Byla e2-1635-141/2015
Dėl 87,58 Eur skolos metinių palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Tankevičienė, sekretoriaujant Vilmai Aleksandravičiūtei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ atstovei teisininkei Dovilei Kavaliauskaitei, atsakovams D. P. ir T. P., vertėjai Natalijai Reut, teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovams D. P. ir T. P. dėl 87,58 Eur skolos metinių palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Žirmūnų būstas“ prašo priteisti iš atsakovų D. P. ir T. P., proporcingai jų turimai turto daliai 87,58 Eur skolos už komunalines paslaugas bei administravimo ir eksploatavimo mokesčių, įsiskolinimo laikotarpis nuo 2012 m. gruodžio mėnesio iki 2014 m. balandžio mėnesio įskaitytinai. Ieškinio reikalavimai grindžiami Civilinio kodekso 1.138, 4.82, 4.84, 6.37, 6.38, 6.210 str. nuostatomis.

3Teisme ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ atstovė palaikė ieškinį ir prašė visiškai tenkinti reikalavimus, remdamasi ieškinyje ir dublike išdėstytais motyvais.

4Atsakovas D. P. ieškinį iš dalies pripažino ir paaiškino, jog stogo dalį virš atsakovams priklausančio buto suremontavo patys savo lėšomis, pasitelkę kaimynus ir nusipirkę už savo lėšas stogo remontui reikalingas medžiagas. Todėl nesutinka su reikalavimu mokėti ieškovės paskaičiuotas stogo remonto išlaidas, tačiau sutiktų sumokėti už dalies stogo remontą - apie 15 kv. metrų stogo plotą virš laiptinės. Paaiškino, jog namo stogą, esantį virš atsakovams priklausančio buto Nr. ( - ) ir virš kaimynų buto Nr. ( - ) suremontavo patys 2010 metų vasarą, kadangi į butus tekėjo vanduo, o ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ nevykdė pareigų ir nereagavo į prašymus sutvarkyti stogą. Todėl nusipirko medžiagas ir patys atliko remontą - buvo išvalyta stogo danga, paklotas ruberoidas ir prilydytas. Atsakovė T. P. paaiškino, jog yra sumokėjusi ne kartą už paslaugas, tačiau ieškovė vis tiek skaičiuoja skolą, kurios faktiškai nėra.

5Ieškinys iš dalies tenkintinas.

6Iš pateiktų dokumentų, šalių paaiškinimų teisme nustatyta, kad ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ teikia savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas gyvenamajam namui, esančiam ( - ). Atsakovams D. P. ir T. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise (po ½) priklauso butas Nr. ( - ) ir šio namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos privaloma išlaikyti, mokėti mokesčius ir kitas rinkliavas, susijusias su gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūra (Civilinio kodekso 4.82, 4.84 str. nuostatos), kiekvienam butų savininkui priklausanti dalis bendrojoje nuosavybėje nedetalizuojama. Butų ir kitų patalpų savininkų dalis apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti nustatoma, remiantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais nuostatais, patvirtintais 2001 m. gegužės 23 d. Vyriausybės nutarimu Nr.603 ir Vilniaus miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatais, patvirtintais Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr.30-637.

7Bylos nagrinėjimo metu remiantis šalių pateiktais rašytiniais įrodymais ir nurodytomis aplinkybėmis nustatyta, jog ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ į reikalaujamą priteisti įsiskolinimo sumą priskaičiavo 60,43 Eur (208,64 Lt) išlaidų už gyvenamojo namo 2-osios laiptinės stogo remontą (įsiskolinimo paskaičiavime nurodyta grafoje „darbai išsimokėtinai“) už 2013 m. spalio ir lapkričio mėnesius, o kitą skolos dalį sudaro 27,16 Eur (93,77 Lt) suma už gyvenamojo namo administravimą bei kitas suteiktas paslaugas, nurodytas įsiskolinimo laikotarpis nuo 2012 m. gruodžio iki 2014 m. balandžio mėnesį įskaitytinai. Įsiskolinimo suma susidarė dėl to, jog atsakovai už pastato administravimą ir paslaugas (atliekų išvežimą, avarinės tarnybos paslaugas, bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, bendrojo naudojimo elektrą, šalto vandens vamzdžio pakeitimą, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, už tarppanelinių siūlių remontą) mokėjo nereguliariai ir nepilnai atsiskaitydavo pagal pateiktas sąskaitas. Per nurodytą laikotarpį atsakovai 8 kartus sumokėjo viso 699,92 Lt (202,71 Eur) sumą, tačiau liko skolingi 27,16 Eur. Todėl teismas pripažįsta visiškai pagrįstu ir tenkintinu reikalavimą priteisti iš atsakovų 27,16 Eur įsiskolinimą.

