitimui. Tokiu būdu, negalima teigti, kad kalta dėl pagrindinės sutarties nesudarymo viena atsakovė. Tačiau atmestini atsakovės argumentai, kad ji nežinojo apie jungtinės veiklos sutarties sudarymą, kaip minėta, tai patvirtino liudytojas E. V., be to, atmestini atsakovės argumentai, kad ji kreipėsi į D. dėl įgaliojimo jai suteikimo, bet jo negavo, nes šios aplinkybės atsakovė neįrodė, o tretieji asmenys bei ieškovė paaiškino priešingai. Tačiau kaip jau minėta, ieškovė neįrodė, kad suteikė atsakovei visus reikalingus dokumentus žemės paskirčiai pakeisti, nes nėra prašymo savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo keitimo, prašymo dėl leidimo pradėti ruošti detalųjį, specialųjį planus. Tokiu būdu, iš išnagrinėtų bylos aplinkybių bei ištirtų įrodymų, teismas nustatė, kad ieškovė dėl preliminarios sutarties su pakeitimais nutraukimo arba pakeitimo nesikreipė, o pagrindinės sutarties objektu turėtų būti žemės sklypas su pakeista žemės sklypo paskirtimi, t.y. ne žemės ūkio, o kitos paskirties, t.y. namų valdos.

7Apeliaciniu skundu ieškovė R. J. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-07-11 sprendimą ir priimti naują sprendimą - priteisti ieškovės R. J. naudai iš atsakovės L. K. 90.000 Lt baudos, ir 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismo priėmė sprendimą tinkamai neįvertinus bylos aplinkybių ir įrodymų, netinkamai aiškino preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį. Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta iš dalies ir dėl ieškovės kaltės, kadangi ieškovas neįrodė, kad suteikė atsakovei visus reikalingus dokumentus žemės paskirčiai pakeisti, nes nėra prašymo savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo paskirties keitimo, prašymo dėl leidimo pradėti ruošti detalųjį, specialųjį planą, todėl iš atsakovės priteistinos netesybos mažintinos nuo 150.000,00 Lt iki 60.000,00 Lt. Nors pirmosios instancijos teismas pripažįsta, kad buvo sudaryta tarp E. V. ir architekto V. A. projektavimo sutartis dėl ( - ) kaimo teritorijos, nurodant, kad dėl dalies teritorijos, apimančios A. D. 3,7000 ha žemės sklypą, specialiojo plano rengimo. Be to, 2008 m. rugpjūčio 15 d. E. V., M. D. ir A. D., atstovaujama K. J., sudarė jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindinė paskirtis bendradarbiauti, rengiant specialiojo planavimo dokumentus teritorijoje, apimančioje A. D. 3,7000 ha žemės sklypą. Kaip paliudijo E. V. pasirašant pas notarą minėtą jungtinės veiklos sutartį dalyvavo pati L. K. (b.l. 142). Įvertinus minėtus rašytinius įrodymus su kitais byloje pateiktais įrodymais, tame tarpe ir liudytojų paaiškinimais, darytina išvada, kad teismo išvada, kad ieškovė dėjo nepakankamai pastangų, kad būtų įvykdytos visos preliminariosios sutarties su pakeitimais sąlygos, būtent nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, yra visiškai nepagrįsta. Pažymėtina ir tai, kad pirmosios instancijos teismas manydamas, kad nagrinėjamu atveju yra reikšminga aplinkybė ar buvo pateiktas Kauno rajono savivaldybei prašymas savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo paskirties keitimo, prašymas dėl leidimo pradėti ruošti detalųjį, specialųjį planą remdamasis ( - ) str.1 dalimi ir ( - ) str. 1 dalimi turėjo pasiūlyti šalims pateikti aukščiau minimus įrodymus, tačiau teismas minėtų aplinkybių netyrė. 2008 m. gegužės 09 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 1.1 punktas numatė, kad žemės sklypo paskirtis: žemės ūkio, t.y. atsakovei buvo žinoma, kad numatomas pirkti sklypas yra žemės ūkio paskirties. Minėta sutartis nenumatė A. D. prievolės iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pakeisti žemės sklypo paskirtį. Be to, 2008 m. rugpjūčio 07 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo ir papildymo 2 punkte numatyta, kad pati atsakovė L. K. savo lėšomis, iniciatyva bei rizika gali pakeisti žemės sklypo paskirtį, tam tikslui parengs visus reikalingus dokumentus, taip pat ir specialiuosius bei detaliuosius planus. Minėtą teismo išvadą visiškai paneigia ir trečiojo asmens K. J., kuris atsakovės L. K. iniciatyva buvo perįgaliotas atlikti veiksmus, susijusius su žemės sklypo paskirties pakeitimu, parodymai, kad visi žemės sklypo paskirties pakeitimui reikalingi dokumentai buvo perduoti asmeniškai L. K. pradinės preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo momentu (b.l. 139). Bylos nagrinėjimo metu E. J. parodė, kad atsakovės L. K. iniciatyva atlikti veiksmus, susijusius su žemės sklypo paskirties keitimu, buvo perįgaliotas K. J.. Pats K. J. patvirtino, kad perįgaliojimas atlikti veiksmus, susijusius su žemės paskirties pakeitimu, jam buvo išduotas L. K. iniciatyva (b.l. 139). Liudytojas E. V. nurodė, kad K. J. faktiškai atstovavo L. K.. Pats pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovei L. K. nepavyko įrodyti, kad ji kreipėsi į A. D. dėl įgaliojimo jai suteikimo, bet jo negavo. Be to, tai visiškai paneigia trečiojo asmens K. J. paaiškinimai, kad jis važiavo pas A. D. kartu su L. K.. L. K. neminėjo apie įgaliojimus. Apie įgaliojimus nebuvo kalbos (b.l. 141). Tai patvirtino ir R. J., kuri dalyvavo minėtame pokalbyje ir parodė, kad dėl įgaliojimo kalbos nebuvo (b.l. 141). Skundžiamame sprendime pirmosios instancijos teismas nurodo, kad šalims pasirašius 2008 m. rugpjūčio 07 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą ir papildymą preliminarios sutarties objektu tapo žemės sklypas su pakeista paskirtimi iš žemės ūkio, į kitą t.y. namu valdos. Ieškovės manymu, skundžiamame sprendime nagrinėjamu atveju darytina vienareikšmiška išvada, kad pasirašius 2008 m. rugpjūčio 07 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą ir papildymą preliminarios sutarties objektas nepakito, t.y. liko žemės ūkio paskirties žemės sklypas. Minėto preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymo ir pakeitimo punkto pagrindinis tikslas - sudaryti atsakovei galimybę savo lėšomis, iniciatyva bei rizika atlikti veiksmus įgalinančius ateityje pakeisti žemės paskirtį. Tai patvirtina ir faktiniai atsakovės veiksmai - pati atsakovė ėmėsi aktyvių veiksmų tikslu pakeisti žemės paskirtį - išrūpino perįgaliojimą K. J., kuris pasirašė jungtinės veiklos sutartį dėl specialiojo plano rengimo, finansavo projekto rengimo išlaidas ir kt.

