Byla e2A-204-881/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-1635-141/2015 pagal ieškovo UAB „Žirmūnų būstas“ ieškinį atsakovams D. P. ir T. P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovų D. P. ir T. P. 87,58 Eur skolos už komunalines paslaugas bei administravimo ir eksploatavimo mokesčių. Nurodė, kad skola susidarė už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio mėn. iki 2014 m. balandžio mėn.

5Atsakovas D. P. ieškinį pripažino iš dalies. Nurodė, kad nesutinka su ieškovo reikalavimu priteisti stogo remonto išlaidas, nes stogo dalį virš atsakovams priklausančio buto suremontavo patys savo lėšomis, tačiau sutiktų sumokėti už dalies stogo remontą - apie 15 kv. metrų stogo plotą virš laiptinės. Paaiškino, kad namo stogą, esantį virš atsakovams priklausančio buto ir virš kaimynų buto, suremontavo patys 2010 metų vasarą, kadangi į butus tekėjo vanduo, o ieškovas nevykdė pareigų ir nereagavo į prašymus sutvarkyti stogą.

6Atsakovė T. P. paaiškino, kad yra sumokėjusi ne kartą už paslaugas, tačiau ieškovas vis tiek skaičiuoja skolą, kurios faktiškai nėra.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies – priteisė ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų 57,38 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 57,38 Eur sumą nuo 2014 m. gegužės 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 61,38 Eur bylinėjimosi išlaidų; likusią ieškinio reikalavimų dalį atmetė.

9Teismas nustatė, kad ieškovas į reikalaujamą priteisti įsiskolinimo sumą priskaičiavo 60,43 Eur išlaidų už gyvenamojo namo 2-osios laiptinės stogo remontą (įsiskolinimo paskaičiavime nurodyta grafoje „darbai išsimokėtinai“). Atsakovų D. P. ir T. P. teigimu, stogo dangą virš gyvenamojo namo 2-osios laiptinės atsakovas ir kiti šios laiptinės gyventojai suremontavo 2010 metais: nupirko medžiagas ir patys savo jėgomis sutvarkė stogą, kad į butą nepatektų vanduo. Pastatas buvo apžiūrėtas jį administruojančios įmonės ir 2013 m. gegužės 12 d. surašytame apžiūros akte nurodyta, jog yra susidėvėjusi stogo danga virš antrosios laiptinės gyvenamojo namo, esančio ( - ). Nurodyta, jog dalis stogo remontuota. Apžiūros metu, be kita ko, buvo nustatyta, jog stogo danga susidėvėjusi, sutrūkinėjusi, apsilupusi, stogas neatitinka STR nustatyto mechaninio atsparumo ir pastovumo reikalavimų. Apžiūros akte nurodyta, jog remontuotinas stogo dangos plotas apie 105-110 kv. metrų. Namo gyventojai nepritarė stogo remonto darbų atlikimui, tačiau darbai buvo atlikti, remiantis pastatą administratoriaus sprendimu. Buvo nuardyta 140 kv. metrų ploto priklijuotų ruloninių dangų ir 128 kv. metrų plote prilydyta ritininė stogo danga (priklijuota ant sutvarkyto pagrindo, aptaisant nuosvyras ir prieglaudas) bei atlikti kiti darbai. Dėl to, anot teismo, yra pagrindas pripažinti, kad dėl atsakovo atlikto dalies stogo remonto sumažėjo remontuotino stogo plotas. Teismo vertinimu, ta aplinkybė, kad 2013 m. rugsėjo mėnesio apžiūros akte nurodyta, jog dalis stogo remontuota, kad ne tik atsakovai, bet ir kitų butų savininkai patvirtino faktą, jog 60 kv. metrų stogo plotas virš antrosios gyvenamojo namo laiptinės buvo suremontuotas, o taip pat Civilinio kodekso 1.5 straipsnio nuostatos suteikia pagrindą mažinti iš atsakovų reikalaujamos priteisti už darbus išsimokėtinai skolos sumą per pusę. Teismas nurodė neturįs pagrindo pripažinti, kad šiuo konkrečiu atveju atsakovas būtų pažeidęs Civilinio kodekso 4.83 straipsnio nustatytas savininkų teises ar būtų netinkamai vykdęs pareigas naudojantis bendrąja daline nuosavybe. Kadangi į atsakovams priklausantį butą patekdavo vanduo dėl blogos namo stogo būklės, dar 2010 metais buvo atliktas stogo dalies remontas atsakovų lėšomis – pakeista stogo danga. Nors byloje nėra duomenų apie išankstinį visų butų savininkų sutikimą ir formaliai rašytinis sutikimas nebuvo gautas (kaip nebuvo gautas ir sutikimas dėl 2013 m. rugsėjo mėnesį atlikto stogo dalies remonto), tačiau ta aplinkybė, jog į butus patenka vanduo ir gadina savininkų turtą, teismo nuomone, suteikė pagrindą imtis veiksmų turto apsaugai, tai yra panaudoti asmenines lėšas bei operatyviai atlikti stogo remonto (jo dangos pakeitimo) darbus. Teismas pripažino, jog šiais veiksmais ne tik nebuvo pažeistos bendraturčių teisės, bet ir sumažėjo remontuotino stogo plotas. Taigi, įvertinęs ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytą remontuoto stogo plotą (140 kv. metrų remontuotą plotą ir stogo dangos pakeitimą 128 kv. metrų plote) ir atsakovų lėšomis suremontuotą stogo dalies plotą, teismas priteisė pusę ieškovo reikalaujamos priteisti 60,43 Eur už stogo remontą sumos. Teismas atkreipė dėmesį, kad atsakovai remontą atliko virš jų buto esančioje stogo dalyje, tačiau neprisidėjo prie stogo remonto, esančio virš bendrojo naudojimo patalpų.

10Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų 27,16 Eur už komunalines ir kitas paslaugas teismas pripažino pagrįstu.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimo dalį, kurioje ieškinys netenkintas, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad aplinkybė, jog atsakovai 2010 m. savo lėšomis atliko stogo remontą, nėra pagrindas juos atleisti nuo pareigos prisidėti išlaikant bendrąjį turtą. Byloje nėra įrodymų, kad 2010 metais stogo būklė buvo avarinė ir jį remontuoti buvo būtina, kita vertus, atsakovai, remdamiesi CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punktu, turi teisę išieškoti remontui išleistas sumas iš kitų butų ir patalpų savininkų, o ne prašyti administratorių atleisti nuo pareigos išlaikyti bendrąjį turtą.

13Atsiliepimų į ieškovo apeliacinį skundą negauta.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkinamas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 1 ir 2 d., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas, VŽ, 2006, Nr. 102-3957).

17Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl daugiabučio gyvenamojo namo buto savininko (-ų) pareigos atsiskaityti su namo bendrosios dalinės nuosavybės objektų administratoriumi už atliktą stogo remontą. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovai turėtų apmokėti mažiau stogo remonto išlaidų, nei jiems priklausytų pagal jų dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, nes anksčiau jie yra atlikę dalies stogo remontą savo lėšomis, o apeliantas tvirtina, kad tai, sprendžiant atsiskaitymo su administratoriumi klausimą, teisinės reikšmės neturi.

18Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant apibrėžtos CK 4.76 straipsnyje: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisės ypatumai aptariami CK 4.82-4.85 straipsniuose. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 dalį, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti (CK 4.83 str. 3 d.), proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas (CK 4.82 str. 3 d.). Taigi šiose teisės normose įtvirtinta ta pati taisyklė kaip ir CK 4.76 straipsnyje – kiekvienas bendraturtis proporcingai savo daliai turi prisidėti prie bendrojo turto išsaugojimo ir išlaikymo. Jeigu vienas iš bendraturčių nevykdo savo pareigos tvarkyti ir išlaikyti bendrą daiktą (turtą), tai kiti bendraturčiai turi teisę į nuostolių, kuriuos jie turėjo, atlyginimą (CK 4.76 str.), be to, buto ir kitų patalpų savininkas (naudotojas) taip pat turi teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų (naudotojų) sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų buto ir kitų patalpų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai (CK 4.83 str. 2 d. 1 p.).

19Remdamasis nurodytu teisiniu reglamentavimu apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad, pirma, kaip teisingai nurodo apeliantas, atsakovų iniciatyva ir lėšomis praeityje atlikti bendro turto (stogo) tvarkymo (remonto) darbai neturi jokios įtakos jų pareigai atsiskaityti su administratoriumi už šio faktiškai atliktus bendro turto tvarkymo darbus, t. y. atsakovai pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį privalo proporcingai savo daliai apmokėti administratoriaus patirtas stogo remonto išlaidas, antra, pačių patirtas išlaidas savarankiškai darant stogo remontą atsakovai, pagal CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą taisyklę, turi teisę reikalauti atlyginti iš kitų bendraturčių.

20Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas stogo remonto išlaidų atlyginimo klausimą, neteisingai taikė butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisę reglamentuojančias teisės normas, todėl klausimą išsprendė iš dalies neteisingai, kas yra pagrindas skundžiamą teismo sprendimą pakeisti – priteisti ieškovui iš atsakovų visą, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje tenkančią stogo remonto išlaidų dalį (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

21Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas pirmosiose instancijos teisme (CPK 93 str. 5 d.), t. y. ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiama 15,64 Eur pirmosios instancijos teisme sumokėto žyminio mokesčio ir 2,55 Eur kitų išlaidų, susijusių su duomenų paieška. Be to, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteisiama 15 Eur už apeliacinį skundą sumokėto žyminio mokesčio. Teisinės pagalbos išlaidos, sumokėtos UAB „SKOLOS LT“, remiantis kasacinio teismo praktika (žr., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 15 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015; 2015 m. gegužės 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-334-687/2015), ieškovui nepriteisiamos.

22Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti ieškovui UAB „Žirmūnų būstas“ lygiomis dalimis iš atsakovų D. P. ir T. P. 87,58 Eur skolos, 5 proc. metinių palūkanų už priteistą 87,58 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2014 m. gegužės 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 18,19 Eur bylinėjimosi išlaidų.

24Priteisti ieškovui UAB „Žirmūnų būstas“ lygiomis dalimis iš atsakovų D. P. ir T. P. 15 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 5. Atsakovas D. P. ieškinį pripažino iš dalies. Nurodė, kad nesutinka su... 6. Atsakovė T. P. paaiškino, kad yra sumokėjusi ne kartą už paslaugas,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 17 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas nustatė, kad ieškovas į reikalaujamą priteisti įsiskolinimo sumą... 10. Ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovų 27,16 Eur už komunalines ir... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas UAB „Žirmūnų būstas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 13. Atsiliepimų į ieškovo apeliacinį skundą negauta.... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 15. Apeliacinis skundas tenkinamas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl daugiabučio... 18. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir... 19. Remdamasis nurodytu teisiniu reglamentavimu apeliacinės instancijos teismas... 20. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas daro... 21. Pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai pakeičiamas... 22. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 17 d. sprendimą pakeisti –... 24. Priteisti ieškovui UAB „Žirmūnų būstas“ lygiomis dalimis iš atsakovų...