8Dėl reikalavimo priteisti skolą už darbus išsimokėtinai (stogo remontą).

9Atsakovų D. P. ir T. P. teigimu, stogo dangą virš gyvenamojo namo 2-osios laiptinės 2010 metais remontavo atsakovas ir kiti šios laiptinės gyventojai: nupirko medžiagas ir patys savo jėgomis sutvarkė stogą tokiu būdu, kad į butą nepatektų vanduo.

10Liudytojas A. P., kuris yra atsakovų sūnus, teisme paliudijo, kad 2010 m. vasarą kaimynai iš penkių butų susidėjo lėšomis ir atliko stogo remontą gyvenamojo namo ( - ), virš antrosios laiptinės. Buvo išvalytas stogas, pakeista nauja stogo danga - ruberoidas su akmenine danga, kuri buvo prilydyta naudojantis dujų balionu. Stogo remontui medžiagas nupirko ir remontą atliko patys gyventojai (kaimynai).

11Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir šalių pateikti į bylą rašytiniai įrodymai.

12Pastatas buvo apžiūrėtas jį administruojančios įmonės ir 2013 m. gegužės 12 d. surašytame apžiūros akte nurodyta, jog yra susidėvėjusi stogo danga virš antrosios laiptinės gyvenamojo namo, esančio ( - ). Nurodyta, jog dalis stogo remontuota. Apžiūros metu be kita ko buvo nustatyta, jog stogo danga susidėvėjusi, sutrūkinėjusi, apsilupusi, stogas neatitinka STR nustatyto mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų. Apžiūros akte nurodyta, jog remontuotinas stogo dangos plotas apie 105-110 kv. metrų. Namo gyventojai nepritarė stogo remonto darbų atlikimui, tačiau darbai buvo atlikti, remiantis pastatą administratoriaus sprendimu. Buvo nuardyta 140 kv. metrų ploto priklijuotų ruloninių dangų ir 128 kv. metrų plote prilydyta ritininė stogo danga (priklijuota ant sutvarkyto pagrindo, aptaisant nuosvyras ir prieglaudas) bei atlikti kiti darbai. Dėl to yra pagrindas pripažinti, kad dėl atsakovo atlikto dalies stogo remonto sumažėjo remontuotino stogo plotas. Atsakovai nesutiko su tuo, kad stogo remonto išlaidos būtų priskirtos ir jų butui Nr. ( - ), todėl 2014 m. gegužės 5 d. ieškovei pateikė prašymą perskaičiuoti reikalaujamą sumą už stogo remontą, kadangi virš buto Nr. ( - ) buvo gyventojo lėšomis buvo suremontuota apie 60 kv. metrų stogo. Prašymą pasirašė butų Nr. ( - )savininkai.

13Ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ su tuo nesutiko. Rašte dėl informacijos pateikimo 2014 m. birželio 9 d. (bylos lapas 29) atsakovui nurodė, jog daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės objektų remonto darbai gali būti atliekami ir mokesčiai už juos paskirstomi visiems bendrasavininkams, kai yra priimtas butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sprendimas dėl bendrojo naudojimo objektų remonto, arba kai darbai susiję su privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, tačiau administratorius neturi duomenų apie namo savininkų sutikimą dėl gyventojų savarankiškai organizuoto dalinio namo stogo remonto ir nenustatytas būtinumas vykdyti tokį remontą pagal privalomuosius reikalavimus. Dėl to nebuvo patenkintas butų savininkų prašymas perskaičiuoti mokesčius bei konstatuojant, jog išimties tvarka būtų galima neskaičiuoti už stogo remontą, jei dauguma patalpų savininkų tam pritartų.