8Apeliaciniu skundu atsakovė L. K. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011 07 11 sprendimo dalį, kuria atmestas atsakovės priešieškinis panaikinti, priimti naują sprendimą bei priešieškinį patenkinti. Priteisti iš ieškovės R. J., L. K. 60 000 Lt. sumokėto avansinio mokesčio. Kitos sprendimo dalies nekeisti. Priteisti iš ieškovės atsakovės turėtas bylinėjimosi išlaidas pirmos bei apeliacinės instancijos teisme.

9Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas, teismas netinkamai taikė tiek procesines, tiek materialines teisės normas. Šioje byloje teismo pareiga buvo nustatyti dėl kurios iš šalių kaltės nebuvo pasirašyta pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis. Teismas nepagrįstai nurodė, kad sprendžiant dėl šalių kaltės, dėl kurios nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, didesnę dalį kaltės sudaro atsakovės kaltė, nes ji nefinansavo žemės paskirties keitimo, ko pasėkoje nebuvo parengtas nei specialusis, nei detalusis planai. Todėl atsakovei tenka pareiga iš dalies atlyginti ieškovei nuostolius atsiradusius dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nes ieškovė buvo įsipareigojusi be atsakovės niekam neparduoti šio žemės sklypo, o žemės kainos pasikeitė, ir tokiu būdu, įskaitytas avansas 60000 Lt lieka ieškovei. Toliau teismas sprendime nurodė, kad ieškovė teikdama pranešimus atsakovei dėl pagrindinės sutarties sudarymo, nesuvokė, preliminarios sutarties objekto, neprašė pakeisti preliminariąją sutartį arba ją nutraukti, nesikreipė į teismą dėl preliminarios sutarties sąlygų pakeitimo arba nutraukimo, ir tokiu būdu ieškovė buvo nepakankamai rūpestinga, apdairi, bei aktyvi, nors ir turėjo įgaliotą asmenį E. J., o vėliau ir perįgaliotą asmenį K. J.. Teismui įvertinus visus rašytinius įrodymus, šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimus, liudytojų parodymus ir konstatavus, kad abi šalys yra kaltos dėl Pagrindinės pirkimo -pardavimo sutarties nesudarymo, teismas nepagrįstai atmetė reikalavimą dėl sumokėto 60 000 Lt avansinio mokesčio priteisimo iš ieškovės. Teismas privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais, tačiau teismas akivaizdžiai pažeidė šiuos principus. Netenkinus reikalavimo ir negrąžinus sumokėto avansinio mokesčio (P. S. 5p.), ieškovė nepagrįstai praturtėjo atsakovės sąskaita, nes teismas A. D. taip pat pripažino kalta dėl Pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties nesudarymo.

10Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. J. prašo apeliacinį skundą atmesti ir teismo sprendimo dalį dėl priešieškinio atmetimo palikti nepakeistą. Nurodo, kad 2008 m. gegužės 9 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 1.1 punktas numatė, kad žemės sklypo paskirtis: žemės ūkio, t.y. atsakovei buvo žinoma, kad numatomas pirkti sklypas yra žemės ūkio paskirties. Minėta sutartis nenumatė A. D. prievolės iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo pakeisti žemės sklypo paskirtį. Be to, 2008 m. rugpjūčio 07 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo ir papildymo 2 punkte numatyta, kad pati atsakovė L. K. savo lėšomis, iniciatyva bei rizika gali pakeisti žemės sklypo paskirtį, tam tikslui parengs visus reikalingus dokumentus, taip pat ir specialiuosius bei detaliuosius planus. Byloje visiškai įrodyta, kad pati L. K. ėmėsi veiksmų tikslu pakeisti žemės sklypo paskirtį - nurodė asmenį, kuris turėjo būti perįgaliotas atlikti veiksmus, susijusius su žemės paskirties pakeitimu, mokėjo architektui ir pan. Bylos nagrinėjimo metu E. J. parodė, kad atsakovės L. K. iniciatyva atlikti veiksmus, susijusius su žemės sklypo paskirties keitimu, buvo perįgaliotas K. J.. Pats K. J. patvirtino, kad perįgaliojimas atlikti veiksmus, susijusius su žemės paskirties pakeitimu, jam buvo išduotas L. K. iniciatyva (b.1.139). Liudytojas E. V. nurodė, kad K. J. faktiškai atstovavo L. K.. Taip pat E. V. nurodė, kad iš L. K. gavo 3.000,00 litų. Pinigai skirti specialiojo ir bendrojo planų parengimo finansavimui (b.l. 142). Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovė L. K. prašytų, o A. D. ar ją atstovaujantis įgaliotas asmuo E. J. nesutiktų atlikti kokius nors veiksmus, susijusius su žemės paskirties pakeitimu, ar pan. Priešingai, K. J. patvirtino, kad įgaliojimas atlikti veiksmus, susijusius su žemės paskirties pakeitimu, jam buvo išduotas L. K. iniciatyva (b.1.139). Pats teismas konstatavo, kad atsakovei L. K. nepavyko įrodyti, kad ji kreipėsi į A. D. dėl įgaliojimo jai suteikimo, bet jo negavo. Be to, tai visiškai paneigia trečiojo asmens K. J. paaiškinimai, kad jis važiavo pas A. D. kartu su L. K.. L. K. neminėjo apie įgaliojimus (b.l. 141). Tai patvirtino ir R. J., kuri dalyvavo minėtame pokalbyje ir parodė, kad dėl įgaliojimo kalbos nebuvo (b.l. 141). Be to, 2009 m. balandžio 07 d. Kauno miesto 21-ajame notaro biure ieškovė A. D. išdavė trečiajam asmeniui E. J. tokius įgaliojimus, t.y. nebuvo jokių kliūčių perįgalioti L. K., K. J. ar kitą nurodytą asmenį. Protingai mąstant suprantama, kad nei A. D., nei E. J. nebūtų naudinga kliudyti žemės paskirties keitimui. kadangi tai padidintų pačios A. D. žemės sklypo vertę. Juolab, kad K. J. nurodo kitą priežastį dėl ko nebuvo pakeista žemės paskirtis - finansuoti žemės paskirties keitimą įsipareigojo L. K..

11Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė L. K. prašo ieškovės apeliacinį skundą atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė bei jos atstovė bylą nagrinėjant pirmos instancijos teisme ne kartą akcentavo tai, kad A. D. pati neįvykdė 2008 m. rugpjūčio 7 d. pasirašytos preliminariosios Pirkimo - pardavimo pakeitimo ir papildymo sutarties 2 punkto 2 dalies reikalavimų, t.y. įsipareigojimo „pateikti visus dokumentus, pasirašyti sutikimus, susitarimus bei įgaliojimus, reikalingus sklypo paskirties keitimui ir visiems su šiuo tikslu susijusiems reikalavimams, bei pagrindinės pirkimo - pardavimo sutarties įvykdymui". Įgaliojimus minėtiems veiksmams atlikti A. D. davė ne L. K., o savo dukters vyrui apeliantės R. J. sutuoktiniui E. J., kuris, turėdamas įgaliotojos teisę perįgalioti, tokius pat įgalinimus suteikė K. J.. Įgaliojimui išduoti įstatymas nenumato įgaliotinio dalyvavimą pas notarą būtinu. Todėl nei A. D., nei jos įgaliotam asmeniui E. J., nei perįgaliotam asmeniui K. J. neįvykdžius Vyriausybės 1999 09 29 nutarimu Nr. 1073 patvirtintų „Pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir prašymų leisti pakeisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį padavimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo taisyklių" 11, 12 ir 13 punktų reikalavimų, Aplinkos ministro įsakymu 2004 05 03 Nr. Dl-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių 16 ir 17 punktų reikalavimų, teismas pagrįstai pripažino, kad ginčo žemės sklypo paskirtis nebuvo pakeista ir dėl pačios būsimos pardavėjos A. D. kaltės. Su apeliaciniu skundu apeliantės R. J. pateiktas rašytinis įrodymas - A. D. 2008 03 27 prašymas tik patvirtina, kad 2008 03 27 būsimoji pardavėja nesikreipė į atitinkamas institucijas dėl leidimo pakeisti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, o tik prašė žemėtvarkos skyriaus tikslinti jai priklausančio žemės sklypo kadastrinius duomenis. Kad L. K. ėmėsi veiksmų ir sumokėjo 3000 Lt už specialiojo plano rengimą 2008 metų birželio 2 d., patvirtino byloje apklaustas ieškovės liudytojas E. V.. Šie įrodymai patvirtina, kad L. K. vykdė savo įsipareigojimus ir siekė žemės sklypo paskirties pakeitimo. Teismas pagrįstai pripažino, kad A. D. savo pareigos neįvykdė, nors turėjo net 3 asmenis, kuriems buvo suteikti įgalinimai atlikti visus jos įsipareigojimus, numatytus 2008 08 07 sutarties 2 punkto 2 dalyje.

12I. R. J. apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės L. K. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

13Byloje nustatyta, kad A. D. vardu nuosavybės teise įregistruoti žemės sklypai 3.7000 ha, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ),, kurio vertė nurodyta 10826 Lt; 2.2900ha, unikalus Nr( - ), kadastro Nr. ( - ), kurio vertė nurodyta 4910 Lt, kurių paskirtis nurodyta – žemės ūkio, esantys ( - )./ b. l. 69,70/. Tarp A. D., atstovaujamos E. J. ir L. K. 2008-05-09 buvo sudaryta preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis, patvirtinta Kauno miesto 25-ojo notarų biure notarės M. Č., pagal kurią A. D., pasiūlė sutartyje aptartomis sąlygomis sudaryti Pagrindinę pirkimo - pardavimo sutartį su L. K., A. D. asmeninės nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo daikto pirkimo, t.y. žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas: ( - )., paskirtis: žemės ūkio, turinčio 3,7000 ha, esančio ( - ). Šios sutarties 2 p. nustatyta, kad šalių susitarimu sklypas parduodamas už 720000 Lt; sutarties 3 p. nustatyta, kad būsimoji pirkėja šį pasiūlymą priima; sutarties 4 p. nurodyta, kad šalys susitarė, kad sklypo pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį sudarys iki 2010 05 09. Sutarties 5 p. įtvirtinta sąlyga, kad siekiant užtikrinti preliminariosios sutarties vykdymą, būsimoji pirkėja sumokėjo būsimosios pardavėjos atstovui 60 000 litų grynaisiais pinigais prieš pasirašant šią sutartį. Sutarties 7 p. šalys susitarė, kad perduoti pinigai bus įskaitomi į perkamo sklypo pardavimo kainą. Sutarties 8 p. būsimoji pirkėja įsipareigoja įsipareigoja sumokėti būsimajai pardavėjai likusią pinigų sumą 660 000 litų už minėto sklypo nuosavybės teisių perdavimą šio sklypo pagrindinėje pirkimo-pardavimo sutartyje numatytais terminais. Sutarties 9 p. numatyta, kad jeigu ši sutartis nutraukiama arba pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pardavėja nepagrįstai vengia arba atsisako ją sudaryti, arba pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudarom dėl to, kad būsimoji pardavėja nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki pagrindinės sutarties sudarymo, būsimajai pirkėjai turi būti grąžinta pagal šią sutartį sumokėta suma ir būsimoji pardavėja įsipareigoja įsipareigoja sumokėti 100 000 litų baudą. Sutarties 10 p. numatyta, kad jeigu ši sutartis nutraukiama arba pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja nepagrįstai vengia arba atsisako ją sudaryti, arba pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja nevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki pagrindinės sutarties sudarymo, būsimoji pirkėja įsipareigoja sumokėti 100 000 litų baudą būsimajai pardavėjai, kurios dalis gali būti įskaityta iš būsimosios pirkėjos pagal šios sutarties 5 punktą būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos. Sutarties 11 p. šalims išaiškinta, kad netesybų dydis negali būti aiškiai per didelis ir neprotingai didelis.

