Byla 2-1097/2012
Dėl bankroto bei likviduojant uždarąją akcinę bendrovę „Inrent “ tenkinti kreditorių reikalavimus 56877891,69 Lt sumai

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rasos Gudžiūnienės, Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditorių uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių Rymonta“ ir uždarosios akcinės bendrovės „AKS projektai“ atskiruosius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutarties, kuria nutarta pakeisti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Inrent“ kreditorių sąrašą, pripažinti uždarąją akcinę bendrovę „Inrent“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto bei likviduojant uždarąją akcinę bendrovę „Inrent “ tenkinti kreditorių reikalavimus 56877891,69 Lt sumai.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Inrent“ ir jos administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto eiga“ . Nutartis įsiteisėjo 2010 m. rugsėjo 16 d. Bankroto administratorius pateikė kreditorių ir jų kreditorinių reikalavimų sąrašą bendrai - 53 718 073,44 Lt sumai, kurį teismas patvirtino 2010-12-03 nutartimi. Vėlesnėmis nutartimis šį sąrašą keitė ir pildė. Kreditoriai turėjo teisę sudaryti taikos sutartį iki 2011-03-03. Kreditorių susirinkimas 2011-03-28 nustatė 1 mėnesio terminą taikos sutarčiai sudaryti ir tuo tikslu tam pačiam laikui nutarė prašyti teismo pratęsti bankrutuojančios įmonės statusą. 2011-05-02 kreditorių susirinkime kreditoriai antru klausimu svarstė įmonės likvidavimo klausimą ir galimybę atidėti likvidavimo procedūras 6 ir 1 mėnesiui laikui, tačiau nutarė bankrutuojančios įmonės statusą pratęsti 1 mėnesiui. Šio nutarimo pagrindu teismas 2011 -05-11 nutartimi pratęsė bankrutuojančios UAB “Inrent” statusą iki 2011 m. birželio 12 d. Nutarimo teisėtumas ir pagrįstumas patvirtintas Apeliacinio teismo procesiniu sprendimu (2011-06-23 nutartis). 2011-09-14 nutartimi teismas nepatvirtino kreditoriaus UAB “Kavaska“ kreditorinio reikalavimo. Nutartis įsiteisėjo 2011-11-10. Teismas 2011-10-11 atidėjo klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia spendimo klausimą, nes dalis kreditorių apskundė UAB „Inrent“ kreditorių susirinkimo 2011-10-03 nutarimą, kuriuo kreditoriai nepatvirtino kreditoriaus UAB „Golden capital“ pasiūlytos taikos sutarties. Šį skundą teismas atmetė 2011-11-03 nutartimi. Nutartis įsiteisėjo 2012-01-12.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi pakeitė BUAB „Inrent“ kreditorių sąrašą, pripažino UAB „Inrent“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, BUAB „Inrent“ administratoriui UAB „Bankroto eiga“ suteikė teises ir pareigas numatytas Įmonių bankroto įstatymo 31 str., pavedė atlikti veiksmus, numatytus įstatymo 32 str. 2 dalyje ir likviduoti bankrutavusią bendrovę, parduodant jos turtą bei reikalavimo teises Įmonių bankroto įstatymo 32-33 str. tvarka, atsiskaityti su kreditoriais LR Įmonių bankroto įstatymo 34-35 str. tvarka, teismas taip pat likviduojant UAB “Inrent“ patvirtino kreditorių reikalavimus 56877891,69 Lt sumai. Teismas nurodė, kad dalis kreditorių skundžia visas teismo nutartis ir kreditorių nutarimus. Tuo pačiu bankroto eigoje kreditorius UAB „Golden capital“ teikė kreditorių susirinkimui ne vienkartinį pasiūlymą dėl taikos sutarties pasirašymo, teikė kreditoriams taikos sutarties projektus, kuriuos svarstė kreditoriai. Taikos sutarties atmetimo atveju skundė kreditorių susirinkimo nutarimus apygardos teismui ir atitinkamai aukštesniam teismui. Dėl to nepagrįstai užsitęsė bankroto procedūros. Teismas nurodė, kad nors nuo to nedidėja kreditoriniai reikalavimai, nes bendrovė gauna pajamų iš nuomos, visi mokėjimai sustabdyti ir tai tuo pačiu naudinga administratoriui- jis iš nuomos gauna administravimui lėšas, tačiau nepripažinus įmonės bankrutavusia, negalima pardavinėti turto ir kaupti lėšų atsiskaitymui su kreditoriais. Todėl, nepriklausomai nuo to, kad tik 2012-01-27 gautas kreditoriaus UAB „AKS projektai“ prašymas padidinti jo kreditorinį reikalavimą 6.018.002 Lt ir dėl jo vyksta ginčas, teismas sprendė, kad yra tikslinga pripažinti įmonę bankrutavusia tam , kad administratorius galėtų pardavinėti įmonės turtą. Teismo vertinimu, kadangi atsiskaitoma su kreditoriais tik pardavus visą turtą, o tokio bendrovė turi, tai įmonės pripažinimas bankrutavusia nepažeis kreditorių, tame tarpe kreditoriaus UAB „AKS projektai“ teisių, nes jo prašymo tenkinimo atveju teismas padidins UAB „AKS projektai“ kreditorinį reikalavimą.