14Tačiau ta aplinkybė, jog ir 2013 m. rugsėjo mėnesio apžiūros akte nurodyta, jog dalis stogo remontuota (bylos lapas 65), kad ne tik atsakovai, bet ir kitų butų savininkai patvirtino faktą, jog 60 kv. metrų stogo plotas virš antrosios gyvenamojo namo laiptinės buvo suremontuotas, o tai pat Civilinio kodekso 1.5 str. nuostatos suteikia pagrindą mažinti iš atsakovų reikalaujamos priteisti už darbus išsimokėtinai skolos sumą per pusę. Nustatant priteistinos sumos dydį atsižvelgiama į atsakovo D. P. suremontuoto stogo plotą bei apžiūros metu nustatytą ir akte nurodytą aplinkybę, jog dalis stogo remontuota bei 2013 m. rugsėjo mėnesį atliktų darbų priėmimo aktą, patvirtinantį suremontuoto stogo plotą (stogo remonto ir pakeistos dangos), bylos lapas 65, 67.

15Šios bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės turi esminės reikšmės, priimant sprendimą dėl atsakovams tenkančios skolos dalies nustatymo. Pripažįstami nepagrįstais ieškovės motyvai, kuriais remiantis nebuvo atsižvelgta į tai, jog dalį stogo atsakovas D. P. suremontavo savo jėgomis ir asmeninėmis lėšomis. Nėra pagrindo pripažinti, jog šiuo konkrečiu atveju atsakovas būtų pažeidęs Civilinio kodekso 4.83 str. nustatytas savininkų teises ar netinkamai būtų vykdęs pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Kadangi į atsakovams priklausantį butą patekdavo vanduo dėl blogos namo stogo būklės, dar 2010 metais buvo atliktas stogo dalies remontas atsakovų lėšomis - pakeista stogo danga. Prašymą 2014 m. gegužės 5 d. pasirašė keturių butų savininkai - butų Nr.24, 28, 36 ir 40 (bylos lapas 14), jie kreipėsi į gyvenamąjį namą administruojančią įmonę, kad būtų perskaičiuota reikalaujama apmokėti suma už stogo remontą, kadangi apie 60 kv. metrų plotą 2010 metais suremontavo savo jėgomis ir lėšomis. Nors byloje nėra duomenų apie išankstinį visų butų savininkų sutikimą ir formaliai rašytinis sutikimas nebuvo gautas (kaip nebuvo gautas ir sutikimas dėl 2013 m. rugsėjo mėnesį atlikto stogo dalies remonto), tačiau ta aplinkybė, jog į butus patenka vanduo ir gadina savininkų turtą, suteikė pagrindą imtis veiksmų turto apsaugai, tai yra panaudoti asmenines lėšas bei operatyviai atlikti stogo remonto (jo dangos pakeitimo) darbus. Teismas pripažįsta, jog šiais veiksmais ne tik nebuvo pažeistos bendraturčių teisės, bet ir sumažėjo remontuotino stogo plotas.

16Todėl iš ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ reikalaujamos priteisti iš atsakovų 208,64 Lt, kas atitinka 60,43 Eur už stogo remontą sumos priteisiama ½, t.y. 30,22 Eur skola, atsižvelgiant į ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytą remontuoto stogo plotą (140 kv. metrų remontuotą plotą ir stogo dangos pakeitimą 128 kv. metrų plote) ir atsakovų lėšomis suremontuotą stogo dalies plotą. Atsakovai remontą atliko virš jų buto esančioje stogo dalyje, tačiau neprisidėjo prie stogo remonto, esančio virš bendrojo naudojimo patalpų.

17Atsakovų įsiskolinimas už komunalines ir kitas paslaugas sudaro 93,77 Lt, kas atitinka 27,16 Eur. Šioje dalyje atsakovų prieštaravimai pripažįstami nepagrįstais. Iš ieškovės pateiktų dokumentų bei paskaičiavimų nustatyta, jog atsakovų įsiskolinimas už pastato administravimą, atliekų išvežimą, bendrojo naudojimo objektų techninę priežiūrą bei kitas paslaugas už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio iki 2014 m. balandžio mėnesio įskaitytinai yra 27,16 Eur. Per nurodytą laikotarpį atsakovai nereguliariai mokėjo už paslaugas, atliko viso aštuonis mokėjimus ir visos sumokėtos sumos yra įskaitytos. Tačiau sulyginus priskaičiuotas už paslaugas sumas ir atsakovų sumokėtas, lieka skola - 27,16 Eur. Todėl pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas reikalavimas priteisti iš atsakovų proporcingai priklausančio turto daliai (po ½) 27,16 Eur skolą už paslaugas.