142008 08 07 preliminariosios sutarties pakeitime ir papildyme numatyta, kad pakeisti preliminariosios sutarties 9 p. ir išdėstyti taip „Jeigu ši sutartis nutraukiama arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad Būsimoji pardavėja nepagrįstai vengia arba atsisako ją sudaryti, arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad Būsimoji pardavėja bevykdo šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki pagrindinės sutarties sudarymo, Būsimajai pirkėjai turi būti grąžinta pagal šią sutartį sumokėta suma ir Būsimoji pardavėja įsipareigoja sumokėti 150 000 litų baudą. Būsimosios pardavėjos laiduotojas įsipareigoja solidariai atsakyti Būsimajai pirkėjai, jeigu Būsimoji pardavėja neįvykdys savo prievolių pagal šią Sutartį“. Preliminariosios sutarties 10 p. išdėstomas taip „ Jeigu ši sutartis nutraukiama arba Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad būsimoji pirkėja nepagrįstai vengia arba atsisako ją sudaryti, arba Pagrindinė pirkimo- pardavimo sutartis nėra sudaroma dėl to, kad Būsimoji pirkėja nevykdo šioje Sutartyje numatytų įsipareigojimų, kurie turi būti įvykdyti iki Pagrindinės sutarties sudarymo, Būsimoji pirkėja įsipareigoja sumokėti 150 000 litų baudą Būsimajai pardavėjai, kurios dalis gali būti įskaityta iš Būsimosios pirkėjos pagal šios Sutarties 5 punktą Būsimajai pardavėjai sumokėtos sumos.“ Papildomai šalys sutarė, kad iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, Būsimosios pirkėjos lėšomis ir iniciatyva bei rizika bus pakeista sklypo paskirtis, tam tikslui pasiekti bus parengti visi reikalingi dokumentai, taip pat ir specialieji bei detalieji planai. Būsimoji pardavėja įsipareigoja pateikti visus dokumentus, pasirašyti sutikimus, susitarimus bei įgaliojimus, reikalingus sklypo paskirties pakeitimui ir visiems su šiuo tikslu susijusiems reikalams bei pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymui.

15Preliminariosios sutarties, su pakeitimais bei papildymais objektu buvo žemės sklypas 3.7000ha, kurio paskirtis turėtų būti pakeista iš žemės ūkio paskirties, į kitą paskirtį, t.y. namų valdos, o ne žemės sklypas 3.7000ha žemės ūkio paskirties. Abi šalys įpareigotos veikti aktyviai, kad būtų pasiektas tikslas t.y. pakeista parduotino žemės sklypo paskirtis. 2010-11-22 mirus ieškovei A. D., jos teisių perėmėja tapo jos, dukra, įpėdinė R. J., kuri paveldėjo po A. D. turtą, tame tarpe ir parduotiną pagal preliminariąją sutartį žemės sklypą/ 107, 117, 144- 148/. Kaip matyti iš preliminariosios sutarties, pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo terminas nurodytas iki 2010-05-09. Tokiu būdu, A. D. mirė 2010 11 22 t.y. po termino pagrindinei sutarčiai sudaryti pabaigos.