7Teismas nurodė, kad per visą bylos eigą kreditoriai nesudarė taikos sutarties, nors tokių bandymų buvo. Pirmiau nurodyti kreditorių susirinkimų nutarimai patirtina, kad kreditoriai pasisako už įmonės pripažinimą bankrutavusia. Įmonė jokios ūkinės veiklos nebevykdo, išskyrus gaunamas pajamas iš logistikos sandėlio nuomos. Įmonei iškėlus bankroto bylą, administratorius ir kreditoriai nerado galimybių atgaivinti įmonės veiklos.

8III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

91) Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Šiaulių Rymonta“ prašo Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

101. A

112. P

122) Atskiruoju skundu kreditorius UAB „AKS projektai“ prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutarties dalį, kuria nuspręsta pripažinti UAB „Inrent“ bankrutavusia ir ją likviduoti dėl bankroto, pripažinti neteisėta ir ją panaikinti; nutarties dalį, kuria nuspręsta bankrutavusios UAB „Inrent“ administratoriui UAB „Bankroto eiga“ suteikti teises ir pareigas numatytas Įmonių bankroto įstatymo 31 str. pavesti atlikti veiksmus, numatytus įstatymo 32 str. 2 dalyje ir likviduoti bankrutavusia bendrovę, parduodant jos turtą bei reikalavimo teises Įmonių bankroto įstatymo 32 - 33 str. tvarka, atsiskaityti su kreditoriais LR Įmonių bankroto įstatymo 34 - 35 str. tvarka, pripažinti neteisėta ir ją panaikinti; nutarties dalį, kuria nuspręsta likviduojant UAB „Inrent“ tenkinti kreditorinius tam tikrus reikalavimus (sudaryta lentelė), pripažinti neteisėta ir ją panaikinti. Atskirąjį skundą apeliantas grindžia šiais argumentais:

131. Prieš priimant tokią reikšmingą nutartį (dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto) pirma būtina buvo išspręsti kreditorinio reikalavimo patikslinimo klausimą. Kreditorinio reikalavimo padidinimas yra ženklus (reikšmingas), net 6 018 002 Lt, arba 10,58 % nuo bendros šiuo metu esančios visų kreditorinių reikalavimo sumos. Esant tokiai situacijai buvo tikslinga nukelti posėdžio datą iki bus išspręstas kreditoriaus UAB „AKS projektai“ 2012-01-27 prašymas. Toks posėdžio nukėlimas neužvilkintų įmonės likvidavimo klausimo išsprendimo, tačiau užtikrintų sklandų kreditoriaus UAB „AKS projektai“ teisių ir teisėtų interesų gynimą.