18Teismas, remdamasis nurodytais motyvais, pateiktais į bylą rašytiniais įrodymais, šalių paaiškinimais teisme ir liudytojo A. P. parodymais, bylos nagrinėjimo metu nustatytomis aplinkybėmis bei vadovaudamasis Civilinio kodekso 1.5, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 6.37, 6.38, 6.210 str. nuostatomis pripažįsta pagrįstais ieškinio reikalavimus priteisti skolą už gyvenamojo namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą 30,22 Eur ir 27,16 Eur už administravimo ir kitas paslaugas, viso 57,38 Eur. Kadangi butas nuosavybės teise abiems atsakovams priklauso lygiomis dalimis - po ½, todėl iš kiekvieno atsakovo priteisiama po 28,69 Eur skolos.

19Kita dalis reikalavimų pripažįstama nepagrįsta ir netenkintina.

20Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88, 93, 96 str. nuostatomis, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovei priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, skaičiuojant proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, tai yra 60,38 Eur. Bylinėjimosi išlaidos sudaro 91,78 Eur (316,90 Lt), tai yra ieškovės sumokėtas žyminis mokestis, išlaidos susijusios su teismo įsakymo ir ieškinio parengimu teismui, išlaidos už teisinę pagalbą. Kadangi ieškinys iš dalies tenkinamas, iš atsakovų priteisiama lygiomis dalimis ieškovei 60,38 Eur, tai yra po 30,19 Eur iš kiekvieno.

21Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 -270, 284 str. teismas,

Nutarė

22Ieškinį iš dalies tenkinti.

23Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų D. P., asmens kodas ( - ) ir T. P., asmens kodas ( - ) ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Žirmūnų būstas“, įmonės kodas 121483222, naudai 57,38 Eur (penkiasdešimt septynis eurus 38 ct) skolą, tai yra po 28,69 Eur iš kiekvieno atsakovo (įsiskolinimo laikotarpis nuo 2012 m. gruodžio mėnesio iki 2014 m. balandžio mėnesio įskaitytinai), penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 57,38 Eur sumą, skaičiuojamas nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 61,38 Eur (trisdešimt eurų 38 ct) bylinėjimosi išlaidų, tai yra po 30,19 Eur iš kiekvieno atsakovo.

24Likusią dalį ieškinio reikalavimų atmesti.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Nijolė Tankevičienė,... 2. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Žirmūnų būstas“ prašo priteisti... 3. Teisme ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ atstovė palaikė ieškinį ir... 4. Atsakovas D. P. ieškinį iš dalies pripažino ir... 5. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 6. Iš pateiktų dokumentų, šalių paaiškinimų teisme nustatyta, kad ieškovė... 7. Bylos nagrinėjimo metu remiantis šalių pateiktais rašytiniais įrodymais ir... 8. Dėl reikalavimo priteisti skolą už darbus išsimokėtinai (stogo remontą).... 9. Atsakovų D. P. ir T. P. teigimu,... 10. Liudytojas A. P., kuris yra atsakovų sūnus, teisme... 11. Šias aplinkybes iš dalies patvirtina ir šalių pateikti į bylą rašytiniai... 12. Pastatas buvo apžiūrėtas jį administruojančios įmonės ir 2013 m.... 13. Ieškovė UAB „Žirmūnų būstas“ su tuo nesutiko. Rašte dėl... 14. Tačiau ta aplinkybė, jog ir 2013 m. rugsėjo mėnesio apžiūros akte... 15. Šios bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės turi esminės reikšmės,... 16. Todėl iš ieškovės UAB „Žirmūnų būstas“ reikalaujamos priteisti iš... 17. Atsakovų įsiskolinimas už komunalines ir kitas paslaugas sudaro 93,77 Lt,... 18. Teismas, remdamasis nurodytais motyvais, pateiktais į bylą rašytiniais... 19. Kita dalis reikalavimų pripažįstama nepagrįsta ir netenkintina.... 20. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 88, 93, 96 str. nuostatomis, iš... 21. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259 -270, 284 str. teismas,... 22. Ieškinį iš dalies tenkinti.... 23. Priteisti lygiomis dalimis iš atsakovų D. P., asmens... 24. Likusią dalį ieškinio reikalavimų atmesti.... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Vilniaus...