16Dėl preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties aiškinimo

17Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad šalims pasirašius 2008 m. rugpjūčio 7 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą ir papildymą preliminariosios sutarties objektu tapo žemės sklypas su pakeista paskirtimi iš žemės ūkio, į kitą, t.y namų valdos. Pakeitimai ir papildymai buvo pasirašyti abiejų šalių, jų suderinta valia. Preliminariosios sutarties pakeitimai tapo neatskiriama preliminariosios sutarties dalimi. Pagal CK 6.189 str. 1 d. teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi įstatymo galią. Ieškovė neginčijo preliminariosios sutarties, todėl pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad preliminariosios sutarties objektu yra žemės sklypas su pakeista paskirtimi iš žemės ūkio į kitą, t.y. namų valdos. Be to, iš preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymo ir pakeitimo punkto matosi, kad abi šalys įsipareigojo atlikti konkrečius veiksmus, siekiant pakeisti žemės sklypo naudojimo paskirtį iki pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. Be to, šalys susitarė pirkti žemės sklypą už 720 000 litų, tačiau žemės ūkio paskirties 3,7 ha žemės sklypo vertė yra tik 6766 Lt (b.l. 69-70). Todėl esant šiems duomenims atmestinas ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymo ir pakeitimo punkto pagrindinis tikslas – sudaryti atsakovei galimybę savo lėšomis, iniciatyva ir rizika atlikti veiksmus įgalinančius ateityje pakeisti žemės paskirtį. Taip pat atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, kad pasirašius 2008 m. rugpjūčio 07 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą ir papildymą preliminariosios sutarties objektas nepakito t.y. liko žemės ūkio paskirties žemės sklypas.

18Dėl nuostolių atlyginimo pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį

19Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006 nurodė, kad pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t.y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti.

20Taip pat Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kiekvienu atveju, kai civilinė atsakomybė reiškia nuostolių atlyginimą, ypač svarbią reikšmę teisingas vienos iš atsakomybės sąlygų, t.y. priežastinio ryšio (CK 6.247 straipsnis), nustatymas. Gali būti atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal tų nuostolių, taip pat civilinės atsakomybės prigimtį yra prievolę pažeidusio asmens veiksmų ar neveikimo padarinys, t.y. kurių atsiradimo konkrečiu atveju pakankama priežastis buvo būtent šio asmens elgesys. Taigi, turi būti nustatyti kaltė bei priežastinis ryšys tarp asmens veiksmų ir tokių veiksmų padarinių. Be to, minėta turi būti įvertinami ir nuostolius patiriančio asmens veiksmai, t.y. ar jis buvo pakankamai atidus, rūpestingas, ar galėjo numatyti galimas pasekmes, jei nebūtų sudaryta pagrindinė sutartis. Pažymėtina, kad dažnai nuostolius lemia ir objektyvūs, t.y. nepriklausantys nuo šalių valios, veiksniai – valstybėje vykstantys ekonominiai procesai.

21Šioje nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl kurios iš šalių kaltės nebuvo pasirašyta pagrindinė sutartis. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad abi šalys dėjo nepakankamai pastangų, kad būtų įvykdytos visos preliminariosios sutarties sąlygos, būtent nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, todėl ir nebuvo sudaryta žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis. Teismas nustatė, kad buvo pradėti darbai dėl žemės paskirties keitimo, ką patvirtina perįgaliojimas, jungtinės veiklos sutartis, projektavimo sutartis, liudytojas E. V.. Tačiau pirmosios instancijos teismas sprendė, kad byloje pateikta jungtinės veiklos sutartis 2008 08 14 sudaryta tarp E. V., M. D., A. D., atstovaujamos K. J., pagal kurią šalys susitarė bendradarbiauti, rengiant specialiojo planavimo dokumentus. Tačiau L. K., kaip būsimoji žemės sklypo pirkėja su šia sutartimi pasirašytinai supažindinta nebuvo. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad jungtinės veiklos sutartyje yra kalba pagrindinai apie ( - ) kaimo planuojamą teritoriją, o dėl ieškovei priklausančio žemės sklypo ( - ) kaime nėra kalbos, nurodyta tik apytikriai 190 ha ( - ) kadastrinės vietovės 8 bloko dalis. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad negalima teigti, kad būtent buvo ruošiamas detalusis planas ieškovei priklausančiam 3.700 ha žemės sklypui ( - ) kaime, kurio organizatoriumi pagal perįgaliojimą turėtų būti K. J..