142. BUAB „.Inrent“ tęsia ūkinę-komercinę veiklą, nuomos pajamos yra surenkamos ir kaupiamos įmonės atsiskaitomojoje sąskaitoje, atsiskaityti su kreditoriais galima ne tik pardavus jos turtą, bet ir iš gaunamų nuomos pajamų.

15Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą kreditorius UAB „Šiaulių Rymonta“ prašo tenkinti atskirąjį skundą. Sutikimo su skundu argumentai išdėstyti UAB „Šiaulių Rymonta“ atskirajame skunde.

16Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą kreditorius AB SEB bankas prašo palikti Panevėžio apygardos teismo 2012 m. kovo 12 d. nutartį nepakeistą. AB SEB bankas sutinka, kad teismas skundžiama nutartimi pagrįstai konstatavo, jog yra ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduoti ją dėl bankroto. Nutarties panaikinimas ir laukimas, kol bus išspręstas ginčas dėl patikslinto UAB „AKS projektai“ finansinio reikalavimo UAB „Inrent“ bankroto byloje ilgam stabdytų bankroto procedūrą ir iš esmės paneigtų pagrindinį bankroto proceso tikslą - kiek įmanoma operatyviau patenkinti visų įmonės kreditorių interesus ir teisėtus lūkesčius. Tokiu atveju kiti įmonės kreditoriai, kurie yra suinteresuoti kaip įmanoma greičiau patenkinti savo kreditorinius reikalavimus, bus priversti laukti , didės administravimo išlaidos, tuo pačiu visiems kreditoriams mažės galimybė gauti savo finansinių reikalavimų BUAB „Inrent“ bankroto byloje patenkinimą.

17Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą bankroto administratorius prašo atmesti UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą kaip nepagrįstą ir palikti 2012 m. kovo 12 d. Panevėžio apygardos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad šioje byloje keliamas klausimas dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto yra itin svarbus ne tik atsakovui, kaip bankrutuojančiai įmonei, bet ir jos kreditoriams, tame tarpe ir valstybės institucijoms. Vadinasi, priimami sprendimai turi būti vertinami per viešojo intereso prizmę. Tuo tarpu Apeliantas nepagrįstai suabsoliutina savo tariamą privatų interesą ir taip siekia užkirsti kelią operatyviam bankroto bylos užbaigimui.

18Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą, kreditorius UAB „T&A Projektai“ prašo tenkinti kreditoriaus atskirtąjį skundą kuriame prašoma panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2012-03-12 nutartį dėl BUAB „Inrent“likvidavimo ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad s

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas

22CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

23Įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygos nurodytos LR Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 2 dalyje: 1) yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimų patvirtinimo; 2) nuo teismo nutarties, kuria patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, įsiteisėjimo dienos praėjo 3 mėnesiai, 3) nėra priimta nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; 4) teismas nėra pratęsęs 3 mėnesių termino. Esant šioms sąlygoms, yra aišku, kad įmonės veikla neatnaujinta ir kreditoriai nesiekia jos atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Todėl tik konstatavus, jog bent viena iš nurodytų sąlygų pripažinti įmonę bankrutavusia neegzistuoja, būtų pagrindas naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Kaip matyti iš bylos medžiagos dėl skundžiamos nutarties buvo pateikti du atskirieji skundai ir juose keliami klausimai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto neteisėtumo, nes apeliantai nurodo, kad nėra patikslintas UAB „AKS projektai“ kreditorinis reikalavimas. Apeliantai taip pat nurodo, kad įmonė vykdo veiklą iš kurios gaunamos pajamos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju bankroto byla įmonei iškelta 2010 m. gegužės 5 d., o UAB „AKS projektai“ kreditorinis reikalavimas patvirtintas 2010 m. gruodžio 3 d. bei patikslintas 2011 m. sausio 12 d., tuo tarpu dėl ginčijamos kreditorinio reikalavimo dalies kreditorius į teismą kreipėsi tik 2012 metų pradžioje. Teisėjų kolegija laiko, kad nagrinėjamoje byloje laukimas kol bus išspręstas ginčas dėl patikslinto UAB „AKS projektai“ finansinio reikalavimo ilgam sustabdytų BUAB „Inrent“ bankroto procedūrą. Pažymėtina, kad įmonių bankroto instituto tikslas – siekiant apsaugoti visuomenės interesus, sumažinti neigiamus dėl įmonių bankroto kylančius socialinius padarinius, kiek įmanoma operatyviau ir objektyviau spręsti tarpusavyje susijusių ūkio subjektų turtinius ginčus. Lietuvoje įmonių bankroto procesą reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas (ĮBĮ 1 str. 1 d.). Taigi vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų yra kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras, nutraukiant bylą Įmonių bankroto įstatymo pagrindais arba kitais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. gruodžio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-653/2005; 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007.). Todėl teisėjų kolegija vertina, kad bankroto procesas negali tęstis neribotą laiką.

25Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nurodė, kad kreditoriniai reikalavimai nedidėja, nes bendrovė gauna pajamų iš nuomos, kurios panaudojamos bankroto procedūros administravimui, tačiau nepripažinus įmonės bankrutavusia, negalima pardavinėti turto ir kaupti lėšų atsiskaitymui su kreditoriais. Teisėjų kolegija su šia teismo išvada sutinka ir laiko, kad UAB „AKS projektai“ prašymas padidinti jo kreditorinį reikalavimą 6018002 Lt ginčijama suma negali būti kliūtimi priimti teismui sprendimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įmonė gali būti pripažinta bankrutavusia ir likviduojama ir tuo atveju, kai dalies kreditorių reikalavimai dar yra ginčijami, t. y. įsiteisėjusia teismo nutartimi yra patvirtinti tik dalies kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2009; 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pagal ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalį gali būti tvirtinami teismo nutartimi, kuria teismas pripažino įmonę bankrutavusia ir nutarė ją likviduoti, ar po to atskirai priimta nutartimi dėl kreditoriaus reikalavimo ar patikslinto reikalavimo. Tokia nutartis gali būti priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d., 30 str. 3 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-591/2008).

26Teisėjų kolegija atsižvelgdama į bylos medžiagą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas spręsdamas klausimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto tinkamai vertino faktines bylos aplinkybes ir pagrįstai sprendė, kad yra visos būtinos sąlygos įmonę pripažinti bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto t. y. įsiteisėjusi teismo nutartis dėl kreditorių ar dalies kreditorių reikalavimo patvirtinimo; nuo teismo nutarties, kuria patvirtinta dalis kreditorių reikalavimų, įsiteisėjimo praėjo trys mėnesiai; nepriimta teismo nutartis dėl taikos sutarties sudarymo; nepratęstas trijų mėnesių terminas.

27Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi įtakos teisingam klausimo išsprendimui.

28Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas netenkintinas, o Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

29Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Panevėžio apygardos teismas 2010 m. gegužės 5 d. nutartimi iškėlė... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartimi pakeitė BUAB... 7. Teismas nurodė, kad per visą bylos eigą kreditoriai nesudarė taikos... 8. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 9. 1) Atskiruoju skundu kreditorius UAB „Šiaulių Rymonta“ prašo Atskirąjį... 10. 1. A... 11. 2. P... 12. 2) Atskiruoju skundu kreditorius UAB „AKS projektai“ prašo Panevėžio... 13. 1. Prieš priimant tokią reikšmingą nutartį (dėl įmonės pripažinimo... 14. 2. BUAB „.Inrent“ tęsia ūkinę-komercinę veiklą, nuomos pajamos yra... 15. Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą... 16. Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą... 17. Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą... 18. Atsiliepimu į kreditoriaus UAB „AKS projektai“ atskirąjį skundą,... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 22. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 23. Įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto sąlygos... 24. Kaip matyti iš bylos medžiagos dėl skundžiamos nutarties buvo pateikti du... 25. Pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nurodė, kad... 26. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į bylos medžiagą, daro išvadą, kad... 27. Dėl kitų apelianto argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neturi... 28. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau išdėstytus motyvus daro... 29. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 30. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. kovo 12 d. nutartį palikti nepakeistą....