22Byloje nustatyta, kad žemės sklypo paskirtis nebuvo pakeista. Jos pakeitimui iš ieškovės pusės nebuvo pateikti visi dokumentai ir prašymai. Teismas pagrįstai nustatė, kad byloje nėra pateikta buvusios ieškovės ar jos įgalioto asmens prašymų valstybės institucijoms keisti žemės paskirtį, todėl negalima teigti, kad pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta tik dėl atsakovės kaltės, nes ji nutraukė finansavimą žemės sklypo paskirties keitimui. Kadangi nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, todėl nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovė buvo nepakankamai aktyvi ir neišnaudojo visų galimybių preliminariosios sutarties įgyvendinimui, o ieškovė taip pat nepateikė įrodymų savo aktyviems veiksmams įrodyti. Teismas sprendime nurodė, kad sklypo plano rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės valdytojas, o žemės sklypų paskirties keitimo teisę turi valstybinės žemės patikėtinis, statinių savininkai ar naudotojai, pastatų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privačios žemės savininkai arba valstybinės žemės naudotojai, kurie privalo pateikti savivaldybės institucijai leisti pradėti rengti žemės sklypo planą. Prie prašymo pridedami dokumentai patvirtinantys statinių, daiktinių teisių į juos priklausomybę, numatomų pertvarkyti žemės sklypų planų kopijas, dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teises į juos bei įregistravimą Nekilnojamojo turto registre. Esant šiems duomenims prašymą dėl žemės paskirties pakeitimo turėjo pateikti ieškovė arba jos įgaliotas asmuo, tačiau įrodymų, jog buvo pateiktas toks prašymas ieškovė į bylą nepateikė. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamojo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo ir tvirtinimo miestų teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2010 07 21 Nr. 1124 1 p. 1 d. bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 1999 09 29 Nr. 14073 „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad negalima teigti, kad kalta dėl pagrindinės sutarties nesudarymo viena atsakovė, nes ieškovė neįrodė, kad suteikė atsakovei visus reikalingus dokumentus žemės paskirčiai pakeisti, nes nėra prašymo savivaldybės administracijai dėl žemės sklypo paskirties keitimo, prašymo dėl leidimo pradėti ruošti detalųjį, specialųjį planą. Dėl to atmestinas ieškovės apeliacinio skundo argumentas, kad teismo išvada, kad ieškovė dėjo nepakankamai pastangų, kad būtų įvykdytos visos preliminariosios sutarties su pakeitimais sąlygos, būtent nebuvo pakeista žemės sklypo paskirtis, yra visiškai nepagrįsta. Nors ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad E. J. parodė, kad atsakovės L. K. iniciatyva atlikti veiksmus, susijusius su žemės sklypo paskirties pakeitimu buvo perįgaliotas K. J., tačiau byloje nėra duomenų, kad įgaliotas ar peįgaliotas asmuo būtų kreipęsis nustatyta tvarka į atitinkamas institucijas su prašymu dėl žemės sklypo paskirties pakeitimo, o pati atsakovė tokio įgaliojimo iš A. D. nebuvo gavusi.

23Pirmosios instancijos teismas sprendė dėl šalių kaltės, dėl kurios nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis, didesnę kaltės dalį sudaro atsakovės kaltė, nes ji nefinansavo žemės paskirties keitimo, ko pasekoje nebuvo parengtas nei specialusis nei detalusis planai. Todėl atsakovei tenka pareiga iš dalies atlyginti ieškovei nuostolius atsiradusius dėl pagrindinės sutarties nesudarymo, nes ieškovė buvo įsipareigojusi be atsakovės niekam neparduoti šio žemės sklypo, o žemės kainos pasikeitė ir tokiu būdu, įskaitytą avansą 60 000 Lt paliko ieškovei. Taip pat pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovė teikdama pranešimus atsakovei dėl pagrindinės sutarties sudarymo, nesuvokė preliminariosios sutarties objekto, neprašė pakeisti preliminariąją sutartį arba ją nutraukti, nesikreipė į teismą dėl preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimo ar nutraukimo ir tokiu būdu ieškovė buvo nepakankamai rūpestinga, apdairi bei aktyvi, nors turėjo įgaliotą asmenį E. J., o vėliau ir perįgaliotą asmenį K. J.. Teismas nurodė, kad iš išnagrinėtų bylos aplinkybių bei ištirtų įrodymų akivaizdu, kad ieškovė dėl preliminarios sutarties su pakeitimais nutraukimo arba pakeitimo nesikreipė, o pagrindinės sutarties objektu turėtų būti žemės sklypas su pakeista žemės sklypo paskirtimi. Teisėjų kolegija sprendžia, kad dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra kaltos abi šalys, taip pat teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad didesnė dalis kaltės tenka atsakovei, nes ieškovė buvo įsipareigojusi niekam neparduoti žemės sklypo, o žemės kainos pasikeitė, todėl atsakovė iš dalies turėtų kompensuoti ieškovės nuostolius, kas vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo bei protingumo principais (CK 1.5 str.) sudarytų 30 000 litų. Kita avansinio mokesčio dalis grąžintina atsakovei, nes atsakovei negrąžinus dalies avansinio mokesčio ieškovė nepagrįstai praturtėtų atsakovės sąskaita, ieškovės patirtų nuostolių prašoma priteisti suma taptų pernelyg didelė lyginant su atsakovės kaltės laipsniu dėl pagrindinės sutarties nesudarymo.

24Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti apibrėžtais nuostoliais. Remiantis šiais argumentais ieškovės manymu, konstatavus, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovės kaltės, todėl laiko, kad teismas be pagrindo atmetė ieškinį dėl 90 000 litų baudos priteisimo.

25Nagrinėjamojoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma už atsisakymą sudaryti pagrindinę sutartį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 konstatvo, kad teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškai per didelės arba prievolė iš dalies atlyginta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties interesų pusiausvyros.(žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „F. L.“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

26Todėl šioje byloje teisėjų kolegija sprendžia, kad aukščiau aptartų aplinkybių pagrindu netesybos baudos forma mažintinos iki 30000 litų, likusią 30000 litų sumą grąžinant atsakovei.

27Teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis nurodytu yra pagrindas pirmosios instancijos teismo sprendimą dalyje dėl priešieškinio atmetimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, priešieškinį patenkinti iš dalies. Sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinio pareiškimas palikti nepakeistą.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 2 punktu

Nutarė

29R. J. apeliacinį skundą atmesti. L. K. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

30Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. sprendimą dalyje, kurioje priešieškinys atmestas panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą. L. K. priešieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti iš R. J. a.k. ( - ) L. K. a.k. ( - ) 30 000 (trisdešimt tūkstančių) litų, 900 (devynis šimtus) litų sumokėto žyminio mokesčio.

31Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.

32Priteisti iš R. J. a.k. ( - ) L. K. a.k. ( - ) 900 (devynis šimtus) litų sumokėto žyminio mokesčio paduodant apeliacinį skundą.

33Priteisti iš R. J. a.k. ( - ) 10,92 Lt išlaidų valstybei, susijusių su procesinių dokumentų išsiuntimu sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), AB bankas „Swedbank“ (banko kodas 7300), įmokos kodas 5660.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės R. J. ir... 3. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 90000 Lt baudos, 5... 4. A. L. K. su pareikštu ieškiniu nesutiko, pareiškė šioje byloje... 5. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 11 d. sprendimu ieškinį bei... 6. Teismas nustatė, kad A. D. vardu nuosavybės teise įregistruoti žemės... 7. Apeliaciniu skundu ieškovė R. J. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės... 8. Apeliaciniu skundu atsakovė L. K. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011... 9. Apeliaciniame skunde nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas, teismas... 10. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė R. J. prašo apeliacinį skundą... 11. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė L. K. prašo ieškovės... 12. I. R. J. apeliacinis skundas atmestinas, atsakovės L. K. apeliacinis skundas... 13. Byloje nustatyta, kad A. D. vardu nuosavybės teise įregistruoti žemės... 14. 2008 08 07 preliminariosios sutarties pakeitime ir papildyme numatyta, kad... 15. Preliminariosios sutarties, su pakeitimais bei papildymais objektu buvo žemės... 16. Dėl preliminariosios pirkimo pardavimo sutarties aiškinimo... 17. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad šalims pasirašius 2008... 18. Dėl nuostolių atlyginimo pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį... 19. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų plenarinės sesijos 2006 m.... 20. Taip pat Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kiekvienu atveju, kai... 21. Šioje nagrinėjamojoje byloje kilo ginčas dėl kurios iš šalių kaltės... 22. Byloje nustatyta, kad žemės sklypo paskirtis nebuvo pakeista. Jos pakeitimui... 23. Pirmosios instancijos teismas sprendė dėl šalių kaltės, dėl kurios nebuvo... 24. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodė, kad šalių teisė iš anksto susitarti... 25. Nagrinėjamojoje byloje ginčo šalys susitarė dėl netesybų baudos forma už... 26. Todėl šioje byloje teisėjų kolegija sprendžia, kad aukščiau aptartų... 27. Teisėjų kolegija sprendžia, kad remiantis nurodytu yra pagrindas pirmosios... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1... 29. R. J. apeliacinį skundą atmesti. L. K. apeliacinį skundą tenkinti iš... 30. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 11 d. sprendimą dalyje, kurioje... 31. Likusioje dalyje sprendimą palikti nepakeistą.... 32. Priteisti iš R. J. a.k. ( - ) L. K. a.k. ( - ) 900 (devynis šimtus) litų... 33. Priteisti iš R. J. a.k. ( - ) 10,92 Lt išlaidų valstybei, susijusių su...